CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT HỮU CƠ

12 274 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:22

Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT HỮU CƠ (Thời gian : 30’) * Các chất cần định tính : Etanol, phenol, glixerol, andehit fomic, aceton, axit axetic, axit oxalic, glucozơ, glyxin, axit sunfanilic, axit salicylic, nước cất * Sơ đồ nhận biết : (màu đỏ cách thử lại ^^!) Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 * Các bước thực : + Bước :  Chọn dd (dd nhiều nhiều, vs lại ko màu tốt nhất, ví dụ dd NaOH, nước cất), đổ vào ống nghiệm giọt, giọt, 10 giọt (mục đích để so sánh định lượng với dd ống số)  Tiếp theo, nhỏ khoảng giọt dd FeCl3 vào ống nghiệm (để so sánh màu sắc) + Bước : Lấy dd ống số (khoảng - giọt) cho vào ống nghiệm khác, nhỏ vào ống nghiệm 10 giọt Na2CO3, lắc nhẹ, thấy ống nghiệm sủi bọt khí CO2 => axit  Lấy giọt dd ống số, nhỏ giọt AgNO3 vào, thấy kết tủa trắng đục xuất => axit oxalic (COOH)2 Chú ý : Đi rửa ống nghiệm thấy tượng (không tí chả có ống nghiệm để dùng đâu hehe) Có thể thử thêm với CaCl2 : lấy giọt dd đố, nhỏ khoảng giọt CaCl2 (xuất kết tủa trắng đục (COO)2Ca) Đi rửa ống nghiệm thấy tượng  Lấy khoảng giọt dd đố, cho giọt NaNO2 - giọt CH3COOH Lắc đều, thấy có khí hình kim (N2) bay lên => glyxin NH2CH2COOH Có thể thử thêm ninhidrin với glyxin, cho giọt glyxin giọt ninhidrin, lắc đều, để yên 10 – 15’ => tượng tạo phức màu xanh tím Nếu không thấy tượng gì, nhỏ tiếp giọt dd α-naphtol vào, thấy xuất màu da cam (màu đỏ) hợp chất azo => axit sunfanilic H2NC6H4-SO3H  Lấy khoảng giọt dd đố Thêm vào ống giọt dd FeCl3 Nếu thấy xuất màu tím => axit salicylic Thử lại cách nhỏ thêm – giọt dd FeCl3, thấy màu tím đậm hơn, thêm – giọt axit lactic, màu tím bị nhạt Nếu không thấy màu tím, đun sôi dd Nếu thấy xuất màu vàng chè (đỏ chè) => axit axetic Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 + Bước : - Lấy giọt dd ống số vào ống nghiệm, cho vào ống nghiệm khác giọt CuSO4 giọt NaOH, lắc - Sau đó, đổ từ từ giọt dd ống số, thấy kết tủa tan dần, dd chuyển sang màu xanh => glucozơ/glyxerol - Mang lọ dd đun nóng, sau thời gian thấy xuất kết tủa đỏ gạch, đun lâu xuất màu đen (CuO) => glucozơ Không tượng => glyxerol Đi rửa ống nghiệm thấy tượng  Có thể kiểm tra lại glucozơ phản ứng tráng bạc - Cho giọt ống đố vào ống nghiệm - Cho vào ống nghiệm khác giọt dd AgNO3, giọt dd NH3, đổ từ từ dd ống đố vào ống nghiệm, lắc đun nóng nhẹ => thấy kết tủa Ag trắng sáng li ti bám vào thành ống nghiệm Đi rửa ống nghiệm thấy tượng + Bước : - Cho giọt ống đố vào ống nghiệm - Cho vào ống nghiệm khác giọt dd AgNO3, giọt dd NH3, đổ từ từ dd ống đố vào ống nghiệm, lắc đun nóng nhẹ => thấy kết tủa Ag trắng sáng li ti bám vào thành ống nghiệm => HCHO (Đi rửa ống nghiệm thấy tượng)  - Có thể kiểm tra lại HCHO cách : Lấy giọt dd ống số vào ống nghiệm Cho vào ống nghiệm khác giọt CuSO4 - giọt NaOH, lắc Sau đó, đổ từ từ giọt dd ống số, lắc đem đun đến sôi => thấy xuất kết tủa đỏ gạch, đun lâu xuất màu đen (CuO) Đi rửa ống nghiệm thấy tượng + Bước : Cho vào ống nghiệm giọt ống đố, giọt H2SO4 giọt K2Cr2O7, đun nóng nhẹ, quan sát tượng  Nếu thấy dd từ da cam (K2Cr2O7)  xanh lục (Cr3+) : etanol C2H5OH  Nếu thấy dd từ da cam (K2Cr2O7)  kết tủa màu đen đục : phenol C6H5OH Đi rửa ống nghiệm thấy tượng Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 Có thể kiểm tra phenol cách : - Cho vào ống nghiệm giọt ống đố, thêm giọt FeCl3, lắc => tạo phức màu tím đặc trưng - Nhỏ thêm giọt axit lactic, lắc nhẹ, thấy dd chuyển sang màu vàng (do phức bền phức axit lactic với Fe3+) + Bước : - Cho vào ống nghiệm – 10 giọt ống đố - Thêm – giọt NaHSO3 bão hòa, lắc mạnh Để ngâm nước đá (nếu có), để lâu khoảng 10 – 15’  Nếu thấy xuất hạt kết tinh màu trắng li ti => aceton CÒN NẾU SAU BƯỚC TRÊN, VẪN CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHẤT NÀO, THÌ XIN CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ MAY MẮN NHẬN PHẢI ỐNG SỐ ĐỰNG NƯỚC CẤT =)) Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH LƯỢNG (Thời gian : 60’) Chúng ta phải định lượng ống đố phương pháp (mỗi lọ chuẩn độ ~ 20’)  Phương pháp chuẩn độ trung hòa  Phương pháp chuẩn độ pemanganat  Phương pháp chuẩn độ complexon Chuẩn độ trung hòa (Chuẩn độ H2SO4 dd NaOH) * Bước : Tráng buret - Tráng cốc mỏ lần nước cất - Dùng cốc mỏ chuyển dd NaOH vào buret vạch Chú ý phải xem khóa buret chưa, kẻo đổ vào lại trào thì….lau ốm ^^! Sau đó, mở khóa hết cỡ để tráng lượt buret đuổi khí cuống buret (có thể dùng bóp cao su để thao tác làm nhanh hơn, dùng tay bóp cao su được) - Sau tráng lượt buret, đổ dd vừa tráng xong (hoặc đưa cho bạn bên cạnh để tráng tiếp) dùng cốc mỏ chuyển dd NaOH vào buret đến vạch Chú ý : Với dd chuẩn độ NaOH, dd ko có độ nhớt nên điểm tương ứng với điểm tiếp xúc thấp dd, với dd chuẩn độ dd complexon III dd KMnO4, tính chất dd có độ nhớt cao nên điểm tương ứng với điểm tiếp xúc cao dd Mặt khác, thực tế số buret có khóa không kín, nên NaOH buret bị rò ra, nên kinh nghiệm tớ là, đổ qua vạch đoạn, hứng giẻ lau sau đó, đến bước (bước chuẩn độ) chỉnh sau được, đỡ thời gian phải đổ đổ lại vào buret * Bước : Tráng pipet định mức - Dùng dd cần chuẩn độ (dd H2SO4) để tráng - Cầm bóp cao su tay TRÁI, tay PHẢI cầm pipet ngón cái, hút lên khoảng vị trí H (hoặc thấp hơn), bịt chặt đầu ngón trỏ - Nhấc pipet khỏi dung dịch, sau tráng pipet lượt, cách để pipet nằm ngang cho dd tráng tráng lại pipet đổ dd Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 Lưu ý : lấy bóp cao su hút lên, NÊN hút lần, đừng để hút xong, dd lại rơi xuống ống số, xuất sai số Còn mà lỡ phải hút lại rồi, thì…chắc không đâu (tại lần tớ bị làm kết hehe) * Bước : Rửa bình nón - Rửa lần : nước máy - Rửa lần : Tráng lượt nước cất (dùng bình tia) Lưu ý : rửa bình nón để công việc chuẩn độ sau diễn nhanh * Bước : - Dùng pipet định mức lấy xác ml dd H2SO4 (có vạch mờ quy định), cho vào bình nón - Thực lấy hóa chất bước Chú ý thêm : cho dd vào bình nón, tay TRÁI nghiêng bình, tì nhẹ đầu pipet lên thành bình nón, nới nhẹ ngón tay để dd chảy xuống từ từ Sau gần hết dd chảy vào bình, chạm nhẹ đầu pipet vào thành (tránh gây sai số) Chú ý không thổi giọt cuối xuống * Bước : Nhỏ vào bình nón giọt phenolphtalein * Bước : Chuẩn độ - Tư : ngồi thẳng với buret, tay phải cầm bình nón hứng buret, vừa cầm vừa lắc tròn cổ tay quan sát màu dd thay đổi (xem thêm TTHH – p.12), tay trái cầm khóa buret điều chỉnh - Mở khóa cho giọt dd từ buret chảy vào bình nón, kết hợp lắc Chuẩn độ dd xuất màu hồng, chưa bền 30s tiếp tục nhỏ thêm giọt NaOH, màu hồng bền khoảng 30s ngừng chuẩn độ Ghi xác thể tích VNaOH dùng (V1) - Chú ý : + Mắt nhìn buret phải ngang vạch cần đọc + Điểm kết thúc chuẩn độ nằm sau điểm tương đương - Sau đó, bổ sung NaOH vào buret, chỉnh vạch tiếp tục chuẩn độ bình nón thứ hai Ghi xác thể tích VNaOH dùng (V2) - Nếu |V1 – V2| > 0,2 ml, nên tiến hành đo thêm lần 3, sau lấy kết trung bình lần đo sát Giá trị V lấy hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, chữ Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 số cuối (chọn giá trị theo hợp lý xác nhất, không thiết phải theo quy tắc làm tròn) VD : V1 = 5,50 ml ; V2 = 5,55 ml => V = 5,55 ml (hoặc 5,50 ml) - Tính giá trị NH2SO4 : N H SO  V NaOH N NaOH Giá trị N lấy chữ số thập phân sau dấu phẩy, theo quy tắc làm tròn thông thường Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 Chuẩn độ pemanganat (chuẩn độ FeSO4 dd KMnO4) * Bước : Tráng buret Như phần Chỉ khác thay dd NaOH = dd KMnO4 * Bước : Tráng pipet định mức Như phần Chỉ khác tráng dd FeSO4 * Bước : Rửa bình nón Như phần * Bước : Như phần Chỉ khác thay dd H2SO4 = dd FeSO4 * Bước : Nhỏ vào bình nón ml dd H2SO4, lắc (tạo môi trường) * Bước : Chuẩn độ - Tư : phần - Mở khóa cho giọt dd KMnO4 từ buret chảy vào bình nón, kết hợp lắc Chuẩn độ dd xuất màu hồng nhạt (màu phớt hồng, so màu áo blouse), lắc kĩ không hết màu ngừng chuẩn độ Ghi xác thể tích VKMnO4 dùng (V1) - Chú ý : + Mắt nhìn buret phải ngang vạch cần đọc + Điểm kết thúc chuẩn độ nằm sau điểm tương đương - Sau đó, bổ sung KMnO4 vào buret, chỉnh vạch tiếp tục chuẩn độ bình nón thứ hai Ghi xác thể tích VKMnO4 dùng (V2) - Nếu |V1 – V2| > 0,2 ml, nên tiến hành đo thêm lần 3, sau lấy kết trung bình lần đo sát Giá trị V lấy hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, chữ số cuối (chọn giá trị theo hợp lý xác nhất, không thiết phải theo quy tắc làm tròn) VD : V1 = 5,50 ml ; V2 = 5,55 ml => V = 5,55 ml (hoặc 5,50 ml) - Tính giá trị NFe2+ : N Fe  2 V KMnO4 N KMnO4 Giá trị N lấy chữ số thập phân sau dấu phẩy, theo quy tắc làm tròn thông thường Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 Chuẩn độ complexon (chuẩn độ MgSO4 dd complexon III) * Bước : Tráng buret Như phần Chỉ khác thay dd NaOH = dd complexon III * Bước : Tráng pipet định mức Như phần Chỉ khác tráng dd MgSO4 * Bước : Rửa bình nón Như phần Chú ý : Tráng bình nón lần nước cất * Bước : Như phần Chỉ khác thay = dd MgSO4 * Bước : Nhỏ vào bình nón – 2,5ml dd đệm (đệm amoni) + thị Eriocrom-T đen Lắc Chú ý : Bước cho thị bước quan trọng Nên mang tăm để việc gạt lấy thị xác Không nên hất hất, lấy đầu bút, đầu bút to dễ lấy thị nhiều lượng cần thiết Kinh nghiệm gạt tăm chất thị đủ ^^! Cái tùy mắt nhìn màu người * Bước : Chuẩn độ - Tư : phần - Mở khóa cho giọt dd complexon III từ buret chảy vào bình nón, kết hợp lắc Chuẩn độ dd chuyển từ màu tím hồng sang màu xanh nước biển ngừng chuẩn độ Ghi xác thể tích Vcom-III dùng (V1) - Chú ý : + Mắt nhìn buret phải ngang vạch cần đọc + Điểm kết thúc chuẩn độ = Điểm tương đương + Quan sát kĩ chuyển màu, nên cho từ từ giọt complexon III để quan sát - Sau đó, bổ sung dd complexon III vào buret, chỉnh vạch tiếp tục chuẩn độ bình nón thứ hai Ghi xác thể tích Vcom-III dùng (V2) - Nếu |V1 – V2| > 0,2 ml, nên tiến hành đo thêm lần 3, sau lấy kết trung bình lần đo sát Giá trị V lấy hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, chữ số cuối (chọn giá trị theo hợp lý xác nhất, không thiết phải theo quy tắc làm tròn) Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 VD : V1 = 5,50 ml ; V2 = 5,55 ml => V = 5,55 ml (hoặc 5,50 ml) - Tính giá trị NMg2+ : N Mg  2 V com N com Giá trị N lấy chữ số thập phân sau dấu phẩy, theo quy tắc làm tròn thông thường 10 Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 MỘT SỐ CHÚ Ý KHI THI THỰC TẬP HÓA HỌC Lịch thi : bạn biết lịch thi lớp :D Phần thi : 90 phút, gồm phần * Lý thuyết : - Thi 20 câu/12 phút - Thi theo hình thức trắc nghiệm, đáp án, chọn đáp án - Mỗi bạn phát đề, ghi số câu cần phải làm VD : Đề : Làm câu ; 4; 19 ; 25…… Sau cô phát thêm tờ giấy, để ghi đáp án vào - Cuối cùng, người phát đề (khoảng 200 câu), tìm câu hỏi tương ứng đó, ghi đáp án Chú ý : Tìm cho câu hỏi, cẩn thận không nhìn nhầm câu làm, điểm đáng tiếc - Nội dung thi : chương trình TT, bên cạnh bạn tham khảo test thi TT Hóa học quán photo ^^ * Thực tập : - Mỗi bạn phát ống số : ống định tính ống định lượng - Ở phần định tính, chất chứa ống đố nằm 12 chất (đã cho trước) Khi lên lấy ống đố, bạn ý lấy theo dẫn cô giáo, kẻo lấy lung tung bị rơi vào trường hợp nước cất Bị khổ ^^ Thuốc thử có TT trước Còn sơ đồ nhận biết, bạn có sơ đồ riêng Các bạn tham khảo sơ đồ  - Ở phần định lượng, bạn phải định lượng ống (chuẩn độ ống) + H2SO4 ( phương pháp chuẩn độ trung hòa ) => dùng NaOH + FeSO4 ( phương pháp chuẩn độ pemanganat ) => dùng KMnO4 + MgSO4 ( phương pháp chuẩn độ complexon ) => dùng complexon III Những lưu ý phần thực tập đề cập đến phần cụ thể Mình nhắc bạn thêm số : + Nhớ mặc áo blouse đầy đủ, thi giờ, nhớ mang theo bút viết, tăm (để lấy thị complexon), nháp, máy tính (để tính thể tích, nồng độ), thẻ sinh viên (CMND thẻ) + Vì có 90’, nên cố gắng thao tác cẩn thận, không cần nhanh, theo quy trình, đỡ phải thời gian làm lại… 11 Nguyễn Đức Hoàng – Tổ 32 Y1R (2012 – 2018) 0163.920.7958 + Ở phần thi lý thuyết, có 12’ thôi, nhanh, nên nhớ phải xem chuẩn câu, xem xong ghi đáp án luôn, đừng có phân vân, đến lúc hết phải viết bừa điểm phí + Một quan trọng, thực tập ống số, bạn phải ghi số vào vị trí khác (nên tớ bảo mang nháp vậy), tránh trường hợp nhớ ghi số nháp, chép vào thi lại ghi nhầm số với ống Nếu mà nhầm thì…đau đớn Mọi người cố gắng cẩn thận chút + Khi đun xong dd bình nón, bình nóng, không nên để bình kính thủy tinh lạnh, dễ vỡ bình, ảnh hưởng đến thi Mọi người nên cẩn thận việc sử dụng dụng cụ, pipet định mức (Vì mà xừ 50k =(( ) + Điểm thi thực tập tính điểm thao tác điểm vệ sinh Vì thế, để tránh bị điểm oan, người cố gắng thực thao tác VD : - cầm bóp cao su = tay trái, pipet tay phải - cầm bình nón = ngón tay phải (I, II, III), cầm khóa buret = tay trái - lấy xong hóa chất hay pipet phải đặt hóa chất chỗ cũ, không để pipet bình đựng hóa chất - sau thực tập xong phải cất dọn gọn gàng bàn thí nghiệm mình… MÌNH CHỈ CÓ MỘT SỐ LƯU Ý NHƯ VẬY CHẮC CHẮN KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG SAI SÓT, MONG CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH NHÉ ^^! CHÚC CẢ NHÀ THI TỐT, GIÀNH KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI - djth0ng - 12 [...]... nhìn nhầm câu rồi làm, mất điểm rất đáng tiếc - Nội dung thi : trong chương trình TT, bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo bộ test thi TT Hóa học ở ngoài quán photo ^^ * Thực tập : - Mỗi bạn sẽ được phát 5 ống số : 2 ống định tính và 3 ống định lượng - Ở phần định tính, chất chứa trong 2 ống đố sẽ nằm trong 12 chất (đã cho trước) Khi lên lấy ống đố, các bạn chú ý lấy theo chỉ dẫn của cô giáo, kẻo nếu lấy... bình ở ngay dưới kính thủy tinh đang lạnh, dễ vỡ bình, ảnh hưởng đến bài thi Mọi người cũng nên cẩn thận trong việc sử dụng các dụng cụ, nhất là mấy cái pipet định mức (Vì nó mà mình mất xừ 50k đấy =(( ) + Điểm thi thực tập mình còn tính cả điểm thao tác và điểm vệ sinh Vì thế, để tránh bị mất điểm oan, mọi người cố gắng thực hiện đúng các thao tác VD : - cầm bóp cao su = tay trái, pipet bằng tay phải... 0163.920.7958 MỘT SỐ CHÚ Ý KHI THI THỰC TẬP HÓA HỌC 1 Lịch thi : cái này chắc mỗi bạn đều biết lịch thi của lớp mình rồi :D 2 Phần thi : 90 phút, gồm 2 phần * Lý thuyết : - Thi 20 câu/12 phút - Thi theo hình thức trắc nghiệm, 4 đáp án, chọn 1 đáp án đúng nhất - Mỗi bạn sẽ được phát một đề, trong đó ghi số câu cần phải làm VD : Đề 1 : Làm các câu 1 ; 4; 19 ; 25…… Sau đó các cô sẽ phát thêm 1 tờ giấy,... phần thi lý thuyết, vì chỉ có 12’ thôi, cũng rất nhanh, nên nhớ phải xem chuẩn câu, xem xong ghi đáp án luôn, chứ đừng có phân vân, đến lúc hết giờ phải viết bừa thì mất điểm rất phí + Một cái rất quan trọng, như các bài thực tập ống số, các bạn phải ghi số của mình vào 2 vị trí khác nhau (nên tớ mới bảo mang nháp đi là vậy), cũng tránh trường hợp đã nhớ ghi số ra nháp, nhưng khi chép vào bài thi lại... buret = tay trái - khi lấy xong hóa chất hay pipet phải đặt hóa chất đúng chỗ cũ, không được để pipet ở trong bình đựng hóa chất - sau khi thực tập xong phải cất dọn gọn gàng bàn thí nghiệm của mình… MÌNH CHỈ CÓ MỘT SỐ LƯU Ý NHƯ VẬY CHẮC CHẮN KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG SAI SÓT, MONG CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH NHÉ ^^! CHÚC CẢ NHÀ THI TỐT, GIÀNH KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI - djth0ng - 12 ... như ở các bài TT trước Còn về sơ đồ nhận biết, mỗi bạn sẽ có một sơ đồ riêng Các bạn có thể tham khảo sơ đồ của mình ở trên  - Ở phần định lượng, mỗi bạn sẽ phải định lượng 3 ống (chuẩn độ 3 ống) + H2SO4 ( phương pháp chuẩn độ trung hòa ) => dùng NaOH + FeSO4 ( phương pháp chuẩn độ pemanganat ) => dùng KMnO4 + MgSO4 ( phương pháp chuẩn độ complexon ) => dùng complexon III 3 Những lưu ý của phần thực. .. độ complexon ) => dùng complexon III 3 Những lưu ý của phần thực tập mình cũng đã đề cập đến trong từng phần cụ thể Mình chỉ nhắc các bạn thêm 1 số cái : + Nhớ mặc áo blouse đầy đủ, đi thi đúng giờ, nhớ mang theo bút viết, tăm (để lấy chỉ thị complexon), nháp, máy tính (để tính thể tích, nồng độ), thẻ sinh viên (CMND nếu mất thẻ) + Vì chúng ta chỉ có 90’, nên cố gắng thao tác cẩn thận, không cần nhanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT HỮU CƠ, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT HỮU CƠ, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI THI ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT HỮU CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay