on tap ly thuyet ly sinh

1 176 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:23

Một số câu hỏi Lý sinh (tiếp) + SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở CƠ THỂ SỐNG Trình bày đươc sư biến đổi lượng thể Trình bày lương Q1, Q2 thể sống Trình bày chế điều nhiệt thể ( Xem thêm sinh lý nhé) + ÂM VÀ CƠ THỂ SỐNG 1.Trình bày đặc trưng vật lý âm siêu âm Giải thích hình thành cảm giác âm trình cảm thụ âm tai người Trình bày sở Vật lý ứng dụng âm siêu âm y học Trọng tâm tính chất sóng siêu âm ứng dụng Quá trình nhận cảm âm tai Ghi nhớ số công thức cường độ âm, công thức dopple, công thức lượng sóng âm để làm tập + ĐIỆN VÀ SỰ SỐNG Trình bày chế hình thành điện nghỉ màng tế bào? Các yếu tố tham gia trình tạo điện nghỉ? Yếu tố QUAN TRỌNG trình hình thành điện nghỉ? Trình bày chế phát sinh điện hoạt động? Có giai đoạn? Yếu tố quan trọng trình hình thành điện hoạt động màng tế bào? Trình bày lan truyền điện hoạt động tế bào ( Trên sợi trục thần kinh có bao myelin), qua tế bào ( qua synap) Trình bày lan truyền điện hoạt động tim? Tại tim hoạt động có chu kì? So sánh đặc điểm phát sinh điện hoạt động tế bào tim bình thường tế bào tim đặc biệt? Trình bày sơ sóng điện tâm đồ? Nêu tác dụng dòng điện lên thể sống? Nêu ứng dụng dòng điện ngành Y?
- Xem thêm -

Xem thêm: on tap ly thuyet ly sinh, on tap ly thuyet ly sinh, on tap ly thuyet ly sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay