Nha rong o tay nguyen

23 122 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 17:13

Bài giảng điện tử môn Tập đọc tuần 15 bài Nhà rông ở Tây Nguyên hay có trò chơi Rung chuông vànggggg gggg Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG GIANG Nhà rông Tây Nguyên Kiểm tra cũ : Luyện đọc : Tìm hiểu : - Từ ngữ : - Nội dung : - Nó phải cao để đàn voi qua mà không đụng sàn múa rông chiêng sàn, giáo không vướng mái chiêng Già làng Bừa Cày cuốc hái cào co liềm - Theo tập quán nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ tập trung nhà rông để bảo vệ buôn làng *Mỗi học sinh chuẩn bị bảng, phấn, khăn lau *Có tất câu hỏi có 10 giây suy nghĩ để trả lời câu hỏi Viết xong câu trả lời úp bảng, có tín hiệu hết giơ bảng * Mỗi câu trả lời học sinh tự dùng phấn gạch gạch lên đầu bảng * Kết thúc trò chơi trả lời câu hỏi người nắm vững kiến thức tiết học hôm Nhà rông làm vật liệu gì? Các loại gỗ lim, gụ, sến, táu Tre, nứa Gạch, cát, xi măng Cây gụ Cây lim Cây sến Cây táu Vì nhà rông phải cao? Để đàn voi qua mà không đụng sàn Khi mua rông chiêng giáo không vướng mái Để dùng lâu dài, chịu gió bão, chứa nhiều người hội họp, vui chơi Cả phương án Gian đầu nhà rông trang trí nào? Được trí trang nghiêm Trên vách có treo giỏ mây đựng đá thần Xung quanh đá thần, người ta treo cành hoa đan tre, vũ khí, nông cụ cha ông chiêng trống cúng tế Tất ý Vì Sao nói gian trung tâm nhà rông? Là nơi thờ thần làng Là nơi đặt bếp lửa, họp bàn việc lớn tiếp khách làng Là nơi vui chơi Gian trung tâm nhà rông Từ gian thứ nhà rông dùng để làm gì? Để lương thực buôn làng Nơi vui chơi, giải trí niên Nơi ngủ trai làng từ 16 tuổi, chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng Một Một số số hình hình ảnh ảnh về về nhà nhà rông rông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nha rong o tay nguyen, Nha rong o tay nguyen, Nha rong o tay nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay