Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (6)

12 184 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:46

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI P X F1 Pt/c ♀ phương pháp X ♂ nghiên Có thể sử dụng cứu sinhFvật để nghiên cứu di truyền X F 1 X F1 ♂ ♀ người không? Tại sao? F2 F2 ♀ ♂ ♂ CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Những khó khăn nghiên cứu di truyền người: - Người sinh muộn, đẻ - Không thể sử dụng các phương pháp lai và gây đột biến → Vì các lý xã hội, đạo đức PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Nghiên cứu phả hệ Nghiên cứu trẻ đồng sinh Nghiên cứu tế bào Pp di truyền phân tử PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ Kí hiệu : NAM Bình thường trạng thái đối lập NỮ Bị bệnh Kết hôn Kết hôn trạng thái Kết hôn trạng thái đối lập Khi theo dõi sự di truyền tính trạng màu mắt (nâu hoặc đen ) qua đời của hai gia đình khác nhau, người ta lập được hai sơ đồ phả hệ sau: Ðời ông bà (P) Ðời (F1) Ðời cháu (F2) a) b) Sơ đồ phả hệ của hai gia đình a( Có bà ngoại mắt nâu) và b (có ông nội mắt nâu) Mắt nâu và mắt đen tính trạng nào trội? Vì sao? Sự di truyền các tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN I Nghiên cứu phả hệ a) b) Sơ đồ phả hệ của hai gia đình a) Có bà ngoại mắt nâu b) có ông nội mắt nâu Mắt nâu, mắt đen tính trạng nào là trội? Vì sao? +Mắt nâu là tính trạng trội vì: F1 có 100% mắt nâu Sự di truyền màu mắt có liên quan đến giới tính không? Tại sao? + Không liên quan đến giới tính vì: ở F2 tính trạng mắt nâu vàa đen đều biểu nam và nữ CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN I Nghiên cứu phả hệ Sơ đồ phả hệ P: F1: 2.Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn quy định? Vì sao? + Do gen lặn quy định bố mẹ không mắc bệnh đời mắc bệnh (có sự phân li tính trạng) Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao? + Có liên quan đến giới tính vì mắc bệnh chỉ là nam, (NST X mang gen lặn gây bệnh) CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN II Pp nghiên cứu trẻ đồng sinh Là đứa trẻ sinh lần sinh Thế trẻ đồng sinh? CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN I – Nghiên cứu phả hệ II – Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Trẻ đồng sinh trứng khác trứng Sinh đôi trứng Có trường hợp trẻ đồng sinh? Sinh đôi khác trứng CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN I – Nghiên cứu phả hệ II – Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Trẻ đồng sinh trứng khác trứng Thụ tinh Hợp tử phân bào Phôi bào tách PHÔI a b Đồng sinh trứng Đồng sinh khác trứng [...]...CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN I – Nghiên cứu phả hệ II – Nghiên cứu trẻ đồng sinh: 1 Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng Thụ tinh Hợp tử phân bào Phôi bào tách nhau PHÔI a b Đồng sinh cùng trứng Đồng sinh khác trứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (6) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (6) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay