NHÀ hậu lê và VIỆC QUẢN lý đất nước

38 94 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Trường tiểu học Kim Đức Môn : LỊCH SỬ Giáo viên: Nguyễn Thị Tình L ớp N ăm h ọc: 2009 2010 (Tiết 21) Kiểm tra Chọn ý cũ 1/ Nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược : A Nam Hán B Tống C Mông-Nguyên D Minh Chọn ý Kiểm tra cũ 2/Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống quân Minh xâm lược : A Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan nhà Minh tan vỡ Quân Minh xâm lược đầu hàng, rút nước B.Mưu đồ cứu cứu viện viện cho cho Đông Đông Quan Quan của nhà nhà Minh Minh tan Mưu đồ vỡ Minh xâmxâm lượclược đầu đầu hàng, rút tan Quân vỡ Quân Minh hàng, rútnước Nước hoàntatoàn lập, Lêlập, LợiLê lênLợi nước ta Nước hoànđộc toàn độc lênHoàng đế, mở đế, đầumở thờiđầu Hậu Lê.Hậu Lê Hoàng thời NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC I/ NHÀ HẬU LÊ ĐƯỢC THÀNH LẬP I/ Nhà Hậu Lê thành lập + Nhà Hậu Lê đời vào thời gian ? Ai người thành lập ? - Nhà Hậu Lê đời vào thời gian : năm 1428 Lê Lợi người thành lập Nhà Lê I/ Nhà Hậu Lê thành lập + Sau lên Lê Lợi lấy tên nước đóng đô đâu ? - Sau lên Lê Lợi lấy tên nước Đại Việt đóng đô Thăng Long I/ Nhà Hậu Lê thành lập + Hãy kể tên số ông vua nhà Hậu Lê ? - Tên ông vua nhà Hậu Lê Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông… III / NÉT NỔI BẬT CỦA THỜI HẬU LÊ III/ Nét bật thời Hậu Lê + Lê Thánh Tông làm cho đất nước ? - Lê Thánh Tông vẽ đồ Hồng Đức III/ Nét bật thời Hậu Lê + Ngoài việc cho vẽ đồ, nhà Hậu Lê làm để quản lí đất nước ? - Để quản lí đất nước nhà Hậu Lê soạn Bộ luật Hồng Đức III/ Nét bật thời Hậu Lê + Vì đồ Bộ luật thời có tên gọi đồ Hồng Đức Bộ luật Hồng Đức ? - Vì Lê Thánh Tông lên Ông lấy niên hiệu Hồng Đức nên đồ Bộ luật thời ông cai trị có tên Hồng Đức III/ Nét bật thời Hậu Lê Thảo luận nhóm Em nêu nội dung Bộ luật Hồng Đức ? III/ Nét bật thời Hậu Lê + Hãy nêu điểm tiến Bộ Luật Hồng Đức? + Trong điểm tiến em thích điểm ? Vì ? III/ Nét bật thời Hậu Lê + Theo em việc vẽ đồ ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng gì? - Việc vẽ đồ ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng giúp vua Lê cai quản đất nước Nó củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế ổn định xã hội Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lí đất nước chặt chẽ Lê Thánh Tông cho vẽ đồ soạn luật Hồng đức để bảo vệ chủ quyền dân tộc trật tự xã hội Ngày để tỏ lòng nhớ ơn vua nhân dân ta làm việc ? Ở thành phố Việt Trì có đường trường mang tên vị vua ? L V U H Ậ L Ê T V Ẽ Đ B Ả H U T H Ạ N Y Ă I Đ Ệ N Ê L Ợ I A U L Ê H Á N H T Ô N G H À N H K H I Ể N Ồ N G L O N G Đ Ạ I V I Ệ T H Ồ N G Đ Ứ C T Ư Ớ N G Q U Ố C
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ hậu lê và VIỆC QUẢN lý đất nước , NHÀ hậu lê và VIỆC QUẢN lý đất nước , NHÀ hậu lê và VIỆC QUẢN lý đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay