Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

24 262 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:35

TÁI TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN By: Tổ I.CÔNG NGHỆ GEN 1.Khái niệm công nghệ gen − Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen − Kĩ thuật chuyển gen kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào sang tế bào khác − Trong công nghệ gen kĩ thuật chuyển gen đóng vai trò trung tâm I.CÔNG NGHỆ GEN Các bước cần tiến hành kĩ thuật chuyển gen Là phân tử ADN đặc biệt mà người ta thường dung để đưa gen từ tế bào sang tế bào khác Thể truyền (vector Là phân tử ADN có khả nhân đôi độc lập với hệ gen TB có chuyển gen) thể gắn vào hệ gen TB Là plasmit, virut số NST nhân tạo I.CÔNG NGHỆ GEN Các bước cần tiến hành kĩ thuật chuyển gen Tạo ADN tái tổ hợp Chuyển ADN tái tổ hợp Phân lập dòng tế bào chứa vào tế bào nhận ADN tái tổ hợp Tách chiết thể truyền gen cần chuyển khỏi tế bào Tạo ADN tái tổ hợp Xử lý gen cần chuyển thể truyền Các bước Dùng loại enzim để gắn chúng lại thành ADN tái cần tiến tổ hợp hành Đưa ADN tái tổ hợp vào kĩ tế bào nhận thuật Xử lý muối CaCl2 dùng xung điện cao áp chuyển ( súng bắn gen siêu ly tâm ) gen Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Chọn thể truyền có gen đánh dấu => Xác định dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp Quá trình tạo ADN tái tổ hợp * Thực vật: Sơ đồ nguyên lý hoạt động Súng bắn gen súng bắn gen * Động vật: Quá trình đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN Khái niệm sinh vật biến đổi gen: - Sinh vật biến đổi gen sinh vật mà hệ gen người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích - Ví dụ: II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: a Tạo động vật chuyển gen: Quá trình chuyển gen protein người vào cừu Cừu chuyển gen tổng hợp protein huyết người vào sữa => Chống u xơ nang, trị bệnh đường hô hấp Dê biến đổi gen có chứa quy định protein tơ nhện Người ta ‘‘kéo tơ’’ nhện từ sữa dê để sản xuất áo giáp chống đạn II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: b Tạo giống trồng biến đổi gen: Ngô biến đổi gen dần thay giống ngô thường suất thấp tỉnh Sơn La, có nhiều ưu ngô thường có khả chống sâu bệnh tốt, cho xuất cao, giảm số ngày công chăm sóc Giống ngô trước bị sâu nhiều II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: c Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen: - Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người: + Insulin hormone tuyến tụy có chức điều hòa glucose máu Tải nạp: trình DNA vi khuẩn chuyển từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác nhờ virus vi khuẩn (thực khuẩn thể, bacteriophage, thường gọi phage) Sản xuất insulin tái tổ hợp với chuỗi A chuỗi B riêng biệt II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: c Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen: - Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất somatostatin: + Somatostatin loại hormone đặc biệt tổng hợp từ não động vật, có chức điều hòa hormone sinh trưởng insulin vào máu Insulin Somatostatin Eumedica [...]... DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: b Tạo giống cây trồng biến đổi gen: Ngô biến đổi gen đang dần thay thế giống ngô thường năng suất thấp tại tỉnh Sơn La, có nhiều ưu thế hơn ngô thường là có khả năng chống sâu bệnh rất tốt, cho năng xuất cao, giảm số ngày công chăm sóc Giống ngô trước đây bị sâu rất nhiều II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG... II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: a Tạo động vật chuyển gen: Quá trình chuyển gen protein người vào cừu Cừu được chuyển gen tổng hợp protein huyết thanh của người vào trong sữa => Chống u xơ nang, trị bệnh về đường hô hấp Dê biến đổi gen có chứa quy định protein tơ nhện Người ta có thể ‘‘kéo... của vi khuẩn (thực khuẩn thể, bacteriophage, thường gọi là phage) Sản xuất insulin tái tổ hợp với chuỗi A và chuỗi B riêng biệt II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: c Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen: - Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất somatostatin: + Somatostatin là loại hormone đặc biệt được tổng hợp từ não động vật, có chức năng điều... DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: c Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen: - Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người: + Insulin là hormone của tuyến tụy có chức năng điều hòa glucose trong máu Tải nạp: là quá trình trong đó DNA của vi khuẩn được chuyển từ một vi khuẩn này sang vi khuẩn khác nhờ virus của vi khuẩn (thực khuẩn thể, bacteriophage,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen, Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen, Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay