Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) ppsx

31 232 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:47

TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH GV: Nguyễn Thị Như Quỳnh LỚP SINH HỌC Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Các kí hiệu sử dụng nghiên cứu phả hệ: Nam giới Nữ giới Kết hôn trạng thái đối lập tính trạng Hoạt động cá nhân: Quan sát sơ đồ hình 28.1a, b cho biết: H28.1a Bố, mẹ(P) 1: Mắt nâu mắt đen tính trạng trội? - Mắt nâu tính trạng trội - Mắt đen tính trạng lặn Con(F1) 2: Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? Cháu(F2) - Sự di truyền tính trạng màu mắt không liên H28.1b Bố, mẹ(P) Con(F1) Cháu(F2) quan đến giới tính Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28 Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di truyền (trội, lặn, hay nhiều gen quy định, có liên quan đến giới tính hay không ) Thảo luận nhóm: Vẽ sơ đồ trả lời câu hỏi Vẽ sơ đồ phả hệ trường hợp trên? Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn quy Bố, mẹ định? Con Bệnh máu khó đông gen lặn quy định Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? - Có liên quan đến giới tính Vì gen lặn quy định thường thấy xuất nam giới Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: 1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di truyền (trội, lặn, hay nhiều gen quy định, có liên quan đến giới tính hay không ) 2.Ý nghĩa: - Khắc phục khó khăn nghiên cứu di truyền người - Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu cao II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Một số hình ảnh cặp đồng sinh Mẹ em em: Mai Hương Lan Hương Nguyễn Mạnh Toàn Nguyễn Minh Tâm Xã Hưng Lộc - H Thống Nhất - T Đồng Nai Ảnh đoạt giải ấn tượng thi ảnh dành cho trẻ đồng sinh -Là anh em sinh đôi trai – gái- Ảnh chụp CV Đầm Sen - Lễ hội dành cho bé đồng sinh ngày 1/6/07 Một số hình ảnh trường hợp đồng sinh Sinh 3: Mỹ Linh, Khánh Linh, Ái Linh Sinh 4: Linh Mai, Linh Lan, Linh Cúc, Linh Trúc Ảnh chụp CV Đầm Sen - Lễ hội tổ chức cho bé đồng sinh ngày 1/6/07 Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: 1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di truyền (trội, lặn, hay nhiều gen quy định, có liên quan đến giới tính hay không ) 2.Ý nghĩa: - Khắc phục khó khăn nghiên cứu di truyền người - Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu cao II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1.Khái niệm trẻ đồng sinh: - Là đứa trẻ sinh lần sinh + Đồng sinh trứng + Đồng sinh khác trứng Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: 1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di truyền (trội, lặn, hay nhiều gen quy định, có liên quan đến giới tính hay không ) 2.Ý nghĩa: - Khắc phục khó khăn nghiên cứu di truyền người - Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu cao II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1.Khái niệm trẻ đồng sinh: - Là đứa trẻ sinh lần sinh + Trẻ đồng sinh trứng: có kiểu gen, giới tính + Trẻ đồng sinh khác trứng: khác kiểu gen, khác giới tính Ý nghĩa: - Hiểu rõ vai trò kiểu gen môi trường lên hình thành tính trạng - Hiểu rõ ảnh hưởng khác môi trường tính trạng chất lượng tính trạng số lượng Một số hình ảnh cặp đồng sinh Tổng thống thủ tướng nước Ba Lan (là anh em sinh đôi) Hai MC song sinh tiếng chương trình ASIA MTV - Singapor (May Choy) Một số hình ảnh cặp đồng sinh bé Remee (da trắng) Kian (da màu) cặp song sinh (sinh tháng 4/05 Nottingham – Anh) Củng cố toàn bài: Hoạt động cá nhân: Hoàn thành tập điền từ - Theo dõi di truyền ……………………… định tính trạng người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm ……………… (trội, lặn, hay nhiều gen quy định) di truyền - Nghiên cứu ……… …………………… xác định tính trạng gen định chủ yếu, tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều …………………………………………… trẻ đồng sinh trứng xã hội môi trường tự nhiên P H Ả H Ệ C Ù N G T R Ứ N G M Ô I T R Ư Ờ N G G E N L Ặ N K H Á C T R Ứ N G Đ Ồ N G S I N H K I Ể U H Ì N H K I Ể U G E N  NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI chữ: Chỉ ghi chép thứ tự hệ người dòng họ? chữ: Những trường hợp đồng sinh giống kiểu gen giới tính gọi trường hợp đồng sinh? chữ: Yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hình thành tính trạng số lượng? chữ: Bệnh máu khó đông gen quy định? chữ: Những trường hợp đồng sinh khác kiểu gen gọi trường hợp đồng sinh? chữ: Yếu tố hình thành tương tác kiểu gen môi trường? chữ: Khái niệm đứa trẻ sinh lần sinh? chữ: Yếu tố định đến hình thành tính trạng chất lượng? Hướng dẫn nhà: Học kết hợp với sơ đồ SGK tìm ví dụ thực tế Làm tập SBT/63-64 Chuẩn bị sau: Sưu tầm tranh ảnh số bệnh tật di truyền người XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY - CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH [...]... định điều đó? - Kiểu gen Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: 1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác định được đặc điểm di truyền (trội, lặn, do một hay nhiều... giới tính tính Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào? Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29 – Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ: 1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu phả hệ: - Là phương pháp thiết lập sơ đồ phả hệ để theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác... thể xác định được đặc điểm di truyền (trội, lặn, do một hay nhiều gen quy định, có liên quan đến giới tính hay không ) 2.Ý nghĩa: - Khắc phục được những khó khăn trong nghiên cứu di truyền người - Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1.Khái niệm trẻ đồng sinh: - Là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh + Trẻ đồng sinh cùng trứng: + Trẻ đồng sinh khác trứng: có cùng... quan đến giới tính hay không ) 2.Ý nghĩa: - Khắc phục được những khó khăn trong nghiên cứu di truyền người - Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1.Khái niệm trẻ đồng sinh: - Là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh + Trẻ đồng sinh cùng trứng: có cùng kiểu gen, cùng giới tính + Trẻ đồng sinh khác trứng: khác nhau kiểu gen, có thể cùng hoặc khác giới tính 2 Ý nghĩa:... H 8 K I Ể U G E N  NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI 5 chữ: Chỉ sự ghi chép thứ tự các thế hệ của những người trong cùng một dòng họ? 9 chữ: Những trường hợp đồng sinh giống nhau về kiểu gen và giới tính được gọi là trường hợp đồng sinh? 8 chữ: Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều đến sự hình thành tính trạng số lượng? 6 chữ: Bệnh máu khó đông do gen nào quy định? 9 chữ: Những trường hợp đồng sinh khác nhau về kiểu... của những cặp đồng sinh Tổng thống và thủ tướng của nước Ba Lan (là 2 anh em sinh đôi) Hai MC song sinh nổi tiếng của chương trình ASIA MTV - Singapor (May và Choy) Một số hình ảnh của những cặp đồng sinh 2 bé Remee (da trắng) và Kian (da màu) là cặp song sinh (sinh tháng 4/05 tại Nottingham – Anh) Củng cố toàn bài: Hoạt động cá nhân: Hoàn thành bài tập điền từ - Theo dõi sự di truyền của ………………………... đồng sinh? 8 chữ: Yếu tố nào được hình thành bởi sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường? 8 chữ: Khái niệm chỉ những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh? 8 chữ: Yếu tố nào quyết định đến sự hình thành tính trạng chất lượng? Hướng dẫn về nhà: 1 Học bài kết hợp với sơ đồ SGK và tìm các ví dụ thực tế 2 Làm bài tập trong SBT/63-64 3 Chuẩn bị bài sau: Sưu tầm tranh ảnh về một số bệnh và tật di truyền. .. ……………………… nhất định trên một tính trạng 1 những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác định được đặc điểm ……………… (trội, lặn, do một hay nhiều gen quy định) 2 di truyền - Nghiên cứu ……… …………………… có thể xác định được tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của …………………………………………… 3 trẻ đồng sinh cùng trứng 4 xã hội môi trường tự nhiên và... lời các câu hỏi sau: 1 Đồng sinh cùng trứng là gì? Tại sao trẻ đồng sinh cùng trứng lại luôn cùng giới tính? - Đồng sinh cùng trứng được phát triển từ một hợp tử ban đầu nên cùng kiểu gen và cùng giới tính Đặc điểm Hình 28.2a Hình 28.2b 2 Đồng sinh khác trứng là gì? Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác nhau về giới tính hay không? Số trứng được thụ tinh 1 - Đồng sinh khác trứng được phát triển... dẫn về nhà: 1 Học bài kết hợp với sơ đồ SGK và tìm các ví dụ thực tế 2 Làm bài tập trong SBT/63-64 3 Chuẩn bị bài sau: Sưu tầm tranh ảnh về một số bệnh và tật di truyền ở người XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY - CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) ppsx , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) ppsx , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) ppsx , Hoạt động cá nhân: Quan sát sơ đồ hình 28.1a, b và cho biết:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay