HƯỚNG dẫn TEST ký SINH TRÙNG

2 173 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:02

HƯỚNG DẪN TEST KÝ SINH TRÙNG Khá nhiều câu en Histolytica, trùng roi máu nội tạng Chu kỳ sống giun đũa 60 ngày Toxoplasma truyền từ mẹ sang Loại plasmodium bán dưỡng Thuốc kháng sinh kháng vi khuẩn kháng nấm đ/s Nấm gây bệnh chủ yếu việt nam Thuốc diệt giao bào plas Cái thuốc phun phòng chống sốt rét Sán gan lớn ký sinh Plasmodium bán dưỡng nhể Loại tiết túc đơn thực, ?? Thấy ít, t thấy amip, trùng roi , sốt rét nhiều Nhiệt độ sống tối thiểu cua p Vivax Có câu điều kiện phát triển trứng sáng hay giun sán mang kí sinh xâm.nhập lớp nấm chủ yếu ký sinh việt nam: ascomycetes? chuột lợn nhà đọng vật hoang dại lợn chó sói bị bệnh giun xoắn hay sai? Thời gian sống giun kim tháng? nấm endothry gây bệnh đâu? t chọn tóc Nấm trytophy(ko biết viết) gây bệnh đâu: Da tóc Sán máng ký sinh đâu: hệ tĩnh mạch hay ý? Tiết túc đơn thực mn chọn chấy t ko biết phòng bệnh toxoplasma.mà vào nhiều nấm cococ neoma ( t ko biết viết) gây bệnh đâu? t chọn màng não tiết túc: chấy biến thái không hoàn toàn hay sai ? tiết túc ký sinh da da: ghẻ Con tiết túc gây bệnh? t nhớ tiết túc nấm giun sán người ôn kỹ good luck to you Có tập tính muỗi Hỏi muỗi thích nươcs bẩn,nc lặng,con truyền bệnh xx? Sán máng lây đg nào? Ở chỗ nào? Giun xoắn bán cấp? Có vi nấm Trichophyton,Endothrix,Crypto,Càndida albicans Cũng hỏi bệnh j tchat j? Con sốt rét hỏi ko khó đâu
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn TEST ký SINH TRÙNG, HƯỚNG dẫn TEST ký SINH TRÙNG, HƯỚNG dẫn TEST ký SINH TRÙNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay