THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20132015 NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

9 289 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:41

Họ và tên: Trịnh Ngọc Trường Lớp: TC18-12 MSV: 13104979 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015 NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP LỜI NÓI ĐẦU Thị trường tiền tệ thị trường người tham gia từ khắp nơi giới mua bán, trao đổi suy đoán tương lai đồng tiền tệ khác Thị trường tiền tệ quốc tế tạo thành từ ngân hàng, công ty thương mại, ngân hàng trung ương, công ty quản lý đầu tư, quỹ đầu tư, nhà môi giới ngoại hối nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân Thị trường tiền tệ (ngoại hối) coi thị trường lớn giới Ở quốc gia, thị trường tiền tệ đóng một vai trò quan trọng việc điều tiết cung cầu vốn ngắn hạn, nhằm đảm bảo yêu cầu hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, đời sống xã hội tổ chức và cá nhân Dù giai đoạn hoàn thiện thị trường tiền tệ nước ta chưa thực phát triển so với nước bạn.Chúng ta non trẻ, gặp nhiều bất cập và rất cần đẩy nhanh trình hoàn thiện để phát triển Do vậy, việc đánh giá đúng thực trạng, hạn chế thị trường tiền tệ Việt Nam thời gian qua và đưa những mục tiêu, định hướng đúng đắn cho những năm tới là vô quan trọng, vì chúng ta đà hội nhập với thế giới, tiếp tục tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước I THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2016 Bên cạnh kết đạt được: + Thị trường tiền tệ tiến dần phía ổn định + Quy mô tính đa dạng thị trường ngày tang + Hệ thống thông tin thị trường cải thiện, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thị trường Thì thị trường tiền tệ việt nam tồn số hạn chế, bất cập Dễ dàng nhận điều thị trường tài nói chung thị trường tiền tệ nói riêng Việt Nam chưa phát triển Sự chưa phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam thể chỗ: Các công cụ giao dịch thị trường nghèo nàn khối lượng giao dịch hạn chế; thị trường thứ cấp công cụ giao dịch thị trường gần chưa có, hoạt động thị trường sơ cấp hạn chế, thị trường chưa thu hút đông đảo thành viên tham gia chưa thể tính chuyên nghiệp thị trường Tín dụng bế tắc:NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 12-14% so với năm 2013 Theo số liệu Website NHNN dư nợ tín dụng kinh tế vào cuối năm 2013 vào khoảng 3.478.000 tỷ đồng, để đạt mục tiêu đề ra, năm 2014, kinh tế phải hấp thụ lượng vốn khoảng 417.360-486.920 tỷ đồng Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí NHNN tháng đầu năm, tín dụng tăng 3,52%, tương đương với khoảng 122.400 tỷ đồng đưa vào kinh tế Để thực theo mục tiêu đề ra, tháng lại năm, lượng vốn đưa vào kinh tế ước phải tăng thêm khoảng 300.000 tỷ đồng Tuy nhiên, thống kê cho thấy tăng trưởng tín dụng dường bế tắc nhiều khả khó đạt mục tiêu Cụ thể: Thứ nhất, dư nợ tín phiếu lớn nhiều khả tiếp tục trì mức cao Không thể phủ định năm 2014, NHNN mua lượng lớn ngoại tệ góp phần tăng dự trữ ngoại hối Để trung hòa lượng tiền bỏ mua ngoại tệ từ NHTM, NHNN tăng cường phát hành tín phiếu.Tuy nhiên, dư nợ tín phiếu ổn định cao tháng gần cho thấy tăng trưởng tín dụng nhiều tiến triển Thứ hai, khoản thừa, đột biến thị trường liên ngân hàng Khi tín dụng tăng mạnh, tình trạng vay mượn thị trường liên ngân hàng có nhiều đột biến Tuy nhiên, kể từ đầu năm, thống kê cho thấy tổng khối lượng giao dịch thị trường liên ngân hàng, giao dịch qua đêm giao dịch kỳ hạn tuần nhiều đột biến.Thậm chí, giao dịch bình quân ngày thị trường liên ngân hàng tháng ước vào khoảng 20.200 tỷ đồng, tiếp tục sụt giảm khoảng 2.000 tỷ đồng/ngày so với tháng tháng cho thấy tình trạng khoản hệ thống tương đối dồi đồng nghĩa với việc chưa có nhiều đột biến tăng trưởng tín dụng Thứ ba, lãi suất cho vay dường giảm chậm Số liệu thống kê Website NHNN cho thấy, lãi suất cho vay bình quân tất kỳ hạn khối ngân hàng thương mại nhà nước lẫn khối ngân hàng TMCP dường không thay đổi kể từ tháng (lần biến động giảm lãi suất cho vay gần nhất) Thị trường ngoại hối ổn định Mặc dù vài thời điểm, tỷ giá tương đối nóng chạm mức trần biên độ Tuy nhiên, nhìn tổng thị điểm sáng sách tiền tệ năm 2014 thị trường ngoại hối tiếp tục trì ổn định Cho tới thời điểm cuối tháng 7, tỷ giá mua-bán thị trường liên ngân hàng, tỷ giá thị trường tự tỷ giá niêm yết NHTM tiếp tục xu hướng giảm có xu hương ngang thời điểm ngày cuối tháng Một điểm sáng cần phải kể đến tỷ giá thị trường tự không chênh lệch lớn với tỷ giá NHTM không gây sốt ngoại tệ thị trường Cho tới thời điểm tại, tỷ giá thị trường thức phi thức tương đối ổn định, xoay quanh mức tỷ giá giao dịch bình quân thị trường liên ngân hàng chênh lệch tỷ giá muabán không cao (khoảng 10-15đồng/1USD II NGUYÊN NHÂN 1-Hạn chế công cụ giao dịch, loại nghiệp vụ thị trường Theo Luật NHNN, giấy tờ có giá ngắn hạn giao dịch thị trường tiền tệ gồm tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN, chứng tiền gửi loại giấy tờ có giá khác Tuy nhiên, thực tế đến trước năm 2003, công cụ chủ yếu sử dụng thị trường tiền tệ tín phiếu Kho bạc tín phiếu NHNN Thực Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật NHNN, từ sau năm 2003 đến danh mục giấy tờ có giá giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ tăng cường bao gồm giấy tờ có giá dài hạn loại trái phiếu Chính phủ Tuy nhiên, giấy tờ có giá sử dụng giao dịch thị trường tiền tệ tập trung chủ yếu NHTM Nhà nước Một số công cụ sử dụng phổ biến thị trường tiền tệ nước thương phiếu, chứng tiền gửi… chưa hình thành, sử dụng Việt Nam Vừa qua, Luật công cụ chuyển nhượng Quốc hội thức thông qua, song NHNN trình phối hợp với quan hữu quan để triển khai soạn thảo văn hướng dẫn Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ – công cụ chủ yếu sử dụng nghiệp vụ thị trường tiền tệ chưa thực đa dạng hóa, tín phiếu Kho bạc với thời hạn ngắn 364 ngày phát hành Thậm chí, đến chưa có tín phiếu Kho bạc với kỳ hạn ngắn tháng, tháng, tháng …Điều làm cho nhiều NHTM khó có điều kiện đầu tư vào giấy tờ có giá, tạo công cụ tham gia nghiệp vụ thị trường tiền tệ Các giao dịch ngân hàng thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chủ yếu thực hình thức giao Các công cụ mang tính phòng ngừa rủi ro, công cụ phái sinh áp dụng bước đầu triển khai, giao dịch kỳ hạn, quyền chọn giao dịch hoán đổi với hình thức hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ 2- Hạn chế thành viên tham gia thị trường Cho đến lượng thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường tiền tệ hạn hẹp Chẳng hạn, thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc, thành viên chủ yếu NHTM Nhà nước Ngoài ra, có khoảng 10 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước bước đầu tham gia nghiệp vụ Trong giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ NHNN ngân hàng, NHTM Nhà nước, có khoảng 12-14 NHTM cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước thành viên thường xuyên tham gia Đặc biệt, thị trường nội tệ liên ngân hàng hình thành nhóm ngân hàng thường cung ứng nguồn tiền VND chủ yếu NHTM Nhà nước ngược lại nhóm NHTM cổ phần chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh ngân hàng thường có nhu cầu vay tiền VND Việc điều chuyển vốn thường diễn chiều nhóm ngân hàng thường cho vay nhóm ngân hàng thường vay Trên thực tế thị trường chưa hình thành thành viên có tính chuyên nghiệp nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường, công ty đánh giá xếp loại…Điều làm hạn chế phát triển thị trường Ngoài ra, việc tham gia thành viên thị trường tiền tệ hạn chế chủ yếu NHTM (là thành viên chủ yếu thị trường), trình cấu lại triển khai dự án đại hoá hệ thống toán Việc quản lý vốn tập trung trực tuyến hệ thống khó khăn Nhiều ngân hàng chưa thực việc theo dõi, phân tích luồng luân chuyển vốn theo kỳ hạn, nên lực quản lý vốn hạn chế Bản thân số ngân hàng chưa thực quan tâm, chưa chủ động việc tham gia nghiệp vụ thị trường tiền tệ Về phía NHNN, chưa thực phát huy hiệu vai trò hướng dẫn, điều tiết thị trường Cho đến nay, NHNN chưa có hệ thống mạng theo dõi kịp thời toàn diễn biến thị trường tiền tệ nên việc thực vai trò điều tiết tiền tệ có khó khăn Hệ thống văn pháp lý cho hoạt động thị trường tiền tệ NHNN triển khai bước chưa đồng Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ tiền tệ NHNN số bất cập giao dịch tái cấp vốn, hệ thống lưu ký giấy tờ có giá chưa thực qua mạng… Điều phần hạn chế tham gia thị trường thành viên 3-Hạn chế lãi suất thị trường tiền tệ Về nguyên tắc, thị trường tiền tệ nơi hình thành lãi suất tham chiếu cho hoạt động đầu tư khác thị trường tài Nhất lãi suất tín phiếu, trái phiếu Chính phủ phát hành thường coi lãi suất chuẩn thị trường Tuy nhiên, nay, vấn đề lãi suất thị trường tiền tệ Việt Nam nhiều bất cập Trong đấu thầu tín phiếu Kho bạc áp dụng lãi suất đạo, nên lãi suất trúng thầu chưa hình thành theo nguyên tắc thị trường Các lãi suất NHNN công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất phát tín hiệu điều hành sách tiền tệ (thắt chặt hay nới lỏng), chưa thực phát huy hiệu vai trò kích thích tăng giảm nhu cầu tiền tệ Kể giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, số lượng thành viên tham gia hạn hẹp nên lãi suất nghiệp vụ thị trường mở chưa phản ánh quan hệ cung-cầu vốn thị trường Nhìn chung, mức lãi suất NHNN chưa thực có mối quan hệ gắn kết với lãi suất thị trường tiền tệ Và lãi suất thị trường tiền tệ nói chung chưa có gắn kết chặt chẽ với lãi suất công cụ dài hạn thị trường tài III GIẢI PHÁP Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển thị trường tiền tệ (i) Sớm hoàn chỉnh văn hướng dẫn thực Luật Công cụ chuyển nhượng để mở rộng áp dụng công cụ (như thương phiếu) thị trường Đối với công cụ hình thành thị trường chứng tiền gửi, kỳ phiếu NHTM… cần tiếp tục chuẩn hóa để tạo điều kiện cho công cụ giao dịch thị trường thứ cấp (ii) Ban hành đồng văn hướng dẫn thực công cụ phái sinh, công cụ phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh nghiệp vụ kỳ hạn hoán đổi, cho phép NHTM thực giao dịch quyền chọn, tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, góp phần cải thiện tính khoản cho thị trường (iii) Tiếp tục hoàn thiện văn tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thị trường thứ cấp (như ban hành quy định việc mua bán giấy tờ có giá TCTD; bổ sung, sửa đổi quy định việc chiết khấu giấy tờ có giá TCTD khách hàng…) nhằm tăng tính khoản công cụ thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức tín dụng thành viên khác thị trường (iv) Tiếp tục triển khai việc hoàn thiện văn pháp lý cho việc hình thành phát triển thành viên chuyên nghiệp thị trường tiền tệ nhà tạo lập thị trường Thực giải pháp nhằm nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn thị trường NHNN (i) Nâng cao lực, hiệu điều hành sách tiền tệ thông qua việc đổi hoàn thiện công cụ CSTT gián tiếp nghiệp vụ thị trường mở (ii) Tiếp tục đổi chế điều hành lãi suất NHNN, xác định rõ lãi suất chủ đạo định hướng lãi suất thị trường NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài để hình thành đường cong lãi suất chuẩn, tăng cường tính thị trường lãi suất tín phiếu Kho bạc, đa dạng hóa kỳ hạn tín phiếu (iii) Tăng cường đào tạo kinh tế vĩ mô kinh tế lượng, nâng cao trình độ phân tích, dự báo cho cán ngân hàng; Đổi công tác phân tích, dự báo tiền tệ theo hướng áp dụng mô hình kinh tế lượng để có giải pháp điều hành sách tiền tệ cách chủ động, hiệu (iv) Nâng cấp đồng hóa máy móc thiết bị, chương trình phần mềm, ứng dụng nối mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ, đấu thầu tín phiếu, trái phiếu Chính phủ qua NHNN (v) NHNN sớm xây dựng hệ thống mạng theo dõi hoạt động thị trường tiền tệ, hoạt động thị trường liên ngân hàng nhằm nắm bắt kịp thời thông tin tình hình thị trường phục vụ cho việc điều hành sách tiền tệ Hoàn thiện hệ thống thông tin nội ngành theo hướng tin học hóa, đảm bảo nắm bắt đầy đủ, kịp thời, xác thông tin; tăng cường phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin Bộ, ngành để phục vụ công tác phân tích, dự báo tiền tệ (vi) NHNN tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn thành viên thị trường tiếp cận với công cụ thị trường tiền tệ Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn, lực kinh doanh tổ chức tín dụng- thành viên chủ yếu thị trường (i) Các TCTD có biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn phù hợp với thông lệ quốc tế, thực phân tích lưu chuyển vốn sở theo dõi kỳ hạn khoản mục bảng cân đối (ii) Hoàn thiện hệ thống thông tin toán nhằm thực quản lý vốn tập trung, trực tuyến điều chuyển vốn linh hoạt nội hệ thống ngân hàng, ngân hàng ; đẩy mạnh thực giải pháp nâng cao lực quản lý kinh doanh, lực tài sức cạnh tranh (iii) Chuẩn hoá tổ chức hoạt động kinh doanh thị trường tiền tệ NHTM đảm bảo tách bạch rõ ràng chức kinh doanh với chức toán quản lý rủi ro (iv) Các NHTM tăng cường công tác đào tạo cán hoạt động thị trường tiền tệ, nâng cao trình độ kinh doanh, giao dịch tiền tệ với việc xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro hoạt động KẾT LUẬN Trong năm đổi mới, với phát triển kinhtế theo chế thị trường, thị trường tài nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng thực hình thành, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy phát triển nâng cao trình độ lực lượng sản xuất xã hội Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, thị trường tiền tệ Việt Nam chưa có phát triển đồng bộ, hạn chế luân chuyển vốn tài đầu tư cho nềnkinh tế nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng Để tạo đà cho phát triển mạnh mẽ nềnkinh tế nước ta giai đoạn tới, việc huy động nguồn vốn đầu tư phát triển vô quan trọng Thị trường tiền tệ phát triển cách đồng bộ, với quimô lớn hiệu giúp cho việc huy động phân bổ nguồn vốn tốt hơn, giúp nhà đầu tư doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro Nước ta trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, tăngtrưởng kinh tế nhằm hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, nhu cầu huy động vốn đầu tư vốn lớn để đáp ứng cho trình tăng trưởng kinh tế Vì vậy, việc phát triển thị trường tiền tệ yêu cầu tất yếu xúc
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20132015 NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20132015 NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20132015 NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay