CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

19 177 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:24

Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn: Lý luận trị Mục tiêu Trình bày (viết vấn đáp) vấn đề sau: Vai trò, vị trí đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế nghiệp cách mạng Lực lượng đại đoàn kết dân tộc, quốc tế Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Nguyên tắc đoàn kết quốc tế I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ KẾT LUẬN 1.Vai trò đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng Lực lượng đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 1.Vai trò đại đoàn kết nghiệp cách mạng a Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng Vì: Hồ Chí Minh “Đoàn kết sức mạnh thường xuyên Cách mạng vàcó cách củtộc a chúng ta”mạng Muốn làm giải cáchphóng mạngdân cần phải lực lượng nhấn mạnh: Đại đoàn kết vấn đề có ý nghĩa chiến lược xãcách hội chủ nghĩa nghiệp to lớn, lâu dài, mạng, tức tập hợp quần chúng thành cách mạng không làcómột khócủa khăn, phức tạpchứ đòi hỏi cầnphải phải sựthủ khối vững chắc, lâu dài đoạn trị sốngười, giai cấp từngtầng làm đoàn kết, ủng hộ nhiều nhiều “Đoàn kết sức mạnh, lịch sử lớp xã hội,…trong giai đoạn cách then chốt thành công” mạng thành công 1.Vai trò đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng a Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng Hồ Chí Minh đúc rút vấn đề thành kinh nghiệm quý báu 1.Vai trò đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng b Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc Có thực mục tiêu nhiệm vụ Vì: có sức mạnh để thực thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ khác cách mạng “Trước cách mạng tháng Tám kháng chiến, nhiệm vụ tuyên truyền làm cho đồng bào dân tộc hiểu mấytrong việc: đường lối, Quan điểm quán triệt Một đoàn kết Hai làm cách mạng Tóm lại, đại đoàn kết dân tộc nghiệp quầncủa chúng, chủ trương Đảng ta giai đoạn kháng chiến để đòi độc lập Chỉ đơn giản quần chúng,Bây quần chúng Cho nên đại đoàn kết dân tộc mục đích tuyên huấn là: cách mạng Việt Nam không mục nhiệm vụlàhàng đầuchủ củanghĩa Đảng Một tiêu, đoàn kết, Hai xây dựng xãmà hội Trong giai đoạn xây chủ nghĩa xãnước hội, Người khẳng chiến lược Ba làdựng đấu tranh thống nhà Trong Năm kháng1945, chiến thành chống Pháp: cuộcphủ kháng chiến ta lập đại“toàn đoàncủa định: lực lượng xây dựng chủ nghĩa xã hội dân Hồ Chí tập 11,toàn trangdân 130) kháng chiến toàn dân, cần động viênMinh, toàntoàn dân,tập, vũ trang Trong lĩnh đầu tiênlàm Đảng tộc HồtrịChí Minh chủ tịch (2/1930) lãnhcương đạokết củadân Đảng” Lực lượng đại đoàn kết dân tộc a Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Toàn dân Bao gồm tất người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính tập hợp thành khối bền vững gọi khối đại đoàn kết dân tộc Lực lượng đại đoàn kết dân tộc a Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Nội hàm khái niệm đại đoàn kết tư tưởng Hồ ChíMinh phong phú, bao gồm nhiều tầng nấc, nhiều cấp độ Đại đoàn kết dân tộc phải dựa sở liên minh công – nông – trí thức vững chắc, đặt lãnh đạo Đảng Lực lượng đại đoàn kết dân tộc b Điều kiện thực đại đoàn kết Kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết dân tộc hình thành từ thực tiễn dựng nước giữ nước dân tộc, tạo thành sức mạnh vô địch giúp nhân dân ta chiến thắng thiên tai, địch họa Nhờ vậy, đất nước trường tồn, sắc dân tộc giữ vững Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phải kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc Để đoàn kết dân tộc rộng rãi cần phải có lòng khoan dung, độ lượng người, cần xóa bỏ thành kiến, cần “thật đoàn kết” với để tiến bộ, để phục vụ nhân dân Để thực đoàn kết rộng cần cóquán niềmtrong tin vào nhân Lòng khoan dung độ lượng tưrãi, tưởng đường lối, dân, coisách nhâncủa dân chỗ dựa vững Đảng, cải nguồn Đảng người lầmcủa đường hối sức mạnh vô địch khối đại đoàn kết, định thắng lợi Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc a Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Mặt trận dân tộc thống Mặt trận dân tộc thống thân khối đại đoàn kết dân tộc, có tổ chức, có sức mạnh Mặt trận dân tộc thống hình thành nhờ tập hợp rộng rãi giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam sống nước nước ngoài,…vào tổ chức sở lấy phục vụ lợi ích dân tộc lợi ích nhân dân làm mục tiêu chung Mỗi thời kỳ cách mạng có hình thức tổ chức Mặt trận khác Song thực chất tổ chức trị - xã hội rộng lớn nhân dân Việt Nam Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc b Một số nguyên tắc xây dựng hoạt động Mặt trận dân tộc thống Mặt trận dân tộc thống phải xây dựng tảng liên minh công – nông – lao động trí óc, đặt lãnh đạo ĐCS Mặt trận dân tộc thống phải hoạt động sở đảm bảo lợi ích tối cao dân tộc, quyền lợi tầng lớp nhân dân Độc lập, tựlập, do, tự hạnh phúc quyền lợi di, bất bảndịch, Độc nguyên tắc bất tầng nhân cờcác đoàn kếtlớp mẫudân số chung để quy tụ Mặt trận tộc thống cácdân tầng lớp, giainhất cấp, hoạt đảngđộng phái,theo dân nguyên tộc, tôn tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày giáo Mặt trận rộng rãi vàkhối bềnđoàn vữngkết chặt chẽ, Mặt trận dân tộc thống lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân giúp đỡ Vai trò đoàn kết quốc tế a Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam Sức mạnh dân tộc Việt Nam tổng hợp vật chất tinh thần, song trước hết sức mạnh chủ nghĩa yêu nước ý thức tự lực, tự cường dân tộc Hồ Chí Minh thấy khả đoàn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng giới tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh chống thực dân, đế quốc Đối tượng đoàn kết quốc tế tư tưởng Hồ Chí Minh Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Các nước xã hội chủ nghĩa Phong trào đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới Đặc biệt đoàn kết với nhân dân Lào, Campuchia Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế b Thực đoàn kết quốc tế, nhằm góp phần nhân dân giới thực thắng lợi mục tiêu cách mạng Đoàn kết quốc tế không thắng lợi cách mạng nước mà mục tiêu cách mạng thời đại Thời đại mà vận mệnh dân tộc tách rời vận mệnh chung loài người Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh không mệt mỏi để củng cố tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam với dân tộc khác đấu tranh cho mục tiêu chung cách mạng giới Theo Hồ Chí Minh để tăng cường đoàn kết quốc tế đấu tranh mục tiêu chung cần phải: Kiên trì chống lại khuynh hướng sai lầm chủ nghĩa hội, chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, sôvanh nước lớn… Giáo dục CN yêu nước với CN quốc tế vô sản cho nhân dân lao động nước mình, làm cho CN yêu nước phận tinh thần quốc tế Lực lượng đoàn kết hình thức tổ chức Với phong trào cộng sản công nhân giới a Các lực lượng cần đoàn kết Với phong trào giải phóng dân tộc Với lực lượng tiến bộ, người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự công lý Lực lượng đoàn kết hình thức tổ chức b Hình thức đoàn kết Đối với dân tộc bán đảo Đông Dương, Hồ Chí Minh dành quan tâm đặc biệt Với Trung Quốc, nước láng giềng có quan hệ lịch sử - văn hóa lâu đời Với tộc châu Á châu Phi đoàn kết để đấu tranh giành độc lập Tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận Mặt trận đại đoàn kết dân tộc Mặt trận đại đoàn kết Việt – Miên - Lào Mặt trận nhân dân Á – Phi đk với VN Mặt trận nhân dân đk với VN chống đế quốc xâm lược Nguyên tắc đoàn kết quốc tế a Đoàn kết sở thống mục tiêu lợi ích, có lý, có tình Đối với phong trào cộng sản công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh giương cao cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đối với dân tộc giới, Hồ Chí Minh giương cao cờ độc lập, tự quyền bình đẳng dân tộc Đối với lực lượng tiến giới, Hồ Chí Minh giương cao cờ hòa bình công lý b Đoàn kết sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường Đoàn kết quốc tế để tranh thủ đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng quốc tế nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Muốn tranh thủ đồng tình, ủng hộ quốc tế phải có đường lối độc lập, tự chủ đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh đóng góp quan trọng vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng giới, làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin công tác vân động tổ chức dân chúng Đảng Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh sức sống kỳ diệu tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh nhằm thực thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ, CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ, CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay