Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (3)

20 224 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:48

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƠNG TRỨ NGUYỄN THỊ KIM MAI CÂU1 P E P T I T CÂU2 C Ấ U T R Ú C S Ố L Ư N G D I T R U Y Ề N CÂU3 CÂU4 CHỮ CÁI CHỮ CÁI CHỮ CÁI CHỮ CÁI Liên kết hóa học axit amin cấu Độ n gen, độprô tubiế nincấ ui liê trn úckế o Bệ ntcủ hbiế ung thư má ởtêngườ thuộ cNST độ t đượ biế nc xế p .và NST trú c a phâ n tử t Bện đaon ởdòngườ nhó mhbiế i thuộc đột biến NST DI IT T ƯU N Ề GN D NI G RƯ Y Ờ UR ƠY Ề IN CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi Một số khó khăn nghiên cứu di truyền người: - Người sinh sản muộn đẻ - Vì lí xã hội khơng thể áp dụng phương pháp lai gây đột biến Một số phương pháp nghiên cứu di truyền người: Nghiên cứu phả hệ Nghiên cứu trẻ đồng sinh Nghiên cứu tế bào Nghiên cứu di truyền phân tử I Nghiên cứu phả hệ Nghiên cứu phả hệ gì? Là theo dõi di truyền số tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi I Nghiên cứu phả hệ Nữ Em hiểu kí hiệu nào? Bình thường Nam trạng thái đối lập Khơng bình thường Kết trạng thái Kết trạng thái đối lập TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi I Nghiên cứu phả hệ Ví dụ 1: Khi theo dõi di truyền tính trạng màu mắt (Nâu đen ) qua đời gia đình khác nhau, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: Ðời ơng ba (P) a b Ðời (F1) Ðời cháu (F2) Hình 28.1: Sơ đồ phả hệ hai gia đình a( Có bà ngoại mắt nâu) b (có ơng nội mắt nâu) Thảo luận nhóm: (3 phút) Mắt nâu mắt đen tính trạng trội? Vì sao? Tính trạng mắt nâu trội F1 100% mắt nâu Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính khơng? Tại sao? Tính trạng màu mắt khơng liên quan đến giới tính xuất nam nữ TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi I Nghiên cứu phả hệ: Ví dụ 2: Bệnh máu khó đơng gen quy định Người vợ khơng mắc lấy chồng khơng mắc sinh mắc bệnh trai Hãy vẽ sơ đồ phả hệ trường hợp trên? Sơ đồ lai: Quy ước: A bình thường, a bị bệnh P ♀ XA , Xa G Nghiên cứu phả hệ cho F : biết điều gì? x XAXa ♀ ♂ X A Y ♂ XAY XA , Y XA Xa XAXA (bình XAXa(bình thường) thường) XaY(bị bệnh) XAY(bình thường) Thảo luận nhóm: (2 phút) Bệnh máu khó đơng gen trội hay gen lặn quy định? Do gen lặn quy định đời xuất bệnh Sự di truyền bệnh máu khó đơng có liên quan với giới tính khơng? Tại sao? Sự di truyền tính trạng liên quan với giới tính trai mắc bệnh TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi I Nghiên cứu phả hệ - Theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ - Biết tính trạng đó trội hay lặn, có liên quan tới giới tính hay khơng Đã xác định di truyền số tính trạng: - Tính trạng trội: Da đen, mắt nâu, mơi dày, vẩu, lơng mi dài, mũi cong - Tính trạng lặn: Da trắng, mắt đen, mơi mỏng, lơng mi ngắn, mũi thẳng - Tính trạng chiều cao nhiều gen chi phối - Bệnh mù màu, máu khó đơng gen lặn nằm NST X quy định Di truyền chéo -Tật dính ngón 2,3, có túm lơng tai gen nằm NST Y quy định Di truyền thẳng TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng Thụ tinh Hợp tử phân bào Phơi bào tách PHƠI a b TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng Sơ đồ 28a giống khác sơ đồ 28b điểm nào? Giống nhau: có kết hợp trứng tinh trùng tạo thành hợp tử Khác: Sơ đồ 28a: tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử, phơi bào tách làm 2, phát triển thành thể Sơ đồ 28b: tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử, phát triển thành thể TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng: Đồng sinh khác trứng Đồng sinh trứng 1.Tại trẻ đồng sinh trứng nam nữ? Hình thành từ hợp tử, kiểu gen, giới tính Đồng sinh khác trứng gì? Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác giới tính hay khơng? Tại sao? Hình thành từ hợp tử, khác kiểu gen, giới tính hay khác giới TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng: Đồng sinh trứng: tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử, phơi bào tách nhau, phát triển thành thể Đồng sinh khác trứng: tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử, phát triển thành thể TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh Phú Cường Miền bắc Miền Nam 1.Tính trạng Phú, Cường khơng thay đổi trước tác động mơi trường? Vì sao? Hai anh em có: Mái tóc đen, quăn, mũi dọc dừa, mắt đen Những tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen 2.Tính trạng thay đổi điều kiện mơi trường? Các tính trạng: Màu da, chiều cao, giọng nói thay đổi tác động mơi trường TiẾT 29 : ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ngêi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: Giúp tròlàcủa gensinh vai củatrứng mơi trường đối Bài tập:hiểu Hoarõvàvai Lan haikiểu chị em đơitrò có với sựmáu hình trạng.giống Đến tuổi học hai nhóm vàthành nhiềutính sở thích khen có khiếu tốn - Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen Càng lớp Lan chăm học Hoa mải chơi khơng - Cáclên tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào mơi trường nghe lời cha mẹ thầy Lan thi đỗ cấp chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi mơn tốn hoa khơng thi đỗ phải học trường dân lập Năng khiếu tốn hai chị em Hoa Lan kiểu gen quy định hay chịu ảnh hưởng mơi trường chủ yếu? 2.Từ đó em rút học cho thân? Nội dung bai học phương pháp nghiên cứu di truyền người Phương pháp nao khơng áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! Một đặc điểm di truyền trẻ đồng sinh trứng la: A Có kiểu gen Sai! B Có giới tính Sai! C Có giới tính khác giới tính Sai! D Có kiểu gen giới tính Đúng! Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định vai trò kiểu gen va mơi trường, người ta thường dùng phương pháp nao? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Đúng! Sai! Sai! Sai! DẶN DỊ: Học trả lời câu hỏi SGK 2.Tìm hiểu: * Một vài bệnh di truyền: + Bệnh Đao bệnh tơcnơ + Bệnh câm điếc bẩm sinh bệnh bạch tạng * Một số tật di truyền người * Các biện pháp hạn chế phát sinh tật bệnh di truyền [...]... gii TiT 29 : phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời II Nghiờn cu tr ng sinh: Tr ng sinh l nhng a tr cựng c sinh ra mt ln sinh 1 ng sinh cựng trng v ng sinh khỏc trng: ng sinh cựng trng: 1 tinh trựng kt hp vi 1 trng to thnh hp t, phụi bo tỏch nhau, phỏt trin thnh 2 c th ng sinh khỏc trng: 2 tinh trựng kt hp vi 2 trng to thnh 2 hp t, phỏt trin thnh 2 c th TiT 29 : phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời...TiT 29 : phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời II Nghiờn cu tr ng sinh: 1 ng sinh cựng trng v ng sinh khỏc trng: ng sinh khỏc trng ng sinh cựng trng 1.Ti sao tr ng sinh cựng trng u l nam hoc u l n? Hỡnh thnh t 1 hp t, cựng kiu gen, cựng gii tớnh 2 ng sinh khỏc trng l gỡ? Nhng a tr ng sinh khỏc trng co th khỏc nhau v gii tớnh hay khụng? Ti sao?... Nghiờn cu tr ng sinh 2 í ngha ca nghiờn cu tr ng sinh Phuự Cửụứng Min bc Min Nam 1.Tớnh trng no ca Phỳ, Cng khụng thay i trc tỏc ng ca mụi trng? Vỡ sao? Hai anh em u co: Mỏi toc en, hi qun, mi dc da, mt en Nhng tớnh trng ny ph thuc ch yu vo kiu gen 2.Tớnh trng no thay i do iu kin mụi trng? Cỏc tớnh trng: Mu da, chiu cao, ging noi thay i do tỏc ng mụi trng TiT 29 : phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời... Mt trong nhng c im di truyn ca tr ng sinh cựng trng la: A Co cựng kiu gen Sai! B Co cựng gii tớnh Sai! C Co cựng gii tớnh hoc khỏc gii tớnh Sai! D Co cựng kiu gen v cựng gii tớnh ỳng! 3 Trong nghiờn cu di truyn ngi, xac nh vai trũ ca kiu gen va mụi trng, ngi ta thng dựng phng phap nao? A Nghiờn cu tr ng sinh cựng trng B Nghiờn cu tr ng sinh khỏc trng C Phng phỏp nghiờn cu tr ng sinh D Phng phỏp nghiờn... thi hc sinh gii mụn toỏn cũn hoa khụng thi phi hc trng dõn lp 1 Nng khiu toỏn ca hai ch em Hoa v Lan do kiu gen quy nh hay chu nh hng ca mụi trng l ch yu? 2.T o em rỳt ra bi hc gỡ cho bn thõn? Ni dung bai hc phng phỏp nghiờn cu di truyn ngi 1 Phng phap nao di õy khụng c ap dng nghiờn cu di truyn ngi? A Phng phỏp nghiờn cu ph h Sai! B Phng phỏp lai phõn tớch ỳng! C Phng phỏp nghiờn cu tr ng sinh Sai!... C Phng phỏp nghiờn cu tr ng sinh D Phng phỏp nghiờn cu t bo ỳng! Sai! Sai! Sai! DN Dề: 1 Hc bi v tr li cõu hi SGK 2.Tỡm hiu: * Mt vi bnh di truyn: + Bnh ao v bnh tcn + Bnh cõm ic bm sinh v bnh bch tng * Mt s tt di truyn ngi * Cỏc bin phỏp hn ch phỏt sinh tt bnh di truyn ... 2.Tớnh trng no thay i do iu kin mụi trng? Cỏc tớnh trng: Mu da, chiu cao, ging noi thay i do tỏc ng mụi trng TiT 29 : phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời II Nghiờn cu tr ng sinh 2 í ngha ca nghiờn cu tr ng sinh: Giỳp trũlca gensinh v vai catrng mụi trng i Bi tp:hiu Hoarừvvai Lan haikiu ch em ụitrũ cựng co cựng vi smỏu hỡnh trng.ging nhau n tui i hc c hai nhom vthnh nhiutớnh s thớch u c khen l co nng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (3) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (3) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay