TOÁN 34 8

22 184 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:18

Môn Toán lớp GV: Đỗ Thị Lý Trờng Tiểu học Kim Đức Kiểm tra cũ: - 14 Có 34 que tính, bớt que tính Muốn biết lại que tính ta làm nào? Thứ ba ngày tháng 12 năm 2008 Toán 34 - Thứ ba ngày tháng 12 năm 2008 Toán 34 - Chọn câu trả lời Khi đặt tính tính ta thực nh nào? A Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị B Hàng chục thẳng cột với hàng chục C Tính từ phải qua trái D Tất câu Lu ý: Khi đặt tính tính cần thực nh sau: - Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị - Hàng chục thẳng cột với hàng chục - Tính từ phải qua trái Thứ ba ngày tháng 12 năm 2008 Toán 34 - 8 26 34 - không trừ đợc 8, lấy 14 trừ 6, viết 6, nhớ trừ 2, viết Luyện tập - thực hành Các em mở sách giáo khoa trang 62 62 Bài / 62 : Tớnh a) 94 64 - 87 b) 59 35 63 45 68 - - 44 Bài 2/ 62 : Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ lần lợt là: a 64 - 64 58 b 84 84 76 c 94 9 85 Bài 3/ 62: Nhà bạn Hà nuôi 34 gà, nhà bạn Ly nuôi nhà bạn Hà gà Hỏi nhà bạn Ly nuôi gà? Tóm tắt: Nhà Hà: 34 gà 9con gà Nhà Ly: ? gà Bài 3/ 62: Tóm tắt: Nhà Hà: 34 gà 9con gà Nhà Ly: ? gà Bài 3/ 62: Tóm tắt: Nhà Hà: 34 gà 9con gà Nhà Ly: ? gà Bài giải : Nhà bạn Ly nuôi đợc số gà là: 34 = 25 (con) Đáp số: 25 gà Bài 4/62: Tìm x a x + = 34 x = 34 - x = 27 b x - 14 = 36 x = 36 + 14 x = 50 Em chọn đáp án với phép tính dới đây: - A 25 34 B 26 C 27 Em chọn đáp án với phép tính dới đây: - A 28 34 B 29 C 26 Chỳc mng đội chin thng [...]... a) 94 64 - 87 b) 7 2 9 59 5 3 8 35 7 4 6 63 45 68 - 7 - 5 44 9 Bài 2/ 62 : Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lợt là: a 64 và 6 - 64 6 58 b 84 và 8 84 8 76 c 94 và 9 9 4 9 85 Bài 3/ 62: Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà? Tóm tắt: Nhà Hà: 34 con gà 9con gà Nhà Ly: ? con gà Bài 3/ 62: Tóm tắt: Nhà Hà: 34 con gà... Ly: ? con gà Bài 3/ 62: Tóm tắt: Nhà Hà: 34 con gà 9con gà Nhà Ly: ? con gà Bài giải : Nhà bạn Ly nuôi đợc số con gà là: 34 9 = 25 (con) Đáp số: 25 con gà Bài 4/62: Tìm x a x + 7 = 34 x = 34 - 7 x = 27 b x - 14 = 36 x = 36 + 14 x = 50 Em hãy chọn đáp án đúng với phép tính dới đây: - A 25 34 7 B 26 C 27 Em hãy chọn đáp án đúng với phép tính dới đây: - A 28 34 5 B 29 C 26 Chỳc mng đội chin thng
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 34 8 , TOÁN 34 8 , TOÁN 34 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay