ĐỂ THI VI SINH vật có đáp án

6 186 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:02

ĐỂ THI VI SINH VẬT CÓ ĐÁP ÁN Phế cầu gây bệnh: Do k có vỏ.nội ngoại độc tố nên chọn ý lại chả nhớ Biểu tượng cảm xúc cry Đặc điểm hình thái.vị trí kí sinh não mô cầu.bệnh gây Lậu cầu: Vị trí kí sinh Mấy câu enterbacteriaceae k nhớ Tả: Sau vào thể nhân lên hay xâm nhập ruột non.đại tràng Pylori Bạc hầu: Hình thái Biểu gây bệnh trừ: Màng trắg Bít đườg hô hấp.sưng trắng Hình thể lao phong.nhuộm Cơ chế gây bệnh lao.phong Bệnh than: Hình thái Gây bệnh.dịch tễ Nhiều nhiều câu richkettsia mycoplasma.chlamydia Biện pháp ngăn virus dengue Mấy câu cúm.sởi.quai bị.bại liệt Ít HIV.HPV dịch tễ, bệnh gây ra, bệnh phẩm, xét nghjệm chẩn đoán có câu hỏi phage ôn hòa có nhân lên hay ko thời gjan ủ bệnh, thuóc đjều trị, bla bla Hỏi acinetobacter baumanniicầu trực khuẩn gram - c ạ, kháng tất kháng sinh t biết ko có sách Sauđây 1cài câu t nhớ: Bạch hầu tup huyết thanh:3 Rubella hay xuất mùa đơn vị đo vi khuẩn Vacxin bbảo quản nhiệt độ Mấy câu có vk.vr Vacxin sd biến nạp tạo Lọc vô trùng sd cho Virus vào gây bệnh cần: Xâm nhập TN.nhân lên Nhiễm trùng nội sinh Mấy câu độc tố với gây bệnh lên cầu.tụ câụbênh gây lên liên cằu nhóm A Phế cầu kí sinh đâu Chất khí lingr vacxin huyết thanh, dung dịch nhạy cảm vs nhiệt độ, không khí chất khí khác Khả kháng kháng sinh vk tụ cầu phế cầu listeria Virus thuộc flaviviridae gây viêm gan truyền qua đường máu Nhiễm trùng nội sinh vi khuẩn than, listeria thấy có câu chất evelop, bp bắt buộc có K thấy hỏi tính chất sinh vật học hóa học, hỏi có nha bào k, đề kháng yếu/mạnh, trực khuẩn -/+, nuôi cấy có 2,3 câu hay ấy, k nhớ.phần đ/s Đề t hỏi nhiều bạch hầu leptospira rickettsia Hỏi khả gây bệnh Phòng bệnh chỉ gây bệnh cho người hay cho động vật câu so sah nhiệt độ sôi câu nói dùng nhiệt độ mô k bị phá hủy nội vs nngoại đoọc tố câu chất kháng nguyên vỏ câu chất kn vách chất KN long ms bị mạng Hệ thống phòng ngự tự nhiên hàng rào tế bào tác dụng IFN câu tác dụng IGA nơi chỗ niêm mạc câu Ig có máu ngưng kết trực tiếp đề năm ngoái câu chất ngưng kết hồng cầu câu MDHQ trực tiếp câu sắc kí miễn dịch câu hiệu giá vs độc lưucj kháng thể câu định nghĩa vacxin câu vắc xin vr sống giảm độc lực bảo quản vacxin tác dụng không mong muốn tiêm học hết phần loại vacxin phần tiêm chủng có 5, câu chi t k nhớ mà sống, chết, giải độc t nhận biết liên cầu nhận biết phế cầu nuôi cấy nã mô cầu đặc điểm chung họ đường ruột, câu đặc điểm nuôi cấy Sal độc tố Sal độc tố lỵ Ecoli giống tả vs lỵ mô độc tố ST vs LT nhân lên niêm mạc tá tràng Hp đặc điểm bạch hầu vs khả gây bệnh lao, chất sáp ỏ vách nuôi cấy chuẩn đoán phong hình thể vs nuối HI nuôi cấy vs gây bệnh trực kuẩn mủ xanh hình thái, nuôi cây, miễn dịch, gây bệnh dịch hạch hình thái listeria nuôi cấy vs gây bệnh uốn ván hc hết giang mai hình thể, cđ, đường lây, điều trị gây bệnh leptópira chuẩn đoán cúm chế gây bệnhvs vacxin quai bị đăc điểm, vcxin, chuẩn đoán sởi chế bệnh sinh vs ch đoán rubella chuẩn đoán vs dịch tễ bại liệt vacxin bại liệt đạc điểm vs cđ rotavr đường lây viêm gan a,b,c,d,e kháng nguyên vs gây bệnh dengue dịch tễ VNNB hìn thể vs phòng dại cấu trúc, điều trị, vs xét nghiệm H HPV hình thể VK protei nựa a đơn vị phân loại vi khuẩn chức màng nguyên sinh vách VK chất lông, nội, ngoại độc tố Tải nạp nhờ Phage iot vs muối kim loại nặng t49 yếut tố ảnh hưởng đến sát khuẩn kháng sinh t52, 53 kháng sinh diệt khuẩn, ức chế tổng hợp vách, pr, AN vỉuts trang59, 60 t67 mục 7.3 câu phage trang 77 đ.a đề chụp 1a2b3a4b5a6a7a8a9b10b11a12b13b14b15b16b17b18a19a20a 21d, 22c, 23a,24c,25d,26b,27d, 28a,29c,30d,31c,32c,33d,34c,35c,36a,37d,38d,39b 40.a 41.d 42.a 43.a 44 a 45.c 46.d 47.a 48.b 49 b 50.c 51 b 52.c 53 d 54 c 55.c 56.d 57.c 58.c 59.d 60.d 61.b 62.b 63.b 64.c 65.c 66.d 67.a 68.d 69.d 70.c 71.d 72.b 73.c 74.c 75.a 76.a 77.a 78.d 79.d 80 D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỂ THI VI SINH vật có đáp án, ĐỂ THI VI SINH vật có đáp án, ĐỂ THI VI SINH vật có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay