Một số đề thi thực tập lí sinh

3 223 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:02

MỘT SỐ ĐỀ THI THỰC TẬP SINH LÝ Đề 1: Tìm TVVK , tính S (độ dài độ chia TVTK độ phóng đại) Tìm độ nhớt glucôza 10% 45 độ C Cho bảng Mật độ quang học D ứng với nồng độ C, vẽ đồ thị tìm Cx Nêu cấu tạo mạch bù trừ, nguyên lý hoạt động, thiết lập công thức tính Ex giải thích đơn vị công thức Đề 2: Tìm TVVK Đo độ nhớt nhớt kế Ostwald Xử lý số liệu vẽ biểu đồ Xây dựng công thức Doppler Đề 3: Tìm TVVK Đo thời gian chảy dung dịch nhớt kế Cho bảng số liệu LnN lnR, từ đồ thị chứng minh phù hợp lý thuyết thực hành Vẽ sơ đồ Unđ Thiết lập công thức Unđ Đề 4: Đo lo, lx tính giá trị Ex trường hợp R=100 ôm R=150 ôm So sánh kết Tính vẽ đồ thị Nj=F(d), từ tính bề dày hấp thụ nửa Công thức tính độ nhớt thực nghiệm, giải thích giá trị Vì phải lấy lượng thể tích chất lỏng vào nhớt kế? Đặc điểm nhớt kế Ostwald phù hợp với công thức Poiseuille Đo mật độ quang học D Hb với nồng độ C1, C2, C3, C4 bước sóng hấp thụ cực đại sau hôm thi lại có đo độ nhớt - thực hành dễ - lí thuyết : công thức , cấu tạo nhớt kế , giải thích lại có ống mao quản với phình bên bầu -biểu đồ :đường cong , có ô bao sai số hiệu điện - thực hành : tự mắc mạch ( dễ ) , ý xoay biến trở đánh bóng điện cực cho kĩ vào mạch đơ , thấy khả nghi > hỏi cô - lí thuyết nè : vẽ sơ đồ tạo hdt nồng độ , lập công thức tính u nồng độ - biểu đồ : điờng thẳng , có gạch ô bao ( k hoàn chỉnh 3.quang phổ ( lí thuyết khoai ) -thực hành :> 1,5 phút đợi bật máy làm câu lí thuyết đi, nhớ kĩ lamda max oxihemoglobin , vitamin b12 ( 420 360 ) -lí thuyết : giải thích phải sd lamda max đo , chất khác có lamda max khác _ biểu đồ k có kính hiển vi -thực hành : chẳng biết làm : ý , nhìn tinh , làm từ từ t phút thứ -lí thuyết ; học tất đốp chát _ xây dựng công thức biểu đồ > hết đòn chưa thấy xuất ĐÓ LÀ SỐ CHIA SẺ CỦA MÌNH CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN LẦN NÀY ĐỪNG NHƯ MỀNH HUHU SAI SÓT Ở ĐÂU AE SỬA NHÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đề thi thực tập lí sinh, Một số đề thi thực tập lí sinh, Một số đề thi thực tập lí sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay