TIẾNG VIỆT lớp 5 ôn tập

22 187 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:06

Tiếng việt Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2009 áo chàm: áo nhuộm chàm, màu xanh đen nhạc ngựa : chuông con, có hạt đeo cổ ngựa,khi ngạ rung kêu thành tiếng thung: thung lũng Tìm hiểu Vì địa điểm thơ đợc gọi cổng trời ? Nơi đợc gọi cổng trời vỡ ú l mt ốo cao gia hai vỏch ỏ ; t nh ốo cú th thy c mt khong tri l ra, cú giú thong, cú mõy bay, to cm giỏc nh ú l cng i lờn tri Tìm hiểu Cỏ hoa Thác nớc Dòng suối Vạt nơng, thung lũng Tìm hiểu Cỏ hoa muôn sắc màu Tìm hiểu nớc Thác trắng xoá đổ từ cao xuống, vang vọng ngân nga Tìm hiểu Dòng suối uốn lợn, có đàn dê thong thả soi bóng xuống nớc Vạt nơng, thung lũng lúa chín vàng nh màu mật đọng Hãy tả lại vẻ đẹp tranh thiên nhiên thơ ? Cỏ hoa muôn sắc màu trắng xoá đổ từ cao xuống, vang vọng ngân nga Dòng suối uốn lợn, có đàn dê thong thả soi bóng xuống nớc Vạt nơng, thung lũng lúa chín vàng nh màu mật đọng Thác nớc Bức tranh thiên nhiên thơ hin lên với nhiều cảnh vật thơ mộng Trong cảnh vật đợc miêu tả, em thích cảnh vật ? Vì ? Điều khiến cho cánh rừng sơng giá nh ấm lên ? Cánh rừng sơng giá đợc ấm lên có hoạt động ngời Ai tất bật, rộn rã: Ngời Tày gặt lúa trồng rau Ngời Dao, ngời Giáy tìm măng hái nấm Tiếng nhạc ngựa, tiếng gió thổi tiếng suối reo, bóng áo chàm thấp thoáng Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng thiên nhiên vùng núi cao sống bình lao động đồng bào dân tộc Luyện đọc diễn cảm học thuộc lòng Luyện đọc : Giữa hai bên vách đá Mở khoảng trời Có gió thoảng mây trôi Cổng trời mặt đất ? Luyện đọc : Nhỡn xa ngỳt ngỏt Bao sc mu c hoa Con thỏc rộo ngõn nga n dờ soi ỏy sui Gia ngỳt ngn cõy trỏi Dc vựng rng nguyờn s Khụng bit thc hay m Rỏng chiu nh hi khúi Luyện đọc : Những vạt nơng màu mật Lúa chín ngập lòng thung Và tiếng nhạc ngựa rung Suốt triền rừng hoang dã Ngời Tày từ khắp ngả Đi gặt lúa, trồng rau Những ngời Giáy, ngời Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều Và gió thổi, suối reo ấm rừng sơng giá Thứ t ngày 12 tháng năm 2009 Tập đọc Trớc cổng trời Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng thiên nhiên vùng núi cao sống bình lao động đồng bào dân tộc [...]... cánh rừng sơng giá nh ấm lên ? Cánh rừng sơng giá đợc ấm lên bởi có hoạt động của con ngời Ai cũng tất bật, rộn rã: Ngời Tày đi gặt lúa trồng rau Ngời Dao, ngời Giáy đi tìm măng hái nấm Tiếng nhạc ngựa, tiếng gió thổi tiếng suối reo, bóng áo chàm thấp thoáng Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên vùng núi cao và cuộc sống thanh bình trong lao động của đồng bào các dân tộc Luyện đọc diễn cảm... hi khúi Luyện đọc : Những vạt nơng màu mật Lúa chín ngập lòng thung Và tiếng nhạc ngựa rung Suốt triền rừng hoang dã Ngời Tày từ khắp ngả Đi gặt lúa, trồng rau Những ngời Giáy, ngời Dao Đi tìm măng, hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh cả nắng chiều Và gió thổi, suối reo ấm giữa rừng sơng giá Thứ t ngày 12 tháng 8 năm 2009 Tập đọc Trớc cổng trời Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên...Hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ ? Cỏ hoa muôn sắc màu trắng xoá đổ từ trên cao xuống, vang vọng ngân nga Dòng suối uốn lợn, có đàn dê thong thả soi bóng mình xuống nớc Vạt nơng, thung lũng lúa chín vàng nh màu mật đọng Thác nớc Bức tranh thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG VIỆT lớp 5 ôn tập , TIẾNG VIỆT lớp 5 ôn tập , TIẾNG VIỆT lớp 5 ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay