Kiem tra 1 tiet HK1

3 434 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:26

Bài kiểm tra tiết khối 11 Môn : Lịch sử Họ tên: Lớp: Phần 1: Trắc nghiệm (5 đ) Đánh dấu( X) vào câu trả lời 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Câu 1; Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc Trung Quốc diễn năm? A: 12 năm B: 13 năm C: 14 năm D: 15 năm Câu 2: Trước thái độ triều đình Mãn Thanh đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì? A: Đầu hàng đế quốc B: Nổi dậy đấu tranh C: Thỏa hiệp với đế quốc D: Lợi dụng đế quốc chống phong kiến Câu 3: Nhân dân Phi lip pin chống chủ nghĩa thực dân nào? A: Anh_Pháp B: Tây ban nha_Mĩ C: Pháp_Hà lan D; Mĩ_Anh Câu 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh giới thứ nhất? A:Sự hãn Đức B: Thái tử Á0-Hung bị ám sát C; Mâu thuẫn Anh_Pháp D: Mâu thuẫn vấn đề thuộc địa Câu 5: Trong đua giành giật thuộc địa nước hãn nhất? A: Mĩ B:Anh C: Đức D: Nhật Câu 6: Lãnh tụ phong trào Duy Tân Trung Quốc ai? A: Hồng Tú Toàn B: Tôn Trung Sơn C: Lương Khải Siêu_Khang Hữu Vi Câu 7: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đấu tranh giai cấp nào? A: Tư sản B: Nông dân C: Thợ thủ công D: Công nhân Câu 8: Nước Đông Nam Á không trở thành thuộc địa thực dân phương Tây? A: Mã lai B: Xiêm C: Bru nây D: Xin ga po 20 Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh giới thứ nhất? A: Sự thù địch Anh_Pháp B: Sự hình thành phe liên minh C: Mâu thuẫn vấn đề thuộc địa D: Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu Câu 10: Phe Liên Minh gồm nước nào? A: Đức_Ý_Nhật B: Đức_Aó C: Đức_Nhật_Aó D: Đức_Nhật_Mĩ Câu 11: Xiêm nước Đông Nam Á nhấtkhoong trở thành thuộc địa do? A: Duy trì chế độ phong kiến B: Tiến hành cách mạng tư sản C: Tăng cường khả quốc phòng D: sách tân Ra ma V Câu 12: Cuộc khởi nghĩa thể hiên tinh thần đoàn kết hai nước Việt Nam_ Cam pu chia đấu tranh chống thực dân pháp? A: Khởi nghĩa Si vô tha B : Khởi nghĩa A cha xoa C : Khởi nghĩa Pu côm pô D : K hởi nghĩa Ong kẹo Câu 13: Trong đua giành giật thuộc địa nước hãn nhất? A: Anh B: Nhật C: Đức D: Mĩ Câu 14: Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào? A: Trung lập B: Dân chủ tư sản C: Quân chủ lập hiến D: Nền cộng hòa Câu 15: Với điều ước Trung Quốc thực trở thành nước thuộc địa phong kiến? A: Tân Sửu B: Nam Kinh C:Bắc Kinh D:Nhâm Ngọ Câu 16: Phong trào Duy Tân diễn thời gian nào? A: 1989 B: 1899 C: 1901 D: 1902 Câu 17: Tính chất chiến tranh giới thứ nhất? A: Chính nghĩa thuộc phe lien minh C: Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa B: Chính nghĩa thuộc phe hiệp ước D:Chính nghĩa thuộc nhân dân Câu 18: Trong trình chiến tranh giới kiện đánh dấu nước chuyển biến lớn cục diên trị giới? A: Thất bại thuộc phe liên minh C: Mĩ tham chiến B:Chiến thắng Véc_đoong D: Cách mạng tháng 10 Nga Câu 19: Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn Trung Quốc? A: Sơn Tây B: Sơn Đông C: Trực Lệ D: Bắc Kinh Câu 20: Kết quat chiến tranh giới nằm dự tính nước đế quốc? A: 10 triệu người chết B; Sự thất bại phe liên minh C: Thành công cách mạng tháng 10 Nga D: Phong trào yêu nước phát triển PHẦN 2: TỰ LUÂN (5 Đ) Câu 1: Trình bày kết cục chiến tranh giới thứ nhất?(2 đ) Câu 2: Vì Xiêm trở thành nước Đông Nam Á không trở thành thuộc địa thực dân phương Tây? BÀI LÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet HK1, Kiem tra 1 tiet HK1, Kiem tra 1 tiet HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay