ĐỀ CƯƠNG ôn tập dân số bài 1 –bài 14

21 187 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:02

Nha sĩ làng quê-31Y1R ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DÂN SỐ BÀI –BÀI 14 A)Nội dung môn học dân số học 1)quy mô cấu ( tuổi, giới tính) 2)Dự báo DS 3)Chính sách DS 4)dự báo dân số 5)mức sinh, mức chết & yếu tố ảnh hưởng 6)DS với sức khỏe, vấn đề xã hội 7)Dân số - phát triển B)Một số khái niệm 1) Dân cư +tập hợp người cư trú lãnh thổ định +là khách thể nghiên cứu chung nhiều môn khoa học, KHTN & KHXH +bao gồm: -số người, với cấu độ tuổi gtinh - vấn đề kinh tế, văn hóa, sức khỏe, ngôn ngữ, tập quán, v.v 2) Dân số +là dân cư xem xét, nghiên cứu góc độ quy mô cấu Quy mô, cấu DS lãnh thổ không ngừng biến động sinh, chết, di cư, theo biến đổi thời gian, người chuyển từ tuổi sang tuổi khác 3)Phát triển +là trình XH đạt đến mức thoả mãn nhu cầu mà XH coi thiết yếu +là QT giảm dần, đến loại bỏ - nạn đói ăn, -bệnh tật, -mù chữ, -tình trạng VS, thất nghiệp Nha sĩ làng quê-31Y1R tiến tới bình đẳng 4) Tổng tỷ suất sinh (TFR) Số trung bình sinh sống phụ nữ suốt đời 5)Mức sinh thay +là mức sinh mà đoàn hệ phụ nữ trung bình có vừa đủ số gái để thay DS +Mức sinh thay đạt đc tỷ suất tái sinh túy hay tái sinh tinh NRR=1=GRR*Im =TFR*θ*Im +Thông thường tổng tỷ suất sinh(TFR) đạt 2,1 coi đạt mức sinh thay Nhưng thực tế, phụ thuộc vào - tỷ suất tử vong trẻ em gái -tỷ số giới tính sinh 6) Tỷ suất sinh thô (CBR) số sinh sống năm tính 1000 dân 7)Tỷ suất chết thô (CDR) số người chết năm tính 1000 dân 8)Tỷ lệ tăng dân số tỷ lệ mà dân số tăng (hoặc giảm) năm định tăng tự nhiên chuyển cư thực, biểu thị số phần trăm so với dân số gốc Tỷ số giới tính sinh (SRB): số trẻ sơ sinh trai 100 trẻ sơ sinh gái 9)Đà tăng dân số: xu hướng dân số tiếp tục tăng thời gian mức sinh thay đạt có tập trung tương đối cao số người độ tuổi sinh đẻ 10)Già hoá dân số -là gia tăng tỷ trọng dân số cao tuổi (60 +) tổng số dân -quy ước: 60+>=10% gọi ds già Nha sĩ làng quê-31Y1R 11)Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai (CPR) tỷ lệ phần trăm số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai 12)Sức khỏe sinh sản thoải mái hoàn toàn thể chất, tinh thần xã hội, không đơn bệnh tật tàn phế hệ thống sinh sản 13)Tỷ số tử vong mẹ (MMR) số bà mẹ tử vong tính 100 000 số sơ sinh sống 14) Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi (IMR) số trẻ em tử vong độ tuổi kể từ sinh đến 11 tháng 29 ngày, tính 1000 trẻ sơ sinh sống 15)Tỷ số phá thai số trường hợp phá thai tính 100 trẻ sơ sinh sống 16)Tái sản xuất dân số Dân cư xem xét nghiên cứu góc độ số lượng quy mô (tổng số dân) cấu (giới tính, độ tuổi) 17)biến động tự nhiên -đổi DS sinh, tử - tái sản xuất dân số theo nghĩa hẹp 18)biến động học Sự thay đổi DS xảy di cư 19)Biến động xã hội học -xem xét BĐTN BĐ học -ví dụ: lớn lên, học, làm việc, thay đổi nơi ở, kết hôn… ***Tổng hợp 17,18,19 gọi tái sản xuất dân số theo nghĩa rộng Nhiệm vụ DS học tìm quy luật tính quy luật trình tái sản xuất DS 20)Số liệu DS -Bao gồm thông tin lượng hoá số tuyệt đối tương đối Nha sĩ làng quê-31Y1R (%) sinh, tử vong, chuyển cư, tuổi đời, giới tính v.v cộng đồng dân cư thời gian định lãnh thổ cụ thể -ý nghĩa: lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nhà nước, xây dựng dự án nhà ở, giáo dục, y tế, giao thông, bảo trợ xã hội , an ninh quốc phòng v.v 21)Tổng điều tra dân số -là điều tra toàn dân số nước hay vùng thời điểm xác định -4 đặc điểm bản: *điều tra người *tính toàn thể: đtra vùng lãnh thổ xác định Nếu số vùng bị kẻ thù xâm chiếm không điều tra phải đề cập đầy đủ báo cáo kết điều tra *tính đồng thời: phải lấy theo mốc thời gian định gọi thời điểm điều tra thường chọn vào nửa đêm ( ) ngày điều tra *Tính chu kỳ xác định: TĐTDS cách Nếu TĐTDS cách 10 năm việc phân tích theo hệ dễ dàng kết điều tra trình bày dạng tiện dùng -Chọn nội dung TĐTDS cần ý đến khả đáp ứng nhân dân với thông tin cần thu thập -tổng hợp lựa chọn tiêu nên lấy ý kiến đóng góp đơn vị sử dụng số liệu TĐTDS -điều tra thử: Thử nghiệm nội dung phương pháp TĐTDS để lập kế hoạch cho tổng điều tra dân số tốt, tránh lúng túng, lãng phí -2 p.pháp TĐTDS +Phương pháp vấn: điều tra viên phải đến hộ gia đình để hỏi ghi vào phiếu điều tra; +Phương pháp tự ghi: phiếu điều tra phát đến hộ gia đình để họ tự ghi câu hỏi trả lời vào phiếu -3 loại phiếu điều tra : +Phiếu cá nhân dùng để ghi thông tin cho người ; Nha sĩ làng quê-31Y1R +Phiếu hộ: người hộ; +Phiếu tập thể: số hộ khác -Điều tra chọn mẫu dân số học +khi nào? Trong điều kiện tổng điều tra dân số chưa tiến hành +ở đâu? -nơi mà hệ thống đăng ký hộ tịch không đầy đủ; -nơi khó thu thập tổng điều tra dân số; +để làm gì? nhằm đánh giá độ xác nguồn dân số học truyền thống TĐTDS đăng ký hộ tịch +có bước? bước nhé! *B1: Xác định mục tiêu phạm vi *B2:Thiết kế mẫu phiếu điều tra( bảng hỏi) *B3:xử lí số liệu *B4: báo cáo KQ (từng phần/toàn bộ) -ĐTDS Việt Nam +Cuộc điều tra dân số lần thứ lấy thời điểm điều tra ngày tháng năm 1960 +Cuộc điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai lấy thời điểm ngày tháng năm 1974 +Cuộc tổng điều tra dân số nước lần thứ hai tiến hành vào ngày / / 1989 Trong điều tra kết hợp điều tra toàn diện điều tra chọn mẫu, đồng thời kết hợp điều tra dân số với điều tra nhà +Cuộc tổng điều tra dân số nước lần thứ ba: tiến hành vào thời điểm ngày / / 1999 +Cuộc tổng điều tra dân số nước lần thứ tư (gần nhất): tiến hành vào thời điểm ngày / / 2009 Kết sau: # Dân số VN năm 2009: 85.789.537 người Nam chiếm 49,5%; Nữ chiếm 50,5% # mật độ DS: TPHCM= 3419>HN=1935 ng/km2 22) Quy mô dân số Nha sĩ làng quê-31Y1R TS dân sinh sống (cư trú) vùng lãnh thổ định thời điểm xác định Vào đầu năm, năm, cuối năm, ta tính số lượng người cư trú có vùng lãnh thổ Quy mô DS đại lượng thiếu DSH, việc xác định nhiều thước đo chủ yếu mức sinh, mức chết, di dân Quy mô DS thước đo quan trọng cho việc hoạch định phát triển KT, giáo dục & y tế 23) DS trung bình năm DSTB năm=(DS đầu năm+DS cuối năm)/2 Lưu ý: DS đầu, cuối năm tính theo ds ngày 1/1 năm l tiếp DSTB năm lấy DS ngày 1/7 năm điều tra cho thấy 13 nước DS đầu giới: _TQ>india>US>Indo>Brasil>Pakistan>Bangladesh>Nigeria>Nga>nhật>mexico>p hilipin>VN _VN đứng thứ ĐNÁ 24) pt gia tăng ds số dân tăng=số dân đầu kỳ- số dân cuối kỳ= (sinh-chết)+(nhập-xuất) 25)tỷ lệ tăng dân số trung bình năm thời kỳ (r) r=số dân tăng/(thời gian*ds đầu kỳ)=Px/(delta[t]*P1) 26) phân bố Dân cư đông hay thưa DS vùng, đánh giá = Mật độ DS=số dân(ng)/diện tích (km2)=P/S năm 2009: MĐ HN>HCM>thái bình, ĐBSH>ĐNBỘ>ĐBSCL 27)Cơ cấu DS +là phân chia tổng DS thành nhóm, hay phận theo hay nhiều tiêu chí đặc trưng Các tiêu thức đặc trưng chủ yếu dùng để phân chia là: giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, dân tộc, tôn giáo, TĐVH, NN Trong tiêu thức này, cấu theo độ tuổi theo giới hai đặc trưng dân số hay dùng *theo tuổi: Nha sĩ làng quê-31Y1R xếp tuổi theo _ Trẻ sinh đến chưa tròn 12 tháng tuổi: tuổi _ Trẻ từ tròn 12 tháng tuổi đến chưa tròn 24 tháng tuổi là: tuổi _Một người sinh 15 tháng năm 1980, đến ngày 14 tháng năm 2005 tính 24 tuổi, đến ngày 16 tháng năm 2005 tính 25 tuổi phân chia theo nhóm cách 2/5/10 năm, _dưới tuổi lao động: 0-14 tuổi, _trong độ tuổi lao động 15-59 tuổi, _trên tuổi LĐ: 60+ *theo giới: 27.1 tỷ lệ gtinh TLGT=số nam(nữ)/tổng dân 27.2 tỷ số giới tính: TSGT=số nam/100 nữ=nam/nữ*100% (Nhớ nam nữ ) Dao động từ 95-105 test có câu chọn 94,95,96,97 etc 27.3) tỷ số giới tính sinh: áp dụng hẹp TSGT nhằm vào trẻ em Nước ta có nơi lên tới 120 (hải dương) 28) phân loại DS già, trẻ: *Dân số trẻ: 0-14 >35% 60+ =4000ng -tỷ lệ đô thị hóa=số dân t.thị/tổng dân * 100% VN thuộc loại có tỷ lệ ĐTH thấp 35)Sinh sản -hay nói đến việc tái sinh sản DS -sản năng=knss cá nhân, cặp, nhóm hay Ds +mắn đẻ=knss sinh lý học cặp +vô sinh= kn mang thai phụ nữ hay gây mang thai đv nam giới -mức sinh=số trẻ sinh sống mà ng phụ nữ có đời -tỷ suất sinh thô(CBR)=số trẻ sinh sống/1000dan, +trẻ sinh sống=rời thể mẹ mà có bhien sống (tim đập, thở tốt, ) +phụ thuộc nhiều yếu tố +ưu điểm= _dùng trực tiếp để tính TS tăng DS( tỷ suất tăng trưởng DS+TS sinh) _tính nhanh, đơn giản, cần số liệu +nhược=_ko nhạy với thay đổi các nc PT +CBRVN(tỷ suất sinh thô): giảm dần từ 1976 tới BÀI TẬP: cô Hạnh gửi 1: DSTB năm=1037387, nữ 15-49 chiếm 25% Có 24.538 trường hợp sinh sống a/Tính TS sinh thô(CBR) b/tính ts sinh chung(GFR) giải: a/CBR=số trẻ sinh sống/1000 dân=24538*1000/1037387=23,65 b/GFR=số trẻ sinh sống/1000 pnu 15-59 +số pnu 15-59=0,25*P 0,25P pnu có 24538 sống 1000pnu có ?=24538*1000/(0,25P)=94,6 Lưu ý: tính nhanh GFR=CBR/tỉ số PN=23,65/0,25=94,6 2: cho bảng sau tính ASFR TFR Nha sĩ làng quê-31Y1R ASFR=số trẻ sinh sống ng fnu nhóm tuổi/số fu nu thuộc tuổi đó=Bw(x)/Pw(x) ASFR1=nhóm 15-59=4,2*1000/125 ASFR2=nhóm 20-24=20.9*1000/112,5 ASFR3=nhóm 25-29=22,05*1000/107,7 … TFR=5.∑ASFRa=3,66 3: Nha sĩ làng quê-31Y1R CBR=số trẻ sinh sống/1000 dân==∑ASFRa *Pwomen/1000 dân +số trẻ sinh sống=[35*4+169*3.5+115*3,3+90*3+60*2,9]*1000=1555000 78 triệu người có 1555000 trẻ sinh sống 1000 dân có ?=19,94 trẻ sinh sống hay CBR=19,9 GFR=CBR/tỉ số PN _tỉ số PN=(4+3,5+3,3+3+2,9)/78=0,2141 suy GFR=92,95 36) Chết -là vĩnh viễn tất biểu sống thời điểm đó, sau có kiện sinh sống xảy (sự chấm dứt tất biểu sống mà khả khôi phục lại được) -lưu ý: phân biệt chết bào thai chết trc có biểu sống 36.1) Tỷ suất chết thô(CDR) CDR=số người chết TB/1000 người khoảng thời gian định +ưu điểm= đánh giá mức chết bao trùm DS +nhược điểm= phụ thuộc vào cấu DS đb cấu tuổi, ko phản ánh mức chết thực DS Ở VN tỷ suất chết thô giảm dần 36.2) tỷ số chết đặc trưng theo tuổi(ASDR) ASDR=số chết tuổi x *1000/ số dân TB tuổi x Nha sĩ làng quê-31Y1R ưu điểm=ko bị ảnh hg cấu nhược điểm=tính khó, ptap dạng đồ thị ASDR=f(ages) chữ J thẳng đứng 36.3) tỷ suất chết trẻ em < tuổi(IMR) đ/n:xem 14 ưu điểm= Là số nhạy cảm đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường, sinh học, chất lượng chăm sóc y tế, tiến y học, điều kiện kinh tế xã hội; số liệu hay hỏi xoáy 2009: IMRVN=16%o , ĐNBộsingapo] Hiện cuối thầy cô chưa gửi, nên chưa có liệu tổng hợp Chúc người thi tốt!!!  Bài 9: DS y tế Có vấn đề: 1) DS tác động YT= tác động tới mức sinh+mức chết 2) YT tác động DS VĐ1:DS=> y tế )Tác động tới mức sinh +chủ động lựa chọn số k/c lần sinh +trực tiếp hạn chế mức sinh thông qua giải pháp KTXH, tuyên truyền, giáo dục… +tổ chức DV tránh thai, tránh đẻ )Tác động tới mức chết +trẻ em=>tiêm chủng=>giảm tỷ lệ mắc bệnh +ng lớn=>chữa đc nhiều loại bệnh gây tử vong cao, giảm mức chết tăng tuổi thọ, +KHKT phát triển=>kỹ thuật đại=>chính xác… VĐ2 :YT=>DS Nhu cầu KCB,CSSK=> mở rộng quy mô HT Y tế với nhiều DVYT Nhu cầu=số dân*tần suất xh nhu cầu tới HTYT suy dân tăng nhanh nhu cầu lớn Cơ cấu DS bất hợp lý hân bố địa lý DS, mật độ ds… Dẫn tới : +thiếu nhân lực YT, Điều dưỡng viên +thiếu nhân lực cho YTDP +thiếu nhân lực cho vùng cao, CBYT phân bố ko +thiếu cán y tế có chuyên môn cao Nha sĩ làng quê-31Y1R +thiếu cán cho hệ thống KHHGĐ … Bài 10.DS GD Xem file pdf cô HẠNH, vô ngắn rên seminar có file Bài 11.Chính sách DS Chính sách chủ trương đảng hay CP nhiệm vụ KTXH Chính sách DS ĐN : biện pháp, quản lý hoạt động Chính phủ nhằm mục tiêu làm thay đổi oặc sửa đổi xu huớng dân số hành tồn phồn vinh quốc gia .đặc điểm NN cá nhân hay tổ chức phi Chính phủ ban hành thể rõ quan điểm NN tình trạng DS quốc gia có phạm vi tác động trình DS (sinh, chết, di dân), làm thay đổi quy mô, cấu hân bố DS có tính mục tiêu rõ ràng có biện pháp rõ ràng, pháp chế, chương trình quản lý Ploai Theo kết tác động CSDS: CS quy mô DS, CS cấu DS, CS chất lượng dân ố CS phân bổ DS Theo lĩnh vực tác động: CS LV sinh đẻ, CS tử vong, CS di dân Theo phương thức tác động đến xu hướng dân số, bao gồm + CS DS trực tiếp (chủ trương, biện pháp, quy định cách độc lập, riêng rẽ t/đ trực tiếp đến inh, chết, di dân), +CSDS gián tiếp (chủ trương, biện pháp, quy định nhằm t/đ đến QT PT, qua t/đ đến QT inh, chết di dân t/đ đến quy mô, cấu, chất lượng phân bổ DS) Chiến lược DS-SKSS giải pháp: Nha sĩ làng quê-31Y1R Lãnh đạo, tổ chức quản lý Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi Dịch vụ DS, CSSKSS Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách DS SKSS Xã hội hóa, phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế Tài Đa dạng hóa nguồn lực tài đầu tư cho công tác DS SKSS bước tăng mức đầu tư Quản lý điều phối nguồn lực tài Đào tạo, nghiên cứu khoa học thông tin số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập dân số bài 1 –bài 14 , ĐỀ CƯƠNG ôn tập dân số bài 1 –bài 14 , ĐỀ CƯƠNG ôn tập dân số bài 1 –bài 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay