Tiết 43 ngữ văn 6 luyện nói kể chuyện (2)

12 262 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:22

TIT 43: LUYN NểI K CHUYN TIT 43: LUYN NểI K CHUYN I YấU CU: - K ỳng phng thc t s - Li k mch lc, trụi chy - Chỳ ý li thoi ca nhõn vt - Chỳ ý yu t miờu t li k thờm sinh ng - Din t gn gng, cú s dng hỡnh nh v ngụn ng k giu cm xỳc Lm ni bt t tng, ch ca truyn TIT 43: LUYN NểI K CHUYN I YấU CU: II TIN HNH K mt cõu chuyn thuc tỏc phm hc th ần Ch ob út Vẽ sống độngT ài Giới thiệu Đư Sử d ịch La Nghèo, mồ côi Phục vụ sống Sự công Khả kì diệu người Nghệ thuật chân m n ệ hi ể Th ớc a gb K tru ết th yệ úc n c NT im tru yn Góp phần diệt trừ ác, xấu ý hĩ g n ụn út thầ Giú n èo h g in g pn Trừ n Đi xa ? Về quê ? nă ng Sở thích il Học vẽ úp i ợc n g đ n ì hầ Vẽ g ợc t Trí t với ưởng t n kì l hứng ợng chi Kết thúc mở tiết Nhật vật có tài kì lạ g tr ị hủ Tên địa c gian tham Tên vua độ c ác tham lam TIT 43: LUYN NểI K CHUYN I YấU CU: II TIN HNH K mt cõu chuyn thuc tỏc phm hc K chuyn i thng a (SGK trang 111): K v mt chuyn v quờ V QUấ V QUấ TIT 43: LUYN NểI K CHUYN Quờ hng tụi thay i nhiu quỏ! Tụi p xe i v phớa b sụng Con sụng nc chy, súng xụ b cỏt Thuyn bố i li np, khỏc hn xa ch cú my ũ nh Hai bờn b sụng l nhng bói ngụ xanh mt Ngy xa, trờn bói ngụ rng y, ch cú c di v nhng bói t li lừm ni m chỳng tụi tha h vui nhng trũ chi tr Giú thi nh Lũng tụi xn xang nh v quờ nhng ngy cũn TIT 43: LUYN NểI K CHUYN I YấU CU: II TIN HNH K mt cõu chuyn thuc tỏc phm hc K chuyn i thng a (SGK trang 111): K v mt chuyn v quờ b K v mt k nim ca em TIT 43: LUYN NểI K CHUYN I YấU CU: II TIN HNH K mt cõu chuyn thuc tỏc phm hc K chuyn i thng a (SGK trang 111): K v mt chuyn v quờ b K v mt k nim ca em K NIM TUI TH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 43 ngữ văn 6 luyện nói kể chuyện (2) , Tiết 43 ngữ văn 6 luyện nói kể chuyện (2) , Tiết 43 ngữ văn 6 luyện nói kể chuyện (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay