Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing Clays Nguyen

5 178 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:47

Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing 29.09.2012 by Clays Nguyen 13 Comments Có nhiều bạn liên hệ với Clays hỏi việc chia sẻ Bản kế hoạch Digital Marketing mà Clays thực Vì số lý nên Clays không tiện chia sẻ, nhiên bạn đừng lo lắng, Clays chia sẻ cho bạn số đồ chơi hỗ trợ bạn tự lên kế hoạch Digital Marketing thật hoàn hảo Sử dụng quy trình SOSTAC® để lên kế hoạch Digital Marketing tổng thế: Quy trình SOSTAC® phát triển Paul Smith bao gồm bước bản: Situation: where are we now? Objectives: where we want to be? Strategy: how we get there? Tactics: how exactly we get there? Action: what is our plan? Control: did we get there? Các bạn tìm hiểu thêm Quy trình SOSTAC® tham khảo Infographic bên dưới: Phần khó nhằn mà bạn thường gặp có lẽ nằm phần Strategy Tactics Đừng lo lắng, tham khảo tiếp RACE Framework SmartInsights phát triển quy trình SOSTAC® với nội dung sau: Key digital strategies: How we want to grow our online business? Marketplace analytics: How well are we using digital media now? Objective setting: Which goals and KPIs should we use? Strategy: How can we achieve our goals Tactics: Which digital marketing activities we optimise? Nếu bạn thấy RACE Framework phức tạp, bạn dùng mô hình AISAS Dentsu đề xuất Từ hành vi người dùng Internet Attention, Interest, Search, Action,Share bạn đưa Strategy Tactics phù hợp với mục tiêu bạn Lưu ý với bạn để lên kế hoạch Digital Marketing hoàn hảo, việc sử dụng quy trình bạn cần phải nắm vững tất công cụ Digital Marketing Việc nắm vững công cụ giúp bạn có sư linh động áp dụng quy trình vào thực tế Doanh nghiệp bạn Chúc bạn tự lên kế hoạch Digital Marketing thật hoàn hảo Clays Nguyen
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing Clays Nguyen, Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing Clays Nguyen, Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing Clays Nguyen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay