Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

168 241 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - - NGUYỄN NHẬT LỆ NGHIÊN CỨU DỰ ÁN KHẢ THI XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ TIẾN MINH Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học không trùng lặp với luận văn công trình tác giả khác Các tư liệu số sử dụng luận văn lấy từ nguồn đảm bảo tin cậy, xác trung thực Tác giả Nguyễn Nhật Lệ i LỜI CẢM ƠN Luận văn với đề tài: “Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề huyện Yên Phong, tỉnh Bắc ninh” hoàn thành trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Để hoàn thiện luận văn, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể Trước tiên, với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Đỗ Tiến Minh, thầy nhiệt tình hướng dẫn khoa học động viên tác giả để luận văn hoàn thành Tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy, Quý cô Viện Kinh tế Quản lý trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội tận tâm giúp đỡ suốt trình nghiên cứu đề tài Tác giả xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, anh chị trung tâm dạy nghề huyện Yên Phong quan tâm, động viên giúp đỡ tác giả suốt trình hoàn thành luận văn thạc sĩ Với thời gian thực không dài nên việc nghiên cứu nhiều thiếu sót, tác giả mong giảng viên chia sẻ góp ý thêm để luận văn hoàn thiện hơn, việc giúp nâng cao kiến thức thân để phục vụ công việc tốt Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Nhật Lệ ii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Đầu tư 1.1.1 Khái niệm đầu tư 1.1.2 Vai trò đầu tư 1.2 Dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.2.2 Phân loại dự án đầu tư 1.2.3 Chu trình dự án 10 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu dự án đầu tư 16 1.3 Nội dung phân tích khả thi dự án đầu tư 19 1.3.1 Phân tích cần thiết phải đầu tư mục tiêu đầu tư 20 1.3.2 Phân tích tính khả thi kỹ thuật - công nghệ 20 1.3.3 Phân tích tính khả thi kinh tế - tài 21 1.3.4 Phân tích tính khả thi kinh tế - xã hội 26 1.3.5 Phân tích tính khả thi môi trường 28 1.4 Kết luận chương 29 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ YÊN PHONG 30 2.1 Các để lập dự án 30 2.2 Sự cần thiết đầu tư dự án mục tiêu dự án 32 iii 2.2.1 Bối cảnh chung tình hình đào tạo nghề 32 2.2.2 Sự cần thiết phải đầu tư 39 2.2.3 Mục tiêu dự án 41 2.3 Nội dung dự án 42 2.3.1 Vị trí dự án 42 2.3.2 Qui mô đào tạo dự án 42 2.3.3 Các hạng mục công trình xây dựng 43 2.3.4 Danh mục đầu tư trang thiết bị 68 2.3.5 Xây dựng chương trình đào tạo 71 2.3.6 Xây dựng đội ngũ giáo viên 72 2.4 Xác định nguồn thu dự án 73 2.4.1 Phần thu từ phân bổ tài huyện Yên Phong hàng năm cho trung tâm dạy nghề 73 2.4.2 Phần thu từ học phí đào tạo nghề sơ cấp 73 2.4.3 Thu từ học phí liên kết đào tạo trung cấp nghề 74 2.5 Xác định chi phí dự án 75 2.5.1 Đầu tư ban đầu 75 2.5.2 Chi phí thường xuyên 81 2.6 Nguồn vốn dự án 85 2.7 Kế hoạch tiến độ thực dự án 86 2.8 Tổ chức quản lý dự án 86 2.8.1 Lựa chọn hình thức quản lý dự án 86 2.8.2 Công tác đấu thầu 87 2.8.3 Phương châm để thực Dự án tiến độ 87 2.6 Kết luận chương 88 iv CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN VỀ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 89 3.1 Phân tích tính khả thi kỹ thuật - công nghệ dự án 89 3.2 Phân tích tính khả thi kinh tế - tài kinh tế - xã hội dự án 91 3.2.1 Phân tích tính khả thi kinh tế - tài dự án 91 3.2.2 phân tích tính khả thi kinh tế - xã hội dự án 95 3.2.3 Phân tích độ nhạy dự án 100 3.2.4 Tổng hợp kết phân tích hiệu kinh tế - xã hội dự án 104 3.3 Phân tích tác động môi trường dự án 106 3.3.1 Tác động đến môi trường giai đoạn thi công 106 3.3.2 Tác động môi trường vận hành dự án 107 3.4 Kết luận chương 109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 113 v DANH MỤC VIẾT TẮT VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TIẾNG VIỆT BLĐTBXH : Bộ lao động thương binh xã hội BTC : Bộ tài BXD : Bộ xây dựng CFAT: Dòng tiền sau thuế Cash flow after tax CFBT: Dòng tiền trước thuế Cash flow before tax CSDN: Cơ sở dạy nghề CSXD: Cơ sở xây dựng DV: Dịch vụ IRR: Tỷ suất thu hồi nội KCN: Khu công nghiệp KD: Kinh doanh KHTC : Kế hoạch tổng cục NĐ – CP: Nghị định – phủ NPV: Giá trị dòng PTTH: Phổ thông trung học PV(B/C): Tỷ số lợi ích – chi phí QH: Quốc hội QĐ : Quyết định SX: Sản xuất TCDN : Tổng cục dạy nghề TCN: Tiêu chuẩn ngành TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TPHCM: Thành Phố Hồ Chí Minh vi GIẢI THÍCH TIẾNG ANH VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TIẾNG VIỆT TSCĐ: Tài sản cố định TT : Thông tư TTg: Thủ tướng TI: Thu nhập tính thuế Thv: Thời gian hoàn vốn TSKT: Thông số kỹ thuật TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân XKLĐ: Xuất lao động GIẢI THÍCH TIẾNG ANH Tax income vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Chu trình dự án 10 Bảng 2.1: Bảng quy mô diện tích xây dựng tính toán theo tiêu chuẩn .48 Bảng 2.2: Tiêu chuẩn chiếu sáng 56 Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật trung tâm báo cháy sau 60 Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật đầu báo cháy nhiệt gia tăng 61 Bảng 2.5: Đặc tính kỹ thuật đầu báo khói quang .62 Bảng 2.6: Đặc tính kỹ thuật nút ấn báo cháy 63 Bảng 2.7: Đặc tính kỹ thuật chuông báo cháy 63 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp dự trù thu học phí lớp học dự kiến 73 Bảng 2.9: Các nguồn thu dự án 75 Bảng 2.10: Dự toán chi phí xây dựng, tư vấn giám sát, quản lý dự phòng Trung tâm dạy nghề Yên phong 77 Bảng 2.11: Dự toán chi phí thiết bị trung tâm dạy nghề Yên Phong 78 Bảng 2.12: Tổng mức đầu tư ban đầu dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề Yên Phong .80 Bảng 2.13: Bảng dự trù phân bổ lớp học 82 Bảng 2.14: Bảng chi phí vật tư tiêu hao cho lớp học 84 Bảng 2.15: Tổng hợp chi thường xuyên dự án 85 Bảng 3.1: Tổng hợp doanh thu dự án 93 Bảng 3.2: Tổng hợp khoản chi đầu tư ban đầu dự án 93 Bảng 3.3: Tổng hợp khoản chi thường xuyên dự án 94 Bảng 3.4: Kết tiêu phân tích tài - kinh tế dự án .95 viii Bảng 3.5: Bảng tổng hợp khoản thu kinh tế dự án .97 Bảng 3.6: Bảng Chi phí đầu tư ban đầu dự án 97 Bảng 3.7: Bảng Tổng hợp chi thường xuyên dự án 98 Bảng 3.8: Bảng tổng hợp khoản chi kinh tế dự án 98 Bảng 3.9: Các tiêu đánh giá tính khả thi kinh tê-xã hội dự án .99 Bảng 3.10: Kết phân tích độ nhạy với thu nhập tăng thêm giảm 10% 102 Bảng 3.11: Kết phân tích độ nhạy với chi phí đầu tư ban đầu tăng 10% 103 Bảng 3.12: Kết phân tích độ nhạy thu nhập tăng thêm giảm 10% đầu tư ban đầu tăng 10% 103 Bảng 3.13: Tổng hợp kết phân tích hiệu kinh tê-xã hội dự án 104 ix PHỤ LỤC 05 THU NHẬP TĂNG THÊM GIẢM 10% CÁC YẾU TỐ KHÁC GIỮ NGUYÊN Khoản mục Nguồn thu Ngân sách cấp 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 0 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 0 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 0 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề Liên kết đào tạo trung cấp nghề Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu 143 Xây dựng bản, tư vấn, quản lý dự phòng Máy móc thiết bị 30.000.000.000 22.860.480.000 0 0 0 4.291.760.000 0 0 0 260.000.000 0 0 0 viên 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 Bảo dưỡng định kỳ 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 hành 0 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 Điện nước, vệ sinh 0 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Lương bảo vệ 0 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Xây dựng chương trình biên soạn giáo trình Chi thường xuyên Lương cán giáo Tiêu hao vật tư đào tạo Thuê địa điểm thực Thu nhập diện tích canh tác Thực thu -30.050.000.000 27.462.240.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 144 Hệ số chiết khấu (r=10%) 0,909090909 0,826446281 0,751314801 0,683013455 0,620921323 0,56447393 0,513158118 0,46650738 -27318181818 -22696066116 9156348610 8323953282 7567230256 6879300233 6253909303 5685372093 9156348610 17480301892 25047532148 31926832381 38180741684 43866113777 Dòng tiền chiết khấu NPV 21.530.638.328,2 50.014.247.934 IRR 16,92% Thời gian hoàn vốn năm 2,5 tháng Hệ số sinh lời (B/C ratio) 1,35 83238419502 61707781174 0 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 0 10652892562 9684447784 8804043440 8003675854 7276068958 6614608144 30.050.000.000 27.462.240.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 22696066116 1496543952 1360494502 1236813183 1124375621 1022159656 929236050,6 10 11 Ngân sách cấp 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 Tổng thu Tổng thu chiết khấu Tổng chi Tổng chi chiết khấu 27318181818 Khoản mục 12 13 14 15 Nguồn thu Liên kết đào tạo trung cấp nghề 145 Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 dự phòng 0 0 0 Máy móc thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu Xây dựng bản, tư vấn, quản ly Xây dựng chương trình biên soạn giáo trình Chi thường xuyên Lương cán giáo viên Bảo dưỡng định kỳ Tiêu hao vật tư đào tạo Thuê địa điểm thực hành Điện nước, vệ sinh Lương bảo vệ Thu nhập diện tích canh tác Thực thu Hệ số chiết khấu (r=10%) 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 0,424097618 0,385543289 146 0,350493899 0,318630818 0,28966438 0,263331254 0,239392049 Dòng tiền chiết khấu NPV 5168520085 4698654623 4271504202 3883185639 3530168762 3209244329 2917494845 49034633862 53733288485 58004792687 61887978326 65418147088 68627391417 71544886262 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 6013280131 5466618301 4969653001 4517866364 4107151240 3733773855 3394339868 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 844760046 767963678,2 698148798,4 634680725,8 576982478 524529525,5 476845023,1 IRR Thời gian hoàn vốn Hệ số sinh lời (B/C ratio) Tổng thu Tổng thu chiết khấu Tổng chi Tổng chi chiết khấu 147 PHỤ LỤC 06 CHI PHÍ BAN ĐẦU TĂNG 10% CÁC YẾU TỐ KHÁC GIỮ NGUYÊN Khoản mục Nguồn thu Ngân sách cấp 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề 0 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 Liên kết đào tạo trung cấp nghề 0 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 0 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 0 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 33.000.000.000 25.146.528.000 0 0 Máy móc thiết bị 4.641.736.000 0 0 Xây dựng chương trình 286.000.000 0 0 Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu Xây dựng bản, tư vấn, quản lý dự phòng 148 biên soạn giáo trình Chi thường xuyên Lương cán giáo viên 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 Bảo dưỡng định kỳ 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tiêu hao vật tư đào tạo 0 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 Thuê địa điểm thực hành 0 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 Điện nước, vệ sinh 0 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Lương bảo vệ 0 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Thu nhập diện tích canh tác Thực thu Hệ số chiết khấu (r=10%) Dòng tiền chiết khấu -33.050.000.000 30.124.264.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 0,909090909 0,826446281 0,751314801 0,683013455 0,620921323 0,56447393 0,513158118 -30045454545 -24896085950 10103005259 9184550236 8349591123 7590537385 6900488532 10103005259 19287555495 27637146618 35227684003 42128172535 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 NPV IRR Thời gian hoàn vốn Hệ số sinh lời (B/C ratio) Tổng thu 24.000.229.084,7 54.941.540.496 17% năm 1,9 tháng 1,4 90635302820 66635073736 0 15439000000 149 Tổng thu chiết khấu Tổng chi Tổng chi chiết khấu Khoản mục 0 11599549211 10545044737 9586404307 8714913006 7922648187 33.050.000.000 30.124.264.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 30045454545 24896085950 1496543952 1360494502 1236813183 1124375621 1022159656 10 11 12 13 14 15 Ngân sách cấp 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 0 0 0 0 Nguồn thu Liên kết đào tạo trung cấp nghề Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu Xây dựng bản, tư vấn, quản lý 150 dự phòng Máy móc thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Xây dựng chương trình biên soạn giáo trình Chi thường xuyên Lương cán giáo viên Bảo dưỡng định kỳ Tiêu hao vật tư đào tạo Thuê địa điểm thực hành Điện nước, vệ sinh Lương bảo vệ Thu nhập diện tích canh tác Thực thu 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 13.447.100.000 Hệ số chiết khấu (r=10%) 0,46650738 0,424097618 0,385543289 0,350493899 151 0,318630818 0,28966438 0,263331254 0,239392049 Dòng tiền chiết khấu NPV 6273171392 5702883084 5184439167 4713126516 4284660469 3895145881 3541041710 3219128827 48401343927 54104227011 59288666178 64001792694 68286453163 72181599044 75722640753 78941769581 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 15439000000 7202407443 6547643130 5952402846 5411275314 4919341195 4472128359 4065571235 3695973850 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 929236050,6 844760046 767963678,2 698148798,4 634680725,8 576982478 524529525,5 476845023,1 IRR Thời gian hoàn vốn Hệ số sinh lời (B/C ratio) Tổng thu Tổng thu chiết khấu Tổng chi Tổng chi chiết khấu 152 PHỤ LỤC 07 THU NHẬP TĂNG THÊM GIẢM 10% TRONG KHI ĐẦU TƯ BAN ĐẦU TĂNG 10% Khoản mục Nguồn thu Ngân sách cấp 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề 0 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 Liên kết đào tạo trung cấp nghề 0 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 0 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 0 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu Xây dựng bản, tư vấn, quản lý dự phòng Máy móc thiết bị 25.146.528.00 33.000.000.000 0 0 0 4.641.736.000 0 0 0 286.000.000 0 0 Xây dựng chương trình biên soạn giáo trình Chi thường xuyên 153 Lương cán giáo viên 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 Bảo dưỡng định kỳ 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tiêu hao vật tư đào tạo 0 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 Thuê địa điểm thực hành 0 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 Điện nước, vệ sinh 0 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Lương bảo vệ 0 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.124.264.00 12.187.100.00 12.187.100.00 12.187.100.00 12.187.100.00 12.187.100.00 -33.050.000.000 0 0 0 0,909090909 0,826446281 0,751314801 0,683013455 0,620921323 0,56447393 0,513158118 -30045454545 -24896085950 9156348610 8323953282 7567230256 6879300233 6253909303 9156348610 17480301892 25047532148 31926832381 38180741684 Thu nhập diện tích canh tác Thực thu Hệ số chiết khấu (r=10%) Dòng tiền chiết khấu - NPV IRR Thời gian hoàn vốn Hệ số sinh lời (B/C ratio) 16.603.345.766, 54.941.540.49 15% 10 năm 3,4 tháng 1,2 83238419502 66635073736 Tổng thu 0 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 Tổng thu chiết khấu 0 10652892562 9684447784 8804043440 8003675854 7276068958 154 30.124.264.00 Tổng chi Tổng chi chiết khấu Khoản mục 33.050.000.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 30045454545 24896085950 1496543952 1360494502 1236813183 1124375621 1022159656 10 11 12 13 14 15 Ngân sách cấp 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Đào tạo sơ cấp nghề 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 147.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 3.240.000.000 Nguồn thu Liên kết đào tạo trung cấp nghề Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo sơ cấp nghề 1000 học viên Thu nhập tăng thêm nhờ qua đào tạo trung cấp nghề 300 học viên Chi Đầu tư ban đầu 155 Xây dựng bản, tư vấn, quản lý dự phòng 0 0 0 0 Máy móc thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 1.098.900.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Xây dựng chương trình biên soạn giáo trình Chi thường xuyên Lương cán giáo viên Bảo dưỡng định kỳ Tiêu hao vật tư đào tạo Thuê địa điểm thực hành Điện nước, vệ sinh Lương bảo vệ Thu nhập diện tích canh tác Thực thu 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 12.187.100.000 Hệ số chiết khấu (r=10%) 0,46650738 0,424097618 0,385543289 156 0,350493899 0,318630818 0,28966438 0,263331254 0,239392049 Dòng tiền chiết khấu NPV 5685372093 5168520085 4698654623 4271504202 3883185639 3530168762 3209244329 2917494845 43866113777 49034633862 53733288485 58004792687 61887978326 65418147088 68627391417 71544886262 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 14179000000 6614608144 6013280131 5466618301 4969653001 4517866364 4107151240 3733773855 3394339868 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 1.991.900.000 929236050,6 844760046 767963678,2 698148798,4 634680725,8 576982478 524529525,5 476845023,1 IRR Thời gian hoàn vốn Hệ số sinh lời (B/C ratio) Tổng thu Tổng thu chiết khấu Tổng chi Tổng chi chiết khấu 157
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh , Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh , Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, 3 Nội dung phân tích khả thi dự án đầu tư, CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ YÊN PHONG, 2 Sự cần thiết đầu tư dự án và mục tiêu dự án, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN VỀ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay