Tiết 37 nói quá

21 204 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:22

Kiểm tra cũ: Thế tình thái từ? Có loại tình thái từ? Tình thái từ từ thêm vào câu để cấu tạo câu nghi Gọi têncầu biện pháp tu từthán đã học câu dao vấn,câu khiến,câu cảm đểtrong biểu thị cácca sắc tháisau: tình cảm người nói Cày đồng buổi ban trưa, Ví dụ: Em chào Mồ cơthánh ! thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Rẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao) Tiết 37 * Ngữ liệu: a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao) c/ Anh yên tâm, vết thương sướt da Từ đến sáng em lên đến tận trời (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu) I Bài học: Thế =>1.Đê m thánlà g nói nămq ngày tháng mười ngắn -> Phóng đại tính chất =>Mồ hôi nhiều ướt đẫm -> công việc lao động người nông dân vất vả -> Phóng đại mức độ => Vết thương nhẹ, khơng đau, sức khỏe tốt, tham gia chiến đấu -> Phóng đại qui mơ  Nói thật  Phóng đại tính chất, mức độ, qui mô vật tượng miêu tả -> nói Tiết 37 * Ngữ liệu: a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao) c/ Anh yên tâm, vết thương sướt da Từ đến sáng em lên đến tận trời I Bài học: Thế nói q Nói biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất vật tượng miêu tả (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu)  Phóng đại tính chất, mức độ, qui mô vật tượng miêu tả -> nói Tiết 37 So sánh hai cách nói, cách nói hay hơn? Cách nói có hình ảnh a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao)  Những câu dùng biện pháp nói quá: cách nói sinh động hơn, nhấn mạnh ý cần diễn đạt, gây ấn tượng hơn, tăng sức biểu cảm Cách nói bình thường a Đêm tháng năm ngắn, ngày tháng mười ngắn b Mồ nhiều, làm việc vất vả Tiết 37 * Ngữ liệu: a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao) c/ Anh yên tâm, vết thương sướt da Từ đến sáng em lên đến tận trời (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu) I Bài học: Thế nói q Nói biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất vật tượng miêu tả Tác dụng nói : Nhấn mạnh ý cần diễn đạt, gây ấn tượng hơn, tăng sức biểu cảm Thảo luận nhóm Xem đoạn phim sau cho biết có phải nhân vật truyện đã dùng phép nói q hay khơng? Vì sao? Hai nhân vật đoạn phim hài khơng dùng phép tu từ nói q mà nói khốc lác Như nói khốc nói q có điểm giống – khác nào? * Giống nhau: (về cách thức) nói q thật, phóng đại qui mơ, tính chất, mức độ ươ việc ng hiệnem tượngnó nói đến.c Ở đị a ph i khoá gọi gì? * Khác nhau: (về mục đích) -> Nói phét Nói q biện pháp tu từ có tính nghệ thuật, nhằm gây ấn tượng mạnh, tăng sức biểu cảm diễn đạt Nói khốc nhằm làm cho người khác tin vào điều khơng có thật, thường để mua vui, đôi lúc có tác dụng tiêu cực Khi sử dụng phân tích phép nói quá, không nên dừng lại lời, phóng đại cường điệu quy mô … phương tiện biểu đạt Phải hướng tới mục đích biểu đạt Tiết 37 * Ngữ liệu: a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ I Bài học: Thế nói q Nói biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất vật tượng miêu tả Cày đồng buổi ban trưa Tác dụng nói : Mồ thánh thót mưa ruộng cày Nhấn mạnh ý cần diễn đạt, gây Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần ấn tượng hơn, tăng sức biểu cảm Lưu ý: (Ca dao) - Nói q khác với nói khốc c/ Anh yên tâm, vết thương sướt - Sử dụng nói q phải phù hợp với da Từ đến sáng em hồn cảnh giao tiếp văn lên đến tận trời (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu) bản, khơng dùng tùy tiện II Luyện tập Bài (SGK-102) Bài 1: Tìm biện pháp nói q ý nghĩa chúng ví dụ sau: a) Bàn tay ta làm nên tất Có sức người sỏi đá thành cơm (Hồng Trung Thơng) => Đề cao sức lao động người: Dù đất khơ cằn cỗi -> có sức lao động kiên trì, có mảnh đất màu mỡ, có kết tốt-> lao động làm nên tất b) Anh n tâm, vết thương sướt da thơi Từ đến sáng em lên đến tận trời (Nguyễn Minh Châu) Đã làm phần PT ngữ liệu c) {…} Cái cụ bá thét lửa lại xử nhũn mời vào nhà xơi nước (Nam cao) => Tiếng thét to, mạnh vẻ hống hách, quát nạt làm cho người khác sợ hãi Bài 2:Điền thành ngữ sau vào chỗ trống/ / để tạo thành biện pháp tu từ nói q: Bầm gan tím ruột; Chó ăn đá gà ăn sỏi; Nở khúc ruột; Ruột để ngồi da; Vắt chân lên cổ mà chạy (nhom) chó ăn đá gà ăn sỏi này, cỏ khơng mọc a Ở nơi trồng rau trồng cà gan tím ruột b Nhìn thấy tội ác giặc ai bầm ruột để ngồi da c Cơ Nam tính tình sởi lởi, nở khúc ruột d Lời khen giáo làm cho vắt chân lên cổ e Bọn giặc hoảng hồn mà chạy Bài tập Đặt câu với thành ngữ: nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, đồng da sắt, nghĩ nát óc (Làm vào phiếu học tập) ĐÁP ÁN THAM KHẢO - Th Kiều tác phẩm tên Nguyễn Du người phụ nữ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành - Khi có sức mạnh đồn kết dời non lấp biển - Cơng việc lấp biển vá trời cơng việc nhiều đời, nhiều hệ làm xong - Những chiến sĩ đồng da sắt cưỡi ngựa bay trước qn thù - Bài tốn khó q, tơi đã nghĩ nát óc mà chưa giải Bài tập Tìm năm thành ngữ có ` sử dụng biện pháp nói q theo mẫu: NGÁY NHƯ SẤM ĐÁP ÁN THAM KHẢO - Đẹp tiên; Xấu ma 6: Phân biệt nói q với - NhanhBài cắt (chớp) - nói khốc (Đã thảo luận Đen than (cột nhà cháy) qua đoạn băng -> nhà Khoẻ (trâu) hồnvoi thiện) Trắng tuyết (bơng) 1/ 2/ ''Trong 3/ Nó Nó i i cácó c' tábiệ c nhdụ nngữ n phá g sau gì? p tu,thà từ:nh ngữ không sử A.A dụ Phó Nhấ ngnnó g n đạ mạ i i nqui h,?gâ môy, ấtính n tượ cáncgh vật A.B.B Nh Phó Tă ắmngmsứ đạ cixuô mứ biểicutay độ cả,mqui mô, tính chất vật, B C Dờ tượĐể i nnon g mua đượ lấpcvui bể miê u tả C.C.D Nghó So Cảsá ná Avà nthóngầ cB đú mntính g chất mức độ vật, tượng D Nghiê miê ng nướ u tảc nghiêng thành D Làm cho vật tượng miêu tả giống người Tiết 37 * Ngữ liệu: a/ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối (Tục ngữ) b/ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày Ai bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay mn phần (Ca dao) c/ Anh yên tâm, vết thương sướt da Từ đến sáng em lên đến tận trời (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu) I Bài học: Thế nói q Tác dụng nói : Học ghi nhớ SGK- 102 Lưu ý: - Nói q khác với nói khốc - Sử dụng nói q phải phù hợp với hồn cảnh giao tiếp văn bản, khơng dùng tùy tiện II Luyện tập Bài (SGK-102) Bài (SGK-102) Bài (SGK-103) Bài (SGK-103) Về nhà: - Học thuộc học ghi nhớ + BT 5, - Sưu tầm thơ văn, ca dao, tục ngữ có s/dụng phép tu từ nói q (10 câu vào soạn) - Chuẩn bị tiết 38: Ơn tập truyện kí Việt Nam Ví dụ câu thơ sau: 1/ Gươm mài đá, đá núi mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn Đánh trận không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông (Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi) 2/ Đau lòng kẻ người Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm (Truyện Kiều – Nguyễn Du) 3/ Dẫu cho trăm thân phơi nội cỏ, nghìn xác gói da ngựa, ta vui lòng ( Hòch tướng só - Trần Quốc Tuấn) 4/ Bác tim Bác mênh mông thế! Ôâm non sông kiếp người (Tố Hữu) [...]... học: 1 Thế nào là nói q 2 Tác dụng của nói quá : Học ghi nhớ SGK- 102 3 Lưu ý: - Nói q khác với nói khốc - Sử dụng nói q phải phù hợp với hồn cảnh giao tiếp và trong văn bản, khơng dùng tùy tiện II Luyện tập 1 2 3 4 Bài 1 (SGK-102) Bài 2 (SGK-102) Bài 3 (SGK-103) Bài 4 (SGK-103) Về nhà: - Học thuộc bài học ghi nhớ + BT 5, 6 - Sưu tầm thơ văn, ca dao, tục ngữ có s/dụng phép tu từ nói q (10 câu vào vở... được Bài tập 4 Tìm năm thành ngữ có ` sử dụng biện pháp nói q theo mẫu: NGÁY NHƯ SẤM ĐÁP ÁN THAM KHẢO - Đẹp như tiên; Xấu như ma 6: Phân biệt nói q với - NhanhBài như cắt (chớp) - nói khốc (Đã thảo luận Đen như than (cột nhà cháy) qua đoạn băng -> về nhà Khoẻ như (trâu) hồnvoi thiện) Trắng như tuyết (bơng) 1/ 2/ ''Trong 3/ Nó Nó i quá i quá cácó c' thà là tábiệ c nhdụ nngữ n phá g sau gì? p tu,thà... đạ mạ i quá i nqui h,?gâ môy, ấtính n tượ cáncgh của sự vật A.B.B Nh Phó Tă ắmngmsứ đạ ắt cixuô mứ biểicutay độ cả,mqui mô, tính chất của sự vật, hiện B C Dờ tượĐể i nnon g mua đượ lấpcvui bể miê u tả C.C.D Nghó So Cảsá ná Avà nthóngầ cB đú mntính g chất mức độ của sự vật, hiện tượng D Nghiê được miê ng nướ u tảc nghiêng thành D Làm cho sự vật hiện tượng được miêu tả giống như con người Tiết 37 * Ngữ... Châu) Đã làm ở phần PT ngữ liệu c) {…} Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước (Nam cao) => Tiếng thét to, mạnh vẻ hống hách, quát nạt làm cho người khác sợ hãi Bài 2:Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống/ / để tạo thành biện pháp tu từ nói q: Bầm gan tím ruột; Chó ăn đá gà ăn sỏi; Nở từng khúc ruột; Ruột để ngồi da; Vắt chân lên cổ mà chạy (nhom) chó ăn đá gà ăn sỏi thế này, cỏ...Bài 1: Tìm biện pháp nói q và ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau: a) Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm (Hồng Trung Thơng) => Đề cao sức lao động của con người: Dù đất khơ cằn cỗi -> có sức lao... 1 (SGK-102) Bài 2 (SGK-102) Bài 3 (SGK-103) Bài 4 (SGK-103) Về nhà: - Học thuộc bài học ghi nhớ + BT 5, 6 - Sưu tầm thơ văn, ca dao, tục ngữ có s/dụng phép tu từ nói q (10 câu vào vở soạn) - Chuẩn bị tiết 38: Ơn tập truyện kí Việt Nam Ví dụ những câu thơ sau: 1/ Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông (Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 37 nói quá , Tiết 37 nói quá , Tiết 37 nói quá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay