“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”

99 429 1
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:17

“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050” GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài có kiến thức ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu toàn thể quý Thầy Cô Khoa Địa Lý QLTN, Đại học Vinh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt trình học tập nghiên cứu trường Em xin chân thành cảm ơn TS Lương Thị Thành Vinh - giảng viên khoa Địa Lý - QLTN, KS Hà Văn Quế nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thiện ý tưởng, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, lời dạy vô quý báu cho báo cáo em Trân trọng cảm ơn cán phòng Kĩ thuật công ty cổ phần công viên xanh thành phố Vinh cung cấp tài liệu cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu Do hạn chế trình độ kinh nghiệm nhiều nguyên nhân khách quan khác, báo cáo chắn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn quý thầy cô, anh chị góp ý bạn bè để đề tài hoàn thiện SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TCN: Trước công nguyên TP: Thành phố CP: Cổ phần P: Phường TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam UBND: Ủy ban nhân dân VHTT: Văn hóa thể thao ODA: Official Development Assistance SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh MỤC LỤC 2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng Bảng 3.5 Tổng hợp quy hoạch xanh tuyến đường TP Vinh, Nghệ An DANH MỤC BẢNG Bảng 3.5 Tổng hợp quy hoạch xanh tuyến đường TP Vinh, Nghệ An SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh DANH MỤC HÌNH Bảng 3.5 Tổng hợp quy hoạch xanh tuyến đường TP Vinh, Nghệ An SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, trình phát triển kinh tế - xã hội cách nhanh chóng kéo theo gia tăng ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ môi trường phát triển bền vững trở thành vấn đề vừa mang tính toàn cầu vừa có tính riêng quốc gia Tùy thuộc vào điều kiện địa lý tự nhiên kinh tế phát triển, khu vực có hướng riêng nhằm mục đích bảo vệ "ngôi nhà chung" Bảo vệ môi trường vừa mục tiêu vừa nội dung phát triển bền vững thể chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội ngành địa phương Có quy hoạch môi trường quản lý tốt môi trường, thực chiến lược phát triển bền vững Như nói quy hoạch môi trường công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm Quy hoạch xanh đô thị quy hoạch thành phần môi trường, thành phần môi trường quy hoạch hợp lý mang lại quy hoạch môi trường thích hợp Quy hoạch phát triển xanh, nội dung quy hoạch quản lý môi trường đô thị góp phần vào việc phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thành phố tương lai Cây xanh tài sản vô giá lòng đô thị, phổi đô thị, điểm hấp dẫn đô thị, có tác dụng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, chất lượng bóng mát, góp phần khắc phục ngăn chặn suy thoái môi trường người thiên nhiên tạo Thành phố Vinh đô thị loại I ngày phát triển mặt đem lại lợi ích cho người dân, xứng đáng với thành phố “Sáng - Xanh - Sạch Đẹp” Quy hoạch xanh đô thị cho thành phố Vinh việc quan trọng cần thiết Chính quyền địa phương cấp, quan ban ngành, SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh cộng đồng dân cư quan chuyên trách mảng xanh đô thị cần phải quan tâm tham gia cách tích cực vào công tác lập quy hoạch hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch nhằm làm tăng độ che phủ xanh đô thị, đảm bảo mật độ xanh đường phố… đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển đô thị Với thực tiễn ý nghĩa trên, chọn đề tài: “Định hướng quy hoạch xanh đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050” để nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn nghiên cứu 2.1 Mục đích Dựa vào đánh giá tổng quan sở lí luận sở thực tiễn quy hoạch xanh đô thị phân tích trạng xanh đô thị thành phố Vinh để định hướng quy hoạch không gian đô thị xanh cho thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan sở lí luận thực tiễn quy hoạch xanh đô thị - Thực trạng phát triển xanh đô thị Thành phố Vinh giai đoạn 2010 - 2015 - Định hướng quy hoạch xanh đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 2.3 Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung nghiên cứu không gian nghiên cứu: Định hướng tổ chức không gian xanh cho thành phố Vinh theo quy hoạch đô thị Vinh đến năm 2030 (Phạm vi ranh giới hành mở rộng theo Quyết định 52/QĐ -TTg Ngày 14/1/2015, Thủ tướng Chính phủ) Trong đó, mô hình hóa số tuyến, điểm đặc thù địa bàn thành phố - Giới hạn thời gian: Đề tài sử dụng chuỗi số liệu trạng từ 2010 đến 2015, số liệu dự báo cho năm 2030, tầm nhìn 2050 Quan điểm nghiên cứu 3.1 Quan điểm tổng hợp - lãnh thổ SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh Đây quan điểm chủ đạo vận dụng đánh giá môi trường sinh thái Khi xem xét đối tượng phải đặt chúng mối quan hệ biện chứng thành phần, thể quan hệ tự nhiên - kinh tế - xã hội Quan điểm thể qua nội dung mà cụ thể hóa phương pháp nghiên cứu Vì nghiên cứu hệ thống quản lý xanh đô thị cần phải xem xét đầy đủ nhân tố Mặt khác phải thấy vai trò xanh người tác động khí thải từ xe cộ, nhà máy, tiếng ồn thành phố mức độ thực thi biện pháp quản lý từ đề xuất giải pháp nhằm quản lý xanh cách hiệu bền vững 3.2 Quan điểm hệ thống Trong tự nhiên, thành phần có mối quan hệ biện chứng với tạo thành thể thống nhất, hoàn chỉnh Tiếp cận hệ thống theo quan điểm cấu trúc nghiên cứu cấu trúc mối quan hệ hệ thống Các nhân tố cấu thành hệ thống có mối quan hệ qua lại với với hệ thống bên cạnh, tạo thành hệ thống tự nhiên - xã hội lớn hơn, yếu tố như: Dân cư, kinh tế, xã hội, môi trường, cảnh quan đô thị có mối quan hệ qua lại lẫn Quá trình công nghiệp hóa - đại hóa kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu chất lượng sản phẩm lượng khí phát sinh ngày cao đa dạng dẫn đến môi trường ngày ô nhiễm Cây xanh đô thị hợp phần thiếu việc kiến tạo nên cảnh quan đô thị nhân tố cân tạo hài hòa với môi trường tự nhiên môi trường kinh tế, xã hội đô thị Mặt khác, việc trồng, chăm sóc quản lý xanh đô thị lại chịu chi phối nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội khác Chính lý mà trình nghiên cứu tách rời quan điểm hệ thống 3.3 Quan điểm phát triển bền vững Tư tưởng chủ đạo quan điểm phát triển kinh tế bền vững phải đảm bảo mục tiêu: Bảo vệ môi trường, hiệu kinh tế ổn định, công xã hội Quan điểm phát triển bền vững hướng tới hài hòa mối SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh quan hệ người tự nhiên tương tác hệ thống tự nhiên hệ thống kinh tế - xã hội Quan điểm phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng trình quy hoạch xanh đô thị 3.4 Quan điểm lịch sử, viễn cảnh Khi xem xét vật phải nghiên cứu điều kiện thời gian không gian định Phải nghiên cứu trình vận động khứ dự kiến tương lai Đối với xanh đô thị phải trồng cách có nguyên tắc để tương lai không bị gãy đổ hay rễ đâm lên phía mặt đường Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập thông tin Thực thu thập thông tin, số lượng xanh tuyến đường nghiên cứu, xác định loài, thông số chiều dài, rộng tuyến đường Xem xét đặc điểm thân, lá, rễ, hoa, số loài nghiên cứu Điều tra, thu thập thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị để hiểu rõ diện tích đất để trồng xanh 4.2 Phương pháp khảo sát thực địa Tiến hành khảo sát, kiểm đếm số lượng xanh đô thị tuyến đường thành phố nhằm bổ sung số liệu kiểm tra lại số liệu mà trình tổng hợp thiếu chưa hợp lí Khảo sát vùng nghiên cứu để xác định tuyến, vùng, điểm cần quy hoạch trồng xanh đánh giá trạng địa bàn quy hoạch 4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu Trên sở số liệu thu thập được, với số liệu khảo sát thực tế tiến hành phân tích, tổng hợp, xử lý nguồn số liệu, sau chọn lọc số liệu cần thiết để làm sở liệu cho đề tài 4.4 Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến chuyên gia môi trường, xanh đô thị phù hợp đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm thực quy hoạch xanh đô thị 4.5 Phương pháp đồ, GIS SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh Sử dụng công nghệ ứng dụng Gis quản lý liệu, lưu trữ thông tin xanh tuyến đường thành phố Đồng thời, phương pháp GIS sử dụng để xây dựng đồ định hướng quy hoạch không gian đô thị xanh cho thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 4.6 Phương pháp dự báo Dựa vào phương pháp dự báo dân số, dự báo mở rộng diện tích quy hoạch đô thị Vinh đến 2030, tầm nhìn 2050 để dự báo lượng hóa diện tích, mật độ số lượng xanh bố trí không gian đô thị Vinh cách hợp lý hiệu Bố cục Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sở thực tiễn quy hoạch xanh đô thị Chương 2: Thực trạng phát triển xanh đô thị thành phố Vinh giai đoạn 2010 - 2015 Chương 3: Định hướng quy hoạch xanh đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tổng quan xanh đô thị 1.1.1.1 Khái niệm xanh đô thị Cây xanh đô thị xanh sử dụng công cộng, xanh sử dụng hạn chế xanh chuyên dụng đô thị Cây xanh sử dụng công cộng đô thị loại xanh trồng đường phố (gồm bóng mát, trang trí, dây leo, mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng hè phố, dải phân cách, đảo giao thông); xanh công viên, vườn hoa; xanh thảm cỏ quảng trường khu vực công cộng khác đô thị.[1] Cây xanh sử dụng hạn chế đô thị xanh trồng khuôn viên trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà công trình công cộng khác tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng.[1] Cây xanh chuyên dụng đô thị loại vườn ươm phục vụ nghiên cứu 1.1.1.2 Vai trò xanh với không gian đô thị - Cây xanh làm giảm nhiễm bẩn môi trường không khí Cây xanh với trình quang hợp hấp thu lượng lớn khí CO 2, giúp giảm thiểu đáng kể lượng thán khí, đồng thời không ngừng làm gia tăng lượng khí O2 cho khí Bên cạnh xanh có khả hạn chế chất độc khác hấp thụ hay ngăn cản hệ lá, bề mặt đất trồng chất SO2, chì, monoxít carbon, oxít azot…, hạt bụi mù khói công nghiệp Nó ngăn cản di chuyển xa gây mưa acid vùng ven vùng xa SVTH: Lê Thị Hoa Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh bước tự chủ phần tài cho hoạt động quản lý, chăm sóc công viên, xanh - Giao cho tổ chức có nhu cầu khai thác quỹ đất trống chưa có nguồn vốn đầu tư để phát triển vườn ươm, nhân giống tổ chức giãn trồng nhằm tăng diện tích xanh, đồng thời cung cấp giống với giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố - Lấy ý kiến cộng đồng quy hoạch xanh chọn giống trồng cho khu vực đô thị, khu công cộng, hàng rào quan, xí nghiệp khu nhà - Khuyến khích người dân tự trồng xanh khuôn viên nhà ở, đường phố khu công viên công cộng, theo hình thức: Trực tiếp giao giống, vật tư cử cán hướng dẫn kỹ thuật Chi phí thực công tác trích từ nguồn chi phí tu, bảo dưỡng xanh hàng năm thành phố Đưa công tác vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, người dân tự mua cây, tự chăm sóc - Đối với số tuyến đường quan trọng, tổ chức cho doanh nghiệp trồng xanh quý hiếm, đồng thời gắn bảng tên để ghi nhận đóng góp doanh nghiệp việc phát triển mảng xanh thành phố - Vận động quan, xí nghiệp, công ty tự tổ chức trồng xanh chăm sóc xanh hàng rào khu đất mình, đảm bảo mật độ xanh theo quy định Phát động phong trào thi đua “ Công sở xanh ”, “ Đơn vị xanh ”, “ Trường học xanh”, đưa tỉ lệ phủ xanh trụ sở quan, trường học, khu dân cư trở thành tiêu chí đánh giá bình xét, xếp loại thi đua khen thưởng quan, đơn vị hàng năm - Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua trồng, chăm sóc bảo vệ xanh quan, đơn vị, trường học khu công cộng, đặc biệt dịp lễ, ngày kỷ niệm như: Tết trồng cây, ngày Môi trường giới, tháng Thanh niên…Hàng năm, tổ chức Đoàn niên triển khai thực công trình niên, khối đoàn thể đảm nhận trồng chăm sóc xanh tuyến đường giao SVTH: Lê Thị Hoa 81 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh - Tổ chức phát triển mô hình “Xanh hóa khu phố” phạm vi phường, xã, khu phố Nội dung mô hình gồm: + Thành lập Ban điều hành chương trình “Xanh hóa khu phố” phường/xã, thành phần gồm: Đại diện Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Ban điều hành có trách nhiệm: Lập kế hoạch trồng, chăm sóc bảo vệ xanh, cụ thể: Xác định quy mô trồng, địa điểm trồng, vị trí trồng xanh, thời gian trồng, loại trồng; phân công trách nhiệm thực trồng, chăm sóc cây, bảo vệ lâu dài cho hộ gia đình Lập kế hoạch tiến hành cho tất hoạt động: Tổ chức điều hành thực kế hoạch, lập đội tự quản khu phố, phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban điều hành, Tổng kết rút kinh nghiệm cho giai đoạn Dự trù kinh phí thực kế hoạch nêu trên, bảo đảm đủ kinh phí triển khai kế hoạch thực + Kế hoạch phải thông qua người dân có ý kiến quan có liên quan + Nguồn kinh phí để trì phát triển hoạt động trích từ “Quỹ đầu tư phát triển” xanh Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn hỗ trợ giống cử cán hướng dẫn kỹ thuật trồng + Tiến hành thí điểm cho số phường điển hình, sau tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng phường lại PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Quy hoạch xanh đô thị việc làm cần thiết có ý nghĩa thiết thực mặt cảnh quan Quy hoạch xanh đô thị thành phố Vinh góp phần định hướng cho việc phát triển xanh đô thị cho thành phố tương lai, xếp bố trí xanh thành phố cách hợp lý khoa học, tạo cảnh quan nhằm đảm bảo cho thành phố phát triển bền vững SVTH: Lê Thị Hoa 82 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh Hiện tỉ lệ che phủ xanh thành phố Vinh không thấp xanh thành phố phân bố không đồng Cây xanh tập trung chủ yếu vùng sinh thái rừng sinh thái nông nghiệp vùng nội thành tỉ lệ che phủ xanh thấp chưa đáp ứng nhu cầu sinh thái đô thị phân bố không đồng đều, không hợp lý Để tăng độ che phủ thành phố cần dựa vào tiềm quỹ đất thành phố, dành để trồng xây dựng, bổ sung để có hệ thống giải pháp đồng quy hoạch khoa học kỹ thuật, chế quản lý sách Để đáp ứng phát triển thành phố Vinh tương lai cần phải lập quy hoạch xanh đô thị cho TP.Vinh Do đề tài đưa định hướng phát triển không gian xanh cho TP.Vinh phù hợp với quy hoạch kiến trúc cảnh quan TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 không gian xanh TP.Vinh chia thành vùng với chức riêng thiết kế với tuyến, điểm phù hợp Bên cạnh để quy hoạch xanh đô thị hiệu cần phải có đồng Kiến nghị Cần tiến hành lập quy hoạch xanh đô thị cho phường/xã thành phố Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch xanh đô thị cho toàn thành phố Vinh Sau tạo điều kiện thuận lợi để thực thi quy hoạch Trong trình thực quy hoạch xanh đô thị cần có giám sát quan chuyên trách sở ban ngành liên quan Cũng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp nhân dân, sau khoảng thời gian định cần xem xét lại quy hoạch thay đổi quy hoạch cần thiết nhằm tạo hệ thống xanh đô thị phù hợp cho cảnh quan, môi trường khí hậu, điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Trước hết, cần nhanh chóng phổ biến đưa nghị định 64/2010/NĐ CP Chính phủ quản lý xanh đô thị để quản lý xanh đô thị vào thực tiễn Để nội dung nghiên cứu quy hoạch sớm vào thức tiễn, cần xác định, triển khai nội dung quy hoạch đến phường/xã, đến SVTH: Lê Thị Hoa 83 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh ban ngành Đồng thời, phải ban hành quy định có tính chất pháp lý để thực hiện, đẩy mạnh việc bố trí lại dân cư vùng đô thị ưu tiên dùng đất cho quy hoạch xây dựng phát triển xanh, có nghĩa cần có đồng bộ, phối hợp gắn kết quy hoạch phát triển xanh với quy hoạch phát triển tổng mặt đô thị thành phố ngành liên quan như: Sở xâydựng, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng quản lý đô thị.… Bên cạnh đó, hệ thống sách vốn, tín dụng, thuế, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, quy định % đất (bắt buộc) để trồng cây, phát triển hệ thống xanh khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện cần nghiên cứu ban hành sớm, nhằm khuyến khích người, đơn vị tham gia trồng cây, chăm sóc bảo vệ trồng Ngoài đẩy mạnh việc lập dự án xây dựng công trình xanh như: Vườn ươm thực vật, xây dựng công viên để hình thành hệ thống rừng, xanh đô thị hoàn chỉnh Cụ thể: - Cần tạo chế bắt buộc thực song song quy hoạch xanh đô thị với quy hoạch phát triển - Tăng cường đào tạo đội ngũ cán có chuyên môn để đảm đương xây dựng quy hoạch xanh đô thị - Tăng cường tiềm lực sở vật chất phục vụ cho quy hoạch xanh đô thị như: Xây dựng vườn ươm thực vật, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý xanh đô thị, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ xanh - Tạo chế hỗ trợ tài cho việc thực thi quy hoạch xanh đô thị - Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức quy hoạch xanh đô thị Ngoài cần tiếp tục nghiên cứu giải vấn đề: - Quản lý: Ứng dụng công nghệ GIS vào công tác điều tra, xử lý số liệu, vẽ đồ, quản lý hệ thống xanh công cộng SVTH: Lê Thị Hoa 84 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh - Cây trồng: Thay giống trồng không phù hợp với điều kiện đô thị, nghiên cứu tìm giống thích nghi với điều kiện đô thị, chăm sóc bảo vệ trồng, quản lý xanh tránh phá hoại người dân - Vườn ươm: Cần ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công tác lai, tạo giống Khuyến khích đầu tư nghiên cứu giống TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị định 64/2010/NĐ - CP Chính phủ quản lý xanh đô thị ban hành ngày 11/06/2010 [2] Luật quy hoạch đô thị Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 SVTH: Lê Thị Hoa 85 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh [3] TCVN 9257 : 2012 Quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế [4] Trang web:https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinh [5] Trang web: thanhphovinh.gov.vn [6] Công ty cổ phần công viên xanh Thành Phố Vinh [7] Vi Wikpedia.org [8] Phạm Văn Long, “ Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch cảnh quan bảo vệ môi trường cho hệ thống xanh đường phố thành phố Thanh Hóa” [9] Lại Anh Tú, “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch xanh đô thị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030” [10] Thông tư số 20/2005/TT-BXD Bộ Xây Dựng hướng dẫn quản lý xanh đô thị ban hành ngày 20/12/2005 [11] Trang web: http://nongnghiep.vn/Upload/File/2013/6/24/goc_GT%20mo%20dun %2001%20-%20Thiet%20ke%20vuon%20uom.pdf PHỤ LỤC Bảng: Đề nghị số loại xanh trồng cho khu đô thị (tham khảo) [3] Khu STT chức Tính chất trồng SVTH: Lê Thị Hoa 86 Kiến nghị trồng Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh - Chọn cao to, tán rộng, cho bóng - Bàng, phượng, râm tốt, gây ấn tượng mạnh muồng hoa đào, - Chọn cho vườn trường: Chọn riềng riềng, hồng loại địa, có hoa Số loài - Cây cảnh, Cây xanh trường học nhiều tốt để giúp cho địa: hồng, hải việc nghiên cứu, học tập học sinh đường, ổ quạ, - Hạn chế việc trồng loại ăn phong lan, địa lan - Không chọn có gai, nhựa, mủ độc như: Cà dại, thông thiên, dứa dại Không trồng loại hấp dẫn ruồi muỗi như: Sanh, si, đa, đề - Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày tháng trồng, xuất xứ - Tận dụng chọn giống địa phương - Xà cừ, muồng để dễ dàng thích nghi với điều kiện hoa đào, vông, sống hồng, sữa, ngọc - Chọn ý phối kết màu sắc lan, lan túa, long bốn mùa Cây có hoa tạo vẻ mỹ quan, não, hương Cây xanh khu dân cư cảnh quan, vui mắt cho khu - Muồng ngủ, - Chọn có hương thơm, thơm gạo, phượng, mí - Chọn có tuổi thọ cao - Bàng lang nước, - Cành không ròn, dễ gãy muống hoa vàng, - Cho bóng mát rộng vàng anh - Tránh trồng ăn hấp dẫn trẻ em - Tránh hoa hấp dẫn làm mồi cho sâu bọ, ruồi nhặng - Tránh gỗ giòn, dễ gãy - Tránh mùi khó chịu Cây hắc - Chọn có khả tiết chất - Long não, lan xanh fitolcid diệt trùng màu sắc hoa tác tua, ngọc lan, SVTH: Lê Thị Hoa 87 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh dụng tới hệ thần kinh, góp phần trực tiếp bạch đàn, điều trị bệnh hương, hồng - Chọn có tác dụng trang trí: màu - Bánh hỏi, mai sắc sáng, vui tươi, tạo sức sống đào, móng bò - Chọn có hương thơm trắng, địa lan, mai vàng, đào phai, bệnh dừa, cau đẻ, cau viện lùn - Ngọc lan, hoàng lan, lan tua, muồng, bàng lang, phượng, vàng anh - Chọn phong phú chủng loại - Các loại Cây xanh công viên, vườn hoa Cây địa ngoại lai, đẹp trang trí quý đặc - Trồng đảm bảo bốn mùa có hoa biệt: Vạn tuế, xanh tươi hỏi, trúc bánh - Chọn trang trí phải có giá trị trang phật bà, trà mi, đỗ trí cao (hình thái, màu sắc, khả cắt quyên, huyết dụ, xén) cau bụi, cau lùn, cau ta, trúc đào - Cây xanh cản khói, ngăn bụi: chọn - Đài loan, tương xanh khu có chiều cao, không trơ cành, tán tư, dẻ, lai, phi lao, công rậm rạp, nhỏ, mặt ráp săng, đào to, nụ nghiệp - Khu vực có chất độc hại NO, CO2, CO, nhãn, sấu, vải, thị NO2, trồng theo phương pháp nanh trám, muồng đen sấu xen kẽ bụi để hiệu hấp - Găng, ô rô, duối thụ cao (tốt tạo tầng tán) trúc đào đỏ, cô - Dải cách ly loại diện tích tòng hẹp hỗn hợp cần dải cách lý lớn loại, dâm bụt loại, - Chọn loại chịu khói bụi độc bóng nước, rệu SVTH: Lê Thị Hoa 88 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh hại đỏ, thảm cỏ tre, mào gà, nhội, xà Cây trồng bến tàu, bến xe, bến cảng, chợ Cây trồng vành đai xanh, giải xanh cừ, chẹo, lát hao - Chọn bóng râm mát, tán rộng, - Muồng, long chiếm diện tích mặt đất não, nhội, xà cừ, - Chọn có tác dụng chắn gió, ngọc lan, hoàng chắn nắng (ở hướng Tây, hướng gió lan, lan tua mùa đông Bắc) - Chọn loại thân cành dai, không bị gẫy đổ bất thường, có hoa thơm, hoa đẹp - Chọn giống tốt, có rễ khoẻ, khó - Sấu, loại bị bão làm gẫy, đổ nhằm tăng cường muồng, bàng, lượng ôxy, ngăn bớt tốc độ gió quyếch, chẹo, - Trồng xen kẽ nhiều loại có ưu long não, phi lao điểm loài hỗ trợ khuyết điểm cho loài khác, hạn chế sâu bệnh phá hoại mảng phòng hộ SVTH: Lê Thị Hoa 89 Lớp: 53K1 - QLTN GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh PHỤ LỤC Bảng: Phân loại số phường thành phố Vinh [6] Đơn vị tính: Cây TT Địa điểm Bằng lăng Phường Lê Mao 63 Phường Trường Thi 109 Phường Cửa Nam 21 Phường Đội Cung 28 Phường Hà Huy Tập 64 Phường Hưng Bình 217 Phường Hưng Phúc 36 Phường Bến Thủy 92 Phường Hưng Dũng 69 10 Phường Hồng Sơn 37 11 Phường Quang Trung 17 12 Phường Lê Lợi 49 13 Phường Trung Đô 16 14 Phường Đông Vĩnh 15 Xã Hưng Lộc 50 16 Xã Hưng Đông 158 17 Xã Nghi Phú 100 18 Vườn hoa Cửa Bắc 14 19 Công viên Nguyễn Tất Thành 23 20 Đường ven đê sông Lam 293 Tổng cộng 1.462 SVTH: Lê Thị Hoa Sữa Phượng Xà Cừ Xoài Bàng Nhội Muồng Ngô đồng Sao đen 122 179 51 155 170 45 70 129 15 279 277 719 191 85 155 152 369 118 70 97 246 175 23 96 53 108 80 370 207 15 71 36 140 135 412 301 27 88 172 120 326 262 14 575 429 156 216 276 331 52 27 224 30 16 37 27 300 214 15 178 193 28 104 227 143 227 16 463 180 24 109 313 574 132 31 50 95 80 17 17 47 37 66 99 157 152 21 50 14 161 112 224 307 15 52 72 11 252 259 91 29 232 54 89 222 503 30 37 35 27 292 194 17 125 87 321 105 19 350 151 220 75 224 19 224 231 142 407 151 104 154 78 179 243 445 52 20 12 27 11 14 39 14 33 313 240 247 3.357 2.798 591 4.379 3.199 676 1.710 2.483 2.990 90 - QLTN Lớp: 53K1 GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh Bảng: Phân loại trạng xanh số phường thành phố Vinh [6] Đơn vị tính: Cây TT Địa điểm Tổng số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Phường Lê Mao Phường Trường Thi Phường Cửa Nam Phường Đội Cung Phường Hà Huy Tập Phường Hưng Bình Phường Hưng Phúc Phường Bến Thủy Phường Hưng Dũng Phường Hồng Sơn Phường Quang Trung Phường Lê Lợi Phường Trung Đô Phường Đông Vĩnh Xã Hưng Lộc Xã Hưng Đông Xã Nghi Phú Vườn hoa Cửa Bắc Công viên Nguyễn Tất Thành Đường ven đê sông Lam Tổng cộng 1113 2911 978 1110 1705 3211 526 1466 2599 657 654 1231 1893 167 1597 2278 2723 128 335 1512 28.794 Cây trồng < năm 41 180 125 39 279 147 122 37 529 63 86 297 516 17 270 847 158 1512 5.265 Phân Loại Cây loại Cây loại 358 689 1558 1091 212 498 206 831 1192 234 2119 943 268 130 746 677 1280 790 264 293 467 101 777 153 958 419 135 15 1007 590 1911 97 1421 455 43 85 101 60 0 15.023 8.151 Cây loại 25 82 143 34 6 37 0 0 0 16 355 Nguồn: Công ty cổ phần Công viên Cây xanh thành phố Vinh SVTH: Lê Thị Hoa 91 - QLTN Lớp: 53K1 GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh PHỤ LỤC Bảng: Danh sách số loài xanh đường phố trồng thành phố Vinh [8] Tên Loài Loại Tên Khoa Học Khaya senegalensis A.Juss Dracontomelum Hopea odorata Anogeissus acuminata Phân cành Hình dạng tán Hoa lớn lớn lớn lớn cao vừa cao vừa Trứng chùm tự xim Muồng hoa vàng Cossia surattensis sphendida Cau vua Arecaceae Cây ngô đồng Jatropha podagrica Hook.f nhỡ nhỡ nhỏ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lớn nhỡ lớn lớn nhỡ nhỡ lớn nhỏ lớn nhỡ nhỏ lớn lớn TT Tên Việt Nam Xà cừ Sấu Sao đen Bàng Xoài Hoa sữa Lát hoa Gạo Phượng vỹ Bằng Lăng Tếch Trứng cá Me chua Keo tràm Dừa Long não Ngọc lan Mangifera Alstonia scholaris Chukrasia tabularis A Juss Gossampinus malabarica Delonix regia Lagerstroemia speciosa Tectona grandis Linn.f Muntingia calabura Tamarindus indica Acacia auriculaeformis Cocos nucifera Cinnamomum camphora Michelia alba SVTH: Lê Thị Hoa Quả Rụng lá/thường xanh Nang hạch tròn tầng Kép lông chim 1lần chẵn Kép lông chim đơn – cách tự đơn mọc vòng hạch rụng thường xanh thường xanh rụng cao không không tự chùm chùm đơn tự Cụm đậu hạch nang thường xanh thường xanh thường xanh cao vừa cao cao thấp thấp cao thấp cao thấp không cao vừa trứng tầng tự tự tự tự tự tự tự Trứng chùm trứng tự xim tự xim 92 - QLTN Lớp: 53K1 tự tự xim tự chùm tự xim tự tự đơn, to Lá Kép lông chim xẻ thùy lông chim Chia thành thùy đơn hạch đơn mọc vòng đại kép Kép lông chim Kép lông chim đậu Kép lông chim lần chẵn đậu đơn,mọc đối nang đơn, mọc cách hạch đơn- cách mọng kép lông chim đậu đơn,mọc cách đậu xẻ thùy lông chim hạch đơn mọc đối hạch đơn, mọc cách đại kép thường xanh rụng rụng Rụng rụng rụng rụng thường xanh rụng rụng thường xanh rụng thường xanh GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh 21 Phi lao Casuarina equisetifolia SVTH: Lê Thị Hoa Nhỡ thấp 93 - QLTN Lớp: 53K1 Cụm đơn,mọc cách Nang Thường xanh GVHD: TS Lương Thị Thành Vinh PHỤ LỤC Bảng: Tổng hợp xanh công viên Nguyễn Tất Thành [6] Phân loại Loại ĐVT Tổng số Cây trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: “Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”, “Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”, “Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay