LUYỆN từ và câu lớp 3

28 230 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:18

Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: 1) Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ 2) Chọn hai từ đặt câu để phân biệt nghĩa từ ấy: a) Đi - Nghĩa 1: tự di chuyển bàn chân - Nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân tay để che, giữ b) Đứng - Nghĩa 1: tư thân thẳng, chân đặt mặt - Nghĩa : ngừng chuyển động Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất người tạo b Tất không người tạo c Tất thứ tồn xung quanh người Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: lốc nước Vòi rồng Vũnh Haù Long -Thỏc (ch dũng nc chy vt qua mt vỏch ỏ cao nm chn ngang dũng sụng ) Thác Gia Long-Đăk lăc Thác Easô- Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Cùng suy nghĩ? a) thác.ghềnh b) gió.bão c) Nướcđá d) Khoai đấtmạ đất Những vật không ngư ời tạo nên * Thiờn nhiờn:Tng th nhng gỡ tn ti xung quanh ngi m khụng phi ngi to nờn a) Lờn thỏc xung ghnh: Gp nhiu gian nan ,vt v cuc sng b) Gúp giú thnh bóo:Tớch t lõu nhiu cỏi nh s thnh cỏi ln,thnh sc mnh ln.on kt to nờn sc mnh c) Qua sụng phi lu ũ: Mun c vic phi nh ngi cú kh nng gii quyt d) Khoai t l,m t quen: Khoai trng ni t mi,t l thỡ tt;m trng ni t quen thỡ tt.Khoai, m l nhng s vt cú trrong thiờn nhiờn (khụng phi nhõn to) Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả chiều rộng b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều cao d) Tả chiều sâu M: bao la M: tít M: cao vút M: hun hút Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian: a) Tả chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát, rộng lớn, thênh thang b) Tả chiều dài: tít tắp, xa tít, xa lắc xa lơ, dài dằng dặc, dài thườn thượt c) Tả c) Tả chiều chiều cao:cao: caocao vút, cao ngất, cao vời vợi, cao chót vót vút d) Tả chiều sâu: hun hút, hút thăm thẳm, sâu hoắm * Hãy đặt câu với từ vừa tìm Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 4:Tìm từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả tiếng sóng b) Tả sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ,ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng nước: a) Tả tiếng sóng: ì ầm ; ầm ầm, rì rào, ì oạp b) Tả sóng nhẹ : Lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, trườn lên, bò lên, c) Tả đợt sóng mạnh : Cuồn cuộn, trào dâng, điên cuồng, dội * Hãy đặt câu với từ vừa tìm Cảnh biển động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô Nối từ ngữ vật bên trái với từ ngữ tả vật bên phải: Chiều cao Vời vợi Thăm thẳm Chiều sâu Dằng dặc Mênh mông Chiều dài Chiều rộng Bao la Chót vót Hun hút Thườn thượt Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn - Thiên Thiên nhiênnhiên gì?là tất không người tạo Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm từ ngữ vật tượng thiên nhiên câu thành ngữ, tục ngữ sau: 1- Qua sông phải luỵ đò 2- Nhiều nắng, vắng mưa 3-Êch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước 4- Quạ tắm , sáo tắm mưa Về nhà ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; câu thành ngữ, tục ngữ nói thiên nhiên Chuẩn bị sau: Luyện tập từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo dự tiết Luyện từ câu lớp 5A [...]... (khụng phi nhõn to) Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 3: Tìm những từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được a) Tả chiều rộng b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều cao d) Tả chiều sâu M: bao la M: tít tắp M: cao vút M: hun hút Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian:... sâu hoắm * Hãy đặt câu với một trong các từ vừa tìm được Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 4:Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được a) Tả tiếng sóng b) Tả làn sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ,ngày tháng năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng... ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm các từ ngữ chỉ những sự vật hiện tượng thiên nhiên trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau: 1- Qua sông phải luỵ đò 2- Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa 3- Êch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước 4- Quạ tắm thì ráo , sáo tắm thì mưa Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; các câu thành... điên cuồng, dữ dội * Hãy đặt câu với một trong các từ vừa tìm được Cảnh biển khi động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô Nối từ ngữ chỉ sự vật ở bên trái với từ ngữ tả sự vật đó ở bên phải: Chiều cao Vời vợi Thăm thẳm Chiều sâu Dằng dặc Mênh mông Chiều dài Chiều rộng Bao la Chót vót Hun hút Thườn thượt Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn -... thì ráo , sáo tắm thì mưa Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; các câu thành ngữ, tục ngữ nói về thiên nhiên Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự tiết Luyện từ và câu lớp 5A ... Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 2:Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c)Nước chảy đá mòn d)Khoai đất lạ, mạ đất quen -Thỏc... Thác Easô- Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Cùng suy nghĩ? a) thác.ghềnh b) gió.bão c) Nướcđá d) Khoai đấtmạ đất Những sự vật này không do con ngư ời tạo nên * Thiờn nhiờn:Tng th nhng gỡ tn ti xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN từ và câu lớp 3 , LUYỆN từ và câu lớp 3 , LUYỆN từ và câu lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay