Chuyen de ngu van tu cai toi ca the den cai toi ban the trong tho moi

6 619 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:25

Thơ mới là đỉnh cao của thơ ca thế kỉ XX. Nói đến thơ là nói đến ý thức trữ tình mà ý thức trữ tình hiện ra trong văn bản thơ là cái tôi trữ tình và hình thức trữ tình. Hình thức trữ tình là phương thức, phương tiện mà tác giả sáng tạo để chuyển tải thông điệp thơ. Cái tôi trữ tình trong Thơ mới phát triển qua hai chặng đường:+ Chặng 1: Là tiếng nói của cái tôi trữ tình tiểu tư sản (Những năm 80 của thế kỉ XX – theo quan điểm Macxit )+ Chặng 2: Là tiếng nói của cái tôi trữ tình gắn với ý thức cá nhân đô thị. Về tư tưởng: Cái tôi trữ tình của Thơ mới có sự vận động từ cái tôi cá thể đến cái tôi bản thể. . Về hình thức: Cái tôi vận động qua 3 bước: nguyên phiến, bất định và đa ngã Trước đây nhiều quan niệm cho rằng cái tôi trong Thơ mới vận động và đi vào bế tắc sau đó tự triệt tiêu. Đó là cách nhìn đã cũ, chỉ mang tính xã hội hóa. Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn Chuyên đề tháng 11 Người báo cáo: Trần Nam Phong SỰ VẬN ĐỘNG TỪ CÁI TÔI CÁ THỂ ĐẾN CÁI TÔI BẢN THỂ TRONG THƠ MỚI Cái Thơ Thơ đỉnh cao thơ ca kỉ XX Nói đến thơ nói đến ý thức trữ tình mà ý thức trữ tình văn thơ trữ tình hình thức trữ tình - Hình thức trữ tình phương thức, phương tiện mà tác giả sáng tạo để chuyển tải thông điệp thơ - Cái trữ tình Thơ phát triển qua hai chặng đường: + Chặng 1: Là tiếng nói trữ tình tiểu tư sản (Những năm 80 kỉ XX – theo quan điểm Macxit ) + Chặng 2: Là tiếng nói trữ tình gắn với ý thức cá nhân đô thị Về tư tưởng: Cái trữ tình Thơ có vận động từ cá thể đến thể Về hình thức: Cái vận động qua bước: nguyên phiến, bất định đa ngã Trước nhiều quan niệm cho Thơ vận động vào bế tắc sau tự triệt tiêu Đó cách nhìn cũ, mang tính xã hội hóa Ngày nhìn góc độ văn hóa học: Nếu Cách mạng tháng Tám phong trào Thơ tiếp tục phát triển Bởi sau phong trào Thơ kết thúc tiếp tục hành trình xu hướng: Ở miền Bắc kết tinh Hoàng Cầm với tập Về kinh Bắc, miền Nam nhiều yếu tố Thơ tiếp tục đề cao phát huy Vì thế, coi Thơ chấm dứt thụ động trước can thiệp lịch sử hay Thơ sinh mệnh chết yểu hết số phận Thơ Thơ sâu vào thể, thể hiện: - 1900 – 1945: Đào sâu cá thể bước đầu vào thể - 1945 - 1985: Rời cá thể vào tập thể - 1985 – nay: Trở thể * Sự khác cá thể thể - Cái cá thể giai đoạn đầu ý thức cá nhân trỗi dậy, ý thức thành viên tập thể, gắn bó với tập thể cảm thấy hạnh phúc; bị bỏ rơi cảm thấy đau khổ tìm giới Còn thể không bận tâm đến tồn cộng đồng, tìm giới - Cái cá thể nghiêng cảm xúc, lấy việc giải phóng cảm xúc tối đa quyền sống cá nhân nên gắn với ngôn ngữ tình cảm, cảm xúc Còn thể bên cạnh giải phóng cảm xúc băn khoăn lí tính, mang màu sắc triết học thể gắn với ngôn ngữ lí tính, triết luận - Cái cá thể bị cô đơn, không chia sẻ, bị ràng buộc với cộng đồng nên than thở nỗi cô đơn Còn thể tự cô đơn, mang nỗi cô đơn cố hữu nên cô đơn tuyệt đối, tải Cái cá thể biểu rõ nét nhà thơ: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư phần thơ Xuân Diệu Còn thể biểu phần thơ Xuân Diệu đặc biệt thơ Hàn Mặc Tử (Chính thể thơ Hàn Mặc Tử đưa Thơ phát triển đến trình độ cao hơn.) Năm học 2013 -2014 Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn Biểu số tác phẩm tiêu biểu a Tràng giang – Huy Cận * Tư tưởng Huy Cận: Xoay quanh chữ Hòa điệu (tên thơ mang tính chất tuyên ngôn Huy Cận Họa điệu ) - từ ghép hai nét nghĩa: đồng điệu, hòa nhập: Khi hòa điệu cảm thấy hân hoan, hạnh phúc trạng thái đáng sống Còn không hòa điệu cảm thấy cô đơn, bất hạnh – không đáng sống Hòa điệu trạng thái lí tưởng: Con người hòa nhập, đồng điệu với người, người hòa nhập, đồng điệu với thiên nhiên, tạo vật tạo vật, thiên nhiên hòa nhập, đồng điệu với + Thơ Huy Cận trước Cách mạng tháng Tám tiếng nói sầu tủi phi hòa điệu Tiêu biểu tập Lửa thiêng Sau Cách mạng tháng Tám lại tiếng nói hân hoan, vui sướng hòa điệu, tiêu biểu Trời ngày lại sáng, Đoàn thuyền đánh cá Tràng giang kết tinh Huy Cận trước Cách mạng, thể rõ tiếng nói sầu tủi bơ vơ cõi đời, cõi người Nó tiêu biểu cho mặt âm, mặt tối thơ Huy Cận Còn Đoàn thuyền đánh cá ca ca ngợi hòa điệu, có hòa điệu viên mãn: Con người hòa điệu với người (tiếng hát đồng sức đồng lòng lao động), người hòa điệu với thiên nhiên (con người hòa nhập với thên nhiên,vũ trụ Hoạt động người nằm giao hưởng lớn vũ trụ), thiên nhiên, tạo vật hòa điệu với * Bài thơ Tràng giang Tràng giang thơ tiêu biểu Huy Cận thơ hay phong trào Thơ Cảm xúc bao trùm thơ nỗi cô đơn Nghệ thuật: Kết hợp thơ thơ cổ điển Tràng giang - Tiếng nói sầu tủi thấy bơ vơ giữa, cõi người, cõi đời - Mối quan hệ người với người: + Con người, tác giả: Cái kẻ lữ thứ hành trình kẻ tha hương bơ vơ, lạc lõng không gian, lạc vào giới hoang vắng Cái cố tìm hình ảnh, dấu hiệu dù nhỏ nhoi, mờ nhạt đồng loại để bớt cô đơn, để ấm lòng tất vô vọng + Con người, nhân vật khách thể hóa: Con người xuất cách gián tiếp: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuyên mái nước song song Hình bóng người thể qua hình ảnh thuyền, xuất thoáng chốc hút: Thuyền nước lại sầu trăm ngả Củi cành khô lạc dòng Cái hay thể chữ về: Con thuyền trở với bờ bến xuất phát trả lại hoang vắng cho dòng sông Nó hút vào hư vô nép vào bờ bãi Hình bóng người không còn, trả lại không gian hoang vắng Cho đến hết thơ dấu hiệu có mặt người phủ định trọn vẹn: không đò, không cầu không phương tiện giao thông, phương tiện giao lưu, hình bóng người: không khói, đâu tiếng làng xa… Đò, cầu, khói: tín hiệu thị giác – hình ảnh, tiếng làng xa: tín hiệu âm – thính giác Tất Từ đâu có hai cách hiểu Thứ danh từ nơi chốn: có tiếng xa- có âm sống người dù xa mờ Thứ hai, phủ định từ: tiếng xa mờ không có: tiếng làng xa vãn chợ chiều (Đặt tổng thể cách hiểu thứ hai hợp lí hơn) Như vậy, người thoáng hiện, chưa kịp mừng rỡ, hi vọng hút đến hết Tràng giang thành cõi hoang vắng vô biên Năm học 2013 -2014 Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn Đâu tiếng làng xa vãng chợ chiều Câu thơ viết theo lối giảm thiểu đến kiệt cùng: Cái tìm kiếm hoạt động đồng loại để sưởi ấm, an ủi, để bớt bơ vơ, cô đơn (dù nhỏ bé, mờ nhạt, xoàng xỉnh) tia hi vọng mong manh không Chợ vốn nơi trao đổi hàng hóa, nơi người hòa điệu Vì Tràng giang người với người hòa điệu - Mối quan hệ người với tạo vật thiên nhiên + Chủ thể tạo vật lạnh lùng, dửng dưng, quay lưng với nhau: sông, mây, trời, bãi bờ, bèo, chim… hoạt động hoạt động dửng dưng, xa lánh Với thơ Hồ Chí Minh: tạo vật, thiên nhiên ngóng trông theo, gửi lòng theo (Người rừng núi trông theo bóng người) Hay thiên nhiên mở đường chào đón người (Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh) Với thơ Tố Hữu: Mình rừng núi nhớ Trám bùi để rụng măng mai để già rừng núi hướng người, giành dụm tốt đẹp cho người + Cái lữ thứ chơi vơi nơi xác định, tạo vật không dành cho chỗ đứng Tất tạo vật, thiên nhiên li tâm, quay lưng, xa lánh, xa phía người: sông chảy, chim bay, mây cao… hoạt động lạnh lùng với người Như người, tạo vật dù tồn bên cạnh hòa nhập, đồng điệu với - Mối quan hệ tạo vật thiên nhiên với + Bản thân tạo vật, thiên nhiên lạnh lùng với Những vật vốn sinh nhau, sống lòng lạnh lùng: thuyền - nước, sóng - sông, mây- trời… Nếu Nguyễn Du coi ý nghĩa từ song song đồng cảm, đồng điệu, tâm đầu ý hợp (Đinh ninh hai miệng lời song song) Huy Cận đem đến văn chương từ song song mang màu sắc toán học: song song - hai đường thẳng – dù cạnh không gặp - giao cảm Mối quan hệ cặp đôi triển khai cạnh nhau: Nắng xuống – trời lên, sông dài – trời rộng: đối tượng miết theo hành trình mình, vật đồng lòng, đồng hướng, đồng cảm – tất thiếu ấm áp, giao hòa … hay nói cách khác tất phi hòa điệu + Cái mang màu sắc thể lên lữ thứ Huy Cận thơ kẻ tha hương bị lạc lõng nơi đất khách quê người Huy Cận gặp gỡ làm sống lại tâm trạng Thôi Hiệu ngàn năm trước Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu Hình ảnh khói hai thi sĩ có khác nhau: Thôi Hiệu khói sóng - tín hiệu gợi mờ nhòe không gian gợi thi vị không gian Còn Huy Cận khói bếp-tín hiệu đoàn tụ Thôi Hiệu có duyên cớ nảy sinh nỗi nhớ nhà, thực chất Thôi Hiệu cô đơn Huy Cận Khói sóng sông làm cho người buồn Cảm giác Thôi Hiệu đất khách, trời tối khói sóng làm mờ nhòe không gian, xung quanh bủa vây bóng tối, không cảm giác phương hướng…nên Thôi Hiệu cô đơn gấp bội lần Như vậy, Thôi Hiệu nỗi cô đơn cá thể rõ: cô đơn kẻ tha hương, nhớ quê, bơ vơ nơi đất khách quê người Huy Cận lại mang nỗi buồn thời đại rõ nét hơn, thời đại người ta sống với tư tưởng khác Vì nỗi buồn Huy Cận nỗi bơ vơ lạc loài kẻ hành trần gian tìm tâm hồn đồng điệu Đó cảm xúc lạc loài người rơi vào hoang đảo sống người Đó nỗi cô đơn thể Năm học 2013 -2014 Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn b Đây thô Vĩ Dạ - Hàm Mặc Tử Là kiệt tác trời cho phong trào Thơ Có ý kiến cho thơ: Là sản phẩm giây phút xuất thần Như cá vực, nhìn thấy đáy mà không tới đáy Bài thơ thể tiếng lòng đặc biệt Hàn Mặc Tử - nỗi cô đơn thể người đối diện với chết – nỗi cô đơn chia sẻ Thơ Hàn biểu cho nỗi cô đơn ấy: - Là tiếng lòng tình yêu vô vọng nên sắc thái thơ Hàn bi quan, vô vọng (khác với thơ Xuân Diệu – tình yêu hi vọng) - Đây thôn Vĩ Dạ lời tỏ tình với đời tình yêu vô vọng cá nhân hay địa + Tình yêu vô vọng là: Tình yêu vô tư, không vụ lợi, yêu giá trị Dù biết có đối tượng không tình yêu Là tình yêu đau thương vô vọng mãnh liệt, mãnh liệt vô vọng Vì làm nên cảm xúc thơ Hàn sắc thái đau thương + Sắc thái đau thương xuất phát từ: Tạng người Hàn Mặc Tử với tâm hồn bi quan Bất hạnh đời: tình trường, bệnh lí- bệnh khủng khiếp “tứ chứng nan y” nên lâm vào tuyệt vọng + Hàn Mặc Tử làm thơ chết dồn đuổi, thơ Hàn lời nguyện cuối người chia lìa, ngồi bên bờ vực để bấu víu lấy sống - Đây thôn Vĩ Dạ: Cảm xúc đau thương vận hành theo tăng tiến qua ba khổ thơ + Nỗi đau thương Hàn Mặc Tử hóa thân vào giới hình ảnh, âm hưởng thơ Một đặc điểm bật Thơ giọng điệu lấn át nhạc điệu Đây yếu tố tạo nên cảm giác vừa lạ vừa quen Thơ mới: Quen thơ mang âm hưởng thể thơ thất ngôn trường thiên với nhịp điệu 2/2/3 – B/B/T Lạ giọng điệu, âm hưởng vang lên từ hệ thống câu hỏi Nếu theo dấu hiệu có câu hỏi theo ngữ điệu thơ có câu hỏi + Âm hưởng thơ vang lên từ câu hỏi liên tiếp khổ thơ, đặc biệt vị trí đầu cuối thi phẩm Xét mặt dạng thức: câu hỏi tu từ câu hỏi câu hỏi đối thoại mà lời độc thoại, đơn phương, không đợi trả lời mà để bộc bạch uẩn khúc không dễ bày tỏ Xét sắc thái: câu hỏi giàu sắc thái Câu hỏi Sao anh không chơi thôn Vĩ? Đây câu hỏi tác giả, ngữ điệu hỏi có sắc thái: Hỏi han, hờn trách, nhắc nhở, mời mọc Tác giả dùng kiểu câu hỏi chủ thể câu hỏi Hàn Mặc Tử – tác giả tự phân thân để hỏi Tác giả sử dụng đại từ anh hay ta, câu hỏi tự vấn nên sử dụng đại từ lấp lửng tạo hiệu ứng vừa hỏi ai, vừa hỏi Phải dùng hình thức câu hỏi đề cập đến vần đề nhạy cảm, khó nói, bởi: Vĩ Dạ nơi có nhiều tình nghĩa với Hàn Mặc Tử, thuở nhỏ Hàn học Huế, thường xuyên qua lại thôn Vĩ nên thôn Vĩ với tiếng gọi tình nghĩa Về thôn Vĩ tìm kiếm người theo đuổi – tiếng gọi tình yêu đôi lứa Năm học 2013 -2014 Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn Tình trạng thân phận, thôn Vĩ thăm lại chốn xưa, thăm người tri kỉ điều nên làm, đáng làm không làm hội hay không Lấp lửng câu hỏi, kẻ hỏi mang tâm trạng u hoài, nỗi u hoài không dễ tỏ bày, uẩn khúc không dễ tâm Câu hỏi 2: Có chở trăng kịp tối nay? Trật tự tăng tiến; ngữ điệu lúc gấp gáp, khẩn khoản; cảm xúc lúc khắc khoải Điểm nhấn ngữ điệu rơi vào chữ kịp Điều mà chủ thể băn khoăn vấn đề thời gian Nếu thuyền chở kịp cứu vãn được, không kịp muộn, gió bay Khổ thơ mở hình ảnh giới chia lìa, li tán Thoạt nghe bình thường, đọc kĩ lại thấy không bình thường chia lìa ngang trái: gió >< mây: gió đường gió tất yếu gió mây khó định hướng Dường kẻ viết, kẻ nhìn không nhìn thị giác mà nhìn mặc cảm, ám ảnh chia lìa Hơn gió mây không bỏ mà mây gió lìa bỏ chốn Tất bỏ mà đi, chủ thể có mặc cảm bị bỏ rơi Chỉ đối tượng để chủ thể gửi vào kì vọng, trăng-người bạn tri kỉ Trăng trở thành đối tượng bám víu, cứu rỗi Với Hàn, trăng người bạn chơi đêm tối bị đời ruồng bỏ Anh sống đêm, có đối tượng làm bạn với người bị bỏ rơi: Ai mua trăng bán trăng cho …… Tất mây, gió, nước bỏ nhau, bỏ đi, Hàn Mặc Tử có trăng chung thủy, Hàn bấu víu vào trăng nên câu thơ bật lên khẩn khoản: Thuyền đậu bến sông trăng Có chở trăng kịp tối nay? Chữ kịp thể cuống quýt trước nỗi cô đơn, động thái sống Hàn Mặc Tử Kẻ sống chạy đua thời gian, chạy đua chết – chạy đua bạt vía trước truy đuổi chết Cũng chạy đua với thời gian thơ Xuân Diệu lại xuất phát từ nhận thức mang màu sắc triết học hữu hạn đời người nên gắng hết công suất chạy đua để tận hưởng có hạnh phúc – sống tận hưởng tối đa sống Ở Hàn Mặc Tử chạy đua với thời gian không xuất phát từ nhận thức chết chời đợi cuối đường mà từ trải nghiệm đau đớn hàng ngày ông nghe chết gọi tên Xuân Diệu muốn sống tối đa, sống nhiều; Hàn Mặc Tử thèm sống sót Với Hàn sống hạnh phúc Câu hỏi cất lên từ thân phận Hàn Mặc Tử minh chứng chuẩn thơ: Thơ lên tiếng thân phận Câu hỏi 3: Ai biết tình có đậm đà? Thèm sống, mơ tưởng người tình xa để cứu rỗi cho tình trạng vô vọng Mơ khách đường xa… mơ tưởng người – người yêu (trong ngần, khiết ) Áo em trắng …cực tả sắc trăng thơ Hàn Mặc Tử , nói đến vẻ đẹp trinh bạch người tình đến mức lạ lùng, bất ngờ…Có thể nói, không mạnh mẽ tình yêu – giúp ta nhiều điều, không mong manh tình yêu – khó cầm giữ cầm giữ giọt nắng tay Năm học 2013 -2014 Trường THPT Đức Thọ Báo cáo cáo chuyên đề chuyên môn Hàn Mặc Tử đặt kì vọng vào tình yêu đầy hoài nghi tình yêu Chỉ có tình yêu giằng khỏi bàn tay thần chết Hoài nghi người chán đời, chán sống mà không giám tin yêu, không giám tin người đời giành cho tình yêu đậm đà Bài thơ đọc lên cảm xúc nghe nhẹ nhàng, đọc thấy tiếng nói đau thương – sắc thái riêng thơ Hàn Mặc Tử Phần âm hưởng chìm vào bên – âm hưởng thơ phần hồn thơ., âm hưởng kết tinh sâu thơ trữ tình Bài thơ có tên Đây thôn Vĩ Dạ dường hướng cảnh vật, mạch thơ đọc tưởng hướng tới đối tượng, bên không trực tiếp nói đến chết lên âm hưởng người đứng bên bờ vực chết Kết luận Thơ dịch chuyển từ cá thể sang thể Các nhà thơ thuộc trường thơ điên loạn sâu vào thể Xuân Diệu cô đơn thuộc phạm trù cá thể Em sợ lắm… Tôi nai… Mây biếc đâu… Ta một… -> Cô đơn kẻ không thấy có mối quan hệ với cộng đồng Hàn Mặc Tử : mối băn khoăn: Hồn trú ẩn đầu ta Chủ thể phân thân vừa vừa kẻ khác, chứa đựng nhiều tôi, người chứa đựng nhiều =>Hàn Mặc tử - Người xa phong trào Thơ Năm học 2013 -2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de ngu van tu cai toi ca the den cai toi ban the trong tho moi, Chuyen de ngu van tu cai toi ca the den cai toi ban the trong tho moi, Chuyen de ngu van tu cai toi ca the den cai toi ban the trong tho moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay