Chương 01 Hệ Thống Viễn Thông KHTN

25 285 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 17:29

Môn học HỆ THỐNG VIỄN THÔNG CTT602 ThS HUỲNH THỤY BẢO TRÂN htbtran@fit.hcmus.edu.vn MÔN HỌC: HỆ THỐNG VIỄN THÔNG Chương CÁC KHÁI NIỆM VIỄN THÔNG CƠ BẢN NỘI DUNG  Khái niệm, thuật ngữ  Quá trình truyền thông  Các tổ chức viễn thông 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên KHÁI NIỆM  Viễn thông VD1: điện báo, truyền thanh, truyền hình … VD2: dịch vụ thoại, internet đến dịch vụ thông tin vệ tinh, truyền liệu tốc độ cao, IPTV…  Hệ thống viễn thông VD:  Hệ thống điện thoại công cộng – PSTN     (Public Switched Telephone Network) Hệ thống điện thoại di động, Hệ thống nhắn tin, Hệ thống vệ tinh, Hệ thống internet 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên KHÁI NIỆM  Mạng viễn thông VD:  VoIP kết hợp thoại Internet  Cuộc thoại liên mạng điện thoại cố định di động  Dịch vụ mega VNN  Thiết bị đầu cuối (end-user)  Thường thiết bị người dùng kết cuối mạng viễn thông VD:  PC, điện thoại, fax, hội nghị truyền hình… 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên KHÁI NIỆM  Băng thông (bandwidth)  Độ rộng dãi tần  Đặc trưng cho khả truyền tải tín hiệu tần số khác  Băng thông lớn tốc độ truyền tải tín hiệu lớn ngược lại  Thông lượng (throughput)  Là lượng traffic gửi thông suốt, không bị cản trở đơn vị thời gian  Đơn vị đo thường bps 2013 Bô môn MM T&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên KHÁI NIỆM  Phần tử mạng (node) VD: tổng đài, server, switch, router… 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên ĐỊNH NGHĨA ? Nguồn Đích Kênh truyền Nguồn Mã hoá nguồn Mã hoá kênh Nhiễu 2013 Giải mã kênh Giải mã nguồn Đích VÍ DỤ Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên 10 VD: Mô hình kết nối Internet theo kiểu Dial-up Modulation Demodulation 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên 11 ĐỊNH NGHĨA  Trong trình truyền thông:  Nguồn đích phải hiểu mã thông tin  Kênh truyền phải đảm bảo chất lượng tín hiệu truyền  Kênh truyền phải thích hợp với nguồn đích  Tín hiệu truyền phải dạng thích hợp với kênh truyền  Mã hóa nguồn: nhằm giảm thiểu độ dư tin nguồn VD: thông tin văn -> mã hóa 26 ký tự + 10 chữ số  Mã hóa kênh: nhằm chống nhiễu cho tín hiệu truyền kênh  Tín hiệu truyền kênh: tín hiệu điện, sóng điện từ, tín hiệu quang 12 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Loại thông tin Số lượng đầu cuối Chế độ truyền thông / Chế độ thông tin Phương tiện truyền dẫn / Kênh truyền 13 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Loại thông tin  Văn  Tiếng nói  Hình ảnh  Dữ liệu • Truyền ? • Truyền hình DỊCH VỤ THỰC TẾ • Fax • Nhắn tin • … 14 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Số lượng đầu cuối Số lượng thiết bị đầu cuối tham gia vào trình truyền thông • Kiểu – • Kiểu - n ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Truyền • Truyền hình • Fax • Nhắn tin • … 15 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Chế độ truyền thông • Đơn công Một chiều Phía phát ? DỊCH VỤ THỰC TẾ Phía thu • Truyền • Truyền hình • Nhắn tin • … ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 16 Chế độ truyền thông • Song công Hai chiều Phía B Phía A ? • Điện thoại PSTN DỊCH VỤ THỰC TẾ • Di động • … 17 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Chế độ truyền thông • Bán song công Tại thời điểm, truyền chiều Phía A phát Phía B thu HOẶC Phía A thu Phía B phát ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Bộ đàm • … ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 18 Chế độ truyền thông • Đa công Phía A ? DỊCH VỤ THỰC TẾ Phía B • Hội nghị từ xa • Đào tạo từ xa • … Phía C 19 ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương Phương tiện truyền dẫn  Vô tuyến / hữu tuyến,  Kênh truyền tương tự/ kênh truyền số, … ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Truyền • Truyền hình • Fax • Nhắn tin • … 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên 20 Phương tiện truyền dẫn  Cáp xoắn đôi  STP: cáp xoắn có bọc giáp  UTP: cáp xoắn bọc giáp ? DỊCH VỤ THỰC TẾ 21 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Phương tiện truyền dẫn  Cáp đồng  Cáp xoắn ? DỊCH VỤ THỰC TẾ CAT Voice only, no data CAT Up to 4Mbps CAT 16 MHz on UTP 10 Mbps for LAN Mbps for Token Ring CAT 20 MHz on UTP 16 Mbps for LAN 16 Mbps for Token Ring CAT 100 MHz on UTP Can up 100 Mbps CAT 5E 100 MHz on UTP 100 Mbps for LAN CAT 250 MHz on UTP Can up Gbps CAT 600 MHz on STP Not yet standard Short distances 22 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Phương tiện truyền dẫn  Phương tiện truyền dẫn  Cáp đồng trục (Coaxial): có băng thông tốt cáp xoắn, thường dùng tín hiệu truyền hình, mạng nội văn phòng 23 ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương Phương tiện truyền dẫn  Phương tiện truyền dẫn  Cáp sợi quang:     Truyền tín hiệu số hình thái xung ánh sáng Xung điện không truyền qua xung sợi quang Truyền với khối lượng liệu lớn, không bị nhiễu Viba:  Tần số sử dụng từ 0.3 GHz đến 300 GHz  Hiện hệ thống thông tin sử dụng tối đa đến tần số 50 GHz 24 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên [...]... 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Chế độ truyền thông • Bán song công Tại một thời điểm, chỉ truyền một chiều Phía A phát Phía B thu HOẶC Phía A thu Phía B phát ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Bộ đàm • … ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 1 18 Chế độ truyền thông • Đa công Phía A ? DỊCH VỤ THỰC TẾ Phía B • Hội nghị từ xa • Đào tạo từ xa • … Phía C 19 ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông. .. tham gia vào quá trình truyền thông • Kiểu 1 – 1 • Kiểu 1 - n ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Truyền thanh • Truyền hình • Fax • Nhắn tin • … 15 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Chế độ truyền thông • Đơn công Một chiều Phía phát ? DỊCH VỤ THỰC TẾ Phía thu • Truyền thanh • Truyền hình • Nhắn tin • … ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 1 16 Chế độ truyền thông • Song công Hai chiều Phía... 1 Gbps CAT 7 600 MHz on STP Not yet standard Short distances 22 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Phương tiện truyền dẫn  Phương tiện truyền dẫn  Cáp đồng trục (Coaxial): có băng thông tốt hơn cáp xoắn, thường được dùng trong tín hiệu truyền hình, mạng nội bộ trong văn phòng 23 ĐH KHTN TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 1 Phương tiện truyền dẫn  Phương tiện truyền dẫn  Cáp sợi... hiệu quang 12 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 1 Loại thông tin 2 Số lượng đầu cuối 3 Chế độ truyền thông / Chế độ thông tin 4 Phương tiện truyền dẫn / Kênh truyền 13 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên Loại thông tin  Văn bản  Tiếng nói  Hình ảnh  Dữ liệu • Truyền thanh ? • Truyền hình DỊCH VỤ THỰC TẾ • Fax • Nhắn tin • … 14 2013 Bô môn MMT&VT,... Modulation Demodulation 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên 11 ĐỊNH NGHĨA  Trong một quá trình truyền thông:  Nguồn và đích phải hiểu nhau về mã thông tin  Kênh truyền phải đảm bảo chất lượng tín hiệu truyền  Kênh truyền phải thích hợp với nguồn và đích  Tín hiệu truyền phải ở dạng thích hợp với kênh truyền  Mã hóa nguồn: nhằm giảm thiểu độ dư tin của nguồn VD: thông tin văn bản ->... xung ánh sáng Xung điện không truyền qua được xung sợi quang Truyền với khối lượng dữ liệu lớn, không bị nhiễu Viba:  Tần số sử dụng từ 0.3 GHz đến 300 GHz  Hiện nay các hệ thống thông tin chỉ sử dụng tối đa đến tần số 50 GHz 24 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên ... TP.HCM - Hệ thống viễn thông - Chương 1 Phương tiện truyền dẫn  Vô tuyến / hữu tuyến,  Kênh truyền tương tự/ kênh truyền số, … ? DỊCH VỤ THỰC TẾ • Truyền thanh • Truyền hình • Fax • Nhắn tin • … 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên 20 Phương tiện truyền dẫn  Cáp xoắn đôi  STP: cáp xoắn có bọc giáp  UTP: cáp xoắn không có bọc giáp ? DỊCH VỤ THỰC TẾ 21 2013 Bô môn MMT&VT, Khoa CNTT,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 01 Hệ Thống Viễn Thông KHTN, Chương 01 Hệ Thống Viễn Thông KHTN, Chương 01 Hệ Thống Viễn Thông KHTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay