THƯ gửi các học SINH

11 169 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

Thứ hai ngày tháng năm 2008 Tập đọc: Thư gửi học sinh Ngày khai trường tháng năm 1945 có đặc biệt so với ngày khai trường khác? Đây ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày khai trường nước Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ Ngày khai trường tháng năm 1945 có đặc biệt so với ngày khai trường khác? Đây ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày khai trường nước Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: tên nư ớc ta từ năm 1945 đến năm 1976 Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ toàn dân ? Xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại, cho theo kịp nư ớc hoàn cầu Hoàn cầu: giới Học sinh có trách nhiệm công kiến thiết đất nước ? Học sinh phải siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cường quốc năm châu Hoàn cầu: giới Học sinh có trách nhiệm công kiến thiết đất nước ? Học sinh phải siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cường quốc năm châu Luyện đọc diễn cảm : Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày cần phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nước hoàn cầu Trong công kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi em nhiều Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu đư ợc hay không, nhờ phần công học tập em Luyện đọc diễn cảm : Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày cần phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nước hoàn cầu Trong công kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi em nhiều Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu đư ợc hay không, nhờ phần công học tập em Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn tin tưởng học sinh kế tục xứng đáng nghiệp cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn tin tưởng học sinh kế tục xứng đáng nghiệp cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam [...]...Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng học sinh sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam mới
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ gửi các học SINH , THƯ gửi các học SINH , THƯ gửi các học SINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay