Tiết 53 đa dạng của lớp thú

25 193 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:24

Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng I Mục tiêu: *KT: Nêu đặc điểm thú móng guốc linh trư ởng Phân biệt guốc chẵn, guốc lẻ, voi đại diện linh trưởng *KN:Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh kĩ hoạt động nhóm *TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ yêu quí động vật II Đồ dùng dạy - học: * GV:Tranh phóng to H51.1->5 Mẫu vật: Chân giò lợn *HS: Sưu tầm tranh ảnh loài thú móng guốc III.Hoạt động dạy - học: A.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số B Kiểm tra cũ: Nêu đặc điểm phân biệt thú : ăn sâu bọ, gặm nhấm ăn thịt? Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Quan sát Bộ H51.1,2,3 kết hợp nghiên cứu SGK mụcI tr.166 đặc điểm Bộ móng guốc móng guốc có đặc điểm chung? - Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối ngón có bao sừng bao bọc gọi guốc - Chân cao, diện tích tiếp xúc guốc với đất hẹp -> chạy nhanh Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc *Đặc điểm: - Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối ngón có bao sừng bao bọc gọi guốc - Chân cao, diện tích tiếp xúc guốc với đất hẹp -> chạy nhanh Quan sát H51.3.Thú móng guốc chia làm bộ? Thú móng guốc : Gồm 3bộ - Bộ guốc chẵn: Lợn, hươu - Bộ guốc lẻ: tê giác, ngựa - Bộ voi: Voi Quan sát H51.1,2,3 lựa chọn câu trả lời thích hợp điền vào tập Bảng Cấu tạo, đời sống tập tính số đại diện thú móng guốc Cấu tạo, đời sống tập tính số đại diện thú móng guốc Tên ĐV Số ngón chân phát triển Sừng Lợn Chẵn (4 ngón) Không Hươu Chẵn (2 ngón) Ngựa Chế độ ăn Lối sống ăn tạp , không nhai lại Đàn Có Nhai lại Lẻ (1 ngón) Không Không nhai lại Đàn Đàn Lẻ (3 ngón) Voi Tê giác Lẻ ( ngón) Không Không nhai lại Đàn Có Không nhai lại Đơn độc Dựa vào kết bảng Hãy phân biệt thú guốc chẵn, guốc lẻ voi? Căn vào đâu để phân vậy? Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc *Đặc điểm: *Phân loại : Gồm - Bộ guốc chẵn: lợn, bò, hươu Gồm thú móng guốc có ngón chân phát triển Sống đàn - Bộ guốc lẻ: tê giác, ngựa Gồm thú móng guốc có ngón chân phát triển - Bộ voi: voi Gồm thú móng guốc có ngón chân, guốc nhỏ, có vòi Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng Quan sát H151.4 kết hợp nghiên cứu Đặc điểm chung: - Đi bàn chân SGK mụcII Bộ- Bànlinh trưởng có đặc điểm chung ? tay, bàn chân có ngón Tại- Ngón saotaybộ linh đối diệntrưởng với nhữngleo ngón trèo lại giỏi? Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng *Đặc điểm: - Gồm loài thú bàn chân - Bàn tay, bàn chân có ngón, ngón tay đối diện với ngón lại -> thích nghi với cầm nắm , leo trèo - Ăn tạp ăn TV chủ yếu - Sống theo đàn Quan sát H51.1 kể tên đại diện Linh trưởng ? Đại diện: - Khỉ - Vượn - Khỉ hình người:Đười ươi,Tinh tinh, Gôrila Đọc SGK trang 168 làm tập Tên ĐV Khỉ hình người Đặc điểm Chai mông Túi má Đuôi Khỉ Không có Chai mông lớn Vượn Có chai mông nhỏ Không có Túi má lớn Không có Không có Đuôi dài Không có Đặcvào điểm Dựa đặcphân điểmbiệt: để phân biệt Khỉ , Vượn Khỉ hình người? Túi má, chai mông đuôi thích Túi ,má ? chai mông ? người? Nêu đặcGiải điểm của:Khỉ Vượn Khỉ hình Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng *Đặc điểm: *Đại diện: Khỉ, khỉ hình người vượn + Khỉ: Có túi má, chai mông lớn, đuôi dài, sống đàn + Vượn: Có chai mông nhỏ, không túi má đuôi, sống đàn +Khỉ hình người : chai mông, túi má đuôi Đười ươi : Sống đơn độc Tinh tinh gôrila: Sống đàn Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng Vai trò thú Vai trò thú - Đọc Cung cấp phẩm: Trâu, bò,tròlợn SGKthực mụcIII.Thú có vai đời sống - Cung cấp dược liệu: +Sừng, nhung hươu nai người? +Xương: hổ, gấu, hươu nai +Mật: gấu - Cung cấp nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ: +Da, lông: hổ,báo Chúng ta phải làm để bảo vệ giúp thú phát triển? + Ngà, sừng: Voi, tê giác, trâu bò + Xạ hương: Hươu xạ, cầy hương, cầy giông - Cung cấp sức kéo: Voi, ngựa, trâu , bò - Tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông, lâm nghiệp: Chồn, cầy, mèo - Vật thí nghiệm: Chuột nhắt, chuột lang, khỉ Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng Vai trò thú *Vai trò thú: *Biện pháp: -Bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống chúng -Xây dựng khu bảo tồn động vật - Tổ chức chăn nuôi loài thú có giá trị kinh tế Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng Vai trò thú Đặc điểm chung thú Qua đại diện học lớp thú.Tóm tắt đặc điểm chung lông, sinh sản, răng, cấu tạo tim, não, nhiệt độ thể? Tiết 53 đa dạng lớp thú Các móng guốc linh trưởng 1.Các móng guốc Bộ linh trưởng Vai trò thú Đặc điểm chung thú - Là ĐVCXS có tổ chức cao có tượng thai sinh nuôi sữa - Cơ thể có lông mao bao phủ - Bộ phân hoá loại: Răng cửa, hàm, nanh - Tim ngăn, vòng tuần hoàn , máu nuôi thể đỏ tươi - Bộ não phát triển: Bán cầu đại não tiểu não - Là động vật nhiệt Bài tập TNKQ Câu 1: Đặc điểm thú móng guốc là: a Số lượng ngón chân tiêu giảm b.Chỉ có đốt cuối ngón chân có guốc chạm đất c Đốt cuối ngón có hộp sừng bảo vệ gọi guốc d Cả a, b, c Câu 2: Thú móng guốc phân thành: a Bộ guốc chẵn, có sừng c Bộ guốc chẵn, guốc lẻ, voi b Bộ guốc lẻ, có sừng d Bộ có sừng, không sừng Câu 3: Đại diện xếp vào thú guốc nhai lại là: a.Lợn, trâu, bò c Trâu, bò, dê b.Trâu, bò, tê giác d Ngựa, voi Câu 4: Đặc điểm đặc trưng khỉ hình người là: a Không chai mông, có túi má lớn, đuôi dài b Có chai mông, có túi má, đuôi dài c Không chai mông, túi má, không đuôi d Có chai mông, không túi má, không đuôi Câu 5: Tập tính sống vượn khỉ: a Sống đơn độc c Sống theo đàn b Sống đôi d Sống đơn độc sống theo đàn Hướng dẫn nhà - Học theo câu hỏi SGK - Đọc mục Em có biết - Sưu tầm tranh ảnh đời sống tập tính thú Giờ sau thực hành [...]... khỉ Tiết 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng 3 Vai trò của thú *Vai trò của thú: *Biện pháp: -Bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống của chúng -Xây dựng khu bảo tồn động vật - Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế Tiết 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng 3 Vai trò của. .. 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng 3 Vai trò của thú 4 Đặc điểm chung của thú Qua các đại diện đã học ở lớp thú. Tóm tắt các đặc điểm chung về bộ lông, sự sinh sản, bộ răng, cấu tạo tim, bộ não, nhiệt độ cơ thể? Tiết 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng 3 Vai trò của thú 4 Đặc điểm chung của thú - Là ĐVCXS có tổ chức cao nhất có hiện tượng thai... của: Khỉ Vượn và Khỉ hình Tiết 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng *Đặc điểm: *Đại diện: Khỉ, khỉ hình người và vượn + Khỉ: Có túi má, chai mông lớn, đuôi dài, sống đàn + Vượn: Có chai mông nhỏ, không túi má và đuôi, sống đàn +Khỉ hình người : không có chai mông, túi má và đuôi Đười ươi : Sống đơn độc Tinh tinh và gôrila: Sống đàn Tiết 53 đa. .. 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng 3 Vai trò của thú Vai trò của thú - Đọc Cung cấp phẩm: Trâu, bò,tròlợn SGKthực mụcIII .Thú có vai gì đối với đời sống - Cung cấp dược liệu: con +Sừng, nhung hươu nai người? +Xương: hổ, gấu, hươu nai +Mật: gấu - Cung cấp nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ: +Da, lông: hổ,báo Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát... ngón trèo còn lại rất giỏi? Tiết 53 đa dạng của lớp thú Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 1.Các bộ móng guốc 2 Bộ linh trưởng *Đặc điểm: - Gồm những loài thú đi bằng bàn chân - Bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón tay cái đối diện với những ngón còn lại -> thích nghi với sự cầm nắm , leo trèo - Ăn tạp nhưng ăn TV là chủ yếu - Sống theo đàn Quan sát H51.1 kể tên các đại diện của bộ Linh trưởng ? Đại diện:... Câu 1: Đặc điểm của thú móng guốc là: a Số lượng ngón chân tiêu giảm b.Chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất c Đốt cuối của mỗi ngón có hộp sừng bảo vệ gọi là guốc d Cả a, b, c đều đúng Câu 2: Thú móng guốc được phân thành: a Bộ guốc chẵn, bộ có sừng c Bộ guốc chẵn, bộ guốc lẻ, bộ voi b Bộ guốc lẻ, bộ có sừng d Bộ có sừng, bộ không sừng Câu 3: Đại diện được xếp vào thú guốc nhai lại... là: a.Lợn, trâu, bò c Trâu, bò, dê b.Trâu, bò, tê giác d Ngựa, voi Câu 4: Đặc điểm đặc trưng nhất của khỉ hình người là: a Không chai mông, có túi má lớn, đuôi dài b Có chai mông, có túi má, đuôi dài c Không chai mông, không có túi má, không đuôi d Có chai mông, không túi má, không đuôi Câu 5: Tập tính sống của vượn và khỉ: a Sống đơn độc c Sống theo đàn b Sống đôi d Sống đơn độc và sống theo đàn Hướng... vượn và khỉ: a Sống đơn độc c Sống theo đàn b Sống đôi d Sống đơn độc và sống theo đàn Hướng dẫn về nhà - Học bài theo câu hỏi SGK - Đọc mục Em có biết - Sưu tầm tranh ảnh về đời sống và tập tính của thú Giờ sau thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 53 đa dạng của lớp thú , Tiết 53 đa dạng của lớp thú , Tiết 53 đa dạng của lớp thú , Quan sát H51.1 kể tên các đại diện của bộ Linh trưởng ?, Đọc SGK mụcIII.Thú có vai trò gì đối với đời sống con người?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay