simple past regular verbs made easy

3 162 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:14

ANSWERED ANSWER ANSWERED ANSWER CLOSED CLOSE DANCED DANCE ARRESTED ARREST ARRESTED ARREST COMBED COMB DROPPED DROP BRUSH BRUSH BRUSHED BRUSHED CARRIED CARRY CARRIED CARRY CLIMBED CLIMB CLIMBED CLIMB COOKED COOK COUNTED COUNT CRIED CRY HELPED HELP FRIGHTENED FRIGHTEN FINISHED FINISH JUMPED JUMP JUMPED JUMP LEARNED LEARN LEARNED LEARN OPENED OPEN OPENED OPEN PAINTED PAINTED PAINTED PAINTED PULLED PULL PUSHED PUSH LISTEN LISTEN LISTENED LISTENED LIVED LIVE LIVED LIVE PLANTED PLANT PLANTED PLANT PLAYED PLAY PLAYED PLAY REMEMBER REMEMBERED RETURNED RETURN LOOKED LOOK LOOKED LOOK PRAYED PRAY PRAYED PRAY SAVED SAVE SCREAMED SCREAM SCREAMED SCREAM STAY STAY STAYED STAYED TELEPHONED TELEPHONE TELEPHONED TELEPHONE SHOWED SHOW SHOWED SHOW SMELLED SMELL SMELLED SMELL STOP STOP STOPPED STOPPED STUDIED STUDY STUDIED STUDY TRAVELLED TRAVEL TRAVELLED TRAVEL WALKED WALK WALKED WALK SMILED SMILE SMILED SMILE STARTED START STARTED START TALKED TALK TALKED TALK TASTED TASTE TASTED TASTE WATCHED WATCH WATCHED WATCH WORKED WORK WORKED WORK
- Xem thêm -

Xem thêm: simple past regular verbs made easy , simple past regular verbs made easy , simple past regular verbs made easy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay