Tiết 15 một số muối quan trọng

20 187 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:24

TIẾT 15: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG KIỂM TRA BÀI CŨ : ) Thế phản ứng trao đổi ? Điều kiện phản ứng trao đổi thực ? Viết PTPƯ minh họa ? Đáp án : Phản ứng trao đổi PƯHH, hai hợp chất tham gia PƯ trao đổi với thành phần cấu tạo chúng, để tạo hợp chất không tan dễ bay Điều kiện phản ứng trao đổi xảy : Phản ứng trao đổi dung dung dịch chất xảy sản phẩm tạo thành có chất dễ bay chất không tan VD : CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 Na2SO4 + BaCl2 NaCl + BaSO4 2) Thực dãy biến hóa sau : Na2O  NaOH  Na2SO4  BaSO4 Đáp án : Na2O + H2O  2NaOH 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O Hoặc : 2NaOH + SO3  Na2SO4 + 2H2O Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl Hoặc : Na2SO4 + Ba(NO3)2  BaSO4 + 2NaNO3 Hoặc : Na2SO4 + Ba(OH)2  BaSO4 + 2NaOH TIẾT 15: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG NỘI DUNG BÀI HỌC MUỐI NATRICLORUA ( NaCl) Trạng thái tự nhiên Cách khai thác Ứng dụng MUỐI NATRICLORUA (NaCl): 1) Trạng thái tự nhiên: - Muối Natriclorua tồn dạng hòa tan nước biển Phơi nước biển thu hỗn hợp muối, thành phần NaCl Ngoài ra, muối NaCl tồn lòng đất dạng muối mỏ 2) Cách khai thác : Biển Ruộng muối Muối kết tinh Người ta khai thác NaCl từ nước mặn biển hồ nước mặn cách cho bay từ từ, thu muối kết tinh Ở nơi có mỏ muối, khai thác cách đào hầm giếng sâu qua lớp đất, đá đến mỏ muối Sau khai thác nghiền nhỏ tinh chế để có muối Thảo luận nhóm(1phút) Xây dựng sơ đồ số ứng dụng quan trọng muối NaCl Gia vị bảo quản (2) thực phẩm NaHCO (1) NaCl Na2CO3 đpnc +Chế tạo xà phòng + Chế tạo hợp kim Cl (4)2 Đp dd +SX thủy tinh Na (3) + Chất trao đổi nhiệt +Chất tẩy rửa tổng hợp NaClO (5) NaOH (6) H (7) Cl (8)2 3) Ứng dụng : • Làm gia vị bảo quản thực phẩm • Dùng để sản xuất : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 - Tác dụng tốt muối ăn : Một gia vị thiếu bữa ăn ngày, bảo quản thực phẩm, làm nguyên liệu sản xuất NaOH, Cl2, HCl, - Ảnh hưởng xấu muối ăn : Đất nông nghiệp bị nhiễm mặn làm trồng bị chết Con người sử dụng nước mặn sinh họat Tóm lại : Một chất có ảnh hưởng tốt xấu hoàn toàn cách sử dụng người Thảo luận đôi bạn(1ph) 1- Bài tập trang 36 SGK : Có muối sau : CaCO3 ; CaSO4 ; Pb(NO3)2 ; NaCl Muối nói : a) Không phép có nước ăn tính độc hại ? Pb(NO3)2 b) Không độc nước ăn vị mặn ? NaCl c) Không tan nước, bị phân hủy nhiệt độ cao ? CaCO3 d) Rất tan nước khó bị phân hủy nhiệt độ cao ? CaSO4 2- Bài tập : Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu : A- NaOH ; H2 ; Cl2 B- NaCl ; NaClO ; H2 ; Cl2 C- NaCl ; NaClO ; Cl2 D- NaClO ; H2 ; Cl2 - Bài tập : Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu có NaCl Hãy viết phương trình hóa học minh họa ? - Bài tập : Hãy ghép nội dung cột A với cột B cho phù hợp : CỘT A CỘT B - Muối làm nguyên liệu sản A xuất vôi, xi măng : KNO3 - Muối độc người động vật: MgSO4 B- - Muối sản xuất nhiều C vùng bờ biển nước ta : CaCO3 - Muối dùng làm thuốc nổ đen : D- Pb(NO3)2 E- NaCl - Bài tập : Hãy ghép nội dung cột A với cột B cho phù hợp : CỘT A CỘT B - Muối làm nguyên liệu sản xuất vôi, xi măng : A- KNO3 - Muối độc người động vật: B- MgSO4 - Muối sản xuất nhiều vùng bờ biển nước ta : C- CaCO3 - Muối dùng làm thuốc nổ đen : D- Pb(NO3)2 E- NaCl Hướng dẫn HS nhà : • • • - Học làm tập : 2,3,4,5 trang 36 SGK Đọc phần : “Em có biết ? “ trang 36 SGK Chuẩn bị “ Phân bón hóa học “ : Em tìm hiểu nguyên tố hóa học cần thiết cho phát triển thực vật ? - Công dụng loại phân bón trồng ? - Mỗi nhóm chuẩn bị số mẫu phân hóa học Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoÎ ! [...]... CỘT A CỘT B 1 - Muối làm nguyên liệu sản A xuất vôi, xi măng : KNO3 2 - Muối rất độc đối với người và động vật: MgSO4 B- 3 - Muối được sản xuất nhiều C ở vùng bờ biển nước ta : CaCO3 4 - Muối được dùng làm thuốc nổ đen : D- Pb(NO3)2 E- NaCl 4 - Bài tập 4 : Hãy ghép các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp : CỘT A CỘT B 1 - Muối làm nguyên liệu sản xuất vôi, xi măng : A- KNO3 2 - Muối rất độc đối... xuất : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 - Tác dụng tốt của muối ăn : Một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, bảo quản thực phẩm, làm nguyên liệu sản xuất NaOH, Cl2, HCl, - Ảnh hưởng xấu của muối ăn : Đất nông nghiệp bị nhiễm mặn làm cây trồng bị chết Con người không thể sử dụng nước mặn trong sinh họat Tóm lại : Một chất bất kỳ có thể có ảnh hưởng tốt hoặc xấu hoàn toàn là do cách... trong sinh họat Tóm lại : Một chất bất kỳ có thể có ảnh hưởng tốt hoặc xấu hoàn toàn là do cách sử dụng của con người Thảo luận đôi bạn(1ph) 1- Bài tập 1 trang 36 SGK : Có những muối sau : CaCO3 ; CaSO4 ; Pb(NO3)2 ; NaCl Muối nào nói trên : a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó ? Pb(NO3)2 b) Không độc nhưng cũng không được có trong nước ăn vì vị mặn của nó ? NaCl c) Không... nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp : CỘT A CỘT B 1 - Muối làm nguyên liệu sản xuất vôi, xi măng : A- KNO3 2 - Muối rất độc đối với người và động vật: B- MgSO4 3 - Muối được sản xuất nhiều ở vùng bờ biển nước ta : C- CaCO3 4 - Muối được dùng làm thuốc nổ đen : D- Pb(NO3)2 E- NaCl Hướng dẫn HS về nhà : • • • - Học bài và làm bài tập : 2,3,4,5 trang 36 SGK Đọc phần : “Em có biết ? “ trang 36 SGK... “ Phân bón hóa học “ : Em hãy tìm hiểu những nguyên tố hóa học nào là cần thiết cho sự phát triển của thực vật ? - Công dụng của các loại phân bón đối với cây trồng như thế nào ? - Mỗi nhóm chuẩn bị một số mẫu phân hóa học Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoÎ !
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 15 một số muối quan trọng , Tiết 15 một số muối quan trọng , Tiết 15 một số muối quan trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay