Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

45 264 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chng I CH NGHA DUY VT BIN CHNG Thi gian: 12 tit GV ThS: Trn Mai Hng A Mc tiờu : 1.S i lp gia CNDV&CNDT vic gii quyt c bn ca trit hc Vt cht: Phm trự v/c; phng thc v hỡnh thc tn ti ca v/c; Tớnh thng nht v/c ca th gii í thc: Ngun gc, bn cht, kt cu ca YT Mi quan h gia VC & YT í ngha phng phỏp lun rỳt t mi quan h gia v/c v y/t B Ni dung I CNDV v CNDVBC S i lp gia CNDV & CNDT vic gii quyt c bn ca trit hc a Trit hc l gỡ ? TH l h thng nhng tri thc lý lun chung nht ca ngi v th gii, v bn thõn ngi v v trớ ca ngi th gii ú b Vn c bn ca trit hc L mi quan h gia TD v tn ti, gia YT v V/C, gia ngi v gii t nhiờn VN C BN CA TRIT HC L mi quan h gia TD&Tn ti, gia YT & VC, gia tinh thn v gii t nhiờn Mt th nht : Gia V/C v YT Cỏi no cú trc cỏi no cú sau ? Cỏi no quyt nh cỏi no Mt th hai : Con ngi cú kh nng nhn thc c th gii khụng ? - Gii quyt c bn ca TH l mt tiờu chun phõn chia cỏc trng phỏi TH + CNDV : ( cho b/c th gii l v/c, v/c l tớnh th nht, y/t l tớnh th hai, v/c quyt nh y/t ) + CNDT : ( Cho b/c th gii l y/t, y/t l tớnh th nht,v/c l tớnh th hai, y/t quyt nh v/c ) + Kh tri lun ( Cú kh nng nhn thc c th gii ) + Bt kh tri lun ( Khụng cú kh nng nhn thc c th gii ) + Ch ngha hoi nghi ( cú cựng b/c vi CNDT ) Nghi ng mi th + Ch ngha nh nguyờn (cú cựng b/c vi CNDT) Cho th gii cu to t yu t v/c v y/t + Ch ngha nht nguyờn ( Cho th gii cu to t yu t hoc v/c hoc y/t) - CN nht nguyờn vt v/c - CN nht nguyờn tõm y/t Ngun gc ca CNDT + Ng/g nhn thc: xem xột phin din,tuyt i hoỏ mt,1 c tớnh no ú ca quỏ trỡnh nhn thc + Ng/g xó hi: gn vi li ớch g/c,tng lp ỏp bc búc lt NDL Mt khỏc tụn giỏo v CNDT cú liờn h v nng ta vo cựng phỏt trin *Trong lch s CNDT cú cỏc hỡnh thc: + CNDTCQ + CNDTKQ + CNDTCQ cho rng: bn cht ca th gii l cm giỏc hoc tng hp nhng cm giỏc ca ngi Cm giỏc, ý thc l cỏi cú trc v tn ti sn ta, cỏc s vt bờn ngoi ch l phc hp ca cm giỏc y m thụi + CNDTKQ cho rng: cú mt thc th tinh thn tn ti trc hoc bờn ngoi, c lp vi ý thc ngi, vi th gii vt cht, sinh v quyt nh tt c quỏ trỡnh ng ca th gii vt cht Ch ngha tõm Tuyt i hoỏ vai trũ Ca YT Ngun gc: Nhn thc CNDT YTVC Ngun gc: Xó hi Hiu bit ko y cỏc G quỏ trỡnh NT Vai trũ ca lao ng trớ úc Giai cp thng tr p bc búc lt V trớ Ca YT ngoi ngi Ca ngi CNDT KQ CNDT CQ * Ng/g ca CNDV - T s phỏt trin ca khoa hc v thc tin - Gn vi li ớch ca g/c v lc lng tin b lch s * Trong lch s CNDV cú cỏc hỡnh thc - CNDV cht phỏc - CNDVSH - CNDVBC Trong ú CNDVBC l hỡnh thc phỏt trin cao nht b, Bn cht v kt cu ca YT * Bn cht ca YT YT l s ph/ỏ nng ng, sỏng to TGKQ ca b úc ngi; l hỡnh nh ch quan ca TGKQ íT l s p/ỏ nng ng, sỏng to, khụng phi l s chộp n gin, mỏy múc Tớnh sỏng to ca p/ỏ íT th hin ch íTcú kh nng p/ỏ bn cht, qlut ca SV,HT; íT cú knng bin i h/ ca SV u úc ca mỡnh, to mụ hỡnh mi t ú b/i SV hot ng ttin - Tớnh nng ng sỏng to ca ý thc th hin : + Trờn c s cỏi ó cú, YT cú th to tri thc mi v s vt, cú th tng tng cỏi khụng cú thc tin + YT cú th tiờn oỏn, d bỏo tng lai, cú th to nhng o tng huyn thoi, gi thuyt, lý thuyt khoa hc, kh nng tiờn tri, thụi miờn, ngoi cm(nhng ũi hi phi tip tc nghiờn cu) + í thc l hỡnh nh ch quan ca TGKQ, hỡnh nh y b th gii khỏch quan quy nh c v ni dung v hỡnh thc, nhng nú khụng cũn y nguyờn nh TGKQ m nú ó ci bin thụng qua lng kớnh ch quan ca ngi Mỏc núi ý thc chng qua ch l VC c em chuyn vo u úc ngi v c ci bin i ú + í thc l mt hin tng XH v mang bn cht XH S i ca YT gn lin vi hng ttin, chu s chi phi ca cỏc QLTN v QLXH.Vi tớnh nng ng,YT ó sỏng to li hthc theo nhu cu ttin XH * Kt cu ca YT YT bao gm yu t c bn nht : - Tri thc ( quan trng nht ) - Tỡnh cm - í - Tri thc l ton b nhng hiu bit ca ngi, l kt qu ca quỏ trỡnh nhn thc, l s tỏi to li hỡnh nh ca i tng c nhn thc di dng cỏc loi ngụn ng Mi hot ng ca ngi u cú tri thc, c tri thc nh hng, mi biu hin ca ý thc u cha ng ni dung tri thc + Phõn loi tri thc Cn c vo i tng nhn thc: Tri thc v t nhiờn Tri thc v ngi Tri thc v xó hi + Cn c vo trỡnh ptrin ca nhn thc: Tri thc i thng - Tr/th Khoa hc Tri thc kinh nghim - Tr/th lý lun Tri thc cm tớnh - Tr/th lý tớnh - Tỡnh cm : l nhng rung ng biu hin thỏi ca ngi s phn ỏnh hiờn thc, c hỡnh thnh t s khỏi quỏt nhng cm xỳc ca ngi nhn s tỏc ng ca ngoi cnh + T/cm cú cỏc loi sau : T/cm o c T/cm thm m T/cm tụn giỏo - í :L s biu hin sc mnh ca bn thõn mi ngi nhm vt qua nhng cn tr quỏ trỡnh thc hin mc ớch ca nú Cỏc yu t ca ý thc liờn h tỏc ng ln í thc khụng cú tri thc thỡ ch l nim tin mự quỏng v s tng tng ch quan m thụi Ngc li nu tri thc khụng bin thnh tỡnh cm, nim tin, ý ca ngi hot ng thỡ t nú cng khụng cú vai trũ gỡ i vi i sng hin thc c Mi quan h gia v/c v YT VC v íT tn ti mi quan h bin chng vi nhau, tỏc ng ln thụng qua hot ng thc tin Trong mi quan h ú VC gi vai trũ quyt nh i vi ý thc a Vai trũ ca V/C i vi YT - V/C cú trc, YT cú sau, V/C l ng/g ca YT, quyt nh YT YT l l s ph/ỏ i vi V/C - í thc l sn phm ca mt dng vt cht cú t chc cao l b úc ngi nờn ch cú ngi mi cú ý thc - Cỏc yu t to thnh ngun gc t nhiờn , ngun gc xó hi ca ý thc u l nhng dng tn ti ca VC VC chớnh l ngun gc ca ý thc - íT l h/ CQ ca TGKQ nờn ni dung ca íT c quyt nh bi VC S vng v ptrin ca íT, hỡnh thc biu hin ca íT b cỏc QL sinh hc, cỏc QLXH v s tỏc ng ca mụi trng sng quyt nh, nhng yu t ny thuc lnh vc VC nờn VC khụng ch quyt nh ni dung m cũn quyt nh c hỡnh thc biu hin cng nh mi s bin i ca íT b Vai trũ ca YT i vi V/C - YT cú th tỏc ng tr li V/C thụng qua hot ng thc tin ca ngi Vỡ íT l ca ngi nờn núi n vai trũ ca íT l núi n vai trũ ca ngi - YT t nú khụng trc tip thay i c gỡ hin thc Mun thay i hin thc ngi phi tin hnh nhng hot ng V/C - íT trang b cho ngi tri thc v thc ti kq ngi cú c s xỏc nh mc tiờu, phng hng, xõy dng k hoch, la chn phng phỏp, bin phỏp,cụngc, phng tin thc hin mc tiờu ca mỡnh - S tỏc ng ca íT i vi VC din theo hng tớch cc hoc tiờu cc íT quyt nh hot ng ca ngi ỳng hay sai, thnh cụng hay tht bi * Chỳ í : - Khụng bao gi v khụng õu YT li quyt nh v/c Trỏi li V/C l ng/g ca YT quyt nh nụi dung v k/nng sỏng to ca YT, l iu kin tiờn quyt thc hin YT - YT ch cú kh nng tỏc ng tr li V/C nhng phi thụng qua hot ng ca ngi - Sc mnh ca YT ph thuc vo: trỡnh ph/ỏ ca YT; mc thõm nhp ca YT vo nhng ngi hnh ng; trỡnh t chc ca ngi v /kin v/c hon cnh v/c ú ngi hot ng theo nh hng ca íT í ngha phng phỏp lun - Trong mi hot ng nhn thc v thc tin ũi hi phi xut phỏt t thc t KQ tụn trng KQ, phỏt huy tớnh nng ng ch quan + Xut phỏt t thc t KQ, tụn trng KQ l xut phỏt t tớnh KQ ca V/C cú thỏi tụn trng HTKQ, cn bn l tụn trng QL,nhn thc v hnh ng theo QL + Phỏt huy nhõn t ch quan l phỏt huy vai trũ tớch cc, nng ng sỏng to ca YT, phỏt huy vai trũ ca nhõn t ngi + Phi phũng chng v khc phc bnh CQ ý knghim, bo th Cảm ơn em lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay