TRE NGÀ bên LĂNG bác

27 244 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:06

Người soạn: Tống Thị Thuý Hồng Đơn vị: Trường TH Võ Thị Sáu Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam II cũ: Em hóy hỏt bi Tre ng bờn lng Bỏc Hỏt va kt hp v tay theo nhp bi Tre ng bờn lng Bỏc Tu n 22 B i m i Mục Mục đích đích Yêu Yêu cầu cầu :: * Hc sinh thuc li ca, th hin tỡnh cm triu mn, tha thit ca bi hỏt * Tp hỏt kt hp ng theo nhc Trỡnh by bi hỏt theo nhiu hỡnh thc: n ca, Song ca, Tp ca * c ỳng giai iu, ghộp li kt hp gừ phỏch bi TN s Ni dung 1: ễn bi hỏt Yờu cu: Nờu tỏc gi ca bi hỏt Hỏt li bi hỏt theo nhiu hỡnh thc: t, nhúm, cỏ nhõn Hỏt kt hp v tay theo nhp Hỏt kt hp ng ph ho Nờu tỏc gi ca bi hỏt trờn nh Nhc s Hn Ngc Bớch Tre ng bờn lng Bỏc Nhc v li: Hn Ngc Bớch Thit tha Bờn lng ún giú õu v m thờu Bỏc H v m u cú ụi a, u hoa ,thờu hoa Rt khúm tre a ng ún nng õu l ting chim, ting chim chuyn ngõy th Rt xanh ting sỏo diu,ting sỏo tri ngõn nga Mt khong tri quờ Bỏc cho em v ca hỏt hng thõn yờu v di mỏi túc tre bờn ng Hot ng Hỏt kt hp v tay theo nhp Tre ng bờn lng Bỏc Nhc v li: Hn Ngc Bớch Thit tha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tre ng bờn lng Bỏc Nhc v li: Hn Ngc Bớch Thit tha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hot ng Hỏt kt hp ng ph ho Ni dung 2: Tp c nhc Luyn cao Rờ Mi Son Luyn tit tu 4 Tp c tng cõu Cõu Son Chỳ b mi mi rờ son son i chỳng chỏu yờu chỳ lm Cõu Son son mi rờ mi rờ mi rờ Sỳng chc tay chỳ canh gi cho ho bỡnh Chỳ b i Sỳng chc tay chỳng chỏu yờu chỳ lm chỳ canh gi gi cho ho bỡnh Mỗi t : bạn Hỏt va kt hp v tay theo nhp T no hỏt hay, v tay u t ú thng Tp chộp bi TN vo v Chuẩn bị sau : Tit 23 trang 37 [...]... nhiều hình thức Tre ngà bên lăng Bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích Thiết tha • Bên lăng • Đón gió đâu về mà thêu Bác Hồ về mà đu có đôi đưa, đu hoa ,thêu hoa Rất khóm tre đưa ngà Đón nắng đâu trong là tiếng chim, tiếng • chim chuyền ngây thơ Rất xanh tiếng sáo diều,tiếng sáo trời ngân nga Một khoảng trời quê Bác cho em về ca hát hương thân yêu về dưới mái tóc tre bên ngà Tre ngà bên lăng Bác Nhạc và lời:... Ngọc Bích Thiết tha • Bên lăng • Đón gió đâu về mà thêu Bác Hồ về mà đu có đôi đưa, đu hoa ,thêu hoa Rất khóm tre đưa ngà Đón nắng đâu trong là tiếng chim, tiếng • chim chuyền ngây thơ Rất xanh tiếng sáo diều,tiếng sáo trời ngân nga Một khoảng trời quê Bác cho em về ca hát hương thân yêu về dưới mái tóc tre bên ngà Hoạt động 2 • Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp Tre ngà bên lăng Bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc... dưới mái tóc tre bên ngà Hoạt động 2 • Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp Tre ngà bên lăng Bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích Thiết tha • x x • x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tre ngà bên lăng Bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích Thiết tha • x x • x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hoạt động 3 • Hát kết hợp vận động phụ hoạ Nội dung 2: Tập đọc nhạc Luyện cao độ
- Xem thêm -

Xem thêm: TRE NGÀ bên LĂNG bác , TRE NGÀ bên LĂNG bác , TRE NGÀ bên LĂNG bác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay