Chương II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

89 337 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chng II PHẫP BIN CHNG DUY VT Thi gian : tit A Mc tiờu : 1: PBC v cỏc hỡnh thc c bn ca PBC 2: K/nim, trng v vtrũ ca PBC 3: K/n, ndung, ynppl ca cỏc nglý ca PBCDV 4: K/n, ndung, ynppl ca cp ptrự c bn ca PBCDV 5: K/n, ndung, ynppl ca qlut c bn ca PBCDV 6: T/tin, nh/thc v vai trũ ca t/tin i vi nh/thc 7: Con ng bin chng ca s nh/thc ch/lý B Ni dung I PBC v PBCDV PBC v cỏc hỡnh thc c bn ca PBC a : K/nim bin chng, PBC * K/nim Bchng : ch mi liờn h, tng tỏc , chuyn hoỏ, ng v p/trin theo quy lut ca cỏc svht + B/chng bao gm : - B/chng khỏch quan: - B/chng ch quan : Trong ú BCKQ chi phi qnh BCCQ * K/nim PBC : l hc thuyt ng/c kquỏt b/chng ca tgii thnh h thng cỏc ng/lý, q/lut KH nhm xõy dng h thng cỏc ng/tc ppl ca nh/thc v th/tin PBC thuc v B/chng ch quan, nú i lp vi phộp siờu hỡnh (TD v svht trng thỏi cụ lp bt bin ) b Cỏc hỡnh thc c bn ca PBC PBC ó p/trin qua hỡnh thc c bn : PBC cht phỏc thi c i PBCDT c in c PBCDV ca CNMLN PBCDV a /n : PBC l mụn KH v nhng Q/lut ph bin ca s ng v ph/trin ca TN, ca XH v ca t b Nhng c trng c bn v vai trũ ca PBCDV ( 02 c trng ) + Mt l : PBCDV ca CNMLN l PBC c xỏc lp trờn nn tng ca tgq DV kh + Hai l : Trong PBC ca CNMLN cú s thng nht gia ni dung tgq (DVBC) v ppl ( BCDV ) ú nú khụng ch gii thớch tgii m cũn l cụng c nhn thc v ci to tgii Siờu hỡnh & Bin chng S i lp gia phng phỏp: bin chng & siờu hỡnh Phng phỏp siờu hỡnh Phng phỏp bin chng Nghiờn cu TG s tỏch ri cụ lp Nghiờn cu mi liờn h tỏc ng qua li Nghiờn cu TG s tnh ti bt bin Nghiờn cu TG s ng, bin i khụng ngng Khụng tha nhn xu hng phỏt trin Tha nhn xu hng phỏt trin Tỡm nguyờn nhõn ca s ng, PT l t bờn ngoi SVHT Tỡm ngun gc ca s ng, PT t chớnh SVHT c s dng nghiờn cu phm vi hp, thi gian ngn Trong phm vi rng, Thy mi liờn h Thi gian di, thy s ng II Cỏc nguyờn lý c bn ca PBCDV Nguyờn lý v mi liờn h ph bin a K/nim mi l/h , mi l/h p/bin + Mi l/h :s tỏc ng v chuyn hoỏ ln gia cỏc mt cỏc yt ca mi svht + Mi l/h p/bin : cỏc mi l/h ca svht ca t/gii ch mi l/h tn ti nhiu svht ca t/gii C/í : mi svht tn ti nhiu mi l/h b Tớnh cht ca cỏc mi liờn h + Tớnh k/quan + Tớnh p/bin + Tớnh a dng p/phỳ * Quan điểm DVBC cho nhận thức trình Đó trình từ trình độ - nh/thức kinh nghiệm nh/thức l/luận - nh/thức thông thường nh/thức khoa học c Vai trò t/tiễn nh/thức Thực tiễn đóng vai trò là: - Cơ sở nh/thức - Động lực nh/thức - Mục đích nh/thức - Là tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra chân lý trình nh/thức Vì t/tiễn điểm x/phát nh/thức, đề nhu cầu, nhiệm vụ cách thức k/hướng v/động p/riển nh/thứckhi tác động vào svht th/tiễn làm chúng bộc lộ thuộc tính mối liên hệ đem lại tài liệu cho nh/thức +Thực tiễn sở, động lực m/đích nh/thức nhờ hoạt động t/tiễn mà giác quan người ngày hoàn thiện, lực tư lôgíc p/triển, phương tiện nh/thức đại, có tác dụng nối dài giác quan người nh/thức giới Từ v/trò t/tiễn nh/thức đòi hỏi phảI quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm t/tiễn yêu cầu : + Nh/thức phảI xuất phát từ t/tiễn, dựa sở t/tiễn, sâu vao t/tiễn, phảI coi trọng công tác tổng kết t/tiễn + Việc ng/cứu lý luận phảI liên hệ với t/tiễn, học đôi với hành Nếu xa rời t/tiễn dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu Ngược lại, tuyệt đôI hoá t/tiễn rơI vào chủ nghĩa thực dụng kinh nghiệm chủ nghĩa Như nguyên tắc thống t/tiễn l/luận phảI nguyên tắc hot động t/tiễnvà hoạt động lý luận ( L/luận mà t/tiễn l/luận xuông, t/tiễn mà l/luận t/tiễn mù quáng ) Con đường b/chứng nh/thức ch/lý a Quan điểm Lênin Từ trực quan sinh động đến TDTT từ TDTT đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan * Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính + Nhận thức cảm tính giai đoạn mở đầu trình nh/thứcnó ph/ánh trực tiếp cảm tính Nh/thức cảm tính có hình thức - Cảm giác G/đoạn p/ánh - Tri giác cáI bên ngoài, - Biểu tượng tượng svht + Nh/thức lý tính p/ánh gián tiếp, khái quát trừu tượng thuộc tính, chất svht ( giai đoạn nh/thức cao trình nh/thức ) Nh/thức lý tính gồm hình thức - Khái niệm - Phán đoán - Suy lý Mối quan hệ nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính vi thc tin: Chúng nấc thang hợp thành chu trình nhận thức, chúng diễn đan xen có chức nhiệm vụ riêng - Quan h gia nhn thc cm tinh v nhn thc lý tinh - Quay tr v thc tin dựng thc tin lm tieu chun, thc o b Chân lý vai trò chân lý thc tin * Khái niệm chân lý : dùng để tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp kiểm tra chứng minh t/tiễn K/niệm chân lý không đồng với k/niệm tri thức giả thuyết + Chân lý trình * Các tính chất chân lý - Tính khách quan - Tính tương đối - Tính tuyệt đối - Tính cụ thể * Vai trò chân lý thực tiễn + Chân lý đ/kiện tiên bảo đảm thành công tính hiệu hoạt động t/tiễn + Mối quan hệ ch/lý th/tiễn mối quan hệ b/chứng: Ch/lý ph/triển nhờ t/tiễn t/tiễn p/triển nhờ vận dụng đắn chân lý mà người đạt hoạt động t/tiễn Từ mối quan hệ nên nh/thức hoạt động t/tiễn người cần xuất phát từ thực tiễn để đạt ch/lý, phải coi ch/lý trình Đồng thời phải thường xuyên tự giác vận dụng ch/lý vào hoạt động t/tiễn để p/triển t/tiễn, nâng cao hiệu hoạt động cảI biến tự nhiên xã hội / Cảm ơn em lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, Chương II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, Chương II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay