giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi

26 156 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:24

Trên thế giới, kiểm soát giao dịch tư lợi không còn là mới mẻ, nhưng pháp luật Việt Nam chưa có sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Mặc dù, Luật Doanh nghiệp 1999 đã tạo bước khởi đầu cho việc xác lập cơ chế kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi và cơ chế này được cải thiện hơn ở Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của các hoạt động kinh doanh vốn đã đa dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực thì việc hoàn thiện pháp luật nhằm kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi là rất cần thiết và cấp bách. A PHẦN MỞ ĐẦU Trên giới, kiểm soát giao dịch tư lợi không mẻ, pháp luật Việt Nam chưa có quan tâm thích đáng đến vấn đề phương diện lý luận thực tiễn Mặc dù, Luật Doanh nghiệp 1999 tạo bước khởi đầu cho việc xác lập chế kiểm soát giao dịch có khả tư lợi chế cải thiện Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Doanh nghiệp 2014 Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp hoạt động kinh doanh vốn đa dạng tiềm ẩn nhiều nguy tiêu cực việc hoàn thiện pháp luật nhằm kiểm soát giao dịch có khả tư lợi cần thiết cấp bách Bên cạnh đó, với đặc điểm hình thức công ty đối vốn điển hình, công ty cổ phần sân chơi công bình đẳng người tham gia (những cổ đông) Khi góp vốn vào công ty, cổ đông tự nguyện cam kết vào khế ước chung (hợp đồng thành lập điều lệ công ty) hưởng lợi chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp công ty Đây nguyên tắc ghi nhận luật công ty hầu giới Tính bình đẳng “cuộc chơi” thể chỗ cổ đông góp vốn nhiều hưởng lợi nhiều, thành viên góp vốn hưởng lợi Mục đích cổ đông góp vốn để thành lập công ty thông qua hoạt động kinh doanh công ty họ sử dụng cách hiệu số vốn Họ sở hữu hưởng lợi công ty tương ứng với phần vốn góp công ty, phân chia lợi nhuận chịu nghĩa vụ tài sản tương ứng với phần vốn Thế nhưng, xảy giao dịch tư lợi, tài sản công ty bị chảy dần vào túi một nhóm cổ đông có vốn góp chi phối, chí chảy vào túi người không góp vốn vào công ty người góp vốn khác công ty bị giảm sút mặt lợi tức mà bị chia sẻ mặt quyền lợi ích, họ góp vốn đầu tư mà để người khác chiếm hưởng Điều ảnh hưởng trầm trọng cổ đông thiểu số Mặc dù cổ đông thiểu số gắn liền với số vốn ỏi, họ đầu tư vai trò họ dường mờ nhạt, thực tế, cổ đông thiểu số lại chiếm đại đa số nhà đầu tư Chính số đông tạo vai trò quan trọng cổ đông thiểu số việc tạo nguồn vốn cho kinh tế Vì , việc hạn chế kiểm soát giao dịch có khả tư lợi đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ cổ đông thiểu số người thấp cổ bé họng công ty cổ phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thúc đẩy kinh tế phát triển B PHẦN NỘI DUNG Khái quát chung 1.1 Giao dịch tư lợi kiểm soát giao dịch tư lợi 1.1.1 Khái niệm giao dịch tư lợi kiểm soát giao dịch tư lợi - Giao dịch tư lợi Có nhiều cách hiểu quan niệm khác giao dịch có khả tư lợi (Hay gọi tắt giao dịch tư lợi) Khoa học pháp lý gọi giao dịch tư lợi giao dịch mà chứa đựng khả xung đột quyền lợi (xung đột quyền lợi công ty quyền lợi cá nhân người đại diện) Thực chất, mục đích giao dịch công ty hướng tới quyền lợi công ty, ý chí giao dịch ý chí công ty Tuy nhiên một nhóm thành viên chung quyền lợi với doanh nghiệp giao dịch dễ bị biến đổi chất, xảy tiêu cực Việc trục lợi cá nhân họ làm ảnh hưởng gây thiệt hại quyền lợi, tài sản cho công ty Theo Bộ quy tắc OECD Quản trị công ty, giao dịch có khả tư lợi hiểu thông qua quy định giao dịch nội gián (insider trading) hành vi lạm dụng kinh doanh để tư lợi (abusive self-dealing), hành vi xảy cá nhân có quan hệ thân thiết với công ty, bao gồm cổ đông nắm quyền kiểm soát, lợi dụng quan hệ gây tổn hại cho công ty nhà đầu tư Từ quan điểm hiểu: Giao dịch tư lợi giao dịch có tham gia công ty mà giao dịch có nguy bị trục lợi một nhóm thành viên hay cổ đông công ty - Kiểm soát giao dịch tư lợi Kiểm soát giao dịch tư lợi hiểu hoạt động nhằm kiểm tra, giám sát, quản lý giao dịch có khả gây thiệt hại tài sản, quyền lợi cho công ty người có quyền lạm dụng vị để thực giao dịch để thu lợi riêng nhằm phòng ngừa, phát ngăn chặn, xửlý giao dịch tư lợi công ty 1.1.2 Các giao dịch đối tượng bị kiểm soát Qua thực tiễn hoạt động công ty cổ phần cho thấy nhóm giao dịch thường có nguy phát sinh tư lợi gồm: -Các giao dịch có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty, - Giao dịch công ty người quản lý công ty; -Giao dịch công ty bố, mẹ, anh, chị em ruột người quản lý công ty; giao dịch công ty cổ đông lớn công ty; -Giao dịch công ty công ty mẹ; -Giao dịch công ty công ty khác, người quản lý công ty cổ đông đa số bố, mẹ, anh chị em ruột họ cổ đông lớn hay thành viên đa số công ty Cần nhấn mạnh thân giao dịch thực cách trung thực lợi ích công ty xem hợp pháp Chúng bị coi giao dịch bất hợp pháp người xác lập giao dịch có ý đồ tước lợi ích công ty làm lợi ích riêng 1.2 Khái niệm cổ đông thiểu số Khái niệm “cổ đông thiểu số” không quy định Luật Doanh nghiệp 2014 văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung 2010 lại có riêng tiêu chí xác định cổ đông lớn, theo “Cổ đông lớn cổ đông sở hữu trực tiếp gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu tổ chức phát hành” (khoản 9, Điều 6) Xem xét từ vấn đề xác định cổ đông cổ đông thiểu số phải xem xét hai khía cạnh: -Tổng số cổ phần mà họ sở hữu vốn điều lệ công ty phải 5%; - Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu khả áp đặt quan điểm, ý chí, đường lối, sách lược công ty cổ đông thực quyền Với cách tiếp cận từ vị trí yếu cổ đông thiểu số giao dịch tư lợi, nhóm cho rằng: muốn giao dịch công ty cổ phần không trở thành giao dịch tư lợi nhóm lợi ích thao túng công ty phải kiểm soát, cổ đông thiểu số cần phải bảo đảm quyền lợi ích Điều ý nghĩa cổ đông thiểu số mà có ý nghĩa lớn với kinh tế quốc dân 1.2 Ảnh hưởng giao dịch tư lợi Thứ nhất, xâm phạm lợi ích công ty - Thiệt hại tài sản hữu hình: giao dịch tư lợi làm thiệt hại mặt vật chất công ty, làm hạn chế chí triệt tiêu nguồn vốn dùng để tái đầu tư công ty Những lợi ích mà tài sản đem lại đáng nhẽ “chảy” vào quỹ công ty - qua giao dịch tư lợi “chảy” vào túi cá nhân Thiệt hại tài sản vô hình: giao dịch tư lợi làm tài sản công ty bị thất thoát, uy tín công ty mà bị giảm sút, thương hiệu công ty bị ảnh hưởng Giao dịch tư lợi “rút ruột” công ty dẫn đến tình trạng kinh doanh yếu kém, khiến nhiều nhà đầu tư không muốn bỏ vốn đầu tư, khách hàng không ký hợp đồng, hàng hóa khó bán… hội kinh doanh công ty bị Thứ hai, xâm phạm đến cổ đông công ty Khi tài sản công ty chảy dần vào túi nhóm thành viện khác lợi ích họ bị chia cho người khác, họ góp vốn đầu tư để người khác hưởng lợi Về hình thức công ty bị xâm phạm quyền sở hữu thực chất thành viên công ty người bị xâm hại quyền sở hữu tài sản công ty tương ứng với phần vốn góp Giao dịch tư lợi xâm hại đến tài sản công ty, đồng nghĩa với khả xâm hại đến quyền lợi cổ đông công ty, đặc biệt CĐTS Bởi lẽ, CĐTS người khả kiểm soát công ty, họ trực tiếp kiểm soát giao dịch tư lợi người quản lý, với số vốn ỏi thiệt hại tài sản công ty ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn họ lợi tức vốn hưởng lại bị chia cho người khác Hơn nữa, cổ đông lớn thực giao dịch tư lợi, vấn đề cần thông qua biểu quyết, cổ đông thông đồng với để phục vụ cho mục đích Như vậy, làm ảnh hưởng đến quyền biểu CĐTS họ chiếm tỷ lệ phiếu bầu tương ứng với cổ phần ỏi nên tác động đến vấn đề Thứ ba, nguy ảnh hưởng xấu đến người có quyền lợi ích liên quan Các khách hàng đối tác công ty người phải chịu ảnh hưởng không nhỏ giao dịch tư lợi Khi công ty bị vào giao dịch tư lợi, giả sử đối tượng giao dịch hướng tới hàng hóa chất lượng người bị tác động đến khách hàng tiêu dùng hàng hóa Không vậy, đối tác làm ăn với công ty (trừ chủ thể tham giao giao dịch) bị hợp đồng, hội kinh doanh… gây thiệt hại cho thân đối tác công ty Thứ tư, nguy ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội Khi giao dịch tư lợi xảy đe doạ đến môi trường kinh doanh lành mạnh, tác động đến phát triển bền vững kinh tế, làm cạn kiệt ngân sách Từ làm cho nhà đầu tư nhà đầu tư nước ngần ngại đầu tư vào Việt Nam Do thị trường đầu tư Việt Nam không phát triển, không phát huy nội lực, thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 2.Kiểm soát giao dịch tư lợi bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số 2.1 Những quy định pháp luật kiểm soát giao dịch tư lợi góp phần bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số Vần đề giao dịch tư lợi không Luật doanh nghiệp quy định cách rõ ràng cụ thể điều luật Nhưng Luật doanh nghiệp có quy định nhằm hướng tới kiểm soát giao dịch tư lợi công ty cổ phần 2.1.1 Những quy định đối tượng bị kiểm soát - Các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn doanh nghiệp Cụ thể, theo quy định Khoản điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 “những giao dịch có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác phải Đại hội đồng cổ đông, thông qua (Khoản điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác phải Hội đồng quản trị chấp thuận” Những tài sản có giá trị lớn ảnh hưởng lớn đến việc tồn công ty, Luật doanh nghiệp quy định giao dịch phải ĐHĐCĐ hay HĐQT định mà trao quyền cho người đại diện công ty định Việc quy định nhằm ngăn chặn người đại diện hợp pháp nảy sinh ý đồ tư lợi, san sẻ lợi ích công ty vào túi riêng họ gây thiệt hại lớn tài sản cho công ty chủ nợ, thành viên khác công ty Cơ chế trên, sử dụng hợp lý, buộc cổ đông lớn phải tính đến quyền, lợi ích mối quan tâm cổ đông thiểu số, giúp cổ đông thiểu số có hội ảnh hưởng đến định công ty; qua đó, cân mối quan hệ lợi ích với cổ đông lớn, bảo vệ hợp lý quyền lợi ích cổ đông thiểu số - Các giao dịch công ty với người có liên quan Theo quy định khoản điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 “Hợp đồng giao dịch công ty với đối tượng sau phải Đại hồi đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông công ty người có liên quan họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người có liên quan họ; Doanh nghiệp quy định khoản Điều 159 Luật này” Như chế tuân thủ cách đắn, buộc cổ đông lớn phải tính đến quyền, lợi ích mối quan tâm cổ đông thiểu số, lợi ích chung công ty; kiểm soát cổ đông lợi dụng quyền hạn để hòng trục lợi; góp phần bảo vệ quyền lợi ích cổ đông thiểu số 2.1.2 Những quy định điều kiện tiêu chuẩn người tham gia quản lý doanh nghiệp Người tham gia quản lý doanh nghiệp người điều phối hoạt động doanh nghiệp, người trực tiếp gián tiếp có quyền việc thiết lập giao dịch doanh nghiệp với chủ thể khác Vì yếu tố lợi ích giao dịch, xuất phát từ ý chí chủ quan người quản lý công ty tham gia giao dịch, thẩm quyền người lạm dụng để tư lợi cho mình, áp đặt ý chí cá nhân vào ý chí pháp nhân Từ nguy này, Luật doanh nghiệp đưa điều kiện tiêu chuẩn để trở thành người quản lý công ty quy định Điều 65, Điều 151 LDN 2014 Chẳng hạn như, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định điểm b khoản Điều 134 Luật phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác: - Không phải người làm việc cho công ty, công ty công ty; người làm việc cho công ty, công ty công ty 03 năm liền trước - Không phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; - Không phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn công ty; người quản lý công ty công ty công ty; - Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; - Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty 05 năm liền trước Hay điều kiện Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty công ty có phần vốn góp, cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ Giám đốc Tổng giám đốc không vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người quản lý công ty mẹ người đại diện phần vốn nhà nước công ty Ngoài người quản lý công ty phải tuân theo quy định khoản điều 18 LDN“tổ chức cá nhân quyền thành lập quản lý doanh nghiệp Việt Nam” 2.1.3 Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý người quản lý công ty Khi vị trí quản lý công ty, người quản lý hưởng nhiều lợi ích: lợi ích kinh tế; lợi ích trị, tinh thần… Với lợi ích nhận quyền hạn trao người quản lý phải có trách nhiệm thực công việc lợi ích công ty Ràng buộc trách nhiệm công cụ để cổ đông kiểm soát vốn đầu tư họ nên pháp luật đặc biệt trọng điều Bởi nhà đầu tư thường không trực tiếp đứng quản lý sử dụng vốn đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nhỏ lẻ mà trao cho số người quản lý thay mặt họ nắm quyền quản lý Nhằm kiểm soát giao dịch công ty người quản lý thực tránh nguy trục lợi từ người quản lý, Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định trách nhiệm nghĩa vụ người quản lý - Nghĩa vụ cẩn trọng trung thành Nghĩa vụ quy định cụ thể tạiĐiều 160 trách nhiệm người quản lý công ty, theo thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: • Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông; • Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty; • Trung thành với lợi ích công ty cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; • Thông báo kịp thời, đầy đủ, xác cho công ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo niêm yết trụ sở chi nhánh công ty - Công khai lợi ích liên quan Tại Khoản 2, Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định vềcông khai lợi ích liên quan Cụ thể, trường hợp Điều lệ công ty quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích người có liên quan công ty thực theo quy định sau đây: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với công ty, bao gồm: • Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; Pháp luật có quy định chặt chẽ chế độ công khai hóa thông tin công ty, cho phép người có thành viên, cổ đông có quyền biết thông tin liên quan đến công ty Vấn đề quy định Điều 171 LDN công khai thông tin công ty cổ phần, cụ thể: - Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua đến quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định luật kế toán pháp luật có liên quan - Công ty cổ phần công bố trang thông tin điện tử (nếu có) thông tin sau đây:Điều lệ công ty;Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn kinh nghiệm nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc công ty;Báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua;Báo cáo đánh giá kết hoạt động năm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát - Công ty cổ phần công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chậm 03 ngày sau có thông tin có thay đổi thông tin họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú, số cổ phần loại cổ phần cổ đông cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, số cổ phần loại cổ phần họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức nước - Công ty cổ phần đại chúng thực công bố, công khai thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán Công ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ công bố, công khai thông tin theo quy định Điều 108 Điều 109 Luật 2.1.6 Những quy định xử lý vi phạm giao dịch mục đích tư lợi Để kiểm soát hiệu giao dịch có khả tư lợi, không nói đến chế xử lý vi phạm giao kết thực giao dịch tư lợi Rất đơn giản để hiểu điều này, hành vi sai trái chế tài xử lý tiếp tục xảy tương lai Đồng thời, chế tài xử lý không thích đáng, phù hợp tính răn đe, phản tác dụng Đối với giao dịch có khả tư lợi Pháp luật đưa chế tài để xử lý hành vi vi phạm giao kết thực giao dịch có khả tư lợi Cụ thể khoản điều 162 Luật doanh nghiệp 2014: “Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết thực mà chưa chấp thuận theo quy định khoản khoản Điều 162, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch đó” Với quy định đây, nói Luật doanh nghiệp xác lập chế để kiểm soát giao dịch tư lợi công ty Nếu kiểm soát tốt giao dịch tư lợi góp phần bảo vệ quyền lợi cổ đông, thành viên công ty đặc biệt cổ đông thiểu số Bởi lẻ cổ đông thiểu số người yếu công ty, “ông chủ thấp cổ bé họng”, không trực tiếp giám sát hoạt động công ty Hơn với đặc điểm hình thức công ty đối vốn điển hình, công ty cổ phần chơi công bình đẳng người tham gia (những cổ đông) Khi góp vốn vào công ty, cổ đông hưởng lợi chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp công ty Tính bình đẳng “cuộc chơi” thể chỗ cổ đông góp vốn nhiều hưởng lợi nhiều, thành viên góp vốn hưởng lợi Mục đích cổ đông góp vốn để thành lập công ty thông qua hoạt động kinh doanh công ty họ sử dụng cách hiệu số vốn Họ sở hữu hưởng lợi công ty tương ứng với phần vốn góp công ty, phân chia lợi nhuận chịu nghĩa vụ tài sản tương ứng với phần vốn Thế nhưng, xảy giao dịch tư lợi, tài sản công ty bị chảy dần vào túi một nhóm cổ đông có vốn góp chi phối, có địa vị (cổ đông lớn) chí chảy vào túi người không góp vốn vào công ty người góp vốn khác công ty bị giảm sút mặt lợi tức mà bị chia sẻ mặt quyền lợi ích, họ góp vốn đầu tư mà để người khác chiếm hưởng, rõ ràng bất công cho họ Pháp luật hành không quy định theo hướng liệt kê giao dịch cần định cá nhân có quyền, mà pháp luật sử dụng phương pháp loại trừ Tức ấn định giao dịch phải thông qua ĐHĐCĐ, HĐQT theo nguyên tắc đa số Như vậy, hoạt động kinh doanh nhưGiámđốc/ Tổng giám đốc có quyền định số vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải thông qua HĐQT hay ĐHĐCĐ Vì mà giao dịch tư lợi xảy Giámđốc/ Tổng giám đốc nhân danh công ty để trục lợi cá nhân Do đó, việc quy định liên đới trách nhiệm cần thiết để người có quyền phải xem xét, cân nhắc thực giao dịch, 2.2 Những quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số tác động tới kiểm soát giao dịch tư lợi Trong công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định đầy đủ chi tiết quyền cổ đông đồng thời quy định biện pháp bảo vệ quyền lợi cổ đông nói chung quyền lợi cổ đông thiểu số nói riêng Nhờ quyền mà pháp luật trao cho cổ đông đặc biệt cổ đông thiểu số có tác động góp phần kiểm soát số giao dịch tư lợi Nhóm đưa số quyền sau: - Quyền biểu thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông phổ thông có quyền tham gia biểu họp ĐHĐCĐ (Khoản Điều 114) Quyền biểu cổ đông gắn liền với việc sở hữu cổ phần Dù họ sở hữu số cổ phần hay nhiều quyền đảm bảo Bằng việc tham gia họp hay biểu thông qua định đại hội đồng cổ đông, cổ đông tham gia vào trình thông qua định công ty vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Khoản Điều 135) Các cổ đông “kênh” giám sát hoạt động chung công ty Cụ thể việc thông qua nghị ĐHĐCĐ công ty cổ phần quy định khoản 1, khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 Nhằm đảm bảo quyền biểu cổ đông thiểu số, pháp luật giới hạn tỉ lệ tối thiểu để thông qua nghị công ty thỏa thuận quy định Điều lệ Như vậy, pháp luật đảm bảo cho cổ đông thiểu số thể ý chí công ty việc tham gia thông qua định công ty, có điều kiện để tham gia giám sát hoạt động công ty góp phần hạn chế giao dịch tư lợi thông qua tự bảo vệ quyền lợi cho - Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát Theo Luật Doanh nghiệp 2014 để góp phần bảo vệ cổ đông thiểu số trước chèn ép cổ đông lớn, pháp luật trao cho họ quyền đề cử người vào HĐQT hay BKS nhằm thay họ quản lý công ty giám sát hoạt động kinh doanh công ty, hạn chế tình trạng lạm quyền, hạn chế giao dịch tư lợi đảm bảo lợi ích đáng cho Tại điểm a khoản Điều 144 “Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty có quyền: Đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát” Tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 có đề cập đến vấn đề bầu dồn phiếu việc bầu thành viên HĐQT BKS “Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát cổ đông có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm soát tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ công ty.” - Quyền cổ đông cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động công ty Đây quyền bản, quan trọng cổ đông công ty cổ phần có quy định điểm đ, e Khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 Tuy nhiên thông tin quan trọng Báo cáo tài năm năm, biên bản, nghị HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát, pháp luật yêu cầu có cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực Tuy nhiên để bảo vệ quyền cổ đông thiểu số, pháp luật cho phép cổ đông thiểu số lập nhóm cổ đông để thực quyền dược cung cấp thông tin thông qua đại diện Từ đó, nắm bắt thông tin hoạt động công ty, có thêm hiểu biết giao dịch người quản lí, tăng khả phát kịp thời phòng tránh giao dịch tư lợi công ty - Quyền khởi kiện Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2005 trao quyền khởi kiện Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc cho cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tối thiếu 1% cổ phần liên tục tháng Tuy nhiên, họ không trực tiếp khởi kiện từ đầu mà phải thông qua BKS Ban kiểm soát khởi kiện theo yêu cầu cổ đông, nhóm cổ đông Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền trực tiếp khởi kiện chức danh quản lý cổ đông, nhóm cổ đông từ ban đầu mà thông qua BKS Cụ thể, cổ đông, nhóm cổ đông có quyền tự khởi kiện nhân danh công ty để khởi kiện Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc Ngoài ra, đáng ý chi phí khởi kiện trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty tính vào chi phí công ty Điều tạo điều kiện cho cổ đông thiểu số bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhanh chóng trước giao dịch tư lợi thực thành viên công ty 2.3 Thực trạng kiểm soát giao dịch tư lợi công ty cổ phần Có thể nói, quy định pháp luật nước ta kiểm soát giao dịch có khả tư lợi công ty cổ phần phần phù hợp với thông lệ quốc tế tốt Pháp luật nước ta có học hỏi kinh nghiệm của quốc gia khác giới Nhìn chung, khung quản trị công ty nước ta hình thành với đầy đủ yếu tố cấu thành theo thông lệ phổ biến quản trị doanh nghiệp Quyền cổ đông quy định tương đối đầy đủ, cụ thể Vai trò, chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền quan cấu quản trị nội công ty cổ phần quy định tương đối rõ ràng Vấn đề giao dịch với bên có liên quan chế kiểm soát bên có liên quan quan tâm, quy định áp dụng Tuy nhiên trình áp dụng pháp luật số vướng mắc số thực trạng việc kiểm soát giao dịch có khả tư lợi công ty cổ phần Thứ nhất, việc xây dựng chế đánh giá hoạt động người quản lý Về điều kiện tiêu chuẩn người quản lý công ty cổ phần pháp luật quy định, cụ thể luật doanh nghiệp 2014 Mặc dù, pháp luật đưa điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý từ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, GĐ (TGĐ), cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch…( Điều 151, 157, ) Tuy nhiên quy trình lựa chọn thành viên HĐQT chưa xây dựng, chế đánh giá hiệu hoạt động người quản lý (đặc biệt người đại diện công ty) bị lãng quên công ty cổ phần Vì mà vi phạm người quản lý công ty giao kết hợp đồng tư lợi khó phát phát không kịp thời Ngoài ra, thực tế công ty cổ phần thực chế độ kiêm nhiệm, nghĩa Chủ tịch HĐQT đồng thời Giám đốc, Tổng giám đốc Đối với công ty cổ phần nhà nước tồn chế độ kiêm nhiệm chức quản lý nhà nước Và người đại diện cho cổ đông nhà nước vừa hành xử nhà đầu tư, vừa có tính chất quan hành nhà nước Như thấy nguy lạm dụng quyền lực cao Thứ hai, thực trạng công khai thông tin công ty cổ phần Nhiều công ty cổ phần công bố thông tin với mức độ hình thức khác nhau, chủ yếu thông qua cách thức thông tin nội chế độ báo cáo với người quản lý Các bên liên quan, quan quản lý nhà nước không dễ tiếp cận với thông tin sách thù lao cho HĐQT cán quản lý cấp cao, thông tin thành viên HĐQT; giao dịch với bên có liên quan; yếu tố rủi ro tiên liệu; vấn đề liên quan đến người lao động bên có quyền lợi liên quan; cấu sách quản trị…Mặc dù pháp luật Việt Nam quy định quyền thông tin cổ đông nói chung cổ đông thiểu số nói riêng công ty, bước đầu cho tiến Về nội dung thông tin công bố, nhìn chung công ty chưa đảm bảo công bố thông tin kịp thời, xác dễ tiếp cận vấn đề thực tiễn liên quan đến công ty bao gồm: tình hình tài chính, tình hình hoạt động, sở hữu quản trị công ty Những nội dung thông tin công bố với tỷ lệ cao theo kết điều tra thông tin tối thiểu mà pháp luật bắt buộc phải công bố như: mục tiêu sách thực mục tiêu doanh nghiệp, báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo tài năm Những thông tin cần thiết cho cải thiện quản trị doanh nghiệp mà đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nỗ lực chủ động công bố (như sách quản lý rủi ro; giao dịch với người có liên quan, lương thưởng cán quản lý cao cấp, giao dịch nội bộ…) tỷ lệ doanh nghiệp thực không cao Dẫn đến nhiều trường hợp cổ đông lớn, người điều hành công ty tạo giao dịch mà mang lại lợi ích cho nhóm cá nhân nhiều lợi ích toàn công ty mà việc cổ đông khác Do đó, với ý nêu cổ đông thiểu số, người thấp cổ bé họng chịu thiệt thòi vấn đề thông tin công ty ảnh hưởng lợi ích trực tiếp họ Thứ ba, quyền cổ đông không bảo đảm thực Trong công ty cổ phần, cổ đông có quyền theo pháp luật quy định, nhiên, phần lớn quyền thực Đại hội đồng cổ đông Do đó, quyền số cổ đông có bảo vệ hay không phụ thuộc vào việc họ có hội điều kiện để tham gia định Đại hội đồng cổ đông hay không Điều thể qua tiêu điều kiện tỷ lệ cổ phần, thời gian nắm giữ liên tục để dự họp ĐHĐCĐ, phương tiện mời họp, thời gian mời họp, thông tin họp… Có công ty cổ đông lớn cố ý tham gia biểu hợp đồng, giao dịch công ty với người có quyền lợi ích liên quan họ luật không cho phép tham gia biểu Thứ tư, xem xét nghĩa vụ người quản lý Như phân tích điểm thứ nhất, việc xác định nghĩa vụ người quản lý đóng vai trò vô quan trọng kiểm soát giao dịch có khả tư lợi Cụ thể điều 160 Luật Doanh Nghiệp trách nhiệm người quản lý Nhưng thực trạng vấn đề vi phạm nghĩa vụ người quản lý diễn phổ biến công ty cổ phần, gây khó khăn hoạt động kiểm soát giao dịch tư lợi Từ việc khai báo thông tin không đầy đủ rõ ràng, đến hành xử thiếu thận trong trình quản lý, điều hành công ty việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi riêng Không vị lãnh đạo công ty tiến hành giao dịch để tư lợi riêng hay có doanh nghiệp “vệ tinh”phục vụ lợi ích công ty phục vụ cho cá nhân gia đình nhiều Thứ năm, giám sát chưa thực hiệu Kiểm soát nội cấu thành quan trọng điểm mấu chốt cải thiện quản trị công ty cổ phần Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu hoạt động BKS yếu Theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế, chức chủ yếu Ban kiểm soát hay kiểm soát viên bảo vệ lợi ích chủ sở hữu cổ đông công ty; giám sát hoạt động HĐQT, GĐ (TGĐ) thực nhiệm vụ chủ sở hữu cổ đông giao Trên thực tế, hoạt động Ban kiểm soát, kiểm soát viên có lệch hướng: Ban kiểm soát kiểm soát viên chủ yếu thực kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp kiểm soát hoạt động tài Tại Việt Nam, quan nhà nước, bên thứ ba thường quan tâm đến người đại diện theo pháp luật công ty quan tâm thành viên trưởng BKS công ty Nói chung, Kiểm soát nội hình thức hiệu quả, đặc biệt công ty cổ phần phi đại chúng Từ Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực cho phép thêm mô hình cấu tổ chức công ty cổ phần công ty Ban Kiểm Soát mà thành viên HĐQT 20% số thành viên HĐQT độc lập Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức kiểm soát việc quản lý công ty Tuy vậy, hiệu thu lại từ quy định đổi chư thật bật Những bất cập pháp luật tồn giải pháp góp phần kiểm soát giao dịch tư lợi bảo vệ cổ đông thiểu số Thấy việc kiểm soát giao dịch tư lợi doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng có vai trò vô quan trọng Kiểm soát tốt không đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư tốt hơn, cho cổ đông công ty tốt hơn, đặc biệt cổ đông thiểu số mà gớp phần tạo dựng, phát triển nên môi trường kinh doanh lành mạnh, công Giữa kiểm soát giao dịch tư lợi công ty bảo vệ cổ đông thiểu số có mối quan hệ tương hỗ với Bởi lẽ giao dịch tư lợi kiểm soát hiệu quyền lợi cổ đông thiểu số đảm bảo ngược lại, cổ đông bảo vệ quyền lợi cho tức lúc họ có tảng, chỗ dựa để từ góp phần vào việc kiểm soát giao dịch tư lợi Tuy nhiên thấy giao dịch tư lợi thực với thủ đoạn tinh vi việc phát không đơn giản Các quy định pháp luật góp phần lớn việc tạo chế để kiểm soát giao dịch dường điểm hạn chế, nên cần khắc phục Thứ nhất, trình bày pháp luật có quy định để hạn chế phần khả thực giao dịch tư lợi để thông qua bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số quy định giao dịch phải đại hội đồng cổ đông thông qua, hội đồng quản trị thông qua… Tuy nhiên, vấn đề thành viên hội đồng quản trị đa phần cổ đông lớn, cổ đông nắm quyền lực công ty Vậy triệu tập họp ĐHĐCĐ để thông qua hợp đồng chẳng hạn có trường hợp cần biểu thông qua cổ đông đủ điều kiện để hợp đồng triển khai thực tế Mặc dù cổ đông thiểu số tham gia họp, biểu quyết, cung cấp thông tin giao dịch tiếng nói thực họ nằm đâu? Liên quan quyền yêu cầu huỷ nghị quyết, Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014 dường giới hạn quyền cho cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 tháng tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty Như vậy, giả sử số cổ phần 10% cổ đông lại không đủ điều kiện để thực quyền Tiếp theo nữa, cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; điều lệ công ty, biên họp ĐHĐCĐ, nghị ĐHĐCĐ với nghị HĐQT, báo cáo tài chinh năm, hàng năm lại không xem xét số lượng giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua HĐQT tương đối lớn Do đó, giải pháp cho vấn đề : cần mở rộng phạm vi quyền cho cổ đông thiểu số việc tiếp cận thông tin cụ thể quyền xem xét, trích lục nghị HĐQT, báo cáo tài chinh công ty Đồng thời quy định rõ cách thức để cổ đông thiểu số thực quyền Đảm bảo cho cổ đông nắm bắt tinh hình hoạt động công ty, phát kịp thời sai phạm, kiểm soát giao dịch tư lợi, thông qua góp phần bảo vệ quyền lợi Thứ hai, theo quy định pháp luật hành chưa có khái niệm cụ thể, rõ ràng giao dịch tư lợi giao dịch thuộc giao dịch tư lợi Những quy định mang tính chung chung, phạm vi quy định hẹp Vậy với trường hợp giao dịch đơn phương cho giãn nợ… hay “tặng quà” cho đối tác kinh doanh có khả giao dịch tư lợi hay không? Thực tế cho thấy rằng, có nhiều trường hợp người nắm quyền quản lý công ty lợi dụng việc để hòng tư lợi cho thân hoạch toán chi phí vào chi phí công ty Vì vậy, cần bổ sung chế định riêng, cụ thể giao dịch tư lợi quy định rõ ràng khái niệm, đối tượng giao dịch tư lợi, kiểm soát giao dịch tư lợi… với vấn đề khác có liên quan vừa góp phần đảm bảo cho việc quản trị từ phía công ty giao dịch tư lợi giúp cho cổ đông có chế rõ ràng để tự bảo vệ quyền lợi minh Thứ ba, chế tài để xử lý trường hợp “giao dịch tư lợi” theo quy định pháp luật doanh nghiệp hành chưa đủ sức răn đe Theo quy định Khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 “người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch đó” Ngoài ra, từ quy định thấy chưa có quy định cụ thể việc bồi thường thiệt hại cho cổ đông, đặc biệt với cổ đông thiểu số mà dừng quy định bồi thường cho công ty Vậy nên, chế tài cần phải nghiêm khắc hơn, quy kết rõ lỗi, trách nhiệm chủ thể Bên cạnh việc bồi thường thiệt hại đương nhiên cần bổ sung chế tài xử lý khác Thứ tư, Luật Doanh nghiệp 2014 có điểm tích cực so với Luật Doanh nghiệp 2005 xây dựng nên hai mô hình tổ chức công ty cổ phần, có mô hình gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, GĐ TGĐ đó, 20% số thành viên HĐQT phải thành viên độc lập Quy định nhằm góp phần nâng cao tính độc lập HĐQT, nhiên việc bổ nhiệm giám sát việc bổ nhiệm thành viên Luật chưa quy định rõ Vì vậy, cần thiết phải có quy định việc công bố thông tin đầy đủ thành viên độc lập, song song với việc công bố thông tin cần kiểm tra cách cẩn trọng trước trình ĐHĐCĐ phê duyệt bổ nhiệm, tránh việc bổ nhiệm thành viên độc lập hình thức Điều góp phần đảm bảo tính độc lập phát huy hiệu thực tế, qua góp phần kiểm soát giao dịch tư lợi cách hiệu hơn, bảo vệ quyền lợi không cho riêng cổ đông thiểu số mà cổ đôn khác công ty Thứ năm, pháp luật doanh nghiệp hành có quy định quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc công ty Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 mà chưa có quy định khởi kiện thành viên Ban Kiểm soát Pháp luật trao quyền cho Ban kiểm soát giám sát dường lại chưa có chế xử lý rõ ràng Ban kiểm soát có sai sót, vi phạm nghiêm trọng trình thực quyền hạn, nhiệm vụ Trong khi,về vấn đề kiểm soát giao dịch tư lợi hay việc bảo vệ quyền lợi cổ đông vai trò Ban kiểm soát quan trọng Quy định dễ đẫn đến tư tưởng kiểm soát tốt, không chấp nhận sai sót, rủi ro thực Do đó, nên mở rộng quyền khởi kiện cổ đông không với thành viên HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc mà với với thành viên ban kiểm soát Đồng thời có chế quy kết trách nhiệm cụ thể ban kiểm soát Thứ sáu, để kiểm soát tốt giao dịch tư lợi từ góp phần để cổ đông thiểu số bảo vệ quyền lợi đáng vai trò quan nhà nước thiếu Cơ quan nhà nước phải thật minh bạch, tận tâm, xây dựng cách thức giám sát, kiểm tra hiệu Sự giám sát, kiểm tra, tra cách sát sao, xử lý nhiêm khắc sai phạm quan nhà nước phần giúp hạn chế giao dịch Thứ bảy, công tác quản trị, kiểm soát nội công ty cần phải nâng cao Đặc biệt BKS cần có ý thức trách nhiệm nhiệm vụ thực nghiêm túc Cần xác định rõ mục tiêu kiểm soát, đối tượng kiểm soát Bên cạnh quy định văn pháp luật, công ty cần có quy chế nội cụ thể, rõ rang, chế độ thưởng phạt sao, quy kết trách nhiệm nào… Thứ tám, giải pháp quan trọng từ nỗ lực cổ đông nói chung cổ đông thiểu số nói riêng, cổ đông phải biết cách tận dụng quyền để tự bảo vệ Các cổ đông thiểu số cần phải biết liên kết, tập hợp lại với nhau, tăng cường trao đổi thông tin để bảo vệ nhau, ngăn chặn xâm phạm tới quyền mình, ngăn chặn kịp thời giao dịch tư lợi, đảm bảo họ người chủ thực công ty C PHẦN KẾT LUẬN Trong thời đại nào, quốc gia muốn phát triển kinh tế cần phải thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân nguồn vốn đầu tư từ nước Tuy nhiên, để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư, cần phải đặt chế pháp lý để bảo vệ họ, đảm bảo quyền, lợi ích đáng mà họ thu từ hoạt động đầu tư Một quyền lợi cổ đông không đảm bảo, họ không đầu tư hoặc lựa chọn lĩnh vực đầu tư khác an toàn hiệu gửi tiết kiệm ngân hàng, cũng có thể mang tiền đầu tư những nơi có chế bảo vệ nhà đầu tư tốt Như vậy, việc bảo vệ cổ đông thiểu số mang nhiều ý nghĩa nhiều góc độ khác nhau, phải kể đến mục tiêu nhằm khuyến khích cổ đông thiểu số bỏ tiền kinh doanh Các cổ đông lớn, dù với số vốn lớn đủ để họ mang lại lợi nhuận cao cho chính họ và đóng góp quan trọng kinh tế, thực tế đã chứng minh họ số đông đủ để giúp kình tế vận hành phát triển một cách tốt nhất đồng lòng, sát cánh cổ đông thiểu số dù tiền chiếm số đông Chính lẽ , kiểm soát giao dịch có khả tư lợi nội dung pháp lý cần thiết tổ chức quản lý công ty cổ phần Với ý nghĩa quan trọng để bảo vệ quyền lợi ích nhà đầu tư, người có quyền lợi liên quan, công ty, nhà nước vai trò tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, kiểm soát giao dịch có khả tư lợi trở thành đề tài nóng Đặc biệt vấn đề giao dịch tư lợi thời gian qua nước ta diễn phức tạp gây hậu nghiêm trọng [...]... Giữa kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty và bảo vệ cổ đông thiểu số có mối quan hệ tư ng hỗ với nhau Bởi lẽ khi giao dịch tư lợi được kiểm soát hiệu quả thì quyền lợi của cổ đông thiểu số sẽ được đảm bảo hơn và ngược lại, khi cổ đông bảo vệ được quyền lợi cho mình cũng tức là lúc này họ đã có nền tảng, chỗ dựa để từ đó có thể góp phần vào việc kiểm soát giao dịch tư lợi Tuy nhiên có thể thấy các giao. .. thì có khả năng là giao dịch tư lợi hay không? Thực tế cho thấy rằng, có khá nhiều trường hợp những người nắm quyền quản lý công ty lợi dụng việc này để hòng tư lợi cho bản thân và hoạch toán những chi phí đó vào chi phí của công ty Vì vậy, cần bổ sung chế định riêng, cụ thể về giao dịch tư lợi trong đó quy định rõ ràng về khái niệm, đối tư ng giao dịch tư lợi, kiểm soát giao dịch tư lợi cùng với các... danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty Điều này sẽ tạo điều kiện cho cổ đông thiểu số bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhanh chóng hơn trước những giao dịch tư lợi được thực hiện bởi các thành viên trong công ty 2.3 Thực trạng về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần Có thể nói, những quy định của pháp luật nước ta về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ... thời những sai phạm, kiểm soát được các giao dịch tư lợi, thông qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đang của mình Thứ hai, theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa có một khái niệm cụ thể, rõ ràng về giao dịch tư lợi cũng như những giao dịch nào là thuộc giao dịch tư lợi Những quy định hiện nay còn mang tính chung chung, phạm vi quy định còn hẹp Vậy với trường hợp những giao dịch đơn phương như... cũng chư thật sự nổi bật 3 Những bất cập pháp luật còn tồn tại và giải pháp góp phần kiểm soát giao dịch tư lợi và bảo vệ cổ đông thiểu số Thấy rằng việc kiểm soát giao dịch tư lợi trong doanh nghiệp nói chung và trong công ty cổ phần nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng Kiểm soát tốt không chỉ đảm bảo được quyền lợi cho các nhà đầu tư tốt hơn, cho cổ đông công ty tốt hơn, đặc biệt là những cổ đông... này 2.1.6 Những quy định về xử lý vi phạm trong các giao dịch vì mục đích tư lợi Để kiểm soát hiệu quả các giao dịch có khả năng tư lợi, không thể không nói đến cơ chế xử lý vi phạm trong giao kết và thực hiện giao dịch tư lợi Rất đơn giản để hiểu điều này, bởi một hành vi sai trái nếu không có chế tài xử lý thì nó có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong tư ng lai Đồng thời, nếu chế tài xử lý không thích đáng,... Ban Kiểm soát Pháp luật trao quyền cho Ban kiểm soát đó là giám sát nhưng dường như lại chưa có cơ chế xử lý rõ ràng nếu Ban kiểm soát có những sai sót, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình Trong khi,về vấn đề kiểm soát giao dịch tư lợi hay việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông thì vai trò của Ban kiểm soát là khá quan trọng Quy định như hiện nay dễ đẫn đến tư tưởng... công ty; giám sát các hoạt động của HĐQT, GĐ (TGĐ) trong thực hiện nhiệm vụ do chủ sở hữu và các cổ đông giao Trên thực tế, hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên có sự lệch hướng: Ban kiểm soát và kiểm soát viên chủ yếu thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của doanh nghiệp và kiểm soát hoạt động tài chính Tại Việt Nam, các cơ quan nhà nước, hoặc các bên thứ ba thường thì... phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó” Với những quy định trên đây, có thể nói Luật doanh nghiệp đã xác lập được cơ chế để kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty Nếu kiểm soát tốt các giao dịch tư lợi thì sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, thành viên trong công ty đặc biệt là cổ đông thiểu số... lý cần thiết trong tổ chức và quản lý công ty cổ phần Với ý nghĩa quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư, người có quyền lợi liên quan, công ty, nhà nước cũng như vai trò tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi đã trở thành một đề tài nóng hiện nay Đặc biệt là vấn đề giao dịch tư lợi trong thời gian qua ở nước ta đã và đang diễn ra rất phức tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi, giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi, giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay