CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

64 286 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

CHNG VI HC THUYT VCHNGHA TBN C QUYN VCHNGHA TBN C QUYN NHNC A Mc tiờu Nguyên nhân hình thành chất chủ nghĩa t độc quyền 2.Các đặc điểm kinh tế chủ nghĩa t độc quyền 3.Nguyên nhân đời hình thức chủ yếu chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc Những biểu chủ nghĩa t ngày Những thành tựu, hạn chế xu h ớng vận động chủ nghĩa t ngày B Nội dung: I Chủ nghĩa t độc quyền Nhng nguyờn nhõn chuyển biến ca CNTB từ tự cạnh tranh thnh CNTB độc quyền C.Mác Ph.Ăngghen dự báo rằng: cạnh tranh tự sinh tích tụ tập trung sản xuất, tích tụ tập trung sản xuất phát triển đến mức độ dẫn đến độc quyền Tự cạnh tranh Tích tụ tập trung sản xuất Độc quyền Vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử giới, V.I Lênin chứng minh chủ nghĩa t bớc sang giai đoạn chủ nghĩa t độc quyền * Nguyên nhân chủ yếu đời Chủ nghĩa t độc quyền (6 nguyờn nhõn) 1-LLSX Tích tụ tập trung sản xuất 2-KH - KT cuối TK 19 3-Tác động quy luật kinh tế 4-Cạnh tranh 5-Khủng hoảng kinh tế 6-Tín dụng phát triển Xí nghiệp quy mô lớn Xí nghiệp quy mô lớn Ngành sản xuất NSLĐ Tích luỹ TB Biến đổi cấu kinh tế Tích tụ tập trung t Tích luỹ Phân hoá Tập trung sản xuất quy mô Xí nghiệp vừa nhỏ phá sản Xí nghiệp lớn lớn Tích tụ tập trung t XN lớn tồn phát triển Tập trung sản xuất Độc quyền * Khái quát nguyên nhân hình thành CNTBĐQ LLSX Tín dụng phát triển Độc Quyền KH- KT cuối TK 19 Tác động quy luật kinh tế Khủng hoảng kinh tế Cạnh tranh -Từ nguyên nhân trên, V.I Lênin khẳng định: " cạnh tranh tự đẻ tập trung sản xuất tập trung sản xuất này, phát triển tới mức độ định, lại dẫn tới độc quyền V.I Lênin nêu năm đặc điểm kinh tế chủ nghĩa t độc quyền c) Thực xã hội hoá sản xuất Đó phát triển phân công lao động xã hội, sản xuất tập trung với quy mô hợp lý, chuyên môn hoá sản xuất hợp tác lao động sâu sắc, mối liên hệ kinh tế đơn vị, ngành, lĩnh vực ngày chặt chẽ làm cho trình sản xuất phân tán đợc liên kết với phụ thuộc lẫn thành hệ thống, thành trình sản xuất xã hội d) Chủ nghĩa t thụng qua cỏc cuc cỏch mng cụng nghip ó ln u tiờn bit tổ chức lao động theo kiểu công xởng, xây dựng đợc tác phong công nghiệp cho ngời lao động, làm thay đổi nề nếp thói quen ngời lao động sản xuất nhỏ xã hội phong kiến e) CNTB ln u tiờn thiết lập nên dân chủ t sản, xây dựng sở thừa nhận quyền tự thân thể cá nhân Hạn chế chủ nghĩa t * Bên cạnh đóng góp tích cực nói trên, chủ nghĩa t có hạn chế mặt lịch sử, là: Chủ nghĩa t đời gắn liền với trình tích luỹ nguyên thuỷ chủ nghĩa t Thực chất, trình tích luỹ tiền tệ nhờ vào biện pháp ăn cớp, tớc đoạt ngời sản xuất hàng hóa nhỏ nông dân tự do; nhờ vào hoạt động buôn bán, trao đổi không ngang gía qua mà thực bóc lột, nô dịch nớc lạc hậu a) b) Cơ sở cho tồn phát triển chủ nghĩa t quan hệ bóc lột nhà t công nhân làm thuê C.Mác V.I.Lênin cho rằng: chừng chủ nghĩa t tồn chừng quan hệ bóc lột tồn bất bình đẳng, phân hoá xã hội điều không tránh khỏi c).Các chiến tranh giới với mục đích tranh giành thị trờng, thuộc địa khu vực ảnh hởng để lại cho loài ngời hậu nặng nề: hàng triệu ngời vô tội bị giết hại, sức sản xuất xã hội bị phá hủy, tốc độ phát triển kinh tế giới bị kéo lùi lại hàng chục năm d) Chủ nghĩa t tạo hố ngăn cách nớc giàu n ớc nghèo giới (thế kỷ XVIII chênh lệch mức sống nớc giàu nớc nghèo 2,5 lần, số chênh lệch 250 lần) Xu hớng vận động chủ nghĩa t -V.I Lênin nhận xét: phát triển nhanh chóng trì trệ thối nát hai xu song song tồn kinh tế chủ nghĩa t độc quyền Đó biểu quan trọng thuộc chất chủ nghĩa t độc quyền - Những thành tựu hạn chế chủ nghĩa t bắt nguồn từ mâu thuẫn chủ nghĩa t bản: mâuthuẫn tính chất trình độ xã hội hoá cao lực lợng sản xuất với quan hệ sở hữu t nhân t chủ nghĩa t liệu sản xuất Chủ nghĩa t phát triển, tính chất trình độ xã hội hóa lực lợng sản xuất ngày cao quan hệ sở hữu t nhân t chủ nghĩa t liệu sản xuất ngày trở nên chật hẹp so với nội dung vật chất ngày lớn lên - Mặc dù chủ nghĩa t ngày có điều chỉnh định quan hệ sở hữu, quản lý phân phối, chừng mực định, điều chỉnh phần làm giảm bớt tính gay gắt mâu thuẫn Song tất điều chỉnh không vợt qua khỏi khuôn khổ sở hữu t nhân t chủ nghĩa Vì mâu thuẫn không bị thủ tiêu Theo phân tích C Mác V.I Lênin, đến chừng mực định, quan hệ sở hữu t nhân t chủ nghĩa bị phá vỡ thay vào quan hệ sở hữu Sở hữu xã hội (sở hữu công cộng) t liệu sản xuất đợc xác lập để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lợng sản xuất - Điều có nghĩa phơng thức sản xuất t chủ nghĩa bị thủ tiêu phơng thức sản xuất phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa đời phủ định phơng thức sản xuất t chủ nghĩa -Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, phơng thức sản xuất t chủ nghĩa không tự tiêu vong phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa không tự phát hình thành mà phải đợc thực thông qua cách mạng xã hội, giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội giai cấp công nhân CM N CC EM LNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC, Hạn chế của chủ nghĩa tư bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay