NHÀ NGUYỄN THÀNH lập

21 57 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

THẢO LUẬN Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh nào?  Những chi tiết cho thấy vua Nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho kiên bảo vệ ngai vàng mình?  Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh ?      Sau vua Quang Trung qua đời ,triều đại Tây Sơn suy yếu dần Lợi dụng thời , Nguyễn Ánh huy động lực lượng công nhà Tây Sơn Năm 1082, triều Tây Sơn bị lật đổ Nguyễn Ánh lên Hoàng đế ,lấy niên hiệu Gia Long, định đô Phú Xuân (Huế) Kể từ năm 1802 đến năm 1858 , nhà Nguyễn trải qua đời vua Gia Long , Minh Mạng , Thiệu Trị , Tự Đức Những chi tiết cho thấy vua Nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho kiên bảo vệ ngai vàng mình? Các vua nhà Nguyễn  không đặt hoàng hậu  bỏ chức tể tướng  tự điều hành việc hệ trọng nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức kì thi Hội, từ việc thay đổi quan triều điều động quân đánh xa đến việc trực tiếp điều hành quan đứng đầu tỉnh  Quân đội Nhà Nguyễn tổ chức ?  Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân: (bộ binh, thuỷ binh, tượng binh , … )  Ở kinh đô nơi xây dựng thành trì vững  Để kịp thời chuyển tin tức, nhà Nguyễn cho xây dựng trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Tây đất nước Nhà Nguyễn ban hành luật ? Bộ luật bảo vệ quyền lợi ?Kể vài quy định mà em biết Nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long  Bộ luật Gia Long bảo vệ quyền hành tuyệt đối nhà vua , đề cao địa vị quan lại ,trừng trị tàn bạo kẻ chống đối  Bộ luật có điều quy định :những mưu phản mưu ,không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm bị xử lăng trì Ông ,cha ,con,cháu ,anh em kẻ từ 16 tuổi trở lên bị chém đầu Con trai từ 15 tuổi trở xuống ,mẹ gái … kẻ phải làm nô tì cho nhà quan Tài sản kẻ bị tịch thu * Tên húy: Nguyễn Phúc Ánh * Sinh 1762; Mất 1820 * Trị vì: 1802 – 1820 * Triều đại: Nhà Nguyễn * Niên hiệu: Gia Long (1802 1820) * Miếu hiệu: Thế Tổ * Thụy hiệu: Cao Hoàng Đế HOÀNG TỘC TRIỀU NGUYỄN Vua Minh Mạng Vua Tự Đức MỘT ¤NG QUAN triÒu nguyÔn QUAN ĐI NGỰA QUAN ĐI VÕNG TƯỢNG BINH MÃ BINH THUỶ BINH TIỀN THỜI XƯA TỔNG KẾT   Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn Các vua nhà Nguyễn dùng biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ NGUYỄN THÀNH lập , NHÀ NGUYỄN THÀNH lập , NHÀ NGUYỄN THÀNH lập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay