UI và UX khác nhau như thế nào?

4 193 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:47

UI UX khác ntn Trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo công nghệ ngày nay, thuật ngữ “UI” (Giao diện người dùng) “UX” (Trải nghiệm người dùng) sử dụng nhiều hết Nhìn chung, chúng đề cập đến ý tưởng có từ lâu trước thuật ngữ viết tắt đời Đây thuật ngữ viết tắt Không may thuật ngữ nhanh chóng trở thành từ thông dụng nguy hiểm số trường hợp sử dụng không xác gây nhầm lẫn cho nhà thiết kế, người tìm việc chuyên gia phát triển sản phẩm Việc tìm hiểu giống nhau, khác mối liên hệ chúng điều hoàn toàn cần thiết UI khác hoàn toàn UX Sai lầm phổ biến mà bạn thường thấy nơi làm việc, họp khách hàng, danh sách công việc yêu cầu công việc việc kết hợp sử dụng lại điều khoản sẵn có Có nhiều trường hợp kỳ vọng không xác cho nhà thiết kế UI phải hiểu tập trung công việc vào thiết kế UX họ làm việc trực tiếp với người sử dụng Thực tế UI UX Rắc rối hai viết tắt bắt đầu chữ “U” Và nhiều khả số kỹ thiết lập trùng lặp hai Chắc chắn chúng có liên quan đến thực tế có nhiều designer có kiến thức kinh nghiệm hai lĩnh vực Tuy nhiên, bất chấp kỹ thiết lập trùng lặp, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, phạm vi mục tiêu tổng thể UI tập trung vào yếu tố trải nghiệm với người sử dụng bản, phương pháp kỹ thuật đầu ra, đầu vào UI tập hợp phương pháp tiếp cận cho phép người sử dụng trải nghiệm với hệ thống Nó hướng dẫn cụ thể làm người sử dụng phản ứng lại, nhớ sử dụng hệ thống Những vấn đề làm nghĩ đến UX Nhưng đừng ngốc vậy! UX kết cuối UI Thay vào đó, thường so sánh UX chất thương hiệu Bản chất thương hiệu trải nghiệm tổng thể người với công ty tổ chức UX mục tiêu Không mục tiêu chung mà mục tiêu sản phẩm hay mục tiêu trải nghiệm với tổ chức Khi trải nghiệm tốt, người ta có xu hướng mong muốn suy nghĩ tích cực UX định toàn thành công Trong thực tế, trải nghiệm tất sản phẩm Cuối ngày, lại lưu vào nhớ Như biết, nhớ người đáng kinh ngạc không hoàn hảo Từng chi tiết góp phần tạo nên trải nghiệm cho người sử dụng não già đi, việc nhớ chi tiết sản phẩm trở nên lệch lạc UX chứa nhiều thông tin UI phát triển dựa chi tiết nhỏ Sự hiểu biết tài sản quý giá cho việc phát triển sản phẩm UI m ột công c ụ UI công cụ xử lý mạnh việc xếp yếu tố UX Tại sao? Đơn giản, giao diện phương pháp xúc tác hữu mà người dùng trải nghiệm với UI công cụ bổ trợ Đây lời giải thích tốt cho lý hai thuật ngữ thường xuyên sử dụng thay cho kết hợp làm S d ụng không thu ật ng ữ r ất nguy hi ểm Sự truyền đạt thông tin phức tạp dễ gây nhầm lẫn Phát triển rõ ràng chuyên môn hóa thuật ngữ dễ dàng việc truyền đạt thông tin Nhưng điều xảy không thống thuật ngữ? Điều xảy nói “Dùng ốc vít” nghĩa dùng khối kim loại hình xoắn ốc để lắp ráp sản phẩm bạn lại nghĩ giá đỡ chất kết dính? Các sản phẩm có vấn đề nghiêm trọng tương tự Giao diện trải nghiệm không giống Tuy nhiên, ảnh hưởng chúng mạnh mẽ Lãng phí thời gian tiền bạc để tập trung vào cách sử dụng cho xác Kết quả, lãng phí thời gian tiền bạc công ty làm cho sản phẩm thất bại Áp dụng không khái niệm gây thảm họa Tìm ki ếm nhà thi ết k ế phù h ợp Một điều không phổ biến thật cần thiết thiết kế UI UX danh sách công việc yêu cầu Khó để xác định ứng cử viên tuyệt vời chuyên ngành thiết kế giao diện trải nghiệm Nhưng khó để thuê người có kỹ tập trung vào chuyên môn thiết kế Rất tốn thuê chuyên gia, chí không giải vấn đề mà bạn gặp phải Thường xuyên mô tả yêu cầu công việc trách nhiệm cho công việc thiết kế UI trách nhiệm kỳ vọng nhà thiết kế UX Có trách nhi ệm v ới v ấn đề Dù nhà thiết kế UI UX, có yếu tố thiết kế Thiết kế giải pháp giải vấn đề Xác định vai trò rõ ràng dễ hiểu, dễ giải vấn đề, đề xuất giải pháp thực thi Trong trường hợp UI UX, vấn đề thường gặp tình mà trách nhiệm thiết kế giao diện trải nghiệm designer đảm nhiệm designer kiểm soát hai Thật khó khăn phải tự giải vấn đề mà bạn Một UI designer có khả tạo thiết kế tương tác, biểu tượng, màu sắc, text số yếu tố nhằm giải vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dùng Tất yếu tố ảnh hưởng đến UX phần UX bị ảnh hưởng mô marketing, tốc độ, hiệu suất, màu sắc, hỗ trợ khách hàng, kỳ vọng thiết lập, tiếp cận tài chính… tất ý tưởng bạn có Thực tế không công mà nói UI designer có trách nhiệm với tất thứ nhiều Điều nghĩa UX designer làm Nếu tình đảo ngược lại, UX designer gặp khó khăn tương tự Để nhà thiết kế giải vấn đề liên quan đến trải nghiệm với người dùng, họ phải có khả kích hoạt, thay đổi hiệu ứng, triển khai định kiểm soát trải nghiệm Mục tiêu giải pháp designer hiểu sai sót Nó không giúp cho designer giải tất lĩnh vực Nó công cụ khả giải vấn đề Và designer thục hai Thực tế, người xây dựng mà công cụ giống người khả kiến thức K ết lu ận Bước để đến thành công phải hiểu vấn đề Hiểu khác UI UX Chọn người cho công việc đơn giản nắm phương pháp để tiếp cận vấn đề, hiểu thuật ngữ UI UX cách đơn giản để truyền đạt thông tin, để giải vấn đề, thiết kế trải nghiệm với người dùng tốt Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/ui-va-ux-khac-nhau-nhu-thenao.42031/#ixzz2lcgVMw2F
- Xem thêm -

Xem thêm: UI và UX khác nhau như thế nào?, UI và UX khác nhau như thế nào?, UI và UX khác nhau như thế nào?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay