Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

11 193 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:06

Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 15: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì * Em học vẽ hình số công cụ đường thẳng, hình chữ nhật, e-lip,…Nhưng có hình vẽ công cụ Các công cụ vẽ tự giúp em vẽ hình dễ Hai công cụ vẽ tự Cọ vẽ Bút chì Bút chì Cọ vẽ Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 15: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Vẽ Cọ vẽ Các bước thực hiện: 1.Chọn công cụ hộp công cụ 2.Chọn màu vẽ Chọn nét vẽ hộp công cụ Kéo thả chuột để vẽ Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 15: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Luyện tập Sử dụng công cụ để vẽ thông theo mẫu hình 56 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 15: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Củng cố - Dặn dò: Vẽ tự cọ vẽ gồm bước? Nêu bước cụ thể Chọn công cụ hộp công cụ 2.Chọn màu vẽ Chọn nét vẽ hộp công cụ Kéo thả chuột để vẽ Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Vẽ Bút chì Cách dùng công cụ dùng công cụ để vẽ giống Nhưng công cụ có nét vẽ nên không cần chọn nét vẽ ( Không thực bước trên) Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Vẽ Bút chì Các bước thực hiện: 1.Chọn công cụ hộp công cụ 2.Chọn màu vẽ Kéo thả chuột để vẽ Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì THỰC HÀNH T1 Sử dụng công cụ gà hình 57 , vẽ mèo Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì T3 Sử dụng công cụ vẽ hoa theo mẫu hình 59 Hình 59 , Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì T4 Dùng công cụ vẽ tự tập vẽ thỏ theo mẫu hình 60 Hình 61 Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Củng cố dặn dò Em quan sát tranh cho biết: - Theo em cần sử dụng công cụ vẽ nào? - Em trình bày cách vẽ mình? Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Bài tập nhà Làm thực hành số trang 34 Học thuộc bước vẽ cọ vẽ bút chì Đọc trước [...]...Thứ ba ngày tháng 10 năm 2010 Tin học Tiết 16: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì Bài tập về nhà 1 2 3 Làm bài thực hành số 5 trang 34 Học thuộc các bước vẽ bằng cọ vẽ và bút chì Đọc trước bài 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì , Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì , Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay