ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN

20 129 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:03

Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Kiểm tra cũ Để ăn phải làm gì? n sch chỳng ta cn tay bng x phũng trc n n thc n nu chớn, hp v sinh Ung nc nh th no l m bo hp v sinh? Ung nc sch c un sụi Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Tìm hiểu bệnh giun: Nhóm 1: Nêu triệu chứng ngời bị nhiễm giun? Nhóm 2: Giun thờng sống đâu thể ngời? Nhóm 3, nhóm 4: Giun ăn mà sống đợc thể ngời? Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Tìm hiểu bệnh giun: Nhóm 1: Nêu triệu chứng ngời bị nhiễm giun? Nhóm 2: Giun thờng sống đâu thể ngời? Nhóm 3, nhóm 4: Giun ăn mà sống đợc thể ngời? Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Tìm hiểu bệnh giun: Nhóm 1: Nêu triệu chứng ngời bị nhiễm giun? Nhóm 2: Giun thờng sống đâu thể ngời? Nhóm 3, nhóm 4: Giun ăn mà sống đợc thể ngời? Kết luận: Triệu chng ngời bị bệnh giun hay đau bụng, buồn nôn, ỉa chảy, ngứa hậu môn Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Tìm hiểu bệnh giun: Nhóm 1: Nêu triệu chứng ngời bị nhiễm giun? Nhóm 2: Giun thờng sống đâu thể ngời? Nhóm 3, nhóm 4: Giun ăn mà sống đợc thể ngời? Kết luận: Triệu chng ngời bị bệnh giun hay đau bụng, buồn nôn, ỉa chảy, ngứa hậu môn *Giun v u trựng ca giun cú th sng nhiu ni c th nh: rut, d dy, gan phi, mch mỏu nhng ch yu l rut *Giun hỳt cỏc cht b dng c th ngi sng *Ngi b nhim giun, c bit l tr em thng xanh xao, mt mi c th mt cht dinh dng, thiu mỏu.Nu giun quỏ nhiu cú th gõy tc rut, tc ng mtdn n cht ngi Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Các đờng lây nhiễm giun: Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Các đờng lây nhiễm giun: Nguyên nhân lây nhiễm giun: Chỉ nói trứng giun vào thể ngời cách nào? Chỉ nói trứng giun vào thể ngời cách nào? Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9: Đề phòng bệnh giun Kết luận: Nếu đại tiện không hợp vệ sinh, không rửa tay sau đại tiện Ăn, uống không hợp vệ sinh bị nhiễm giun Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9: Đề phòng bệnh giun Kết luận: Nếu đại tiện không hợp vệ sinh, không rửa tay sau đại tiện Ăn, uống không hợp vệ sinh bị nhiễm giun Một số loại giun thờng gặp: Giun móc Giun kim Giun đũa Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Đề phòng bệnh giun: Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Hoạt động Đề phòng bệnh giun: Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài Đề phòng bệnh giun Kết luận: Để đề phòng bệnh giun cần ăn chín, uống sôi Rửa tay cắt móng tay th ờng xuyên Sử dụng nhà xí hợp vệ sinh Chúc thầy cô giáo em mạnh khoẻ! Chúc thầy cô giáo em mạnh khoẻ! [...]... chúng ta có thể bị nhiễm giun Một số loại giun thờng gặp: Giun móc Giun kim Giun đũa Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9 Đề phòng bệnh giun Hoạt động 3 Đề phòng bệnh giun: 2 4 3 Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9 Đề phòng bệnh giun Hoạt động 3 Đề phòng bệnh giun: 2 4 3 Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9 Đề phòng bệnh giun Thứ năm ngày 28...Chỉ và nói trứng giun vào cơ thể ngời bằng cách nào? Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên và xã hội Bài 9: Đề phòng bệnh giun Kết luận: Nếu đi đại tiện không hợp vệ sinh, không rửa tay sau khi đi đại tiện Ăn, uống không hợp vệ sinh chúng ta có thể bị nhiễm giun Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên và xã hội Bài 9: Đề phòng bệnh giun Kết luận: Nếu đi đại tiện không hợp... bệnh giun Hoạt động 3 Đề phòng bệnh giun: 2 4 3 Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9 Đề phòng bệnh giun Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Bài 9 Đề phòng bệnh giun Kết luận: Để đề phòng bệnh giun chúng ta cần ăn chín, uống sôi Rửa tay và cắt móng tay th ờng xuyên Sử dụng nhà xí hợp vệ sinh Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ! Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN , ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN , ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay