Theo lộ trình của bộ GDĐT đến năm 2018, bậc THCS sẽ giảng dạy theo chương trình SGK mới theo hướng tích hợp. Nêu ý kiến của anh, chị về vấn đề trên?

12 645 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:45

KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN Môn: Quản lý hành nhà nước – quản lý ngành giáo dục đào tạo Đề tài: Theo lộ trình GDĐT đến năm 2018, bậc THCS giảng dạy theo chương trình SGK theo hướng tích hợp Nêu ý kiến anh, chị vấn đề trên? Bài làm Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh toàn cầu hóa đặt yêu cầu người lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Một định hướng việc đổi giáo dục nên “ Theo tiến trình Bộ GDĐT, đến năm 2018 bậc THCS giảng dạy theo chương trình SGK theo hướng tích hợp” Dạy học tích hợp vấn đề bàn luận sôi thời gian qua, có nhiều ý kiến trái chiều với Nhưng với riêng tôi, đồng ý với đổi Bộ GDĐT Vậy tích hợp gì? Tại Bộ GDĐT lại chọn phương pháp lại chọn phương pháp tích hợp cho giáo dục nay? Về phương diện lý luận dạy học tích hợp hiểu kết hợp cách hữu cơ, có hệ thống, mức độ khác kiến thức môn học môn học thành nội dung thống Cũng hiểu tích hợp hoạt động mà cần phải kết hợp, liên hệ, huy động yếu tố, nội dung gần giống nhau, có liên quan với nhiều lĩnh vực để giải quyết, làm sáng tỏ vấn đề lúc đạt nhiều mục tiêu khác Ở Việt Nam, trình đổi chương trình sách giáo khoa từ năm 90 sau năm 2000, kiến thức địa lý, lịch sử, khoa học tự nhiên tích hợp môn Tự nhiên xã hội bật tiểu học Nhưng bậc THCS việc dạy học tích hợp môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên chưa áp dụng Tâm học sinh, giáo viên, nhà trường toàn xã hội việc dạy học tích hợp chưa sẵn sàng Bởi vậy, thuật ngữ dạy học tích hợp mẻ với đông người làm công tác giảng dạy giáo dục.Theo đề án đổi chương trình sách giáo khoa chương trình bật THCS theo hướng tích hợp phải thể mục tiêu, nội dung kiến thức, phương pháp hình thức tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá Một đối tượng bị tác động nhiều đổi chương trình SGK đội ngũ nhà giáo Thực trạng việc dạy học trường THCS tồn nhiều giáo viên chưa thực tạo hứng thú học học sinh Học sinh hiểu cách rời tạc, hời hợt kiến thức học không nắm mối liên hệ hữu tri thức thuộc lĩnh vực đời sống xã hội, kiến thức liên môn Theo tôi, giáo viên cần chương trình cách thức kiểm tra đánh giá hợp với dạy học phát triển lực Tăng cường sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp dạy học Tập huấn kỹ, cụ thể chi tiết cho giáo viên, có thật nhiều ví dụ minh họa Tập huấn qua mạng, liên kết với trường nước trường nước tiên tiến để chia sẻ thông tin…, tăng cường truyền thông, tạo chế để khuyến khích giáo viên… Dạy học theo chủ đề tích hợp nguyên tắc quan trọng dạy học nay, coi quan niệm dạy học đại, nhằm phát huy tính tích cực học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục Dạy học tích hợp làm cho người học nhận thức phát triển xã hội cách liên tục thống nhất, thấy mối liên hệ hữu lĩnh vực đời sống xã hội Tùy theo khoa học cụ thể mà tích hợp môn khoa học khác lại với như: Lí- Hóa- Sinh, Văn- Sử- Địa Hoặc tích hợp môn tự nhiên với môn xã hội như: văn, toán, hóa, sinh, GDCD…Ở mức độ cao, tích hợp hình thành môn học mới, lắp ghép thông thường môn riêng rẽ lại với Tuy nhiên, môn giữ vị trí độc lập với nhau, tích hợp phần gần Ở mức độ thấp việc tích hợp thực mối quan hệ liên môn Những môn học riêng rẽ cần ý đến nội dung có liên quan đến môn khác, trình dạy học cần khai thác, vận dụng kiến thức có liên quan đến giảng thực Trong dạy học truyền thống giáo viên làm trung tâm giáo viên quan tâm tới học sinh Học sinh “cái lọ” người thầy phải nhét kiến thức vào “cái lọ” Nhưng người thầy đâu biết “cái lọ” đầy nhét lại trào ngược Vậy người thầy phải nhét đầy “cái lọ” nào? Tính thụ động học sinh bộc lộ rõ ràng Học sinh nhớ người thầy cung cấp cho trạng thái hoàn thành Trong phương pháp dạy học cũ người thầy “cái mẫu” học sinh Nếu nhồi nhét kiến thức cách cưỡng hiệu giáo dục khó mong muốn Bởi để “tiêu hóa”được kiến thức cần phải “thưởng thức chúng” cách ngon lành Chính mà Bộ GDĐT đề phương pháp đổi SGK,theo hướng tích hợp để học sinh chủ động tích cực sáng tạo học tập Từ học sinh tiến trình tư nhận thức mng tích chất phát triển tự nhiên người lĩnh vực hoạt động Dạy học tích hợp đưa nội dung giáo dục có liên quan vào trình dạy học môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức,lối sống Đáp ứng nhu cầu giảng dạy tích hợp theo mong muốn GDĐT vào năm 2018 đội ngủ giáo viên trước hết phải khẳng định lực quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS ban hành Bên cạnh cần phải bổ sung thêm lực khác để hoàn thiện như: Có lực chuyên môn sâu, kiến thức liên nghành rộng hiểu biết xã hội sâu sắc Đó yếu tố tảng quan trọng, thiếu giáo viên không liên kết kiến thức có liên quan đến nội dung giảng dạy Có hiểu biết sâu dạy học tích hợp thể thông qua việc: hiểu rõ cách tích hợp, mức độ tích hợp, (ví dụ: theo nội dung, theo chủ đề: liên môn, xuyên môn, đa môn, ) Biết xây dựng chủ đề nội dung tích hợp; biết khai thác nội dung, yếu tố có mối liên hệ gần gủi với nội dung học Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp ( nội dung, hoạt động, ) Biết phương pháp cách thức dạy học tích hợp để giúp học sinh tự cập nhật, đổi tri thức, phát triển lực sáng tạo giải vấn đề phức hợp, đồng thời chuyển tải nội dung giáo dục đến học sinh cách sinh động, hấp dẫn Sử dụng kết hợp phương pháp dạy học với phương tiện kỹ thuật, phương tiện dạy học tạo nên hình thức tổ chức dạy học đa dạng phong phú.Có lực khai thác, sử dụng kênh thông tin qua internet, để làm nội dung giảng dạy thêm phong phú, đa dạng, Tạo điều kiện cho học sinh học tập qua nguồn tài liệu đa dạng xã hội phát triển khả tư duy.Có lực giải vấn đề tình nảy sinh dạy học.Có lực kết hợp lý thuyết với thực hành Do chương trình đào tạo giáo viên THCS nhằm đào tạo giáo viên dạy hai môn, trọng kiến thức kỷ năng, chưa coi trọng đào tạo lực Chính điều làm giảm khả phát triển thích ứng giáo viên thực tiễn dạy học chương trình giáo dục thay đổi Để đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy tích hợp, cần có giải pháp đồng bộ; xây dựng chương trình đào tạo giáo viên bồi dưỡng giáo viên, đổi nội dung phương pháp đào tạo giáo viên Giải pháp khả thi để giải bất cập trường sư phạm nhanh chóng xếp, thiết kế lại chương trình đào tạo đội ngủ giáo viên theo hướng tích hợp môn học phát triển chương rình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để đào tạo khả dạy tích hợp số môn học lĩnh vực như: môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hôi nhân văn môn ngoại ngữ, tin học công nghệ Các giáo viên đào tạo theo chương trình làm giáo viên đứng lớp cho môn học theo hướng tích hợp chương trình THCS Chính sách dạy tích hợp người giảng viên sư phạm phương tiện, khuôn mẫu để rèn luyện kỹ dạy học tích hợp cho giáo viên tương lai sau Tóm lại để đào tạo giáo viên giảng dạy tích hợp trường THCS bối cảnh GDĐT cần phải: Thiết kế lại chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy học tích hợp Một vấn đề đặt bối cảnh đổi giáo dục giáo viên dạy tích hợp cần có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức xã hội rộng cần thiết phải trang bị kiến thức phân môn khoa học, đồng thời phải có chuyên đề liên môn Điều đòi hỏi môn khoa học phải liên kết sâu trình xây dựng chương trình biên soạn nội dung môn học Ví dụ ( vấn đề biển đảo phải có liên kết môn địa lý, môn lịch sử, ) Chú trọng hình thành phát triển lực cho sinh viên sư phạm Hướng tiếp cận chương trình giáo dục đổi chuyển từ mục tiêu kiến thức sang mục tiêu phát triển lực cho người học: thiết kế giáo án tích hợp, lực tổ chức oạt động dạy học, lực giải vấn đề cách chủ động, Đổi đồng nội dung, phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển lực người học Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học sinh viên sư phạm, tăng tính thực tế, thực hành Đối với SV đào tạo để dạy học môn Khoa học Xã hội THCS tăng cường tổ chức học tập, nghiên cứu thực địa, tham gia hoạt động xã hội, tổ chức dạy học theo phương pháp tích cực, dạy học dự án, …Kiểm tra, đánh giá trọng đến kết trình, kết hợp nhiều hình thức kiểm tra, đánh quan sát, vấn đáp, viết kiểm tra, luận Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề dạy học tích hợp rèn luyện kỷ dạy học tích hợp cho giáo viên THCS Đối với sinh viên sư phạm tốt nghiệp, giáo viên trường THCS tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giảng dạy tích hợp theo nhóm phân môn: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ, Tin học – công nghệ Khi thực môn học tích hợp có ưu điểm như: Đối với học sinh, trước hết, chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh Học chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải tình thực tiễn, phải ghi nhớ kiến thức cách máy móc Điều quan trọng chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác nhau, vừa gây tải, nhàm chán, vừa hiểu biết tổng quát khả ứng dụng kiến thức tổng hợp vào thực tiễn Đối với giáo viên ban đầu có chút khó khăn việc phải tìm hiểu sâu kiến thức thuộc môn học khác Tuy nhiên khó khăn bước đầu khắc phục dễ dàng hai lý do: Một là, trình dạy học môn học mình, giáo viên thường xuyên phải dạy kiến thức có liên quan đến môn học khác có am hiểu kiến thức liên môn đó; Hai là, với việc đổi phương pháp dạy học nay, vai trò giáo viên không người truyền thụ kiến thức mà người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học học sinh lớp học Vì vậy, giáo viên môn liên quan có điều kiện chủ động phối hợp, hỗ trợ dạy học Như vậy, dạy học theo chủ đề tích hợp giảm tải cho giáo viên việc dạy kiến thức liên môn môn học mà có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kĩ sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên môn thành đội ngũ giáo viên có đủ lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp Thế hệ giáo viên tương lai đào tạo dạy học tích hợp, liên môn trình đào tạo giáo viên trường sư phạm Bên cạnh ưu điểm nhược điểm khó khăn giáo viên lẫn học sinh thực phương pháp dạy học Để tạo chủ đề tích hợp tốt, đội ngủ giáo viên phải công phu việc soạn giáo án, thời gian, công sức…Một đối tượng bị tác động nhiều đổi chương trình, SGK đội ngũ nhà giáo HS “lạ lẫm”, “thấy khó”, không “hứng thú” quen với lối học cũ Khó khăn giáo viên dạy tích hợp, liên môn không nằm nhiều vấn đề nội dung mà phương pháp dạy kiểm tra đánh giá theo yêu cầu tích hợp… Vì để nâng cao hiệu môn học tích hợp, đưa số phương pháp để dạy học tích hợp như: Dạy học theo dự án, phương pháp trực quan, phương pháp thực địa, phương pháp dạy học đặt giải vấn đề Trong phương pháp trên, thường sử dụng phương pháp thứ tư là: Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề phương pháp dạy học GV tạo tình có vấn đề, điều khiển HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề thông qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt nhũng mục đích học tập khác Đặc trưng phương pháp dạy học đặt giải vấn “tình gợi vấn đề” “Tư bắt đầu xuất tình có vấn đề” Tình có vấn đề (tình gợi vấn đề) tình gợi cho học sinh khó khăn lý thuyết hay thực tiễn mà họ thấy cần có khả vượt qua, tức khắc thực giải, mà phải trải qua trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều khiển kiến thức sẵn có Qua việc hoạt động tích hợp tiết lên lớp, học sinh rèn luyện thói quen tư duy, nhận thức vấn đề cách có hệ thống lôgic, đồng thời thấy mối quan hệ biện chứng kiến thức học chương trình Nhờ xóa bỏ lối dạy học theo kiểu khép kín, tách biệt nhà trường sống; cô lập kiến thức kĩ vốn có mối liên hệ, bổ sung cho hay tách rời kiến thức với tình có ý nghĩa, tình cụ thể mà học sinh gặp sau Dạy học tích hợp phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, buộc học sinh chủ động tự đọc, tự làm việc độc lập theo SGK, theo hướng dẫn giáo viên Quan điểm dạy học theo phương pháp tích hợp cần hiểu toàn diện phải quán triệt toàn môn học, quán triệt khâu trình dạy học, quán triệt yếu tố hoạt động học tập, tích hợp chương trình, tích hợp sách giáo khoa, tích hợp phương pháp dạy học giáo viên tích hợp hoạt động học tập học sinh; tích hợp sách đọc thêm, tham khảo Quan điểm “lấy học sinh làm trung tâm” đòi hỏi thực việc tích cực hoá hoạt động học tập học sinh mặt, lớp giờ, tìm cách phát huy lực tự học 10 học sinh, phát huy tinh thần dân chủ, bồi dưỡng lòng tin cho học sinh em tự tin học tốt Qua ý kiến ta thấy giảng dạy tích hợp quan điểm giáo dục trở thành xu việc phát triển chương trình giáo dục nhiều nước giới Ở Việt Nam, định hướng đổi chương trình giáo dục thể quan điểm dạy học tích hợp Vì vậy, để hội nhập giáo dục quốc tế giảng dạy theo chương trình giáo dục đổi mới, việc trang bị lý luận lực dạy học tích hợp cho giáo viên, sinh viên sư phạm cần thiết 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo lộ trình của bộ GDĐT đến năm 2018, bậc THCS sẽ giảng dạy theo chương trình SGK mới theo hướng tích hợp. Nêu ý kiến của anh, chị về vấn đề trên?, Theo lộ trình của bộ GDĐT đến năm 2018, bậc THCS sẽ giảng dạy theo chương trình SGK mới theo hướng tích hợp. Nêu ý kiến của anh, chị về vấn đề trên?, Theo lộ trình của bộ GDĐT đến năm 2018, bậc THCS sẽ giảng dạy theo chương trình SGK mới theo hướng tích hợp. Nêu ý kiến của anh, chị về vấn đề trên?, Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay