NHÀ TRẦN và VIỆC đắp đê

22 194 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:21

Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Kiểm tra cũ : Phơng án phơng án trả lời cho câu hỏi sau : Lý Chiêu Hoàng nhờng cho chồng Trần Cảnh vào thời gian nào? A- Đầu năm 1226 B- Giữa năm 1226 C- Cuối năm 1226 Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài 13: Nhà trần việc đắp đê Đọc SGK trangcủa 39 Thời Trần ,nghề Nghề trồng lúa n ớc nhân dân ta ? Hoạt động 1: Cá nhân Quan sát lợc đồ cho biết hệ thống sông ngòi đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ nớc ta ? LượcưđồưBắcưBộưvàưBắcưTrungưBộ Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài 13 :Nhà Trần việc đắp đê -Sông Vì vậy,việc đắp chịt đê phòng chống ngòi chằng -Làlũnguồn lụt cung trở thành cấp ntruyền ớc chothống trồng trọt -Thcủa chaxảy ta lũ lụt ờngông xuyên -Trong tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho ta thấy : -Các nhà khảo cổ học phát đợc dấu tích đoạn đê cổ có trớc thời Bắc thuộc Cổ Loa Nh vậy, vào cuối thời Hùng Vơng, c dân vùng đồng sông Hồng biết đắp đê, nhng đoạn đê ngắn để chống ngập lụt cho vài nơi (TR23) -Triều đình nhà Lý thi hành nhiều sách trọng nông, khuyến nông Nhà nớc cho đắp đê Cơ Xá đoạn sông Nhị Hà chảy qua thành Thăng Long (năm 1108), khơi vét sông Tô Lịch Sản xuất nông nghiệp đ ợc ổn định phát triển, nhiều năm mùa màng bội thu (Tr74) -Trong tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho ta thấy : -Các nhà khảo cổ học phát đợc dấu tích đoạn đê cổ có trớc thời Bắc thuộc Cổ Loa Nh vậy, vào cuối thời Hùng Vơng, c dân vùng đồng sông Hồng biết đắp đê, nhng đoạn đê ngắn để chống ngập lụt cho vài nơi (TR23) -Triều đình nhà Lý thi hành nhiều sách trọng nông, khuyến nông Nhà nớc cho đắp đê Cơ Xá đoạn sông Nhị Hà chảy qua thành Thăng Long (năm 1108), khơi vét sông Tô Lịch Sản xuất nông nghiệp đ ợc ổn định phát triển, nhiều năm mùa màng bội thu (Tr74) LượcưđồưBắcưBộưvàưBắcưTrungưBộ Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài 13 :Nhà Trần việc đắp đê -Nhà -Lập TrầnHà đãđêcósứbiện pháp -Năm 1248 mở rộng việcsửđắp đê Do vậy,nhà Trần đ ợc sách việc đắp đê? -Mọi thamđại giađắp đắp đê đê ghi lạinglàời Triều -Các Vua nhà Trần tự trông nom việc đắp đê -Trong tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho ta thấy : -Nhà nớc thời Trần thi hành sách khuyến nông, khuyến khích nông nghiệp Cùng với sách ngự binh a nông kết hợp kinh tế với quốc phòng, triều đình lập ty khuyến nông, đặt chức quan Hà đê sứ Năm 1248, cho đắp đê dọc theo sông Nhị Hà từ đầu nguồn đến bờ biển, đoạn chảy qua kinh thành Thăng Long gọi đê Đỉnh Nhĩ Hàng năm, ngời có nghĩa vụ lao động tu sửa đê, học sinh Quốc Tử Giám không đợc miễn trừ Các vua Trần thờng xuyên thăm việc đắp đê, sửa đê -Vua Trần Thái Tông xuống chiếu lệnh cho muôn dân quan lại phải tham gia đắp đê Chính vua tham gia đắp đê, có viên quan can gián vua không nên làm việc tiện dân nhng vua đáp: Việc nhỏ mà có ích bệ hạ không nên tránh Vua đắp đê với dân khiến cho quan phải tham gia có nhà sử học viết nhà Trần triều đại đắp đê Cảnh đắp đê dới thời Trần (tranh vẽ) -Nhà Trần thu đợc kết -Hệ thống đê việc đợc hình thành nh đắp đê? - Kinh tế nông nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no -Nhà Trần thu đợc kết -Hệ thống đê việc đợc hình thành nh đắp đê? - Kinh tế nông nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no Nội dung học : Nhà Trần coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt.Nhờ kinh tế đợc phát triển ,đời sống nhân dân ấm no Liên hệ : Em hóy k tờn hoc k li cnh p m em bit ? Đê Vàng - Tỉnh Vĩnh Phúc Củng cố : Phơng án phơng án em cho ? 1- Nhân dân ta đắp đê để làm ? A- Chống hạn B- Phòng chống lũ lụt C- Phòng Làm đờng giao lũ thông Bchống lụt Củng cố : Phơng án phơng án em cho ? 1- Nhân dân ta đắp đê để làm ? A- Chống hạn B- Phòng chống lũ lụt C- Phòng Làm đờng giao lũ thông Bchống lụt 2- Nhờ có hệ thống đê điều, kinh tế nông nghiệp nớc ta nh ? Đời sống nhân dân ? A-Nền kinh tế nông nghiệp chậm phát triển B-Đời sống nhân dân đói, khổ C-Nền kinh tế nông nghiệp phát triển, triển, đời sống nhân dân ấm no đời sống nhân dân ấm no Về nhà : -Xem lại -Chuẩn bị 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ TRẦN và VIỆC đắp đê , NHÀ TRẦN và VIỆC đắp đê , NHÀ TRẦN và VIỆC đắp đê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay