NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG lời CA

22 179 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

Giáo viên thực : Hoàng Vân Kiểm tra cũ Hóy quan sỏt bc tranh v cho bit gi trc em ó hc bi hỏt no? Bi hỏt Con chim hay hút 2 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Âm nhạc Học hát : Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Âm nhạc Học hát : Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng cầm tay đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố trời ngời đời Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm em thầy lớn em bớc đờng trang hơng dới mơ sáng ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng thầy cô Chúng em xin tặng thầy cô yêu ơn đẹp đẹp nhất ? Em hóy cho bit bi hỏt trờn sỏng tỏc ca nhc s no? Nhc s Hong Long ? Bi hỏt gm cú my li? my cõu? Gm cú li, 10 cõu ? Em hóy cho bit bi hỏt trờn sỏng tỏc ca nhc s no? Nhc s Hong Long ? Bi hỏt gm cú my li? my cõu? Gm cú li, 10 cõu Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng cầm tay đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố trời ngời đời Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm em thầy lớn em bớc đờng trang hơng dới mơ sáng ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng thầy cô Chúng em xin tặng thầy cô yêu ơn đẹp đẹp nhất Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng cầm tay đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố trời ngời đời Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm em thầy lớn em bớc đờng trang hơng dới mơ sáng ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng thầy cô Chúng em xin tặng thầy cô yêu ơn đẹp đẹp nhất Luyn a ỏ a Những hoa ca Nhạc lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng cầm tay đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố trời ngời đời Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm em thầy lớn em bớc đờng trang hơng dới mơ sáng ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng thầy cô Chúng em xin tặng thầy cô yêu ơn đẹp đẹp nhất Những hoa ca Tơi vui náo nức Cùng cầm tay đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố trời ngời đời Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm em thầy lớn em bớc đờng trang hơng dơi gơng mặt mơ sáng gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng thầy cô Chúng em xin tặng thầy cô yêu ơn đẹp đẹp nhất Hát kết hợp vỗ tay theo nhp Cùng / cầm tay đến thăm thầy cô X X X Hát kết hợp vỗ tay theo phỏch X Cùng / cầm tay đến thăm thầy cô x x x x x x x x * Nội dung hát nói lên điều ? Nội dung hát nói lên lòng kính yêu tình cảm biết ơn thầy cô giáo * Em phải làm để xứng đáng với công lao thầy cô giáo ? Xin chân thành cám ơn quý thầy, cô em ý lắng nghe ! Chỳc thy cụ v cỏc em luụn vui v cuc sng Xin chân thành cám ơn quý thầy, cô em ý lắng nghe ! Chỳc thy cụ v cỏc em luụn vui v cuc sng [...].. .Những bông hoa những bài ca Nhạc và lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng nhau cầm tay đi đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã mãi Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố mới trời ngời đời này Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công đoá khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm các em sẽ thầy các cùng lớn em bớc trên đờng trong những trang... ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng các thầy các cô Chúng em xin tặng các thầy các cô yêu ơn đẹp đẹp nhất nhất Luyn thanh a ỏ a Những bông hoa những bài ca Nhạc và lời : Hoàng Long Tơi vui náo nức Cùng nhau cầm tay đi đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã mãi Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố mới trời ngời đời này Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc... ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm các em sẽ thầy các cùng lớn em bớc trên đờng trong những trang vở hơng dới mơ sáng ánh mặt gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng các thầy các cô Chúng em xin tặng các thầy các cô yêu ơn đẹp đẹp nhất nhất Những bông hoa những bài ca Tơi vui náo nức Cùng nhau cầm tay đi đến Thầy cô dạy em mong chúng Li hát Học tốt rộn học rã mãi Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô... tốt rộn học rã mãi Ngàn hoa Mùa thu nở đẹp cô khôn phố mới trời ngời đời này Náo Nhớ nức mãI Những Những tơi tơi bé nhớ khoe sắc bao ớc tiếng công đoá khúc bao ghi cời say thầy, nhớ hoa ca tơi bao thăm các em sẽ thầy các cùng lớn em bớc trên đờng trong những trang vở hơng dơi gơng mặt mơ sáng gơng mặt sa mãI màu lời Chúng em xin tặng các thầy các cô Chúng em xin tặng các thầy các cô yêu ơn đẹp đẹp nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG lời CA , NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG lời CA , NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG lời CA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay