NGÂN HÀNG câu hỏi trắc nghiệm THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

43 277 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: DU LỊCH Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Theo Luật Du lịch, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế quy định nào? Có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp; sử dụng thành thạo ngoại ngữ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú Việt Nam, có lực hành vi dân đầy đủ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành định thành lập Ban Quản lý khu du lịch phạm vi ranh giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Theo quy định Luật Du lịch, việc ban hành định công nhận điểm du lịch địa phương thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân nào? Theo quy định Luật Du lịch, việc ban hành định công nhận khu du lịch địa phương thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân nào? Theo quy định Luật Du lịch, việc ban hành định công nhận điểm du lịch quốc gia thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân nào? Theo quy định Luật Du lịch, việc ban hành định công nhận khu du lịch quốc gia thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân nào? Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tổng cục Du lịch Tổng cục Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Hiệp hội Du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Nước Thủ tướng Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tổng cục Du lịch Quy hoạch phát triển du lịch quy hoạch ngành, gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quy hoạch cụ thể phát triển du lịch Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch lập cho phạm vi nước, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu du lịch quốc gia Cả phương án còn lại Theo Luật Du lịch, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa quy định nào? Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp Có quốc tịch Việt Nam, thường trú Việt Nam, có lực hành vi dân đầy đủ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm nội dung đây? Kinh doanh lữ hành khách du lịch vào Việt Nam khách du lịch nước Kinh doanh lữ hành khách du lịch vào Việt Nam; Kinh doanh lữ hành khách du lịch nước ngoài; Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, quy hoạch phát triển du lịch bao gồm loại đây? Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch lập cho các khu chức khu du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương, điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên Theo quy định Luật Du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có quyền đây? Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch Tham gia hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp du lịch nước nước Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp Cả phương án còn lại Vi phạm hành lĩnh vực du lịch hiểu theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch? Vi phạm hành Vi phạm hành trong lĩnh vực du lịch lĩnh vực du lịch hành vi hành vi vi phạm các quy vi phạm các quy định định pháp luật pháp luật quản lý nhà quản lý nhà nước nước lĩnh vực du lĩnh vực du lịch cá lịch cá nhân, tổ chức nhân thực cách thực cách cố ý cố ý vô ý mà không vô ý mà phải tội phạm theo tội phạm theo quy quy định pháp luật định pháp luật phải bị phải bị xử phạt hành xử phạt hành chính Vi phạm hành lĩnh vực du lịch hành vi vi phạm các quy định pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch tổ chức thực cách cố ý vô ý mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt hành Vi phạm hành lĩnh vực du lịch hành vi vi phạm các quy định pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch cá nhân, tổ chức thực cách cố ý mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt hành Theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch; Hành vi vi phạm hành lĩnh vực du lịch quy định nào? Theo quy định Luật Du lịch, du lịch văn hóa hiểu nào? Theo quy định Luật Du lịch, du lịch hiểu nào? Vi phạm quy định xúc tiến du lịch; Vi phạm các quy định hoạt động du lịch khác Vi phạm quy định kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh ô tô vận chuyển khách du lịch Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch Cả phương án còn lại Du lịch văn hóa hình thức du lịch với tham gia cộng đồng nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Du lịch văn hóa du lịch dựa vào sắc văn hoá dân tộc với tham gia cộng đồng nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá Du lịch văn hóa hình thức du lịch dựa vào Du lịch văn hóa hình sắc văn hoá dân tộc thức du lịch dựa vào với tham gia sắc văn hoá với tham cộng đồng nhằm bảo gia cộng đồng nhằm tồn phát huy các giá bảo tồn phát huy văn trị văn hoá truyền hoá truyền thống thống Du lịch các hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên Du lịch hoạt động liên quan đến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định Du lịch các hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định Du lịch các hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng Theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ; hành vi vi phạm hành lĩnh vực du lịch, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đây? Cảnh cáo Cảnh cáo, phạt tiền Phạt tiền Giam giữ Theo quy định Luật Du lịch, sở lưu trú du lịch gồm loại hình nào? Bãi cắm trại du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà có phòng cho khách du lịch thuê; Các sở lưu trú du lịch khác Khách sạn Làng du lịch; Biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch Cả phương án còn lại Theo Luật Du lịch, việc quy định tiêu chuẩn mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch quan quản lý nhà nước du lịch cấp thực hiện? Cơ quan quản lý nhà nước du lịch cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh Cơ quan quản lý nhà nước du lịch trung ương Cơ quan quản lý nhà nước du lịch cấp xã Theo quy định Luật Du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch doanh nghiệp du lịch quy định nào? Thanh tra du lịch quy định theo Luật Du lịch? Các doanh nghiệp du lịch quyền chủ động phối hợp với các tổ Các doanh nghiệp du lịch chức, cá nhân khác để phối hợp với các tổ tiến hành các hoạt động chức khác để tiến hành xúc tiến du lịch các hoạt động xúc tiến du nước, tham gia các lịch nước, chương trình xúc tiến du tham gia các chương lịch quốc gia Chi phí trình xúc tiến du lịch hoạt động xúc tiến quảng quốc gia bá doanh nghiệp hạch toán vào chi phí doanh nghiệp Các doanh nghiệp du lịch tiến hành các hoạt động xúc tiến du lịch nước, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia Chi phí hoạt động xúc tiến quảng bá doanh nghiệp hạch toán vào chi phí doanh nghiệp Các doanh nghiệp du lịch quyền chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác để tiến hành các hoạt động xúc tiến du lịch nước tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia Thanh tra du lịch thực chức tra chuyên ngành du lịch Tổ chức hoạt động tra chuyên ngành du lịch thực theo quy định pháp luật Tổ chức hoạt động tra chuyên ngành du lịch thực theo quy định pháp luật Thanh tra du lịch thực chức tra hành theo quy định Thanh tra du lịch thực chức tra chuyên ngành du lịch Theo Luật Du lịch, sách hợp tác quốc tế du lịch quy định nào? Theo quy định Luật Du lịch, Nhà nước tổ chức, hướng dẫn hoạt động xúc tiến du lịch với nội dung chủ yếu đây? Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế du lịch với các nước, các tổ chức quốc tế sở bình Nhà nước đẩy mạnh hợp đẳng, có lợi; phù tác quốc tế du lịch với hợp với pháp luật các nước, các tổ chức bên, pháp luật thông lệ quốc tế sở bình quốc tế nhằm phát triển đẳng, có lợi; góp du lịch, gắn thị trường du phần tăng cường quan hệ lịch Việt Nam với thị hợp tác, hữu nghị hiểu trường du lịch khu vực biết lẫn các giới, góp phần tăng dân tộc cường quan hệ hợp tác, hữu nghị hiểu biết lẫn các dân tộc Nhà nước thúc đẩy hợp tác quốc tế du lịch với các nước, các tổ chức quốc tế có lợi; phù hợp với pháp luật bên, pháp luật thông lệ quốc tế nhằm phát triển du lịch, gắn thị trường du lịch Việt Nam với thị trường du lịch khu vực giới Nhà nước đẩy mạnh quan hệ quốc tế du lịch với các nước, các tổ chức quốc tế sở bình đẳng, có lợi; gắn thị trường du lịch Việt Nam với thị trường du lịch khu vực giới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch; tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đất nước, người Việt Nam, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá, công trình lao động sáng tạo người, sắc văn hoá dân tộc cho nhân dân nước cộng đồng quốc tế Cả phương án còn lại Nâng cao nhận thức xã hội du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn, phát huy truyền thống mến khách dân tộc Theo Luật Du lịch, việc xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch địa phương; tổ chức thực các hoạt động xúc tiến du lịch địa phương; phối hợp với quan quản lý nhà nước du lịch trung ương địa phương khác hoạt động xúc tiến du lịch cấp thực hiện? Trách nhiệm bên giao đại lý lữ hành quy định theo quy định Luật Du lịch? Chính phủ Hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Tổng cục Du lịch Kiểm tra, giám sát việc thực hợp đồng bên nhận đại lý lữ hành Tổ chức thực chương trình du lịch bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch đô thị du lịch bao gồm hoạt động gì? Theo quy định Luật Du lịch, khách du lịch hiểu nào? Kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch bao gồm kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch Kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch bao gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin các dịch vụ khác Kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch bao gồm kinh doanh vận chuyển khách du lịch, ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin Kinh doanh dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch bao gồm dịch vụ mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin các dịch vụ phục vụ khách du lịch Khách du lịch người du lịch kết hợp làm việc để nhận thu nhập nơi đến Khách du lịch người du lịch kết hợp học, làm việc hành nghề để nhận thu nhập nơi đến Khách du lịch người du lịch kết hợp du lịch, trừ trường hợp học, làm việc hành nghề để nhận thu nhập nơi đến Khách du lịch người du lịch kết hợp du lịch làm việc để nhận thu nhập nơi đến Theo quy định Luật Du lịch, thẻ hướng dẫn viên nội địa thẻ hướng dẫn viên quốc tế có thời hạn giá trị nào? Có thời hạn ba năm có giá trị phạm vi khu vực làm việc Theo Luật Du lịch, hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn viên quốc tế quy định nào? Hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế; hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa người Việt Nam Theo Luật Du lịch, điều kiện hành nghề hướng dẫn viên quy định nào? Hướng dẫn viên hành nghề có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành Có thời hạn hai năm có giá trị phạm vi toàn quốc Có thời hạn ba năm có giá trị phạm vi toàn quốc Có thời hạn bốn năm có giá trị phạm vi khu vực làm việc Hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế; hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa Hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa; hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa người Việt Nam không hướng dẫn cho khách du lịch người nước Hướng dẫn viên quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch nội địa; hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn cho khách du lịch người nước Hướng dẫn viên hành nghề có thẻ hướng dẫn viên Hướng dẫn viên hành nghề có thẻ hướng dẫn viên có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành Hướng dẫn viên hành nghề có thẻ hướng dẫn viên có hợp đồng với doanh nghiệp lưu trú Theo quy định Luật Du lịch, việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thực thông qua hình thức đây? Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa theo mẫu quan quản lý nhà nước du lịch trung ương quy định Theo quy định Luật Du lịch, thời hạn ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp thẻ, quan nhà nước du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, cấp thẻ hướng dẫn viên cho người đề nghị? 20 ngày Cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước du du lịch cấp tỉnh tổ lịch cấp trung ương tổ chức cấp thẻ hướng dẫn chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế viên du lịch quốc tế theo mẫu quan thẻ hướng dẫn viên du quản lý nhà nước du lịch nội địa theo mẫu quy lịch trung ương quy định định 10 ngày 15 ngày Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa theo mẫu quan quản lý nhà nước du lịch trung ương quy định 30 ngày Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng áp dụng hành vi đây? Sử dụng người nước làm hướng dẫn du lịch Việt Nam Không nội dung giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Hoạt động kinh doanh lữ hành sau thông báo tạm ngừng, chấm dứt bị quan nhà nước có thẩm quyền đình hoạt động kinh doanh lữ hành Theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày Tước quyền sử dụng giấy Tước quyền sử dụng 12/3/2012 Chính phủ phép kinh doanh lữ hành giấy phép kinh doanh xử phạt vi phạm hành Tịch thu tang vật vi phạm quốc tế đến 12 tháng đối lữ hành quốc tế từ 12 lĩnh vực du hành hành với hành vi vi phạm quy tháng đến 24 tháng đối lịch, hình thức xử phạt vi vi phạm quy định định các điểm a c với hành vi vi phạm bổ sung trường điểm a khoản điểm e khoản 5; các điểm a, d quy định khoản hợp vi phạm quy định khoản Điều đ khoản điểm a điểm a khoản Điều thông báo hoạt động kinh khoản Điều này doanh lữ hành quy định nào? Sử dụng người nước làm hướng dẫn du lịch lãnh thổ Việt Nam Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành sử dụng giấy tờ xác nhận thời gian làm việc không với thực tế để điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quy định nào? Theo quy định Luật Du lịch, hướng dẫn viên du lịch có quyền đây? Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Trong trường hợp khẩn cấp bất khả kháng, quyền thay đổi chương trình du lịch, điều Hướng dẫn khách du lịch chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ theo nhiệm vụ giao khách du lịch theo hợp đồng phải báo cáo với người có ký với doanh nghiệp kinh thẩm quyền điều doanh lữ hành kiện cho phép chịu trách nhiệm định Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Nhận lương, thù lao theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt trường hợp không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật quy định nào? Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt trường hợp sử dụng hướng dẫn viên dùng thẻ hết hạn để hướng dẫn cho khách du lịch quy định nào? Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận hành nghề áp dụng nào? Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng Theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, biện pháp khắc phục hậu việc vi phạm quy định kinh doanh lữ hành quy định nào? Buộc thực chế độ báo cáo theo quy định pháp luật hành vi vi phạm quy định điểm b khoản Điều Buộc bổ sung đủ phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch hành vi vi phạm quy định điểm a khoản Điều Buộc thực chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật hành vi vi phạm quy định điểm b khoản Điều Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, du lịch sinh thái hiểu nào? Du lịch sinh thái hình Du lịch sinh thái hình Du lịch sinh thái Du lịch sinh thái hình thức du lịch dựa vào thức du lịch gắn với hình thức du lịch dựa thức du lịch dựa vào thiên thiên nhiên, gắn với sắc văn hoá địa phương vào thiên nhiên, gắn nhiên, gắn với sắc sắc văn hoá địa phương với tham gia cộng với với tham gia văn hoá địa phương nhằm với tham gia cộng đồng nhằm phát triển bền cộng đồng nhằm phát phát triển bền vững đồng nhằm phát triển vững triển bền vững bền vững Theo quy định Luật Du lịch, khu du lịch hiểu nào? Khu du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu tài nguyên du lịch tự nhiên, đem lại hiệu kinh tế - xã hội môi trường Khu du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp Khu du lịch nơi có ưu Khu du lịch nơi có tài dẫn với ưu tài tài nguyên du lịch nguyên du lịch hấp dẫn nguyên du lịch tự tự nhiên, quy với ưu tài nguyên nhiên, quy hoạch, hoạch, đầu tư phát triển du lịch tự nhiên, đáp ứng đầu tư phát triển nhằm nhằm đáp ứng nhu cầu đa nhu cầu đa dạng đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch, khách du lịch, đem lại dạng khách du lịch, đem lại hiệu kinh hiệu kinh tế - xã đem lại hiệu tế - xã hội môi trường hội môi trường kinh tế - xã hội môi trường Tuyến du lịch lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông Tuyến du lịch lộ trình liên kết các sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Theo quy định Luật Du lịch, tuyến du lịch hiểu nào? Tuyến du lịch các khu du lịch, điểm du lịch, sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Tuyến du lịch lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Theo quy định Luật Du lịch, chương trình du lịch hiểu nào? Chương trình du lịch lịch trình, các dịch vụ giá bán chương trình định trước cho chuyến khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến Chương trình du lịch chương trình định trước cho chuyến khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến Chương trình du lịch lịch trình định trước cho chuyến khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến Chương trình du lịch lịch trình, các dịch vụ giá bán chương trình định trước cho chuyến khách du lịch Theo Luật Du lịch quy định, tài nguyên du lịch phân loại nào? Tài nguyên du lịch nhân văn khai thác chưa khai thác Tài nguyên du lịch tự nhiên khai thác Tài nguyên du lịch tự nhiên chưa khai thác Cả phương án còn lại Theo quy định Luật Du lịch, kinh doanh lữ hành nội địa cần có điều kiên đây? Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ba năm hoạt động lĩnh vực lữ hành Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng áp dụng hành vi đây? Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt áp dụng với hành vi hoạt động không địa đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền quy định nào? Không thông tin rõ ràng, công khai, trung thực số lượng, giá các dịch vụ du lịch bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đại lý lữ hành bắt đầu hoạt động kinh doanh Không thông báo văn việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi tên, địa đại lý lữ hành cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi Cả phương án còn lại Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Theo quy định Luật Du lịch, nội dung Chương trình du lịch, giá không nằm bán chương trình du lịch các nội dung chủ giao cho đại lý yếu hợp đồng đại lý lữ hành? Theo quy định Luật Du lịch, nội dung Treo biển đại lý lữ hành không thuộc vị trí dễ nhận biết trụ trách nhiệm bên nhận sở đại lý đại lý lữ hành? Theo Luật Du lịch, điều kiện cụ thể kinh doanh lưu trú du lịch quy định nào? Tên, địa bên giao đại lý bên nhận đại lý Giá trị hợp đồng các điều kiện liên quan khác Mức hoa hồng đại lý; thời điểm toán bên giao đại lý bên nhận đại lý; thời hạn hiệu lực hợp đồng đại lý Lập lưu giữ hồ sơ chương trình du lịch bán cho khách du lịch Phải chép chương trình du lịch bên giao đại lý Thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh Đối với biệt thự du lịch hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu trang thiết bị mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng loại, hạng; Cả phương án còn lại Đối với khách sạn, làng Đối với bãi cắm trại du du lịch phải bảo đảm yêu lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà cầu tối thiểu xây có phòng cho khách du dựng, trang thiết bị, dịch lịch thuê, sở lưu trú du vụ, trình độ chuyên môn, lịch khác phải bảo đảm ngoại ngữ người trang thiết bị tối thiểu đạt quản lý nhân viên tiêu chuẩn kinh doanh lưu phục vụ theo tiêu chuẩn trú du lịch xếp hạng tương ứng loại, hạng; Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP Mua chương trình du lịch ngày 12/3/2012 Tẩy xóa, sửa chữa, với giá cao giá Chính phủ xử phạt vi chép làm sai lệch nội bên giao đại lý lữ hành; phạm hành dung chương trình du lịch Hoạt động đại lý lữ hành lĩnh vực du lịch, mức bên giao đại lý lữ mà đăng ký tiền phạt từ 3.000.000 hành kinh doanh đại lý lữ đồng đến 5.000.000 đồng hành áp dụng hành vi đây? Kinh doanh đại lý lữ hành mà hợp đồng đại lý vận chuyển khách du lịch Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi Kinh doanh đại lý lữ hành phạm hành mà hợp đồng lĩnh vực du lịch, mức đại lý lữ hành văn tiền phạt từ 3.000.000 với doanh nghiệp đồng đến 5.000.000 đồng kinh doanh lữ hành áp dụng trường hợp đây? Bán chương trình du lịch với giá cao giá bên giao đại lý lữ hành; Hoạt động đại lý lữ hành mà đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành Cả phương án còn lại Tẩy xóa, sửa chữa, chép làm sai lệch nội dung chương trình du lịch bên giao đại lý lữ hành Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Không phổ biến, hướng Chính phủ xử phạt vi dẫn khách du lịch các phạm hành biện pháp bảo đảm an lĩnh vực du lịch, mức toàn tính mạng, sức khỏe, tiền phạt từ 2.000.000 tài sản khách du lịch đồng đến 3.000.000 đồng thực áp dụng chương trình du lịch trường hợp đây? Không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch Sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên người khác để hành nghề Cả phương án còn lại Dịch vụ du lịch dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch Dịch vụ du lịch việc cung cấp các dịch vụ lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch Dịch vụ du lịch việc cung cấp các dịch vụ lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn Dịch vụ du lịch việc cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch Theo quy định Luật Du lịch, dịch vụ du lịch hiểu nào? Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt hành vi người nước hoạt động hướng dẫn du lịch Việt Nam quy định nào? Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức Phạt tiền từ 5.000.000 tiền phạt hành vi đồng đến 7.000.000 đồng lợi dụng hoạt động xúc tiến du lịch làm phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác quy định nào? Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng áp dụng trường hợp đây? Quảng bá sản phẩm du lịch theo nội dung chất lượng thực tế; Sử dụng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch không tiêu đề, biểu tượng chung Tổng cục Du lịch quy định Nội dung sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch không phù hợp với sở liệu du lịch quốc gia công bố Không thực thực không chương trình khuyến mại du lịch thông tin, quảng bá Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng áp dụng trường hợp đây? Tẩu tán, làm thay đổi, đánh tráo tang vật bị kiểm tra, tra tạm giữ Hành người thi hành công vụ Trì hoãn, trốn tránh không thi hành các định hành chính, định tra, kiểm tra người quan có thẩm quyền Tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm tự ý làm thay đổi trường vi phạm hành Cả phương án còn lại Theo quy định Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực du lịch, mức tiền phạt hành vi khai thác tài nguyên du lịch trái quy định pháp luật khu du lịch, điểm du lịch khu vực quy hoạch phát triển du lịch quy định nào? Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng [...]... lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tài nguyên du lịch là cảnh quan thi n nhiên và các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Hoạt động du lịch là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du lịch Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du Hoạt động du lịch... chọn hình thức du lịch lẻ hoặc du lịch theo đoàn; lựa chọn một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch, dịch vụ du lịch của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin cần thi t về chương trình du lịch, dịch vụ du lịch Cả 3 phương án còn lại Theo quy định tại Luật Du lịch, thẩm quyền ban hành quy chế quản lý đô thị du lịch thuộc tổ chức, cá nhân... du lịch là hoạt Hoạt động du lịch là lịch, tổ chức, cá nhân động của cộng đồng dân hoạt động của khách du kinh doanh du lịch, cư và cơ quan, tổ chức, lịch và cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cơ cá nhân có liên quan đến cá nhân có liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân du lịch du lịch có liên quan đến du lịch Tài nguyên du lịch là cảnh quan thi n nhiên, Tài nguyên du lịch là các yếu tố tự nhiên,... này Cả 3 phương án còn lại Theo quy định tại Luật Du lịch, du lịch sinh thái được hiểu như thế nào? Du lịch sinh thái là hình Du lịch sinh thái là hình Du lịch sinh thái là Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thức du lịch gắn với bản hình thức du lịch dựa thức du lịch dựa vào thi n thi n nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương vào thi n nhiên, gắn nhiên, gắn với bản sắc sắc văn hoá... định tại Luật Du lịch, để công nhận đô thị du lịch cần phải có điều kiện nào dưới đây? Ngành du lịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, đạt tỷ lệ thu nhập từ du lịch trên tổng thu nhập của các ngành dịch vụ theo quy định của Chính phủ Theo Luật Du lịch, thẩm quyền ban hành quyết định công nhận đô thị du lịch thuộc tổ chức, cá nhân nào dưới đây? Bộ Xây dựng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ... nước về du du lịch cấp tỉnh chỉ tổ lịch cấp trung ương tổ chức cấp thẻ hướng dẫn chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế viên du lịch quốc tế và theo mẫu do cơ quan thẻ hướng dẫn viên du quản lý nhà nước về du lịch nội địa theo mẫu quy lịch ở trung ương quy định định 10 ngày 15 ngày Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch... trình du lịch theo quy định Cả 3 phương án còn lại Theo quy định tại Luật Du lịch, khách du lịch nội địa được hiểu như thế nào? Khách du lịch nội địa là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, Khách du lịch nội địa là người nước ngoài Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam đi du thường trú tại Việt công. .. Theo quy định tại Luật Du lịch, khu du lịch được hiểu như thế nào? Khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường Khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp Khu du lịch là nơi có ưu Khu du lịch là nơi có tài dẫn với ưu thế về tài thế về tài nguyên du lịch nguyên du lịch hấp dẫn nguyên du lịch tự tự nhiên,... hoá, công được sử dụng nhằm đáp trình lao động sáng tạo ứng nhu cầu du lịch, là của con người, là yếu yếu tố cơ bản để hình tố cơ bản để hình thành thành các khu du lịch, các khu du lịch, điểm điểm du lịch, tuyến du du lịch, tuyến du lịch, lịch, đô thị du lịch đô thị du lịch Theo quy định tại Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du. .. Luật Du lịch, tài nguyên du lịch được hiểu như thế nào? Theo quy định tại Luật Du lịch, hoạt động du lịch được hiểu như thế nào? Tài nguyên du lịch là cảnh quan thi n nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, điểm du
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi trắc nghiệm THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH , NGÂN HÀNG câu hỏi trắc nghiệm THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH , NGÂN HÀNG câu hỏi trắc nghiệm THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay