khái niệm về hệ điều hành

15 201 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 17:57

GIÁO ÁN TIN HỌC 10 – CHƯƠNG Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều (1,0,0) GVHT: Th.s Lê Đức Long SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Bích Lớp: Tin 5C-BT MSSV: K33103208 Phần mềm giúp giao tiếp với Hãy phần cứng, nêu tạo môi trường sốlàmloại việc với phần phần mềm khác? mềm ta biết? Phần mềm hệ thống Khi mua máy vi tính từ nhà sản xuất hay cửa hàng về, sử dụng liền không? Máy tính sử dụng Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều Hành Khái niệm hệ điều hành (Operating System) Hệ điều hành là: • Tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác người dùng với máy tính, • • Cung cấp phương tiện dịch vụ để điều phối việc thực chương trình, Quản lí chặt chẽ tài nguyên máy, tổ chức khai thác chúng cách thuận tiện tối ưu Khái niệm hệ điều hành (Operating System) Chỉ có hệ điều hành sử dụng máy Hệ điều hành thường lưu trữ nhớ tính Hệ điều hành thường lưu trữ đâu? (trên đĩa cứng, đĩa mềm, ) Hệ điều hành đảm bảo cho việc khai thác máy tính có hiệu Máy tính có bị gắn cứng với hệ điều hành cụ Máy tính không bị gắn cứng với hệ điều hành thể không? Các chức tính chất hệ điều hành Tất hệ điều hành có chức khác sao? tính chất chung 1 Khái niệm hệ điều hành (Operating System) Có thể có nhiều hệ điều hành Có thể cài đặt một Một số hệ điều hành phổ biến là: MS-DOS Windows95, Windows 2000 Server, Windows máy tính vài hệ điều hành máy không? MS-DOS Windows 95 Windows • • Các chức thành phần hệ điều hành: Cả lớp phân thành nhóm, nhóm theo dõi đoạn video chức hệ điều hành Khi hết đoạn video, nhóm có phút thảo luận để tổng hợp lại ý kiến, sau phút nhóm cử thành viên lên bảng ghi lại chức hệ điều hành, thành viên khác lên bổ sung • Yêu cầu: Các nhóm xem nhớ, không ghi chép lại.Thời gian cho nhóm lên bảng thực phút kể từ hết thời gian thảo luận tổng hợp ý kiến Mỗi nhóm cử thành viên lên ghi lại, sau thành viên khác bổ sung thiếu (mỗi lần thành viên lên bảng) Các chức thành phần hệ điều hành: a) Chức năng:   Tổ chức giao tiếp người dùng hệ thống Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, thiết bị ngoại vi,…) cho chương trình tổ chức thực chương trình   Tổ chức lưu trữ thông tin nhớ ngoài, cung cấp công cụ tìm kiếm truy cập thông tin Kiểm tra hỗ trợ phần mềm cho thiết bị ngoại vi để khai thác chúng cách thuận tiện hiệu   Cung cấp dịch vụ tiện ích cho hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng, trao đổi thư điện tử,…) Lưu ý: Chức hệ điều hành xác định dựa yếu tố:   Loại công việc mà hệ điều hành phải đảm nhiệm Đối tượng mà hệ thống tác động 2 Các chức thành phần hệ điều hành: b) Thành phần: Là chương trình tương ứng để đảm bảo thực chức trên: • Các chương trình nạp khởi động thu dọn hệ thống trước tắt máy hay khởi động lại máy • Chương trình đảm bảo đối thoại người máy (có cách: dùng chuột dùng bàn phím) • • • Hệ thống quản lí tệp: Là chương trình tổ chức, tìm kiếm thông tin cho xử lí khác Chương trình giám sát: Quản lí tài nguyên bao gồm phân phối thu hồi tài nguyên Các chương trình điều khiển chương trình tiện ích khác 3 Phân loại hệ điều hành Hệ điều hành có loại sau: Đơn nhiệm người dùng Ví dụ: Hệ điều hành MS-DOS Đa nhiệm người dùng Ví dụ hệ điều hành WINDOWS 95 Đa nhiệm nhiều người dùng Ví dụ hệ điều hành WINDOWS XP Củng cố học  Để củng cố nội dung học, có trò chơi hình thức trắc nghiệm • • • • Có câu hỏi hình thức trắc nghiệm Thời gian suy nghĩ cho câu 10 giây sau câu hỏi Mỗi nhóm chọn câu hỏi, trả lời sai nhóm khác quyền trả lời Mỗi nhóm có quyền lựa chọn câu hỏi Bài tập trắc nghiệm củng cố học Củng cố học Tóm tắt nội dung học hôm nay: Khái niệm hệ điều hành Các chức thành phần hệ điều hành Phân loại hệ điều hành Nội dung học tiết hôm úp lên trang Các em lên xem lại học ( có đoạn video) làm tập trắc nghiệm Bài học kết thúc Cảm ơn thầy bạn theo dõi [...]...3 Phân loại hệ điều hành Hệ điều hành có 3 loại chính sau: Đơn nhiệm một người dùng Ví dụ: Hệ điều hành MS-DOS Đa nhiệm một người dùng Ví dụ hệ điều hành WINDOWS 95 Đa nhiệm nhiều người dùng Ví dụ hệ điều hành WINDOWS XP 4 Củng cố bài học  Để củng cố nội dung bài học, chúng ta sẽ có 1 trò chơi bằng hình thức... được quyền trả lời Mỗi nhóm sẽ có 2 quyền lựa chọn câu hỏi Bài tập trắc nghiệm củng cố bài học 4 Củng cố bài học Tóm tắt nội dung của bài học hôm nay: Khái niệm về hệ điều hành Các chức năng và thành phần cơ bản của hệ điều hành Phân loại hệ điều hành Nội dung bài học của tiết hôm nay sẽ được úp lên trang Các em lên xem lại bài học ( có đoạn video) và làm bài tập trắc nghiệm Bài học kết thúc Cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: khái niệm về hệ điều hành, khái niệm về hệ điều hành, khái niệm về hệ điều hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay