ĐỘNG vật ăn gì để SỐNG

23 528 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:18

Khoa học Động vật ăn để sống Thứ ba ngày 20 tháng năm 2010 KHOA HỌC 1.Kiểm tra cũ:  Động vật cần để sống? - Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống ánh sáng tồn tại, phát triển bình thường Thứ ba ngày 20 tháng năm 2010 KHOA HỌC Thứ ba ngày 20 tháng năm 2010 KHOA HỌC Kể tên vật mà em biết Thứ ba ngày 20 tháng năm 2010 KHOA HỌC Kể tên vật mà em biết Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ? Con hươu, thức ăn Con bò, thức ăn cỏ, mía, ngô … Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ?  Con hổ, thức ăn thịt loài động vật Chim gõ kiến, thức ăn sâu, côn trùng Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ? Cá mập, thức ăn thịt loài vật khác, loài cá Gà, thức ăn rau, cỏ, thóc, ngô, gạo, cào cào, nhái con, côn trùng, sâu bọ … Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ?  Sóc, thức ăn hạt dẻ  Rắn, thức ăn côn trùng,các vật khác Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ?  Sóc, thức ăn hạt dẻ  Rắn, thức ăn côn trùng,các vật khác Hãy nói tên, loại thức ăn vật hình minh hoạ ? Nai, thức ăn cỏ Cú, thức ăn chuột Theo em, động vật dùng phần lớn thời gian ngày để làm gì? Các loài động vật khác có nhu cầu thức ăn nào? Phân loại động vật theo nhóm thức ăn chia làm nhóm nhóm nào? Theo em, động vật dùng phần lớn thời gian ngày để làm gì? Các loài động vật khác có nhu cầu thức ăn nào? Phân loại động vật theo nhóm thức ăn chia làm nhóm nhóm nào? Phần lớn thời gian sống động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác có nhu cầu thức ăn khác Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Phần lớn thời gian sống động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác có nhu cầu thức ăn khác Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Cá  Hổ  Vịt Ngựa Cỏ, rong, rêu, cá nhỏ Thịt loài động vật khác  Lá cỏ, thóc, gạo ngô, cào cào, nhái con, côn trùng  Cỏ Con mà có bốn chân Thức ăn ếch Miệng kêu ộp ộp toàn ? thân xanh màu Bắt sâu hại lúa xung quanh Thức ăn ếch sâu Giúp cho bác anh vụ mùa bọ , côn trùng nhỏ Đố bạn ? Con có cánh, Thức ăn vịt Mà lại biếtgì bơi, ? Ngày xuống ao chơi, Thức ăn vịt rong rêu, Đêmcávềnhỏ, đẻ trứng lúa, ngô Đố bạn ? Thức ăn khỉ gì? Thức ăn khỉ hoa … Con nhảy nhót leo trèo Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò Đố bạn ? Thức củarung voi cục ? đá Bốn cộtăn đình rinh Hai ông thượng tá, voi hai bà quạt mo Thức ăn mía, cỏ, ngô, chuối Đố bạn ? Ngôi nhà sùm sụp mái che Thức ăn rùa Khi bốn cột xoè, nhà chuyển ? Thức ăn rùa cá nhỏ, rong, tảo Qua giúp em hiểu biết thêm gì? Phần lớn thời gian sống động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác có nhu cầu thức ăn khác Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp [...]... nhu cầu về thức ăn như thế nào? Phân loại động vật theo nhóm thức ăn thì chúng ta có thể chia làm mấy nhóm là những nhóm như thế nào? Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác nhau... thức ăn của con vật trong hình minh hoạ ? Nai, thức ăn của nó là cỏ Cú, thức ăn của nó là chuột Theo em, động vật dùng phần lớn thời gian trong ngày để làm gì? Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn như thế nào? Phân loại động vật theo nhóm thức ăn thì chúng ta có thể chia làm mấy nhóm là những nhóm như thế nào? Theo em, động vật dùng phần lớn thời gian trong ngày để làm gì? Các loài động vật. .. mía, cỏ, ngô, chuối Đố bạn con gì ? Ngôi nhà sùm sụp mái che Thức ăn của rùa Khi bốn cột xoè, nhà chuyển đi ngay là gì ? Thức ăn của rùa là cá nhỏ, rong, tảo Qua bài giúp em hiểu biết thêm những gì? Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp ... bạn con gì ? Con gì có cánh, Thức ăn của vịt là Mà lại biếtgì bơi, ? Ngày xuống ao chơi, Thức ăn của vịt là rong rêu, Đêmcávềnhỏ, đẻ trứng lúa, ngô Đố bạn con gì ? Thức ăn của khỉ là gì? Thức ăn của khỉ là hoa quả … Con gì nhảy nhót leo trèo Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò Đố bạn con gì ? Thức củarung voi là gì cục ? đá Bốn cộtăn đình rinh Hai ông thượng tá, voi hai là bà quạt mo Thức ăn của mía,... loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Cá  Hổ  Vịt Ngựa Cỏ, rong, rêu, cá nhỏ Thịt của các loài động vật khác  Lá cỏ, thóc, gạo ngô, cào cào, nhái con, côn trùng  Cỏ Con gì mà có bốn chân Thức ăn của ếch là Miệng kêu ộp ộp gì toàn ? thân xanh màu Bắt sâu hại lúa xung quanh Thức ăn của ếch là sâu Giúp cho các bác các anh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘNG vật ăn gì để SỐNG , ĐỘNG vật ăn gì để SỐNG , ĐỘNG vật ăn gì để SỐNG , Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn. Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau., Đố bạn con gì ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay