chi tiết thi thực tập

2 156 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:23

Đáp án lớp F: Bàn 1:lồi cung, diện sườn dưới, khuyết sống trên, diện nhĩ xương cùng, cổ sườn, khoang cứng, thân X trước, vòm não, hoành, đm thượng vị Bàn 2: lỗ TM vành, lỗ hồi manh tràg, dc vành phải, đm vị trái, thực quản, đáy tử cung, ống dẫn tinh (đag nghi thừng tinh), khoang sau mu, nhánh vòi tử cung đm buồng trứng, ngồi hang Bàn 3: Tm phổi phải, lưỡi phổi, màng tim, cột thận, hố túi mật, TK X phải, đm mtt dưới, tiểu nhĩ phải, ụ nhô, bàng quang lop A:bàn 1:Gờ ngang,djện khớp dướj đốt độj,hõm sườn dướj,rãnh dướj xươg sườn,dây chằng tròn bàn 2:túj tử cung trực tràng,màng cứng,nếp rốn ngoàj, bàn 3:DM chủ ngực,túj mật,Tm chủ dướj,Dm vành,Dm gan rjêng,Dm chậu ngoàj Lớp B thi xong Bàn Khuyết sống trên, diện khớp răng, mào bên, hố yên, cổ sườm, đầu nhân đuôi, khe chếch phổi phải, hạch gai, trụ Bàn Bó mạch sinh dục, niệu quản, đài lớn, dây chằng tam giác phải, dây chằng tròn, túi tinh, đm vành phải, dây chằng rộng, đm mạc treo tràng trên, Bàn Ấn tim, hang vị, đm mạc treo tràng dưới, thắt lưng lớn, thực quản, phế quản chính trái, đm chậu trong, tm chậu chung, đm chủ lên, phúc mạc Lớp D thi xong bạn ạ: Bàn 1: rãnh xoang đá dưới, cung sau đốt đội, cánh xương cùng, mỏm khớp dưới, nhánh thông trắng, não thất III, cống trung não, d/c bẹn, d/c tam giác phải Bàn 2: dây treo bàng quang, buồng tử cung, phần nội thành vòi tử cung, mạc treo đại tràng xích ma, hành xốp, tĩnh mạch đơn, tĩnh mạch phổi phải, góc tá tràng trên, mỏm đuôi (gan), tiểu thùy vỏ (thận) Bàn 3: nhú, bờ phổi trái, mạc treo ruột non, ĐM vị trái, ngoại tâm mạc, gian sườn, ĐM chậu trong, thắt lưng bé, đại tràng xích ma, túi thừa mạc nối Lớp E: rãnh mạch màng não giữa,khuyết sống dưới,diện khớp đốt đội, dc tròn,dc liên hố,rãnh sườn,màng tủy cứng,đường ngang,mảnh sinh tư,ấn thực quản thực quản,dm vành phải, dm cảnh chung trái, mép trước phổi, đáy túi mật, niệu quản, hố tử cung trực tràng, hố thuyền đm vành phải,thực quản,đm chủ ngực,túi mật,đm gan riêng,niệu quản,tm chủ dưới,đm chậu ngoài,đại tràng xích-ma,bờ trước phổi
- Xem thêm -

Xem thêm: chi tiết thi thực tập, chi tiết thi thực tập, chi tiết thi thực tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay