ĐẠO đức lớp 3

22 177 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:03

Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu - thầy cô giáo Về dự thăm lớp Phân môn đạo đức lớp Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu - thầy cô giáo Về dự thăm lớp Phân môn đạo đức lớp đạo đức : Tiết 13 Quan Tâm, Giúp Đỡ hàng xóm láng giềng đạo đức : Tiết 13 Quan Tâm, Giúp Đỡ hàng xóm láng giềng Em đọc thầm lại truyện Chị Thuỷ em trả lời câu hỏi sau: Vì bé Viên lại cần quan tâm chị Thuỷ? Bạn Thuỷ làm để bé Viên chơi vui nhà? Vì mẹ Viên lại thầm cảm ơn chị Thuỷ? Qua câu chuyện trên, em học đợc bạn Thuỷ điều gì? Em đọc thầm lại truyện Chị Thuỷ em trả lời câu hỏi sau: Vì bé Viên lại cần quan tâm chị Thuỷ? Bạn Thuỷ làm để bé Viên chơi vui nhà? Vì mẹ Viên lại thầm cảm ơn chị Thuỷ? Qua câu chuyện trên, em học đợc bạn Thuỷ điều gì? Hãy quan sát đặt tên cho tranh sau: Hãy quan sát đặt tên cho tranh sau: Cậu bé ngoan Không nên làm trật tự khu phố Cậu bé đa th Cô bé tốt bụng Cô bé tốt bụng Cậu bé ngoan Cậu bé chuyển th Không nên làm trật tự khu phố Cô bé tốt bụng đáp án: Việc làm bạn nhỏ tranh 1, ,4 quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Còn bạn đá bóng tranh làm ồn, ảnh hởng đến hàng xóm láng giềng - Bạn làm đợc việc để giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - Bạn làm việc nh để giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - Sau làm xong, bạn thấy nào? Chơi với em Trông hộ em bé Giúp em học Lễ phép chào hỏi hàng xóm Hỏi thăm, chia sẻ Trông nhà hộ hàng xóm vắng hàng xóm có chuyện vui, buồn Chơi với em Trông hộ em bé Giúp em học Lễ phép chào hỏi hàng xóm Hỏi thăm, chia sẻ Trông nhà hộ hàng xóm vắng hàng xóm có chuyện vui, buồn Hãy bày tỏ đánh giá em ý dới thẻ cho phù hợp với nội dung tình sau: a Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có Tán thành Phân vân Không Tán thành b Đèn nhà ai, nhà rạng Tán thành Phân vân Không Tán thành c Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng biểu tình làng nghĩa xóm Tán thành Phân vân Không Tán thành d Trẻ em cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm phù hợp với khả Tán thành Phân vân Không Tán thành Hãy bày tỏ đánh giá em ý dới thẻ cho phù hợp với nội dung tình sau: a Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có Tán thành Phân vân Không Tán thành b Đèn nhà ai, nhà rạng Tán thành Phân vân Không Tán thành c Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng biểu tình làng nghĩa xóm Tán thành Phân vân Không Tán thành d Trẻ em cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm phù hợp với khả Tán thành Phân vân Không Tán thành Ghi nhớ Hàng xóm láng giềng cần quan tâm, giúp đỡ Dù nhỏ tuổi, em cần biết làm việc phù hợp với sức để giúp đỡ hàng xóm láng giềng Su tầm truyện, thơ, ca dao, tục ngữ Vẽ tranh chủ đề quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng [...]...Cậu bé đa th Cô bé tốt bụng Cô bé tốt bụng Cậu bé ngoan Cậu bé chuyển th Không nên làm mất trật tự khu phố Cô bé tốt bụng đáp án: Việc làm của các bạn nhỏ trong tranh 1, 3 ,4 là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Còn các bạn đá bóng trong tranh 2 là làm ồn, ảnh hởng đến hàng xóm láng giềng - Bạn đã làm đợc việc gì để giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - Bạn làm việc đó
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠO đức lớp 3 , ĐẠO đức lớp 3 , ĐẠO đức lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay