Đại Số 7 File powerpoint bài Làm tròn số

20 200 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:36

File Powerpoint hay bài Làm tròn số, Đại số 7LÀM TRÒN SỐ Mặt trăng cách trái đất khoảng 400000 km. Trọng lượng não của người lớn trung bình là 1400g Sau khi khám sức khỏe xong, Mai và Lan nói chuyện với nhau về cân nặng:Mai: Mình nặng gần 40kg thôi bạn à.Lan: Còn mình thì nặng hơn 50kg…Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:Kí hiệu  đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ Kí hiệu  đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ Để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị, ta làm như thế nào?Để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị, ta lấy số nguyên gần với số đó nhất.?1. Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn đến hàng đơn vịVí dụ 2: Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn (nói gọn là làm tròn nghìn)Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn (nói gọn là làm tròn 0,8134 đến chữ số thập phân thứ ba)2. QUY ƯỚC LÀM TRÒN SỐThảo luận nhómNêu các trường hợp làm tròn số theo quy ước.Lấy ví dụ cho mỗi trường hợp.NHÓM THUYẾT TRÌNH?2.Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba.Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai.Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.CỦNG CỐChơi trò chơiDẶN DÒÔn lại 2 quy ước làm tròn số.Làm BT 74, 76, 77 36, 37 (SGK).Tiết sau đem theo máy tính bỏ túi và thước dây. LÀM TRÒN SỐ ĐẠI SỐ GV: ĐINH THỊ PHƯỢNG TP.HCM, 22/9/2014 KIỂM TRA BÀI CŨ Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Khó nhớ Lý: 9,2333… Văn: 9,3333… Sinh: 9,5 Sử: 9,7125 Tính điểm TBCN môn? Thứ hai ngày 22 tháng năm 2014 Tiết 14: LÀM TRÒN SỐ   Mặt  trăng  cách  trái  đất  khoảng  400000 km    Trọng  lượng  não  của  người  lớn  trung bình là 1400g    Sau  khi  khám  sức  khỏe  xong,  Mai  và  Lan  nói  chuyện  với  nhau  về  cân  nặng: ­ Mai:  Mình  nặng  gần  40kg  thôi  bạn  ­ Lan: Còn mình thì nặng hơn 50kg… VÍ DỤ Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9  đến hàng đơn vị: 4,3 ≈ 4,9 ≈ Kí hi Kí hiệệu  u ≈ đ ≈ đọọc là “g c là “gầần  n  bbằằng” ho ng” hoặặc “x c “xấấp x p xỉỉ     Để  làm  tròn  một  số  thập  phân  đến hàng đơn vị, ta làm như thế  nào? Để  làm  tròn  một  số  thập  phân  đến  hàng  đơn  vị,  ta  lấy  số  nguyên  gần  với số đó nhất ?1. Điền số thích hợp vào ô vuông  sau khi đã làm tròn đến hàng đơn vị 5,4 ≈    5 5,8 ≈    6 4,5 ≈    4 4,5 ≈    5 Ví  dụ  2:  Làm  tròn  số  72900  đến  hàng  nghìn  (nói gọn là làm tròn nghìn) 72900 ≈ 73000 (tròn nghìn) Ví  dụ  3:  Làm  tròn  số  0,8134  đến  hàng  phần  nghìn  (nói  gọn  là  làm  tròn  0,8134  đến  chữ  số  thập phân thứ ba) 0,8134 ≈ 0,813 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) QUY ƯỚC LÀM TRÒN SỐ THẢO LUẬN NHÓM ? Nêu trường hợp làm tròn số theo quy ước Lấy ví dụ cho trường hợp 5’ HÊ ́ T  00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:06 00:07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:35 00:36 00:37 00:38 00:39 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:48 00:49 00:50 00:51 00:52 00:53 00:54 00:55 00:56 00:57 00:58 00:59 01:00 01:01 01:02 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01:37 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01:47 01:48 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:03 02:04 02:05 02:06 02:07 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02:17 02:18 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02:37 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02:47 02:48 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:03 03:04 03:05 03:06 03:07 03:08 03:09 03:10 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:16 03:17 03:18 03:19 03:20 03:21 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:30 03:31 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36 03:37 03:38 03:39 03:40 03:41 03:42 03:43 03:44 03:45 03:46 03:47 03:48 03:49 03:50 03:51 03:52 03:53 03:54 03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:14 04:15 04:16 04:17 04:18 04:19 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:28 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33 04:34 04:35 04:36 04:37 04:38 04:39 04:40 04:41 04:42 04:43 04:44 04:45 04:46 04:47 04:48 04:49 04:50 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 05:00 GIỜ NHÓM THUYẾT TRÌNH QUY ƯỚC LÀM TRÒN SỐ (Xem SGK / 36) ?2 a)Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập  phân thứ ba b)Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập  phân thứ hai c)Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập  phân thứ nhất >5 a) 79,3826 ≈ 79,383 Số thập phân thứ ba (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) 5 c) 79,3826 ≈ 79,4 Số thập phân thứ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) CỦNG CỐ NHÓM 1 NHÓM 1 10 GÓI 1 GÓI 1 NHÓM 2 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 3 20 15 GÓI 2 GÓI 2 GÓI 3 GÓI 3 G1. Làm tròn  các số sau đến chữ số  thập phân thứ nhất: 7,9235 7,9235 17,1281 17,1281 5,2347 5,2347 78,1451 78,1451 50,8817 50,8817 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80,7374 80,7374 60,9963 60,9963 4,7037 4,7037 78,9075 78,9075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75,1094 75,1094 407,2345 407,2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 G2. Làm tròn  các số sau đến chữ số  thập phân thứ hai: 7,9235 7,9235 17,1281 17,1281 5,2347 5,2347 78,1451 78,1451 50,8817 50,8817 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80,7374 80,7374 60,9963 60,9963 4,7037 4,7037 78,9075 78,9075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75,1094 75,1094 407,2345 407,2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 G3. Làm tròn  các số sau đến chữ số  thập phân thứ ba: 7,9235 7,9235 17,1281 17,1281 5,2347 5,2347 78,1451 78,1451 50,8817 50,8817 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80,7374 80,7374 60,9963 60,9963 4,7037 4,7037 78,9075 78,9075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75,1094 75,1094 407,2345 407,2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DẶN DÒ •• Ôn l Ôn lạại 2 quy  i 2 quy ướ ước làm tròn s c làm tròn sốố •• Làm  Làm  BT  BT  74,  74,  76,  76,  77  77  / /  36,  36,  37  37  (SGK) (SGK) •• Ti Tiếết sau đem theo máy tính b t sau đem theo máy tính bỏỏ   túi và th túi và thướ ước dây c dây [...]... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 G3. Làm tròn  các số sau đến chữ số thập phân thứ ba: 7, 9235 7, 9235 17, 1281 17, 1281 5,23 47 5,23 47 78,1451 78 ,1451 50,88 17 50,88 17 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80 ,73 74 80 ,73 74 60,9963 60,9963 4 ,70 37 4 ,70 37 78,9 075 78 ,9 075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75 ,1094 75 ,1094 4 07, 2345 4 07, 2345 30,12345 30,12345... G2. Làm tròn  các số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 7, 9235 7, 9235 17, 1281 17, 1281 5,23 47 5,23 47 78,1451 78 ,1451 50,88 17 50,88 17 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80 ,73 74 80 ,73 74 60,9963 60,9963 4 ,70 37 4 ,70 37 78,9 075 78 ,9 075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75 ,1094 75 ,1094 4 07, 2345 4 07, 2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07. .. 7, 9235 17, 1281 17, 1281 5,23 47 5,23 47 78,1451 78 ,1451 50,88 17 50,88 17 0,1555 0,1555 60,9991 60,9991 13,2129 13,2129 80 ,73 74 80 ,73 74 60,9963 60,9963 4 ,70 37 4 ,70 37 78,9 075 78 ,9 075 0,1251 0,1251 8,2509 8,2509 1,2916 1,2916 90,2464 90,2464 75 ,1094 75 ,1094 4 07, 2345 4 07, 2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. .. a) 79 ,3826 ≈ 79 ,383 Số thập phân thứ ba (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) 5 c) 79 ,3826 ≈ 79 ,4 Số thập phân thứ nhất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) CỦNG CỐ NHÓM 1 NHÓM 1 10 GÓI 1 GÓI 1 NHÓM 2 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 3 20 15 GÓI 2 GÓI 2 GÓI 3 GÓI 3 G1. Làm tròn  các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: 7, 9235... 04: 27 04:28 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33 04:34 04:35 04:36 04: 37 04:38 04:39 04:40 04:41 04:42 04:43 04:44 04:45 04:46 04: 47 04:48 04:49 04:50 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55 04:56 04: 57 04:58 04:59 05:00 GIỜ NHÓM THUYẾT TRÌNH 2 QUY ƯỚC LÀM TRÒN SỐ (Xem SGK / 36) ?2 a )Làm tròn số 79 ,3826 đến chữ số thập  phân thứ ba b )Làm tròn số 79 ,3826 đến chữ số thập  phân thứ hai c )Làm tròn số 79 ,3826 đến chữ số thập ... 75 ,1094 4 07, 2345 4 07, 2345 30,12345 30,12345 15,4256 15,4256 30’’ HẾ T  GIƠ ̀ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DẶN DÒ •• Ôn l Ôn lạại 2 quy  i 2 quy ướ ước làm tròn s c làm tròn số •• Làm Làm BT  BT  74 ,  74 ,  76 ,  76 ,  77   77   / /  36,  36,  37 37 (SGK) (SGK) •• Ti Tiếết sau đem theo máy tính b t sau đem theo máy tính bỏỏ   túi và th túi và thướ... LÀM TRÒN SỐ THẢO LUẬN NHÓM ? 1 Nêu các trường hợp làm tròn số theo quy ước 2 Lấy ví dụ cho mỗi trường hợp 5’ HÊ ́ T  00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:06 00: 07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00: 17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00: 27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:35 00:36 00: 37 00:38 00:39 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00: 47. .. 00:54 00:55 00:56 00: 57 00:58 00:59 01:00 01:01 01:02 01:03 01:04 01:05 01:06 01: 07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01: 17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01: 27 01:28 01:29 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01: 37 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01: 47 01:48 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01: 57 01:58 01:59 02:00 02:01... 02:04 02:05 02:06 02: 07 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02: 17 02:18 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02: 27 02:28 02:29 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02: 37 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02: 47 02:48 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:56 02: 57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:03 03:04 03:05 03:06 03: 07 03:08 03:09 03:10 03:11... 03:14 03:15 03:16 03: 17 03:18 03:19 03:20 03:21 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03: 27 03:28 03:29 03:30 03:31 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36 03: 37 03:38 03:39 03:40 03:41 03:42 03:43 03:44 03:45 03:46 03: 47 03:48 03:49 03:50 03:51 03:52 03:53 03:54 03:55 03:56 03: 57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04: 07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:14 04:15 04:16 04: 17 04:18 04:19 04:20 04:21
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại Số 7 File powerpoint bài Làm tròn số, Đại Số 7 File powerpoint bài Làm tròn số, Đại Số 7 File powerpoint bài Làm tròn số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay