NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM)

56 238 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) STT Câu hỏi Công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin hiểu nào? Phương án Phương án Phương án Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, công nghệ công cụ kỹ thuật sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ trao đổi thông tin số Công nghệ thông tin ngành kỹ thuật vận dụng tất tiến khoa học, công nghệ, điện tử, toán học, quản trị học để thu thập, biến đổi, truyền tải, lưu trữ, phân tích, suy luận, xếp thông tin phục vụ cho lợi ích người Cụ thể : máy tính, internet, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa thuộc lĩnh vực CNTT Công nghệ thông tin thuật ngữ rộng bao quát bao gồm phương pháp, phương tiện, kĩ thuật máy tính viễn thông, kĩ thuật lập trình để khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thông tin phong phú đa dạng phục vụ lợi ích người Phương án Công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tin học (Informatics) nghiên cứu lĩnh vực (về mặt) Công nghệ Tin học Cơ quan xây dựng ban hành Quy chế quản lý, khai thác kho tài sản trí tuệ phần mềm? Hành vi sử dụng vốn ngân sách nhà nước nguồn khác phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng khai thác, bảo trì sở hạ tầng thông tin phục vụ quan nhà nước không với quy định pháp luật Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng Bộ Thông tin Truyền thông Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Tổ chức, cá nhân có quyền quản lý sử dụng thông tin số? Tổ chức, cá nhân thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” Trong quy định sử dụng dịch vụ chữ ký số chứng thư số, hành vi cung cấp thông tin sai thật để cấp thay đổi nội dung chứng thư số Lựa chọn sửa đổi thông tin số tổ chức, cá nhân khác Trích dẫn nội dung Tự sử dụng thông tin số thông tin số tổ vào mục đích đáng, chức, cá nhân khác mà Sửa đổi thông tin số tổ chức, cá phù hợp với quy định không cần đồng ý nhân khác nhà nước chủ sở hữu thông tin số Phải thông báo với Bộ Không phải chịu trách Thông tin truyền thông Không cần thông báo nhiệm quản lý nội dung chịu trách nhiệm quản với Bộ Thông tin trang thông tin điện tử lý nội dung trang thông tin Truyền thông điên tử Phải thông báo với Bộ Thông tin Truyền thông Phạt tiền từ 40.000.000 Phạt tiền từ Phạt tiền từ 10.000.000 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến đồng đến 60.000.000 20.000.000 đồng đến đồng đến 20.000.000 đồng 40.000.000 đồng đồng 30.000.000 đồng Trang thông tin điện tử bán hàng tổ chức, cá nhân phải đảm bảo yêu cầu chủ yếu sau Trang thông tin điện tử quan nhà nước đáp ứng yêu cầu sau Cơ quan quản lý nhà nước quy định điều kiện hoạt động y tế môi trường mạng? Cung cấp đầy đủ, xác thông tin hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thủ tục giải tranh chấp bồi thường thiệt hại Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin phương thức toán an toàn tiện lợi môi trường mạng Công bố trường hợp người tiêu dùng có quyền hủy bỏ, sửa Cả phương án lại đổi thỏa thuận môi trường mạng Cung cấp cho người Bảo đảm tính xác tiêu dùng thông tin thống nội Bảo đảm cho tổ chức, cá Cập nhật thường xuyên kịp thời phương thức dung thông tin nhân truy nhập thuận tiện thông tin trang thông tin điện tử toán an toàn tiện lợi trang thông tin điện tử môi trường mạng Bộ Y tế, Bộ Thông tin Bộ Y tế Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Y tế, Bộ Công Thương 10 Cơ quan quản lý nhà nước quy định điều kiện hoạt động giáo dục đào tạo, công nhận giá trị pháp lý văn bằng, chứng Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp hoạt động giáo dục đào tạo môi trường mạng thực kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo môi trường mạng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông Truyền thông 11 12 Cơ quan quản lý nhà nước tuyển chọn sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp thực Cơ quan quản lý nhà nước nhiệm công nghệ thông tin vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm? Cơ quan Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý nhà nước quy định điều kiện hoạt động đào tạo công nghệ thông tin cấp chứng công nghệ thông tin, việc công nhận chứng Cơ quan quản lý nhà nước khoa học công nghệ Bộ Thông tin Truyền thông Cơ quan quản lý nhà nước khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với quan quản lý nhà nước công nghệ thông tin Cơ quan quản lý nhà nước công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với quan quản lý nhà nước khoa học công nghệ Bộ Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Truyền thông chủ trì, Giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội công nghệ thông tin tổ chức nước sử dụng Việt Nam 13 14 Cơ quan quản lý nhà nước công nghệ thông tin cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực chương trình, dự án thu hẹp khoảng cách số? Tổ chức, cá nhân Việt nam hợp tác công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân nước Phát triển đội ngũ hướng dẫn sử dụng máy tính truy nhập Internet Lắp đặt hệ thống máy tính truy nhập Cả phương án lại Thu hẹp khoảng cách số Internet trường học, vùng, miền điểm công cộng phạm vi toàn quốc Không can thiệp vào công Tôn trọng độc lập, chủ việc nội nhau, bình quyền quốc gia, không can đẳng có lợi thiệp vào công việc nội Tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia Tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng có lợi ngoài, tổ chức quốc tế theo nguyên tắc nào? 15 16 Giải tranh chấp đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo hình thức nào? Trong quy định an toàn, an ninh giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số, chứng thư số, hành vi trộm cắp, gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt khóa bí mật người khác Cả phương án lại Thông qua thương lượng, hòa giải Thông qua trọng tài Khởi kiện Tòa án Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 17 18 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin quản lý thông qua hình thức Điểm truy nhập Internet công cộng ưu tiên đặt địa điểm để phục vụ nhu cầu tổ chức, cá nhân? Công bố phù hợp tiêu Kiểm định chất lượng chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Khu dân cư, bệnh viện, trường học, siêu thị, trung tâm văn hóa, thể thao Bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu dân cư, bệnh viện, trường học, siêu thị, trung tâm văn hóa, thể thao Cả phương án lại Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã Nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa 19 Anh (chị) Không 20 ngày làm cho biết việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thời gian thẩm định thiết kế sơ dự án nhóm C ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? (các dự án nhóm C: dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thiết lập mới, mở rộng Không 10 ngày làm việc Không 30 ngày làm việc Không 15 ngày làm việc 67 Cơ quan nhà nước Các biện pháp bảo vệ nắm giữ thông tin Quy định thông tin cá nhân bao gồm: thuộc bí mật cá nhân bảo vệ thông Cơ quan nhà nước thu thông báo mục đích sử phải có trách nhiệm tin cá nhân thập, xử lý sử dụng dụng thông tin cá nhân; bảo vệ thông quan thông tin cá nhân môi giám sát trình xử lý tin nhà nước trường mạng phải thực Cả phương án lại thông tin cá nhân; ban hành phép cung cấp, chia sẻ nắm giữ theo quy định thủ tục kiểm tra, đính cho bên thứ ba có môi trường Điều 21 Luật Công huỷ bỏ thông tin cá thẩm quyền mạng nghệ thông tin nhân; biện pháp kỹ trường hợp nào? thuật khác định theo quy định pháp luật 68 Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông Cả phương án lại tin quan nhà nước quy định nào? Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao kỹ ứng dụng công nghệ thông tin nước Nhà nước có sách phát triển quy mô tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan nhà nước Bộ Nội vụ phối hợp với quan liên quan xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan nhà nước 69 70 Theo quy định cổng thông tin điện tử quan nhà nước thành phố Hải Phòng phân cấp nào? Theo quy định việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử quan nhà nước, với thông tin chương trình, đề tài khoa học cần đảm bảo gì? Cổng thông tin điện tử cấp cổng sở ngành, UBND quận, huyện có tên miền donvi.haiphong.gov.v n Cả phương án lại Cổng thông tin điện tử cấp cổng haiphong.gov.vn Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cung cấp thông tin danh sách Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cung cấp Cả phương án thông tin danh sách Hội lại đồng đánh giá, xét duyệt đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý Cổng thông tin điện tử cấp cổng đơn vị trực thuộc sở ngành, UBND quận, huyện có tên miền donvitructhuoc.donvi.haiphong.gov.vn Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cung cấp thông tin chương trình, đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý 71 72 Theo quy định việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử quan nhà nước, chức tìm kiếm thông tin phải đảm bảo yêu cầu gì? Theo quy định việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện Cổng/trang thông tin điện tử quan nhà Tìm kiếm đầy đủ xác nội dung tất thông tin người dùng muốn Tìm kiếm trích yếu ngày ban hành văn Thời gian cập nhật không 10 ngày làm việc kể từ thông tin thống kê thủ trưởng quan định công bố Thời gian cập nhật không 12 ngày làm việc kể từ thông tin thống kê thủ trưởng quan định công bố Đảm bảo liên thông tìm kiếm trang phổ biến google.com Thời gian cập nhật không 14 ngày làm việc kể từ thông tin thống kê thủ trưởng quan định công bố Cổng/trang thông tin điện tử phải có chức tra cứu, tìm kiếm thông tin cho phép tìm kiếm đầy đủ xác nội dung thông tin, tin, cần tìm có Thời gian cập nhật không 15 ngày làm việc kể từ thông tin thống kê thủ trưởng quan định công bố 73 74 75 nước, với thông tin, báo cáo thống kê quan nhà nước phải đảm bảo thời gian cập nhật nào? Cơ quan quản lý nhà nước công nghiệp công nghệ thông tin cấp tỉnh? Sở Thông tin Truyền thông có đơn vị trực thuộc? Nhóm sản phẩm sau sản phẩm phần cứng? Sở Bưu chính, Viễn thông (nay Sở Thông tin Sở Công thương Truyền thông) Phụ tùng, linh kiện điện tử Điện tử nghe nhìn Sở Khoa học Công nghệ Máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi Bộ Công thương Giáo trình, giảng, tài liệu học tập dạng điện tử 76 77 78 Nhóm sản phẩm sau sản phẩm nội dung? Công nghiệp công nghệ thông tin ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm? Cơ quan quy định điều kiện hoạt động đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ chuyên ngành công nghệ cho đội Sách, báo, tài liệu dạng số Sản phẩm giải trí mạng viễn thông di động cố định Thông tin - viễn thông, thiết bị đa phương tiện Giáo trình, giảng, tài liệu học tập dạng điện tử Các sản phẩm nội dung thông tin số Các sản phẩm phần cứng, phần mềm nội dung thông tin số Các sản phẩm phần cứng Các sản phẩm phần mềm Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội 79 80 ngũ nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin; cấp chứng công nghệ thông tin? Khi thực đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, quan hướng dẫn công tác quản lý tài cho hoạt động tạo lập công nghiệp công nghệ thông tin? Dịch vụ sau dịch vụ phần cứng? Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Thông tin Truyền thông Tư vấn, trợ giúp khách hàng lắp đặt sản phẩm phần cứng Phân phối, lưu thông sản phẩm phần cứng Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm phần cứng Dịch vụ tích hợp hệ thống 81 Dịch vụ sau dịch vụ phần mềm? Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ xử lý liệu số Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm Dịch vụ tích hợp hệ thống 82 Dịch vụ sau dịch vụ nội dung? Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ xử lý liệu số Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số Dịch vụ tích hợp hệ thống Dịch vụ đào tạo từ xa; dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa; dịch vụ truyền thông cung cấp môi trường mạng 83 Cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh công nghệ thông tin địa bàn tỉnh tổ chức thực sau phê duyệt? Sở Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông Sở Nội Vụ 84 85 Cơ quan đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin thành phố? Căn chương trình phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quan thực tổng hợp, cân đối vốn ngân sách hàng năm dành cho đầu tư, phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng Trung tâm Tin học Văn Sở Thông tin Sở Khoa học Công nghệ phòng Ủy ban nhân dân Truyền thông Hải Hải Phòng thành phố Phòng Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông điểm Nhà nước đầu tư trình cấp có thẩm quyền định 86 87 Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin quyền Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác của? Tham gia nghiên cứu – phát triển sản phẩm công nghệ thông tin Thực chức quản Số hóa, trì làm lý nhà nước công nghiệp tăng giá trị nguồn công nghệ thông tin tài nguyên thông tin Sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Bộ Thông tin Truyền thông Sở Nội Vụ Bộ Nội vụ 88 89 Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhóm A nhằm thiết lập mới, mở rộng nâng cấp hạ tầng kỹ Từ 20 tỷ đồng trở xuống thuật, phần mềm sở liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ có tổng mức vốn đầu tư bao nhiêu? Anh/chị cho biết nội dung sau nằm Cả phương án lại quy định hoạt động công nghiệp phần cứng? Trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Trên 100 tỷ đồng Bao gồm loại hình thiết kế, chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng Là hoạt động thiết kế, sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm Bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số hoạt động cung cấp, thực dịch vụ nội dung thông tin số 90 91 92 93 94 Anh/chị cho biết nội dung sau nằm quy định hoạt động công nghiệp phần mềm? Anh/chị cho biết nội dung sau nằm quy định hoạt động công nghiệp nội dung? Giáo trình, giảng, tài liệu học tập dạng điện tử Máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo Là hoạt động thiết kế, sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm Bao gồm loại hình thiết kế, chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng Bao gồm loại hình thiết kế, chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng Là hoạt động thiết kế, sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm Sản phẩm phần mềm Cả phương án lại Sản phẩm nội dung thông tin số Sản phẩm phần cứng Sản phẩm phần cứng Sản phẩm nội dung thông tin số Cả phương án lại Dịch vụ phần mềm Bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số hoạt động cung cấp, thực dịch vụ nội dung thông tin số Cả phương án lại Cả phương án lại Bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số hoạt động cung cấp, thực dịch vụ nội dung thông tin số Sản phẩm phần mềm Cả phương án lại Dịch vụ phần cứng Dịch vụ nội dung thông tin số hành máy in 95 Dịch vụ đào tạo từ xa Cả phương án lại 96 Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhóm B nhằm thiết lập mới, mở rộng nâng cấp hạ tầng kỹ Từ 20 tỷ đồng trở xuống thuật, phần mềm sở liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ có tổng mức vốn đầu tư bao nhiêu? Dịch vụ nội dung thông tin số Dịch vụ phần cứng Dịch vụ phần mềm Trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Trên 100 tỷ đồng Trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 97 98 Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhóm C nhằm thiết lập mới, mở rộng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm sở liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ có tổng mức vốn đầu tư Cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đăng ký tham gia nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông Từ 20 tỷ đồng trở xuống Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan Trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ Trên 20 tỷ đồng đến đồng 100 tỷ đồng Trên 100 tỷ đồng Bộ Tài Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Kế hoạch Đầu tư 99 tin trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương theo quy định pháp luật Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, phân tích, quản lý công bố thông tin liên Bộ Văn hoá, Thể thao quan đến Du lịch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nước nước Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc chủ trì, phối hợp với Bộ, quan 100 ngang Bộ có liên quan thực quản lý nhà nước công nghiệp công nghệ thông tin Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Thông tin Truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay