LIÊN kết các câu BẰNG lặp từ

11 154 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:04

câu: Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ câu: Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 câu: Luyện từ I Nhận xét Trong câu in đậm dới đây, từ lặp lại từ dùng câu trớc? Đền Thợng nằm chót vót đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Trướcư đền,ưnhữngưkhómưhảiưđườngưđâmưbôngưrựcưđỏ,ưnhữngư cánhưbướmưnhiềuưmàuưsắcưbayưdậpưdờnưnhưư đangưmúaư quạtưxoèưhoa đoàn minh tuấn Nếu ta thay từ đợc dùng lằp lại từ nhà, chùa, trờng, lớp hai câu có gắn bó với không? Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 câu: Luyện từ I Nhận xét Trong câu in đậm dới đây, từ lặp lại từ dùng câu trớc? Đền Thợng nằm chót vót đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Trướcư đền,ưnhữngưkhómưhảiưđườngưđâmưbôngưrựcưđỏ,ưnhữngư cánhưbướmưnhiềuưmàuưsắcưbayưdậpưdờnưnhưư đangưmúaư quạtưxoèưhoa đoàn minh tuấn Nếu ta thay từ đợc dùng lằp lại từ nhà, chùa, trờng, lớp hai câu có gắn bó với không? Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Liên kết câu cách lặp từ ngữ câu: II Ghi nhớ Trong văn, đoạn văn, câu phải liên kết chặt chẽ với Để liên kết câu với câu đứng trớc nó, ta lặp lại câu từ ngữ xuất câu đứng trớc Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Liên kết câu cách lặp từ ngữ câu: III Luyện tập Bài 1: Tìm gạch dới từ ngữ đợc lặp lại để liên kết câu: a) Niềm tự hào đáng văn hoá Đông Sơn su tập trống đồng phong phú Trống đồng Đông Sơn đa dạng không hình dáng, kích th ớc mà phong cách trang trí, xếp hoa văn Nguyễn văn huyên b) Trong sáng công sự, lỡi xẻng anh chiến sĩ xúc lên mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu xanh, hình đuôi rồng Anh chiến sĩ nét hoa văn y nh hoa văn hũ rợu thờ đình làng anh Hà đìng cẩn Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Liên kết câu cách lặp từ ngữ câu: III Luyện tập Bài 1: Tìm gạch dới từ ngữ đợc lặp lại để liên kết câu: a) Niềm tự hào đáng văn hoá Đông Sơn su tập trống đồng phong phú Trống đồng Đông Sơn đa dạng không hình dáng, kích th ớc mà phong cách trang trí, xếp hoa văn Nguyễn văn huyên b) Trong sáng công sự, lỡi xẻng anh chiến sĩ xúc lên mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu xanh, hình đuôi rồng Anh chiến sĩ nét hoa văn y nh hoa văn hũ rợu thờ đình làng anh Hà đìng cẩn Chọn từ ngữ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống để câu, đoạn đợc liên kết với nhau: Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, đoàn thuyền đánh cá rẽ sơng bạc nối đuôi cập bến, cánh buồm ớt át nh cánh chim ma . Thuyền Thuyền lới mui bằng, giã đôiThuyền mui cong . khu Bốn buồm Thuyền chữ nhật Vạn Ninh buồm cánh én tôm Thuyền cá đầy khoang Ngời ta khiêng sọt cá nặng tơi roi rói lên chợ Cá song khoẻ, Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá Những vớt lên hàng giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm Cá chim dẹt nh hình chim lúc sải cánh bay, Những thịt ngon vào loại nhì Những cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mợt nh đợc quét lớp mỡ Những tôm tròn, thịt căng lên ngấn nh cổ tay trẻ lên ba, da xanh áng, hàng chân choi choi nh muốn bơi Theo ThiưSảnh (cá song, tôm, thuyền, cá chim, chợ) Chọn từ ngữ ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống để câu, đoạn đợc liên kết với nhau: Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, đoàn thuyền đánh cá rẽ sơng bạc nối đuôi cập bến, cánh buồm ớt át nh cánh chim ma . Thuyền Thuyền lới mui bằng, giã đôiThuyền mui cong . khu Bốn buồm Thuyền chữ nhật Vạn Ninh buồm cánh én tôm Thuyền cá đầy khoang Ngời ta khiêng sọt cá nặng tơi roi rói lên chợ Cá song khoẻ, Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá Những vớt lên hàng giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm Cá chim dẹt nh hình chim lúc sải cánh bay, Những thịt ngon vào loại nhì Những cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mợt nh đợc quét lớp mỡ Những tôm tròn, thịt căng lên ngấn nh cổ tay trẻ lên ba, da xanh áng, hàng chân choi choi nh muốn bơi Theo ThiưSảnh (cá song, tôm, thuyền, cá chim, chợ) Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Liên kết câu cách lặp từ ngữ câu: II Ghi nhớ Trong văn, đoạn văn, câu phải liên kết chặt chẽ với Để liên kết câu với câu đứng trớc nó, ta lặp lại câu từ ngữ xuất câu đứng trớc Thứ t ngày 12 tháng năm 2008 Luyện từ Liên kết câu cách lặp từ ngữ câu: II Ghi nhớ Trong văn, đoạn văn, câu phải liên kết chặt chẽ với Để liên kết câu với câu đứng trớc nó, ta lặp lại câu từ ngữ xuất câu đứng trớc [...]...Thứ t ngày 12 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ câu: II Ghi nhớ 1 Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau 2 Để liên kết một câu với câu đứng trớc nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: LIÊN kết các câu BẰNG lặp từ , LIÊN kết các câu BẰNG lặp từ , LIÊN kết các câu BẰNG lặp từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay