Kiểm tra thực tập phần lý thuyết

5 181 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:23

Các bạn thân mến, đề 90 câu lưu hành rộng rãi quán photo bây giờ, đưa bạn tất câu khác 90 câu ấy, nằm tổng đề mà khối Y1 cần làm Chắc chắn làm thêm + 90 câu kia, khả trúng đề thi thực tập không khó  Các câu ko nằm đề 90 câu tổ 1Y1A Quinin không phản ứng với chất sau đây: A HCl B NaOH C Acid picric Đáp án B Quinin Pư vs chất sau - Acid picric :kt vàng - I2: kt đỏ thẫm 2, PƯ KMnO4 + Na2SO3 axit dd có màu gì?? A Không màu B Nâu đen C Xanh Đáp án: A Vì PƯ KMnO4 + Na2SO3 - Axit: ko màu - H2O : kt MnO2 đen,nâu - Bazơ: MnO4- màu xanh nhạt 3, aspirin vừa có nhóm chức este vừa có t/c acid (acetyl salicylic : C6H4(COOH)(OCH3) Aspirin ko tác dụng vs: A, FeCl3 B,Cu(OH)2 C, Cu Đáp án C 4, Nhỏ giọt NaOH vào ống nghiệm đựng d2 ZnSO4 ntn : A, Kt tan dần B, Kt ko tan C, D2 suốt B 5, Cho Cu(OH)2 t/d vs glycin Chọn câu sai: A, Kt tan dần B, Kt ko tan C, d2 suốt Đáp án B 6, C2H5OH t/d vs CuO to thường nào? Đáp án : ko có ht gì, CuO đen, ancol 7, C2H5OH t/d vs CuO to cao : Đáp án: có đồng màu đỏ bám vào que đồng 8, Ca2+ chuẩn độ p2 chương trình học ? A,1 B,2 C,3 B 9, Ca2+, Ba2+ p biệt cách ? Đáp án: Dùng CrO4210, Ct tính Q j: Đáp án: 11, C2H5OH t/d vs K2CrO7 đc d2 màu : Đáp án: Xanh nhạt ? 12, Nhỏ từ từ NH4OH đặc vào AgCl có tuong j? Đán án: Tủa tan thành dd 13, Cho NaOH vào Al(OH)3 ht? chọn sai A Tủa bị tan hết B Tủa tan dần C Tủa tan hết Đáp án A 14, Dung dịch có ph>7 A, 10ml CH3COOH aM + 20 ml CH3COONa aM B, 20ml CH3COOH aM + 20 ml CH3COONa aM C, 20ml HCl aM + 40 ml CH3COONa aM Câu nhớ ko xác số liệu dùng công thức đệm ok 15, Phân biệt SO42-, CO32- cách nào?? A, Cả B, Pb2+ C, Ba2+ / H+ Đáp án j chịu 16, Dùng azo, diazo để Định lượng chất gì? NO2 – 17, Fe3+ + acid acetyl salixylic có màu gì? A, nâu B, tím C, tím vẩn đục Đáp án B C Mình ko biết 18, d2 NaCl điện phân điện cực có màu hồng? Mình chọn Katot 19, Nhỏ metyl cam vào, d2 có màu cam A, H2O B, H2O + HCl C, H2O + NaOH Câu ko biết 20, Pin (-) Fe/ Fe2+ | Cu2+ /Cu (+) Chọn sai: A, Fe2+ + Cu -> Cu2+ + Fe B, Cu2+ + Fe -> Fe2+ + Cu C, Eo = EoCu2+/Cu –E0Fe2+/Fe Chọn A 21, C2H5OH + CuO tạo chất màu gì?? A, Đen B, Đỏ C, Nâu Chọn B 22, Cho H2O2 vào KMnO4 có tượng ??? Chọn đáp án dd nhạt màu phải  23, acid sunfanilic tác dụng vs NaNO2 CH3COOH sp là?? A, azo B, diazo C, amin B bạn 24, Cho CuSO4 / NaOH vào dd có Kt ?? A, acetic B, glucoza C, ko nhớ , hn HCHO C nhỉ? 25, Chuẩn độ Na2HPO4 NaOH phải dùng A, metyl cam B, metyl đỏ C, phenolphtalein Mình chọn C Không biết nào? 26, Tính Q A, B, C, B 27, Cho đinh sắt vào dd CuSO4 bề mặt đinh có màu ?? A, đỏ gạch B, đen C, ko nhớ, tím A 28, Cho pin điện hóa Ecu= , Ezn= A,Zn/Zn2+ //Cu2+/Cu B, Zn2+/Zn //Cu2+/Cu C, Cu2+/Cu // Zn/Zn2+ A nhỉ? 29, PƯ thủy phân muối Nhỏ thị vạn vào dd muối Chọn câu sai: A.KCl: vàng B NaCH3COO: xanh đậm C, Na2CO3 : xanh tím than D NH4Cl: vàng cam A sai ko nhỉ? 30, Màu Ericom T đen A, màu tím hồng tạo phức vs KL B, màu xanh biển tạo phức vs KL C, màu xanh biển chuẩn Cm A nhỉ? 31 Trước thực phản ứng trung hòa T1=25oC Sau pu vừa đủ (nHCL=0,2mol) T2=29.5oC Xác định nhiệt trung hòa biết khối lượng dd 105g Đáp án: -2,3625 kcal/mol 32 Dùng azo, diazo để Định tính chất ? Đáp án: amin thơm bậc 1( ko chac lắm, chọn thế) 33 Cho dd trộn Cuso4, naoh, vs HCl Cho biết rõ số mol Xác định màu Cu2+? Mình chọn xanh nhạt 34.Cho dd ml Ch3cooH + ml CH3COONa HCl vs CH3COONa 3.NaOH với CH3COOna (có cho thể tích ko nhớ lắm) Cho khẳng định: A.1 dd đệm B.2 ko dd đệm C ko dd đệm Chọn khẳng định sai Đáp án B 35 Màu pu Phenol vs hỗn hợp sunfocromic Câu ko nhớ đáp án Nhưng nhiều ng có câu 36.cho thị vạn vào đệm acetate màu gì? A.xanh B.đỏ C.vàng Chọn A 37.Quinin không tan A.NaOH B.benzen C.HCl Chọn A 38 Điều chế keo pp cho FeCl3 vào nước sôi CHọn ý sai: A pp ngưng tụ B Keo dương C Đi điện cực dương Đáp án C 39 Alcol pu vs sunfocromic có màu j? Xanh 40 pipet chia độ, định mức, bình chia độ Cái lấy xác lượng dd nhất? Mình chọn pipet chia độ Câu ko biết đâu… Chú ý: Có thể nhận biết mùi Dùng ngòi bút chì để chấm ericrom T đen làm sau, bạn làm trc làm ẩm hết ETOO rồi, mà dùng thìa lấy nhiều mức, ko đủ hóa chất làm lại đâu Cố gắng làm cẩn thận từ lần đầu nhé, đến giai đoạn nhạy cảm, giọt ghi lại kết đo buret cho Thường ống số chứa nhiều dd ống khác nước Cố gắng đừng chọn (vì nước nên thầy cô phải cho nhiều để ktra nhiều, khổ lắm) Chọn ít thôi, dễ vào đầu Hj Thế 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra thực tập phần lý thuyết, Kiểm tra thực tập phần lý thuyết, Kiểm tra thực tập phần lý thuyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay